Verslag (melk)veehoudersavond 2016

11-04-2016

Woensdag 30 maart was het weer zover; onze jaarlijks veehoudersavond. Rond half 8 druppelden de eersten binnen in de serre van Boode waar de koffie en thee al klaar stond, met een lekkere versnapering erbij. Om ongeveer acht uur waren de meeste plekjes gevuld (en uiteindelijk konden de laatkomers nog een plekje krijgen aan de felbegeerde statafels)

De avond was een afwisseling van inhoudelijke presentaties, een vermakelijk interview, en vooral ook veel gezelligheid.

Martijn Selie nam ons mee in de wereld van de ’groene beestjes’.  Bacteriën die mastitis veroorzaken en nu niet alleen meer bestreden hoeven worden (met antibiotica), maar ook door middel van vaccineren minder schade kunnen veroorzaken aan het uier. Samen met goede management maatregelen zou je op deze manier de impact van mastitis op je bedrijf aanzienlijk kunnen terugdringen.

In de pauze werden onze 14 beste veehouders van 2015 op het gebied van droogstand naar voren geroepen voor een groepsfoto. Zij hadden in de voorliggende weken allemaal van de praktijk een taart en een presentje gekregen om het te feliciteren met dit resultaat.

quizmaster sjoerdNa de pauze hield Otlis Sampimon een vlammend en vermakelijk verhaal over droogstand. Sinds 2 jaar mogen we niet meer preventief droogzetten, en wat voor een gevolgen heeft dat gehad voor de uiergezondheid op het bedrijf. Hij vertelde ons welke maatregelen je kunt nemen om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden. Ook gaf hij wat praktische voorbeelden van het goed (en vooral ook verkeerd) gebruik van teatsealers als Orbeseal). Zijn gevleugelde woorden ‘knijpen als een vrouw’ zullen vele van jullie zich nog wel kunnen herinneren.

Ten slotte kwam onze avondvoorzitter Sjoerd Malda in vol ornaat een bij tijd en wijle hilarische quiz presenteren, waarbij de uiteindelijke conclusie was dat het hoog tijd werd voor de borrel.

Daar was het nog tot in de late uurtjes erg gezellig….

Een uitgebreidere fotoreportage volgt

Droogstand 2.0 Interview Familie Van Schooten

31-03-2016

Familie Van Schooten, Okkenbroek: ‘Secuur werken is de basis voor succes’

schooten

 

Nul procent nieuwe infecties tijdens de droogstand. En honderd procent genezing van infecties die er aan het begin van de droogstand waren. De score van familie Van Schooten in Okkenbroek tijdens de droogstandsevaluatie van Dierenkliniek Deventer is niet te verbeteren.

,,We hebben een enorme hekel aan de problemen die uierontsteking met zich meebrengt. Daarmee doen we er veel aan om mastitis te voorkomen en het celgetal laag te houden”, vertelt Ina van Schooten. Samen met echtgenoot Wim en zoon Erwin heeft ze een melkveebedrijf met 40 koeien aan de Klinkenweg in Okkenbroek.

Ina, Wim en Erwin bespreken met hun dierenarts Bert Gerrits hoe ze hun koeien zo optimaal mogelijk aan een nieuwe lactatie laten beginnen.
Ook de melkveehouders Van Schooten zetten hun koeien sinds enkele jaren selectief droog. Volgens de adviezen van Dierenkliniek Deventer gebruiken ze droogzetters met antibiotica bij koeien met een celgetal boven de 50.000 en vaarzen boven de 150.000. Ook brengen ze bij alle droog te zetten dieren Orbeseal in om het tepelkanaal af te sluiten.

,,Daarnaast gebruiken we ook eigen normen” vertelt Wim van Schooten. ,,Ik let bijvoorbeeld op de mastitisgeschiedenis van een koe. Als een koe een half jaar geleden coli-mastitis heeft gehad, kies ik soms toch voor antibiotica-droogzetters ondanks een laag celgetal.”

