Rick Kempener (UDN 1101099) vervangende dierenarts

28-04-2017

Rick Kempener (UDN 1101099) vervangende dierenarts

Tip: print deze pagina uit en voeg hem bij uw 1-op-1 overeenkomst

Beste veehoud(st)ers,

Inmiddels is onze collega Rick Kempener al bij velen van u op het erf geweest. Zoals u kunt zien ontbreekt hij als (vervangende) dierenarts op de huidige 1-op1 overeenkomst. Het is niet nodig om deze te vervangen, deze mail uitprinten en bij uw administratie voegen volstaat.

Rick Kempener is vanaf
1 maart 2017 werkzaam bij
Dierenkliniek Deventer als
geborgde rundveedierenarts
(UDN 1101099)

Toelichting: De controleur van IKB of Qlip kan vragen u deze tekst te tonen. U kunt dit opzoeken en eventueel uitprinten. Het is dus niet nodig om de 1-op-1 overeenkomst aan te passen.

U kunt deze tekst ook terug vinden op onze website

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Nieuwsflits april 2017: Orbenin Lactation en ‘de duurzame koe’

25-04-2017

Was u niet in de gelegenheid om naar onze informatieavond te komen op dinsdag 21 maart? Dan hier de belangrijkste informatie:

Nieuwe uierinjector voor mastitis: Orbenin Lactation
(smalspectrum dus alleen voor bepaalde bacteriën…)

Er is een nieuw diergeneesmiddel op de markt, welke een 1e keuze antibioticum bevat: Cloxacilline. (Avuloxyl en Ubrolexin zijn 2e keuze middelen). Deze nieuwe injector staat op uw nieuwe bedrijfsbehandelplan om een milde mastitis mee te behandelen (bij een milde mastitis heeft een koe alleen vlokken of slierten in de melk, een hoge of veranderde geleidbaarheid en/of een verhoogd celgetal, de koe mag geen koorts of een flink gezwollen uier hebben).
Orbenin Lactation moet 3x om de 48 uur worden toegediend (dus bijv. op maandag, woensdag en vrijdag) en na de laatste toediening moet u nog 4 dagen de melk thuishouden. Dit middel werkt uitstekend tegen bijna alle mastitisverwekkers, maar doet niets bij de groep gram-negatieve bacteriën zoals E. Coli.

Vaak is een koe meteen ernstig ziek (zwelling uier, koorts) van een Coli-infectie, maar soms is dit niet zo en zien we ook bij een coli-mastitis alleen vlokken of soms zelfs alleen een hoog celgetal. Om bij behandeling met Orbenin Lactation snel zeker te weten dat het gaat werken, is er een sneltest ontwikkeld, zodat u al na 6-24 uur weet of er sprake is van bijv. een coli en de therapie moet wijzigen.

Hieronder de link naar een filmpje hoe deze sneltest ingezet moet worden.
<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/F3XABGkHODw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Deze sneltest geeft alleen aan of er een gram-positieve of een gram-negatieve bacterie in de melk zit. U weet dus snel of de ingezette therapie met dit nieuwe middel goed gaat uitpakken of dat u beter kunt overschakelen naar een ander middel. Welke bacterie precies de mastitis veroorzaakt, komt niet uit deze test. Om dit te weten te komen, moet er toch een melkmonster worden ingestuurd naar de GD (1e deeluitslag vaak binnen 24 uur). Dn kan er ook meteen een antibiogram worden uitgevoerd: bekend wordt dan voor welke antibiotica de gevonden bacterie gevoelig of resistent is. De sneltest moet na inzetten in een stoof (klein oventje) bij precies 35°C gezet worden om de bacterie goed te laten groeien. Op internet kunt u een officiële laboratoriumstoof aanschaffen voor ongeveer € 250,- of een iets simpelere eierbroedstoof voor ongeveer € 80,-. Wellicht is het een optie om zo’n stoof met uw buurman(nen) samen aan te schaffen?

De testen kunt u bestellen bij de praktijk voor € 2,50 per stuk (hulpstuk spreider eenmalig € 2,50) of € 59,95 per verpakking van 25 sneltesten. Uiteraard kunt u ook melk op de praktijk langsbrengen en zal de praktijk deze sneltest voor u uitvoeren voor € 14,95. Inzetten van de test en uitslag aflezen na 24 uur is dan alleen in kantooruren mogelijk en niet in weekend, dus de test op uw eigen bedrijf uitvoeren zal een snellere uitslag opleveren en scheelt heen en weer rijden….

