Nieuwsflits

16-06-2018

Nog twee weken om te vaccineren voor niet IBR-vrije bedrijven

Hoewel de informatievoorziening vanuit de GD en ZuivelNL ons de afgelopen maanden meerdere keren zand in de ogen gestrooid heft, komt de datum van verplichte vaccinatie steeds dichterbij. De meeste bedrijven hebben inmiddels gekozen om vrij te worden/blijven via tankmelkcontroles of hebben al gevaccineerd. Mocht u echter nog geen van deze drie opties gekozen hebben dan willen wij u nog eenmaal herinneren dat de uiterste vaccinatiedatum 30 juni 2018 is, en dat u aan een van de programma’s dient deel te nemen.

Taakverdeling binnen het landbouwhuisdierenteam veranderd

Per 1 juni heeft er een wisseling plaats gevonden bij het landbouwhuisdieren team van Dierenkliniek Deventer. Karin neemt een stapje terug binnen het team en gaat zich richten op klinische werkzaamheden. Haar managementstaken worden overgenomen door Sjoerd en Rick.

‘Nadat ik de afgelopen 18 jaar aan het roer van de praktijk heb gestaan, waarvan de laatste 5 jaar in mijn eentje voor wat betreft landbouwhuisdieren, is nu het moment gekomen om een stapje terug te doen. 
Mijn gezondheid dwingt dit af, het is beter als ik iets rustiger aan kan doen en gewone werkdagen ga maken. Ik ben ook heel blij dat er goede opvolging klaar staat. Rick en Sjoerd hebben namelijk aangegeven er erg veel zin in te hebben en ik heb het volste vertrouwen in hen. Ik blijf “gewoon” 4 dagen in de week werken + diensten, maar zal me dus vanaf nu voornamelijk richten op het dagelijkse werk en minder bezig zijn met het managen van de praktijk.’

Karin van Heuven-van Kats

Even voorstellen: Rieneke Brinkman, assistente Landbouwhuisdieren

Naast de wisseling in het management hebben wij sinds kort ook onze eigen assistente landbouwhuisdieren.

Velen van u hebben haar waarschijnlijk al gesproken: Rieneke Brinkman. Van jongs af aan ben ik gek op dieren. Thuis ben ik opgegroeid met koeien, schapen, kippen, honden en katten. Ik woon samen met mijn vriend Koen en hond Nikki. Mijn hobby´s zijn paardrijden, wandelen en ik ben graag in de tuin bezig. Sinds een aantal jaar werk ik met veel plezier bij dierenkliniek Deventer. Binnen de praktijk ben ik de assistent specifiek voor de landbouwhuisdierenartsen en verantwoordelijk voor verschillende ondersteunende taken.

Rieneke zorgt voor de administratieve ondersteuning van dierenartsen, labwerkzaamheden, draagt zorg over onze apotheek en zal na het spreekuur de telefoon opnemen. Ook zal Rieneke overdag de Whatsapp beheren. Let op, de app alleen gebruiken voor niet spoedeisende zaken zoals medicijnbestellingen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met frisse zin gaan wij de toekomst tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits. Een goed begin Gezonde kalveren geeft productieve koeien!!

16-05-2018

Zo zien we ze het liefst: kalveren met een mooie glimmende vacht, dartelend door het hok, die gemakkelijk de melk opdrinken en blaken van gezondheid.
Dat dit in werkelijkheid niet altijd even makkelijk is, weten we allemaal; kalfjes worden te klein geboren, willen maar matig drinken, of krijgen toch na 8-10 dagen weer diarree. En dan is de groei er natuurlijk helemaal uit.. En dan hebben we het nog niet gehad over de tijd en moeite die je in zo’n kalf moet stoppen om haar er weer bovenop te krijgen. Op zulke momenten denk je wel eens waar je het allemaal voor doet.

In onderstaand stukje proberen wij kort weer te geven waar je het (cijfermatig) allemaal voor doet. Want gezonde kalveren geven niet alleen veel werkplezier, maar ook een garantie op een betere melkkoe over 2 jaar.
Ons (en wellicht ook jullie) streven is: minder dan 5% uitval en minimaal 800 gram groei/dier/dag, en daardoor een vaars die op 24 maand afkalft en 8500 kg melk produceert.