Dierenarts Bert Gerrits stelt dat melkveehouders die consequent werken de beste resultaten scoren op het gebied van uiergezondheid. ,,Soms vertellen melkveehouders dat ze werken volgens onze celgetalnormen bij het droogzetten van koeien. Als ik dan doorvraag naar wat er bij individuele koeien gebeurd is, blijkt echter dat het droogzetbeleid de ene dag toch anders is dan de andere dag.”
Het gemiddelde tankmelkcelgetal bij Van Schooten is laag: het varieert tussen de 30.000 en 70.000. De melkproductie per koe (rollend jaargemiddelde) is 9.800 kg met 4,60 vet en 3,80 eiwit. ,,Ons streven is dat het tankmelkcelgetal gedeeld door duizend lager is dan de BSK”, grapt Erwin.
Het lage tankmelkcelgetal komt de melkveehouders niet aanwaaien. Ze schenken veel aandacht aan een strikte hygiëne in de stal en tijdens het melken.

Voerligboxenstal

De stalhygiëne vergt extra inzet omdat Van Schooten werkt met een voerligboxenstal. ,,De stal dateert uit 1978, maar functioneert nog prima. Feit is wel dat de ligplek bij voerligboxen sneller vuil is dan bij een normale ligboxenstal”, vertelt Wim. ,,Om dat te compenseren maak ik regelmatig een rondje door de stal om de boxen schoon te houden. Zeker vijf, zes keer per dag doe ik dat.” De melkveehouders strooien de boxen twee maal daags in met populieren zaagsel en strooien ook af en toe kalk om de kiemdruk laag te houden. Wim: ,,Onze ervaring is dat het type kalk moet passen bij het dipmiddel dat je gebruikt. Is dat niet het geval dan ontstaan meteen schrale spenen.”

Wim en Ina melken vrijwel altijd samen. ,,Daardoor hebben we de tijd om alle handelingen zorgvuldig uit te voeren. We beseffen dat onze situatie anders is dan op veel bedrijven waar één melker veel koeien moet melken”, zegt Ina. Zorgvuldig werken betekent voor Wim en Ina onder meer dat ze koeien goed uit melken. Soms betekent dit bijvoorbeeld dat ze van bepaalde koeien één kwartier langer melken dan de andere. De melkveehouders zijn secuur met voorbehandelen en gebruiken bij iedere koe een schoon stuk uierpapier. Na iedere koe met een verhoogd celgetal spoelt Ina het melkstel door met heet water om zo overdracht van kiemen te voorkomen.

schooten2

De Van Schooten’s mikken op een melkproductie van maximaal 12 kg per dag op het moment van droogzetten. Bij sommige koeien is het nodig om de melkproductie te remmen om onder de 12 kg te komen. ,,Die zet ik dan een paar dagen vast in de voerligbox en voer haar een schraler rantsoen.”
Bij het daadwerkelijke droogzetten gaat Wim uiterst secuur te werk. Hij draagt altijd handschoenen. De alcoholdoekjes die je meegeleverd krijgt bij droogzetters en Orbeseal gebruikt hij niet. ,,Veel te klein. Ik desinfecteer de spenen spiritus op uierpapier.”

Na het inbrengen van droogzetantibiotica en Orbeseal dipt Wim de spenen met een speciale droogzetdip.

Ook bij de droogstaande koeien houdt Wim de voerligboxen goed schoon. Het voerrantsoen tijdens de droogstand is niet bijzonder volgens de melkveehouders. ,,Naast kuilgras, krijgen de droogstaande koeien een klein beetje mais. We proberen zo te voeren dat de koeien niet in conditie toenemen.” Vanaf twee weken voor afkalven, krijgen de koeien ook wat energierijk krachtvoer. De krachtvoergift gaat omhoog tot maximaal 3 kg nabij afkalven.

Afkalven

Nog niet zo lang geleden is Wim begonnen met het dippen van droogstaande koeien in de laatste weken voor afkalven. ,,Daarvoor gebruik ik een gewone jodiumdip. Ik doe dat niet bij alle koeien, maar bij risicodieren die bijvoorbeeld melk uitliggen of een celgetalgeschiedenis hebben.”
Wim, Ina en Erwin concluderen dat een succesvolle droogstand veel inspanningen en voortdurende aandacht vergt. Ina: ,,Je moet altijd scherp blijven.”