Ten slotte: we zijn blij met deze uierinjector en verwachten hiervan goede resultaten met veel minder vaak terugkerende mastitis na behandeling. Deze uierinjector vraagt wel om maatwerk bij de behandeling van mastitis.

Verslag presentatie duurzaamheid Ruben Tolboom

Tijdens de veehoudersavond heeft onze oud-collega Ruben Tolboom ook nog een informatieve presentatie gegeven over duurzaamheid. Hierbij kort een verslag van hetgeen hij die avond heeft besproken.

Duurzaamheid is een begrip dat tegenwoordig overal verschijnt. Klimaatneutraal, biodiversiteit, dierenwelzijn of een financieel gezond bedrijf. Het zijn allemaal termen die gelinkt worden aan de duurzame veehouderij. Bij elke insteek van duurzaamheid lijkt een probleemloze, productieve en vruchtbare koe de basis op elk bedrijf te zijn.

Een van de zaken die kan bijdragen aan het streven naar een vruchtbare koe is de standaardbehandeling van een milde mastitis. Diverse onderzoeken naar drukgevoeligheid op het uier en de afstand tussen hakken geven aan dat de pijn die een koe ervaart bij een milde mastitis onderschat wordt. Dit uit zich onder andere in een negatief effect op vruchtbaarheid. Drachtpercentages dalen 14,3% bij een chronische celgetal tussen 150.000-1.000.000 en 20,5% bij een chronisch celgetal >1.000.000. Het toedienen van pijnstillers bij een milde mastitis, zoals nu al standaard wordt gedaan bij een ernstige mastitis, heeft een positief effect op productie, genezing, dierenwelzijn en vruchtbaarheid.

Het effect op de vruchtbaarheid is onderzocht in een groot onderzoek bij 61 bedrijven met 509 koeien met een milde mastitis. De helft van deze koeien is behandeld met uierinjectoren+placebo en de andere helft is behandeld met uierinjectoren+Novem. De uitkomst was dat het drachtpercentage na eerste inseminatie 21% was bij de eerste groep en  31% bij de tweede groep.

In een tijd waar gestreefd wordt naar een probleemloos, productief en vruchtbaar dier kan het behandelen van milde mastitis met Novem, Rimadyl of Ketofen een grote bijdrage leven aan de duurzame veehouderij.

Uitreiking foto canvas aan eigenaren oudste koeien
Aan het einde van de avond werden de eigenaren van de tien oudste koeien in onze praktijk in het zonnetje gezet. een maand ervoor waren wij al langs geweest met een lekkere taart en een oorkonde. Toen hebben we de grand old ladies met hun trotse eigenaren op de foto gezet. Deze ‘duurzame’ dieren zijn vereeuwigd op canvas (en op onderstaande foto).

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Spoed nieuwsflits: Uitbraak IBR

10-04-2017

Afgelopen vrijdag hebben we op een melkveebedrijf in onze praktijk te maken gekregen met een uitbraak van IBR. De diagnose is gesteld door het veldvirus aan te tonen in diverse neusswabs. Het is een behoorlijk agressief virus met een flink aantal zieke koeien en zelfs al sterfte binnen 12 uur! Op zaterdag zijn alle bedrijven binnen 1 km afstand ingelicht en op deze bedrijven zal zo spoedig mogelijk gevaccineerd worden tegen IBR om te voorkomen dat de buurtbedrijven ook te maken krijgen met ziekte en dat de infectie zich kan verspreiden. Het algemene advies is om bij verhoogd risico alle dieren ouder dan 3 maanden te vaccineren tegen IBR. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om uw dieren te laten vaccineren tegen IBR: bel dan tussen 800 en 900 uur naar de praktijk.

Hieronder wat algemene informatie over de ziekte:

IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) of koeiengriep is een virusinfectie bij rundvee.
Verschijnselen zijn:

 • Neusuitvloeiing, soms in de vorm van slijmerige etter
 • Snotteren en/of snurken
 • Ooguitvloeiïng
 • Koorts
 • Verminderde eetlust
 • Daling melkproductie
 • Roodheid en beschadigingen van de neusslijmvliezen
 • Verwerpen
 • Soms sterfte

IBR wordt veroorzaakt door Bovine Herpesvirus type 1. Dit virus is verwant aan het Aujeszky-virus en andere herpesvirussen. Na besmetting is een rund levenslang virusdrager. Het virus kan jarenlang in de koe aanwezig blijven zonder dat het ziekte veroorzaakt. Vervolgens kan het ineens weer actief worden (reactivatie), bijvoorbeeld na een periode van weerstandsvermindering zoals na transport, ziekte of afkalven. Het rund gaat het virus dan gedurende enkele dagen weer uitscheiden en kan zo andere runderen besmetten.