Hoe bereik je dat:                          

Zorg voor optimale biestgift:

 • Binnen 6 uur 3-4 liter biest, binnen 24 uur 6-8 liter
 • Concentratie antistoffen meten via brixmeter
 • Melk zo snel mogelijk na afkalven om een optimale kwaliteit van de biest te krijgen
 • Zorg voor een goed (berekend) droogstandsrantsoen

Zorg voor voldoende eiwit in de melkpoeder

 • Aantal gram poeder per dier per dag x gehalte aan eiwit = gram eiwit per dag
 • Eiwit nodig voor 800 gram groei: 253 gram/dag
 • Let op: beschikbaarheid van plantaardig of wei-eiwit veel lager dan uit melkpoeder
 • Om voldoende grammen te kunnen halen kan het nodig zijn om de concentratie te verhogen, de portie te vergroten (maar pas op bij meer dan 3 liter risico op pensdrinker) of het aantal voedingen te verhogen

Daarnaast is het van belang om de verdere omstandigheden te optimaliseren, door een dierdichtheid aan te houden van minimaal 4m2 per kalf, voldoende luchtverversing, en de dieren (en hun moeders) preventief te vaccineren tegen diarree en longproblemen.
Op deze manier, en met een heleboel TLC (Tender Loving Care), zorg je ervoor dat je kalfjes het top doen in de eerste drie maanden, en krijg je als beloning voor je werk een topvaars in je melkstal

 

Help mijn kalf heeft diarree!!!

Meer dan 40% van de kalveren hebben in de eerste drie levensweken afwijkende mest. Diarree komt dus veel voor, én het heeft een grote economische impact. Op korte termijn zijn de behandelingskosten, arbeid en toename van sterfte de grootste verliesposten. Bovendien zijn de gevolgen op lange termijn, met name de opgelopen groeiachterstand nog belangrijker. Door die verminderde groei, is de vaars pas op latere leeftijd klaar voor de 1e inseminatie, en heeft ze een verminderde productie tijdens de 1e lactatie  en verhoogde kans op vervroegde afvoer.
Diarree zal, ongeacht de oorzaak, gepaard gaan met uitdroging, verzuring en een tekort aan bloedsuiker, die elk op zich al fataal kunnen zijn. Het is dan ook van groot belang om deze disbalans snel en efficiënt te corrigeren, en hiervoor is een uitgebalanceerde elektrolytenoplossing nodig.

Maar let op: niet ieder middel tegen diarree is een elektrolytenoplossing!
Veelal is het slechts een bindmiddel: waterige darminhoud wordt door middel van actieve kool (Norrit), koaline klei of pectinen gebonden, waardoor de schijn van normale ontlasting wordt gewekt, terwijl het dier nog steeds uitgedroogd is.
Behalve het aanpakken van de uitdroging is het daarom zaak zo snel mogelijk de verzuring en het energietekort van het kalf te corrigeren. Hiervoor hebben wij sinds kort een nieuw middel op de plank staan; Calf Lyte Plus. Dit zorgt van alle beschikbare producten voor het snelste herstel en daarmee eetlust van het kalf. En een kalf met eetlust: drinkt uit zichzelf!

Een kalf met diarree heeft minimaal 6 liter vocht per dag nodig, bij voorkeur verdeeld over drie porties. Met Calf Lyte Plus krijgt het kalf in een keer de perfecte combinatie die de vochtbalans herstelt, de verzuring corrigeert en zorgt voor de nodige energie. Daarnaast biedt het, als enige in zijn soort, ondersteuning van het immuun apparaat. Calf Lyte Plus kan zowel in 2 liter water als ook melk worden opgelost.
We willen allemaal duurzame melkkoeien in de stal, en dit begint bij een goede start tijdens die eerste levensmaanden!

Nieuwsflits Vlieg er eens uit!!

11-04-2018

Over vliegenbestrijding, de veehoudersavond en vouchers…

Vliegenbestrijding; wees op tijd

In het paasweekend zijn de eerste koeien weer losgelaten in de wei. Leuk voor de burger, maar er kleven ook risico’s aan. Een van de voornaamste is de vlieg. Behalve irritatie dragen ze ook verscheidene ziektes over: denk hierbij aan Schmallenberg, Blauw tong, maar ook mastitis veroorzaakt door S. aureus of de zomerwrang bacterie (T. Pyogenes).