Droogstand 2.0 Interview Herman Reilink

31-03-2016

Herman Reilink, Bathmen: ‘Plezier in het werk is het belangrijkst’

foto 2

Herman Reilink, Bathmen: ‘Plezier in het werk is het belangrijkst’

Samen met echtgenote Henny houdt Herman Reilink in Bathmen een kleine 110 melkkoeien. Ze melken met twee Delaval melkrobots.
Dat hun bedrijf als een van de toppers naar voren kwam tijdens de droogstandsevaluatie van Dierenkliniek Deventer had Herman niet verwacht. ,,Wat wij hier doen, is niet zo bijzonder. En bovendien huisvesten we onze koeien in een oudere ligboxenstal die niet zo ideaal is als ik wel zou willen.”
Toch blijkt uit de cijfers dat de koeien van Reilink de droogstandsperiode heel goed doorkomen. 91 procent van het aantal koeien met een mastitis-infectie geneest tijdens de droogstand; en niet meer dan 6 procent van de koeien loopt tijdens de droogstand een nieuwe infectie op.
Aan de keukentafel bespreekt Herman met Karin van Heuven-van Kats de droogstandsaanpak op het bedrijf. ,,Dat we goed scoren in de droogstandsevaluatie, komt wellicht doordat we hier scherp zijn op mastitis”, oppert Herman. “Tijdens de lactatie hebben we nog wel eens problemen met uierontsteking. Bacterie Staphylococcus aureus speelt daarbij vaak een rol, zo blijkt uit de bacteriologische onderzoeken van melkmonsters ofwel BO’s die we regelmatig laten doen. Bij iedere koe met een subklinische aureusinfectie probeert Herman de beste strategie te kiezen. ,,Soms is dat selecteren om af te voeren. Het afgelopen jaar heb ik ook een aantal aureus-koeien negen dagen voor het droogzetten behandeld met een antibioticum, Pirsue om precies te zijn. Dat was succesvol. Alle vier koeien die ik daarmee behandeld heb, zijn genezen.”
Net als veel van zijn collega’s begon Herman Reilink een paar jaar geleden met het selectief droogzetten van de koeien. Dat wil zeggen: niet meer standaard iedere koe met antibiotica behandelen op de dag van droogzetten; maar alleen de dieren met een verhoogd celgetal.
Dierenkliniek Deventer hanteert het advies om droogzetters met antibiotica te gebruiken bij een celgetal van meer dan 50.000 cellen per ml bij koeien en 150.000 bij vaarzen. Ook luidt het advies om alle droog te zetten dieren te behandelen met Orbeseal. Dit is geen antibioticum, maar soepel materiaal dat het tepelkanaal afsluit en daarmee voorkomt dat ongewenste ziekteverwekkers het uier binnendringen.
Aan dit laatste advies houdt Herman Reilink zich niet helemaal. ,,Orbeseal gebruik ik alleen bij de koeien waarbij ik geen antibiotica inbreng. Dubbeltherapie toepassen vind ik wat overdreven”, aldus Reilink. Dierenarts Karin van Heuven-van Kats heeft er geen problemen mee dat Herman afwijkt van het advies. “De cijfers laten zien dat de gekozen aanpak werkt op dit bedrijf.”

Liters

De melkveehouder doet zijn best om koeien pas droog te zetten op het moment dat de melkproductie niet al te hoog meer is. ,,Dat valt niet altijd mee. Veel koeien geven nog 15 tot 20 kg melk als ik ze wil droogzetten. Zulke koeien stal ik een paar dagen in een strohok. Daar krijgen dan het ruwvoerrantsoen van de droge koeien. Meestal is de melkproductie dan na een dag of drie wel gezakt onder de 10 liter per dag.” De gemiddelde melkproductie (rollend jaargemiddelde) bij Reilink is 9.740 k met 4,52 vet en 3,58 eiwit.
De laatste week voor droogzetten, melkt Reilink de koeien nog maar één keer daags. ,,Met de melkrobot is dat een fluitje van een cent.”
Door zijn aanpak heeft de melkveehouder nauwelijks nog last van het uitliggen van melk bij net drooggezette koeien.

schuur

Secuur werken

Bij het daadwerkelijke droogzetten gaat Reilink secuur te werk, en altijd op dezelfde manier. Hij plaatst een koe in de klauwbekapbox en takelt een poot omhoog. ,,Ik kan dan in alle rust de spenen met spiritus ontsmetten en droogzetters of Orbeseal inbrengen. Daarna bekap ik de koe en breng haar naar de afdeling met droge koeien.”