Besmettingsroute:

 • Tussen dieren op één bedrijf

Uit onderzoek blijkt dat als op IBR-vrije bedrijven B virusintroductie plaatsvindt, op het merendeel van deze bedrijven een grote uitbraak optreedt (meer dan vijftig procent van de vrije dieren raakt besmet). Afhankelijk van de bedrijfsvoering kan de infectie zich binnen 4 tot 8 weken over het hele bedrijf verspreiden. Virusverspreiding treedt sneller op bij intensieve contact mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer alle dieren in één stal zijn gehuisvest.

 • Tussen bedrijven

Bij een uitbraak van IBR op een bedrijf vindt er in beperkte mate verspreiding naar andere bedrijven plaats. Bij een veedichtheid van meer dan 20 rundveebedrijven binnen een straal van één kilometer is er een grotere kans op transmissie.
Schade: Alhoewel een IBR infectie ook vrijwel symptoomloos kan verlopen, kan in een koppel runderen dat niet is geënt, een IBR-uitbraak leiden tot forse schade als gevolg van sterfte, verminderde melkproductie, vruchtbaarheidsstoornissen, verwerpen en beperkingen in de afzet van fokvee (export en K.I.). De schade door IBR op niet-vrije bedrijven bedraagt ca. € 20,- tot € 40,- per aanwezige koe per jaar en op vrije
bedrijven tijdens een uitbraak: € 50,- tot > € 200,- per koe.

Nieuwsflits

27-03-2017

Nieuwe uierinjector voor mastitis: Orbenin Lactation

Er is een nieuw diergeneesmiddel op de markt, welke een 1e keuze antibioticum bevat: Cloxacilline. (Avuloxyl en Ubrolexin zijn 2e keuze middelen). Deze nieuwe injector zal op uw nieuwe bedrijfsbehandelplan komen te staan om een milde mastitis mee te behandelen (vlokken of vlokken en gezwollen uier – graad 1 en 2). Deze injector moet 3x om de 48 uur worden toegediend (dus bijv. op maandag, woensdag en vrijdag) en na de laatste toediening moet u nog 4 dagen de melk thuishouden. Dit middel werkt uitstekend tegen bijna alle mastitisverwekkers, maar doet niets bij de groep gram-negatieve  bacteriën zoals E. Coli. Hoe hiermee om te gaan en over alle voor- en nadelen zullen we u uitgebreid informeren tijdens de informatieavond en in de volgende nieuwsflits.

Nieuwe actie Kexxtone:

Tot en met eind april ontvangt u een gratis bolusschieter (ter waarde van € 55,-) bij de aanschaf van 5 verpakkingen Kexxtone: het ideale middel om aan risico-koeien te geven die grote kans hebben om na afkalven slepende melkziekte te ontwikkelen (dikke koeien, koeien drachtig van een tweeling, koeien die vorig jaar melkziekte hadden…). Beoordeel bij droogzetten of de koe een verhoogd risico heeft en behandel deze koe 3 weken voor afkalven door een Kexxtone-bolus in te geven.

 

Ontsmettingsmiddel speciaal voor cryptosporidiose en coccidiose:

Nu via onze praktijk verkrijgbaar: Kenocox 1 liter (€ 19,95) of 10 liter (€149,95), te gebruiken in een 4%-oplossing om uw schoongemaakte kalverhokjes te ontsmetten.

Tot nu toe was er nog geen afdoende manier om de eitjes van de cryptosporen en de coccidiën af te doden, waardoor er vaak langere tijd een hoge infectiedruk kon blijven bestaan in uw kalverhuisvesting.

Save the date: veehoudersavond en oude koeien – 21 maart in Boode

21-02-2017

Veehoudersavond 21 maart in Boode.