Een vlieg legt al gauw 1.000 eitjes, die na 15 dagen al tot nieuwe geslachtsrijpe vliegen lijdt, die op hun beurt ieder weer 1.000 eitjes leggen die 15 dagen dáárna weer… etc. etc.

Om deze problemen tijdig de kop in te drukken is een vroege behandeling van dier (en omgeving) op zijn plaats. Auriplak en Butox Pour-on zijn geregistreerde behandelingen ter preventie van besmettingen door uitwendige parasieten zoals vliegen en luizen bij rund en schaap. In de stal zelf is met name een goede ventilatie van belang om koeien vliegvrij te houden.

Verder is het voorkomen van broedplaatsen voor vliegen verstandig: hygiënisch werken is hierbij het voornaamste. Bewaar afval in een afsluitbare bak, houdt drinkemmers van de kalveren schoon en mest strohokken tijdig af.

Geslaagde veehoudersavond 2018

Met alle stoelen bezet kende ook de veehoudersavond van dit jaar een zeer goede opkomst. Alle aanwezigen zagen hoe een dappere Koen Willemink de uitdaging van Rick aanging om (bijna) zonder zweten te laten zien hoeveel energie een koe ieder moment van de dag moet verbranden om 40kg melk te kunnen produceren. Nogmaals bedankt Koen! Het belang van een soepel verlopende transitie werd zo eens te meer duidelijk, en ook hoe de dierenartsen van Dierenkliniek Deventer u hierin kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld het ABCDeventer.

Martin Brandsma van Elanco (tevens de vroegst melkende melkveehouder in de zaal) vertelde in een interessante presentatie over de uitdagingen die een melkkoe te verduren krijgt rondom afkalven. De gevaren en gevolgen van ketose en leververvetting voor baarmoederontsteking en mastitis begin lactatie werden maar al te duidelijk gemaakt. En gelukkig ook mogelijke oplossingen. Heeft u hierover, of over andere dier gerelateerde onderwerpen nog vragen, neem gerust contact op met de praktijk!

Orbenin Lactation het beste middel voor uw koeien??

Orbenin Lactation hebben we nu al weer ruim een jaar op de plank staan. Voor een deel van u is dit eerste keuze middel ook daadwerkelijk het meest gebruikte middel. Anderen blijven toch nog bij de oude bekende tweede keuze middelen Ubrolexin en Avuloxil.

Maar is dit wel de juiste keuze op uw bedrijf? Om hier een beter beeld van te krijgen bieden wij u nu bij het bestellen van een doos Orbenin Lactation twee vouchers aan, waarmee u op de praktijk een sneltest kunt laten doen van melk van een te behandelen koe. Lever de melk wel in op maandag tot en met donderdag, om ook echt binnen 24 uur een resultaat te kunnen ontvangen. De actie loopt tot en met eind mei.

Uitnodiging: Informatieavond; de Vitale Verse koe

18-03-2018

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 in de Serre van Boode, Bathmen

Donderdag 22 maart is het weer zover: onze jaarlijkse veehouders-informatie avond (met de beroemde borrel achteraf…)

Het onderwerp van vanavond is de Vitale Verse Koe. Martin Brandsma neemt u mee door de ‘vital 90 days’ die bepalen of je koe wel of geen goede ronde gaat maken. En wat je allemaal kunt doen om de koe er zo goed mogelijk doorheen te ‘loodsen’.

Daarna zal Rick het ABCD van de verse koe aan u presenteren. Een eenvoudig instrument om maximaal grip te krijgen en houden op de koeien rondom droogstand en tot de volgende dracht.

De avond wordt voorgezeten door Elske, die ook zal starten met een kort rondje actualiteiten uit de praktijk.

Hopelijk tot ziens volgende week donderdag!! (introducees zijn van harte welkom)

Nieuwsflits maart

08-03-2018

Bestrijding van IBR en BVD 

Verplichte deelname aan bestrijdingsprogramma’s vanaf 1 april.

Nederland IBR en BVD vrij. Een ambitieus, maar haalbaar doel van de rundveesector. Uiteraard is dit goed nieuws voor onze koeien. Zowel IBR als BVD zijn infectieziekten met grote gevolgen voor diergezondheid en ook de bedrijfseconomische gevolgen van beide infecties zijn groot.