Lengte droogstand

Melkveehouder Reilink gaat uit van een droogstandsperiode van zes-zeven weken. “Dat is een prima droogstandslengte. Als dierenartsen vinden we vijf-zes weken het minimum. Landelijk was er een aantal jaren geleden een trend om de droogstand te verkorten tot drie-vier weken. Daar is bijna iedereen weer van teruggekomen. De uier van de koe heeft nou eenmaal een voldoende lange rustperiode nodig om zich voor te bereiden op de volgende lactatie.”
Reilink probeert zijn koeien in een ‘normale’ conditie de droogstand in te laten gaan. ,,Daar ben je de hele lactatie op gespitst. In 95 % van de gevallen lukt het ook. Een enkele keer is een koe te dik op het moment van droogzetten. Te mager zijn ze eigenlijk nooit.
De melkveehouder onderscheidt twee droogstandsgroepen: koeien aan het begin van de droogstand; en koeien vanaf drie weken voor afkalven. In beide groepen krijgen de koeien hetzelfde voerrantsoen met de voermengwagen dat bestaat uit een mengsel van gras, snijmaïs, bierbostel, stro en droogstandsmineralen. Het enige verschil is dat
koeien in de groep die bijna afkalft ook krachtvoer krijgen via de krachtvoerbox; maximaal 2,5 kg krachtvoer per dag.

Ligboxen

Bij de droogstaande koeien maakt Herman Reilink de ligboxen minder vaak schoon dan bij de melkgevende koeien. Eenmaal daags verwijdert hij de mest uit de boxen, en voorziet die van nieuw zaagsel met een deel kalk. Tegelijkertijd maakt de melkveehouder dan de roostervloer schoon. “Omdat in dit deel van de stal geen mestschuif aanwezig is. Ik weet dat ik volgens het boekje de ligplaatsen van de droogstaande koeien vaker zou moeten schoonmaken. Maar alles wat je doet, kost arbeid. Die is op ons bedrijf niet onbeperkt voorhanden. Daarom maken we soms afwegingen om bepaalde dingen wel of niet te doen.”

Afkalven

Afkalven doen de koeien in een strohok. ,,Ook hier lukt het ons niet altijd om volgens het boekje te werk te gaan. We hebben maar twee strohokken, en soms gebruiken we die ook voor zieke koeien. Het lukt niet altijd om iedere geboorte in een brandschoon hok te laten plaatsvinden. Al zorgen we er wel altijd voor dat er een droge toplaag stro aanwezig is. Zoals ik al eerder aangaf, moeten we soms afwegingen maken met het oog op arbeid en niet-optimale stalomstandigheden. Mijn standpunt is dat je veel kunt bereiken zo lang je je werk met plezier doet. Dat blijkt ook uit de cijfers van de droogstandsevaluatie. Arbeidsvreugde is van groot belang voor een goed resultaat.”

Dierenkliniek Deventer zet veehouders in het zonnetje

18-03-2016

Een goede droogstand (periode dat koe niet gemolken wordt voor afkalven) is heel belangrijk voor een gezonde start van de volgende lactatie en een goede productie van melkkoeien. In de zes weken voor het afkalven, krijgt het uier zo de tijd om weer optimaal te herstellen. Alle veehouders zijn 2 jaar geleden begonnen met het selectief droogzetten van de koeien. Dit houdt in dat niet iedere koe met antibiotica behandeld wordt, maar alleen de dieren met een gemeten verhoogd celgetal in de melk.

Dierenkliniek Deventer adviseert ook alle koeien preventief te behandelen met Orbeseal. Dit is geen antibioticum, maar soepel materiaal dat het tepelkanaal afsluit en zo voorkomt dat ongewenste ziekteverwekkers het uier binnendringen tijdens de droogstand.

Onder de noemer “Droogstand 2.0” probeert Dierenkliniek Deventer haar melkveehouders te ondersteunen bij het verbeteren van de droogstandsstrategie en de uitvoering daarvan.