Na een lange tijd van onduidelijkheid en veelal slecht nieuws met betrekking tot de agrarische sector is het tijd voor wat positiviteit:

 • Om te beginnen: er mag weer mest uitgereden worden! De ketsplaat kan van zolder, en ook op het maisland mogen weer de nodige kuubs gebracht worden.
 • Nog een paar dagen vorst, beetje sneeuw hier en daar maar als je goed kijkt zie je ‘m staan! Het voorjaar staat voor de deur! De dagen worden langer, warmer en voor je het weet ligt de eerste snede alweer te drogen.
 • De Dierenkliniek Deventer veehoudersavond komt er weer aan! Ieder jaar weer een verassing, maar hoe dan ook een feest! Reserveer dinsdagavond 21 maart vast in je agenda. (locatie; de Serre in Boode, Bathmen)

Ook dit jaar hebben we een persoonlijke draai aan de avond gegeven.
Geheel in de geest van de praktijk, Gezonde dieren, gezond bedrijf! is het dit jaar de duurzaamheid van de melkveehouderij die in de schijnwerper komt te staan. Op de informatie avond zal oud collega Ruben Tolboom vertellen wat de mogelijkheden zijn om het maximale uit uw koeien te halen zonder dat de levensduur hier hieronder lijdt.

Verder zullen we deze avond het nieuwe eerste keuze middel voor mastitis Orbenin Lactation® nader toe lichten. Wanneer moet je dit middel gebruiken? En wanneer juist niet? En hoe maak je het onderscheid? Zoals gewoonlijk wordt de avond afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje

Oude koeien

Hoe meet je nou eigenlijk duurzaamheid? Gemiddelde leeftijd van de aanwezige dieren? Leeftijd afgevoerde dieren? Netto dagrendement? Vervangingspercentage? We pakken de Dikke van Dale..

 • Duurzaam. Duurzaam heeft twee betekenissen: -1 met lange levensduur -2 in de zin van `duurzame ontwikkeling`(= ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen ook in hun behoeften te voorzien).

Zonder de andere betekenis(sen) tekort te doen hebben wij dit jaar duurzaamheid simpel vertaald naar: de oudste koe!! Wie heeft op 1 januari de oudste koe in onze praktijk?
De stentor schreef er vorige week het volgende bericht over: http://www.dierenkliniekdeventer.nl/landbouwhuisdieren/nieuws/2017/02/artikel-hennie-beloont-boer-henk-met-126-000-liter-melk/

 

Onderstaand een overzicht van de tien oudste koeien met hun trotse eigenaren. Namens de praktijk: proficiat!

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Rick Kempener.

Artikel: Hennie beloont boer Henk met 126.000 liter melk

15-02-2017

Hennie beloont boer Henk met 126.000 liter melk. Lees het artikel (klik op de foto).

Nageboorteproef en overig nieuws

24-01-2017

Proef niet gelukt:
Van de zomer hebben we als proef bij tientallen koeien geprobeerd de nageboorte te laten afkomen door middel van het vullen van de bloedvaten met water. Dit is namelijk bij het paard een zeer succesvolle methode gebleken om het aan de nageboorte staan te voorkomen. Helaas blijkt een rund toch echt anders in elkaar te zitten dan een paard. Na aanvankelijk wel een paar succesvolle behandelingen te hebben uitgevoerd, waarbij de nageboorte er inderdaad af kwam, gebeurde het best vaak dat de bloedvaten niet bereikbaar waren (navelstreng bij veulen is veel langer) of na het vullen met water scheurde de nageboorte (Vliezen bij paard steviger en anders doorbloed). Daarom stoppen we met deze proef en gaan deze methode voortaan alleen nog bij het paard toepassen. Bedankt voor iedereen die een “proef-koe” heeft aangeboden.

Toekomst:
De praktijk heeft om ook in de toekomst voldoende financiële draagkracht te behouden een externe financier (Anicura) gezocht en gevonden. Dit brengt ons voordelen in samenwerking met andere dierenartsenpraktijken in deze keten op het gebied van apotheekinkoop, bijscholing, automatisering en personeelsbeleid. Deze partij zal optreden als een stille vennoot en zal zich niet actief bemoeien met het reilen en zeilen van de landbouwhuisdierenpraktijk. De praktijk blijft gewoon functioneren onder de naam Dierenkliniek Deventer en uw team dierenartsen (Sjoerd, Karin, Elske, Jorien, Bert en Rick (vanaf 1-3-2017)) blijft op dezelfde hoogkwalitatieve manier werken. U kunt altijd blijven rekenen op eerlijke en concurrerende prijzen en een uitstekende service!