Vooruitlopend op de vleesvee- en kalversector heeft ZuivelNL een verplichting ingesteld om per 1 april deel te nemen aan een gezondheidsprogramma voor BVD en IBR.

Is de status voor een van beide infectieziektes op uw bedrijf onbekend dan is het verstandig een afspraak te maken voor het uitvoeren van een QuickScan. Met dit onderzoek nemen we een bloedmonster van 5 stuks jongvee (8-12 maanden) en een monster van de tankmelk. Dit geeft een duidelijk beeld van de huidige status en aan de hand van deze uitslag kunnen we het meest geschikte programma uitkiezen

IBR

Voor IBR is het programma relatief eenvoudig. De tankmelk wordt gecontroleerd op antistoffen en bij een gunstige uitslag zijn er geen consequenties en wordt de test elke maand herhaalt. Heeft u wel antistoffen in de tank dan is twee keer per jaar vaccineren verplicht. De eerste vaccinatie moet in dit geval uiterlijk 30 juni 2018 gegeven zijn.

BVD

Voor BVD zijn de programma’s minder eenvoudig. Er zijn vier programma’s beschikbaar. Variërend van het onderzoeken van alle koeienen kalveren op het bedrijf tot alleen onderzoek van tankmelk.

Let op: het oorbioptenprogramma is aangescherpt: voortaan moeten alle kalveren worden bemonsterd (vaars, stier en doodgeboren kalveren)

Vaccineren

Het deelnemen aan een programma is natuurlijk een mooie stap om Nederland IBR en BVD vrij te krijgen. Het geeft echter geen enkele extra bescherming voor uw koppel. Vaccineren blijft daarom de gouden standaard om uw bedrijf te beschermen tegen IBR en BVD.

Wist u dat….. door te vaccineren tegen IBR de kans op een uitbraak kleiner dan 1% is?

Wist u dat…. er op 9% van de Nederlandse melkveebedrijven nog een actieve infectie van BVD virus is?

Biosecurity – Voorkom insleep van infectieziekten

Een landelijke aanpak voor BVD en IBR zijn natuurlijk mooi maar om het risico van insleep zo klein mogelijk te houden is biosecurity essentieel. Bedrijfskleding speelt hierin een belangrijke rol en als dierenarts willen wij u hier graag mee helpen. Wij bieden daarom vanaf nu een set van 2 overalls aan. Twee maten zodat alle dierenartsen en andere erfbetreders er in passen. Hiermee komen we ‘schoon’ tussen de koeien en verlaten we het erf op dezelfde manier zodat we ook weer schoon op het volgende bedrijf arriveren.

Aankondiging informatieavond  – Save the date

Op donderdag 22 maart vindt onze jaarlijkse informatie avond weer plaats bij Boode te Bathmen. Ontvangst 19.45u, aanvang 20.00u.
Transitiemanagement en de verse koe staan centraal. Onderwerpen die ter sprake komen zijn de ‘Vital 90 days’,  een concept waarbij er extra aandacht is voor de koe in transitie en wij nemen u ook mee door het ABCD van de verse koe, waarmee we zorgen voor een probleemloos vruchtbaarheidsmanagement.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits februari

12-02-2018

Workshop Verloskunde:

Een flitsende start maken als koe, wie wil dat nou niet? Voor een flitsende start heb je een probleemloze bevalling nodig. In de cursus verloskunde hebben we het over maatregelen die  risico’s rondom het geboorteproces zoveel mogelijk beperken. En als op welke manier dan ook het proces niet blijft vorderen, wat is dan het juiste moment en de juiste manier om in te grijpen?
Met elkaar gaan we op zoek naar de meest ideale omstandigheden in de diverse bedrijfssituaties voor een probleemloos geboorteproces. Ook zullen we diverse abnormale liggingen van het ongeboren kalf bespreken en indien mogelijk ook oefenen.
De cursus is op maandagmiddag 19 februari om 13.30 uur op de praktijk. Geef je op tijd op, want de ervaring leert dat de cursus snel vol zit. Lees meer…

Nieuwsflits rund

04-01-2018

De beste wensen voor het nieuwe jaar!!!