Daarvoor heeft Dierenkliniek Deventer bij al haar 140 melkveehouders de droogstand geanalyseerd door gegevens (celgetal voor en na afkalven) te verzamelen van alle koeien die in 2015 hebben afgekalfd (+10.000 stuks). Berekend is het % nieuwe infecties en het % genezing. Al deze gegevens zijn in een grafiek verwerkt, waarmee aan elke veehouder duidelijk gemaakt kan worden hoe hij staat ten opzichte van de andere veehouders.

De afgelopen weken hebben de dierenartsen hun 15 beste bedrijven in het zonnetje gezet met onder meer een lekkere taart en een boek over droogstand. Rundveedierenarts Karin van Heuven-van Kats: “We hadden natuurlijk ook kunnen beginnen bij de categorie bedrijven waar nog veel te verbeteren valt. We denken echter dat een positieve benadering beter werkt. Zo wordt duidelijk dat verbetering haalbaar is. Komende periode bespreken we met alle veehouders hun resultaten op het gebied van droogzetten.”

Klik op de deze link voor meer informatie en een interview hierover met 2 van onze veehouders.

Artikel: Dierenkliniek Deventer pakt droogstandsevaluatie voortvarend op.

18-03-2016

geschreven door Berrie Klein Swormink

Een goede droogstand is essentieel voor een gezonde start van de volgende lactatie en een hoge productie van melkkoeien. Onder de noemer “Droogstand 2.0” probeert Dierenkliniek Deventer haar melkveehouders te ondersteunen bij het verbeteren van de droogstandsstrategie en de uitvoering daarvan.
Dierenkliniek Deventer heeft bij al haar 140 melkveehouders de droogstand geëvalueerd. “Hiervoor hebben we de celgetalgegevens geanalyseerd van alle koeien die in 2015 aan de melk zijn gekomen”, vertelt rundvee-dierenarts Karin van Heuven-van Kats. Al deze gegevens zijn in een grafiek verwerkt, waarmee aan elke veehouder duidelijk gemaakt kan worden hoe hij staat ten opzichte van de andere veehouders in onze praktijk.

foto 1

De rundveedierenartsen van Dierenkliniek Deventer: vlnr: Karin van Heuven-van Kats, Jorien Druijf, Sjoerd Malda, Elske van der Mik en Bert Gerrits.

 

Per bedrijf is berekend welk percentage koeien tijdens de droogstand is genezen van een (subklinische) mastitisinfectie; en tevens het percentage koeien dat tijdens de droogstand een nieuwe mastitis-infectie heeft opgelopen. ,,De veehouders die met hun percentage nieuwe infecties onder de 10% zitten; èn met hun genezing boven de 80% beschouwen we als toppers. Zij krijgen een hele dikke voldoende voor hun droogstandsevaluatie.”

tabel

De afgelopen weken hebben de dierenartsen van Dierenkliniek Deventer hun 15 toppers in het zonnetje gezet met onder meer een lekkere taart en een boek over droogstand. Van Kats: “We hadden natuurlijk ook kunnen beginnen bij de categorie bedrijven waar nog veel te verbeteren valt. Maar we denken dat een positieve benadering beter werkt. Uiteindelijk bespreken we komende tijd met alle veehouders hun resultaten op het gebied van droogzetten.”
Hier vertellen twee melkveehouders uit de top vijftien hoe zij omgaan met de droogstandsperiode.

Interview Herman Reilink
Interview Familie Van Schooten

Veehoudersavond 30 maart in Boode

03-03-2016

Beste melkveehouder,

Over ruim een maand is het weer zover; dan vindt onze jaarlijkse veehoudersavond in de serre van Boode, Bathmen weer plaats. Wij willen u hiervoor natuurlijk weer van harte uitnodigen.