Voortaan digitaal:
Zoals heel veel leveranciers ons al zijn voorgegaan willen wij voortaan onze facturen via de e-mail gaan versturen en niet meer via de post. Vanaf 1 maart willen we deze verandering doorvoeren. Wilt u toch uw factuur via de post blijven ontvangen, geef dat dan voor 1 maart aan ons door. Voor het versturen via de post zullen voortaan kosten worden berekend : 2,50 euro per factuur. Wat uiteraard erg belangrijk is dat we uw juiste e-mailadres in ons bestand hebben staan. Controleer dat alstublieft als u twijfelt. Het blijft te allen tijde mogelijk om (oude of vorige) facturen op te vragen en nogmaals te laten versturen.

Gelukkig nieuwjaar en afscheid van Henk Kooi

02-01-2017

Een loeigoed 2017 gewenst, ook voor de koeien! Wij wensen iedereen een heel gezond en gelukkig nieuwjaar toe. En hopen dat er in 2017 eindelijk duidelijkheid komt over de fosfaatregeling, het aantal koeien dat gehouden mag worden en onder welke condities. We hopen van harte dat de melkprijs het komende jaar stabiel zal blijven en op een goed niveau. Samen met u blijven we werken aan een gezonde en duurzame veestapel!

Afscheid en welkom
Op 1 februari zal Bert Gerrits onze praktijk verlaten. Hij heeft besloten om ergens anders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij vinden dit vanzelfsprekend erg jammer, maar wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe baan.

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat we een nieuwe collega hebben gevonden die ons team weer compleet komt maken: zijn naam is Rick Kempener, Rick heeft al meerdere jaren praktijkervaring en zal begin maart starten bij Dierenkliniek Deventer.

Afscheid van Henk Kooi
Na ruim 32 jaar gewerkt te hebben als dierenarts gaat Henk Kooi per 1-1-2017 genieten van zijn welverdiende pensioen. Wij bedanken hem voor zijn inzet en zullen hem missen.
Henk heeft zelf gekozen voor een “klein” afscheid en er zijn dus op zijn verzoek uitnodigingen gestuurd voor een afscheidsreceptie naar een beperkt aantal van onze cliënten.

Nieuwsflits december 2016 – Stop slepende melkziekte

07-12-2016

Beste Melkveehouders,

In deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan de preventie van slepende melkziekte. Regelmatig worden wij nog bij een verse koe of vaars geroepen die het de eerste weken van de lactatie prima deed en welke nu te weinig melk geeft en te weinig voer opneemt. Klinisch onderzoek en een meting met de keto-tester bevestigen vaak het vermoeden van slepende melkziekte.

Simpel gezegd is slepende melkziekte niets anders dan een onbalans tussen energie-inname en energie-verlies. De koe kan zelf geen rem zetten op de hoeveelheid melk die zij produceert. Dit leidt er toe dat op het moment dat zij volop melk produceert en onvoldoende energie uit haar voer kan halen ze lichaamsvet af gaat breken. Ze komt in een situatie terecht waarbij ze steeds meer vet af gaat breken en steeds minder voer opneemt. Als er niet tijdig wordt ingegrepen is er een grote kans op een lebmaag verplaatsing. Daarnaast hebben koeien met slepende melkziekte een onderdrukte “weerstand” waardoor ze rond kalven een verhoogde kans hebben op mastitis, aan de nageboorte blijven staan en baarmoederontsteking. Vaak zien we ook dat dieren die slepende melkziekte hebben doorgemaakt verminderd vruchtbaar zijn of cysteus worden.

Belangrijker nog dan het behandelen van slepende melkziekte is het voorkómen van slepende melkziekte. De sleutel hiervoor ligt al in de voorgaande lactatie en de daar op volgende droogstand en afkalving.
Ondanks allerlei preventieve maatregelen lukt het soms niet om alle koeien en vaarzen op de juiste manier de droogstand te laten doorlopen en ontstaan hoogrisico dieren.
Voorbeelden van hoogrisico dieren zijn:

 • Conditie >3,5 de droogstand in
 • Dieren met een verlengde droogstand
 • Kreupelheid in de droogstand
 • Uitgelopen vaarzen
 • Koeien/vaarzen drachtig van een tweeling

Op uw MPR uitslag heeft u al een indicatie van het voorkomen van slepende melkziekte op uw bedrijf. Maar wilt u zelf eens in beeld brengen hoeveel dieren er bij u op het bedrijf slepende melkziekte doormaken dan kan dat ook. Hiervoor hebben wij de zogenaamde Keto-test strips (test in de melk) op de praktijk beschikbaar met een handige registratie-lijst die u samen met uw dierenarts kunt bespreken.