We denken ook dit jaar een erg leuk programma voor jullie te hebben samengesteld. Zoals u van ons gewend bent zullen we de avond starten met wat kort nieuws uit de praktijk, gevolgd door een presentatie van Martijn Selie van Hipra. Hij zal ons bijpraten over de mogelijkheden van het vaccineren van koeien tegen mastitis. Een nieuw vaccin, waar ook wij in de praktijk inmiddels enige ervaring mee hebben. Bij welke mastitisverwekkers is er verbetering te verwachten, en hoe ziet die verbetering er dan uit? Lees meer…

Zwangerschapsflits, nieuwe collega en nieuwe produkten

12-02-2016

Zwangerschapsflits, nieuwe collega en nieuwe produkten

Nee we hebben niet per ongeluk een nieuwsflits twee keer verstuurd, maar zoals vele van jullie inmiddels waarschijnlijk wel weten hoopt Elske begin juni van haar tweede kindje te mogen bevallen. Om haar de komende tijd te ontlasten en tijdens haar zwangerschapsverlof te vervangen is per 1 februari Maaike van Diepen bij ons komen werken. Het UDN nummer van Maaike is 1101063. Zij zal dus als vervangende dierenarts optreden voor ons allemaal. Print deze nieuwsbrief dus uit voor uw administratie of kijk op de website

Wellicht herkennen jullie Maaike nog van afgelopen voorjaar toen ze bij ons als externe student 9 weken stage liep. Inmiddels is Maaike alweer enkele maanden afgestudeerd en heeft ze er erg veel zin in om de komende maanden als dierenarts bij ons aan de slag te gaan.

Dit stukje heeft ze op onze website geschreven:

Mijn naam is Maaike van Diepen en ik ben 26 jaar geleden geboren in West-Friesland. Van kleins af aan liep ik rond op het melkveebedrijf van mijn opa en vond ik het reuze interessant als er weer een kalfje werd geboren.

Op de middelbare school liep ik mee met de dierenarts en zo ben ik op het idee gekomen om diergeneeskunde te gaan studeren. Met veel plezier heb ik in Utrecht gestudeerd en tussendoor nog een uitstapje gemaakt daar Nieuw-Zeeland en Australië. Daar heb ik rondgereisd maar ook op het melkveebedrijf van mijn oom gewerkt.

Wellicht heb ik een bekend gezicht omdat ik vorig voorjaar mijn eindstage heb gelopen op de praktijk. Ik ben ontzettend blij dat ik hier nu tijdelijk mag werken en hoop op een prettige samenwerking!

Groetjes Maaike

Nieuwe produkten in onze apotheek

Fyto-stop poeder:
Dit zakje poeder (bevat bicarbonaar, gisten, eikenbast en kalmoeswortel) kan worden opgelost in 1,5 tot 2 liter water en 2x daags worden ingegeven via de bek bij spijsverteringsklachten als diarree zonder koorts en onregelmatige mest.

Dairy start:
Bij een hoogdrachtige koe die onvoldoende vreet of een verse hoogproduktieve koe die veel risico loopt op slepende melkziekte, kan dit middel helpen om de koe aan de gang te krijgen en te houden, doordat de leverfunctie wordt ondersteund. De bolus bestaat uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossende voor de iets langere termijn. Eenmalig toedienen en eventueel na 1 week herhalen.

Calciflash:
Nog snellere werking dan onze huidige calciumbolus Bovikalc (deze blijft ook gewoon verkrijgbaar overigens) en maar 2x toedienen on de 12 uur. Deze bolus bestaat ook uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossend voor de iets langere termijn. Deze kunnen beide op hetzelfde moment worden ingegeven.

Lactastart:
Koe met diarree tgv grote hoeveelheid krachtvoer? Deze bolus is uitstekend in staat om een koe van zijn acute pensverzuring af te helpen. Deze bolus bestaat ook uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossend voor de iets langere termijn. Deze kunnen beide op hetzelfde moment worden ingegeven. Eventueel kan indien nodig de behandeling na 1 week worden herhaald.

Vervanger tijdelijk voor Engemycine:
De komende maanden zal Engemycine helaas niet te leveren zijn door de fabrikant. U kunt dus tijdelijk een vervangend product van ons voorgeschreven krijgen: dit product heeft een vergelijkbare dosering en wachttijd.

Met vriendelijke groet,
Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen.

Reminder workshops 2016!!!

12-01-2016

Om het jaar gezond mee te beginnen

Aan het eind van 2015 hebben wij u een nieuwsflits gestuurd met daarin onder andere onze workshops van dit voorjaar. Om 2016 gezond te starten hierbij een korte reminder voor de drie workshops die we u te bieden hebben.

Donderdag 21 januari 13.30: Verloskunde.

Een workshop over het zo veel mogelijk beperken van de diverse risico’s rondom het geboorteproces. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar, dus meldt u nog deze week aan!

Woensdag 24 februari 13.30 op locatie: Jongvee/kalveropfok.

Een verdieping op wat we afgelopen jaren al in jongvee workshops hebben besproken. Dat doen we samen met het bureau “Jongveecoach” die hiervoor een speciaal programma hebben ontwikkeld. (onderwerpen zijn oa. Jeugdgroei en effecten op latere leeftijd, spenen en transitie van vaarzen) De middag zal een vervolg hebben over 4 maanden, waarbij ook onderlinge resultaten worden besproken en de Jongveeopfokker van het jaar bekend wordt gemaakt!! Er is een maximum aan het aantal deelnemers

Dinsdag 29 maart 13.30: Droogstand twee punt nul.

Een goede droogstandsstrategie is essentieel voor een gezonde start en een hogere productie van uw melkvee!! Voor deze workshop is nog voldoende plaats, bij een groot aantal aanmeldingen volgt er mogelijk een tweede datum.

De workshops verloskunde en droogstand 2.0 kunnen ook gegeven worden aan studiegroepen.
Opgeven voor deze 3 workshops kunt u via 0570-657000 (tussen 8.00 en 9.00 uur) en via de mail: emik@dierenkliniekdeventer.nl. De workshops worden u aangeboden voor € 50 per stuk.

Nieuwsflits December 2015 Nieuw jaar, nieuwe kansen en workshops!

08-01-2016

De laatste maand van 2015 is alweer aangebroken en voorzichtig kijken we alweer naar een nieuw jaar. Zal de melkprijs weer een beetje stijgen, of blijft hij op zijn minst stabiel?
En welke overige regels staan ons en u nog te wachten vanuit de landelijke/europese politiek en/of de zuivelorganisaties?
Wat het nieuwe jaar ook mag brengen, met een gezonde veestapel kom je ongetwijfeld het verst. Daarom is onze visie: Gezonde dieren, gezond bedrijf. Om uw veestapel gezond te houden en risico’s tot het minimum te beperken hebben wij in het nieuwe jaar weer drie workshops voor jullie samengesteld. Lees meer…

Nieuwsflits! Let op: langere wachttijd depocilline!

17-11-2015

Bijlage Bedrijfsbehandelplan:
In verband met nieuwe testresultaten van de fabrikant zijn de wachttijden van Depocilline per direct veranderd: wachttijd melk is nu 11 dagen (was 4…!) en wachttijd vlees is nu 5 dagen (was 7). Deze veel langere wachttijd (7 dagen) voor melk is voor ons een reden om over te stappen naar een alternatief. Dit is Procpen 30 (wachttijd melk 3 dagen en vlees 5 dagen). De werkzame stof in dit product is exact hetzelfde als Depocilline.

De volgende wijzigingen gelden vanaf nu in uw BBP:

  • Volwassen koe: longontsteking/bronchitis : Engemycine, REG NL 8291; 1 ml/25 kg LG in de spier 1x dgs gedurende 3-5 dagen. (wachttijden: melk 5 dgn, vlees 18 dgn)
  • Volwassen koe: “dikke poot” (stinkpoot, tussenklauwontsteking, gewrichts- en klauwontsteking): Procpen 30, REG NL 9933; 1ml/30 kg LG in de spier 1x dgs gedurende 3-5 dagen. (wachttijden: melk 3 dgn, vlees 5 dgn)
  • Kalf/jongvee: navelontsteking en pootontstekingen: Depocilline

Wanneer u op dit moment dieren aan het behandelen bent met Depocilline moet u al deze langere wachttijd van de melk hanteren. Wanneer u nog Depocilline heeft staan, raden wij u aan dit bij het jongvee op te maken.

Wanneer wij in het voorjaar weer een nieuw BBP opstellen, zal dit aangepast worden. In de tussentijd wordt u verzocht deze bijlage te printen en bij uw papieren versie van uw BBP te voegen en eventueel ook digitaal op uw computer te bewaren.