Voor de hoogrisico dieren hebben wij de kexxtone beschikbaar. Dit is een bolus die 3 tot 4 weken voor het kalven in de pens van de koe wordt gebracht en er voor zorgt dat er voldoende energie voor de koe beschikbaar komt. Gedurende de maand december krijgt u bij bestelling van 5 bolussen kosteloos 1 kexxtone schieter, een verpakking Keto-tests (20 strips) en een handig registratie formulier meegeleverd.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Schmallenberg: Het verhaal van de knut en de koe

14-11-2016

en verder: Pas op met afvoer van (mogelijk) drachtige koe

Het loopt niet lekker bij de melkkoeien; productie blijft achter en de mest is veel te dun. Koeien hebben aanhoudende koorts, productiedaling en traanogen (of zelfs met pus). Door de kenners ook wel betiteld als: er gaat iets rond.

Dit ‘iets’ kan het Schmallenbergvirus zijn. Deze ziekte is voor het eerst beschreven in 2011 in het Duitse Schmallenberg en ook dit jaar zijn er meerdere bedrijven positief getest op afweerstoffen binnen de landsgrenzen. Geiten en schapen zijn ook gevoelig voor het virus, mensen niet!
Besmetting zorgt naast koorts en diarree voor abortus en misvormd geboren kalveren. De dieren hebben afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar. De verschijnselen zijn het gevolg van een virusbesmetting van het moederdier tijdens de dracht tussen de 60 en 120 dagen. Bij het jongvee kan koorts en diarree waargenomen worden, maar een infectie kan hier ook subklinisch, dus zonder duidelijke verschijnselen, verlopen.

De knut is aanstichter van het kwaad. Wanneer deze vlieg bloedzuigt besmet zij de koe met het virus. Eitjes worden gelegd in een warme mestrijke omgeving waar de larven na een paar dagen uitkomen. Een larve kan tot 7 maanden voortleven en dus ook een winterperiode overleven. Er is geen besmetting van vlieg op larve, waardoor eventuele overwinteraars in principe vrij zijn van het virus. De volwassen knut zelf is niet bestand tegen nachtvorst.Een echte behandeling voor een infectie met het Schmallenbergvirus bestaat niet.

De behandeling van zieke dieren moet gericht zijn op het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties en het tijdig inroepen van de dierenarts wanneer de geboorte van een kalf of lam moeizaam verloopt.De maatregelen ter bestrijding van de ziekte zijn vooral gericht op beperken van verspreiding via insecten: adequate vliegenbestrijding voor dieren buiten, en goede ventilatie i.c.m. madendood binnen. De aanstaande winter zal tevens helpen de hoeveelheid volwassen knutten te verminderen.Diagnose is mogelijk via afweerstoffenonderzoek in het bloed.
Tot slot: er zijn een veelvoud van veroorzakers van diarree en productiedaling, waarbij het effect van te kort geconserveerde mais voeren niet vergeten mag worden. Grootste verschil met Schmallenberg (of een andere infectieuze veroorzaker) is dat deze dieren geen hoge koorts hebben.

Pas op met afvoer van (mogelijk) drachtige koe

In de Wet dieren staat een bepaling dat hoogdrachtige koeien niet meer vervoerd mogen worden over de openbare weg en dus ook niet naar het slachthuis. Hoogdrachtig betekent in deze zaak: meer dan 8 maanden drachtig = over 90% van draagtijd = meer dan 252 dagen na inseminatie of dekking. Een jaar geleden is er ook een veehouder in een proefproces veroordeeld voor het laten slachten van een koe met een groot kalf er in. De nVWA let tegenwoordig erg goed op bij de slacht en neemt actie wanneer er een koe aan de slachtlijn hangt met een (groot) kalf er in. Als veehouder kunt u een boete tegemoet zien van € 1500. Als excuus wordt niet geaccepteerd dat u zegt: “ik wist niet dat de koe drachtig was…”.
Soms wordt door de nVWA contact gezocht met de dierenartsenpraktijk om te verifiëren of er door ons een diagnose is gesteld op dracht. Wanneer u (en uw handelaar) dus twijfelt of niet zeker weet of een koe drachtig is en u wilt deze koe afvoeren naar de slacht: neem dan geen risico en bel uw dierenarts om een antwoord te krijgen of de koe wel of niet naar de slacht mag. Dit kost een stuk minder dan de bovengenoemde boete!

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.