En verder: workshop sonderen en Whatsapp

Wij wensen u, namens het gehele team van Dierenkliniek Deventer, een fantastisch jaar 2018 en alle geluk en gezondheid van de wereld voor u, uw familie en vrienden en uw veestapel uiteraard!

Workshop : “do’s en don’ts van sonderen kalf”:
Op donderdag 11 januari 2018 vindt er een interessante workshop plaats op onze praktijk aan de Smeenkhof: u kunt hier alles leren over het sonderen van kalveren: moet dat wel en zo ja: hoe moet dat dan? Tevens komt een deskundige (mevr. Inge Nijhoving van MSD) met ons discussiëren over de nieuwste inzichten qua biestgift en kalveropfok.

U vertrekt met een presentje, waar uw kalveren blij van worden. U kunt zich opgeven via 0570-657000 of kkats@dierenkliniekdeventer.nl. Let wel op en wees er snel bij: de workshop zit al bijna vol. (Bij voldoende belangstelling zal er nog een datum worden geprikt)

Whatsapp voor de Landbouwhuisdieren:
Vanaf 1 januari kunt u door middel van een appje op een makkelijke manier eenvoudige vragen aan ons stellen of medicijnen bestellen. U krijgt op de 1e werkdag van het nieuwe jaar een appje van ons ter introductie. Dit gaat via een verzendlijst en is dus geen “praatgroep”. Dit om te voorkomen dat u steeds appjes ziet van andere veehouders. Let op: wij zullen deze telefoon maar op een aantal momenten per dag bekijken: vaak ’s morgens tijdens het spreekuur, meestal tussen de middag en nog een keer aan het einde van de middag. Het is namelijk door onze werkzaamheden niet mogelijk om 24 uur per dag de telefoon in de gaten te houden en te antwoorden. Voor de zaken die niet kunnen wachten en zeker voor spoedvisite’s kunt u beter niet appen, maar gewoon bellen met 0570-657000! Hopelijk kunt u deze service waarderen en gaat de communicatie tussen veehouder en dierenarts zo weer een stapje de moderne tijd in.

Ontvangt u in de eerste week van januari geen app van ons? Dan hebben wij blijkbaar niet uw goede mobiele nummer: neem contact met ons op om uw 06 nummer door te geven!

Krijgt u wel een app? Sla dan de afzender op in uw contacten, zodat wij u hierna door middel van een verzendlijst een berichtje kunnen sturen. Als u ons niet in contacten opslaat, komen de appjes nl niet aan.

Heeft u verder nog tips voor ons qua service of verbeterpunten? Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen indien mogelijk…. (het is helaas onmogelijk om te stoppen met facturen te sturen in de toekomst, haha…)

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits varken

04-01-2018

Beste varkenshouder


Wij wensen u, namens het gehele team van Dierenkliniek Deventer, een fantastisch (varkens)jaar 2018 en alle geluk en gezondheid van de wereld voor u, uw familie en vrienden en uw veestapel uiteraard!

Zerofen wordt Curofen:

Vanaf vandaag kunnen wij geen ontwormmiddel Zerofen meer leveren. De gebruikelijke groothandels leveren het product op dit moment niet meer uit en als het weer leverbaar is, wordt het een stuk duurder. Wij hebben een goed alternatief gevonden: Curofen: voordelen zijn: zelfde werkzame stof, iets geconcentreerder. Nadeel: Iets langere wachttijd (6 ipv 3 dagen), verpakking wat onhandiger: namelijk zakjes van 1 kg, welke in een omdoos per 5 besteld kunnen worden. Wellicht handig om een lege emmer van Zerofen te bewaren om de geopende zakjes goed afgesloten te bewaren.
Hieronder de produktinformatie (deze graag bewaren bij uw Bedrijfsbehandelplan):

Curofen 50 mg/g, ontwormmiddel voor vleesvarkens en zeugen, dosering =1 gram per 10 kg lichaamsgewicht, wachttijd vlees 6 dagen, regnl 116271

Methoxasol wordt T.S.-Sol

Soms moeten varkens via het drinkwater behandeld worden met antibiotica (bijv bij darmonsteking door Salmonella of longontsteking door APP). Hiervoor gebruikten we Methoxasol. Dit middel is uit de handel genomen en is vervangen door T.S.-Sol.
Hieronder de produktinformatie (deze graag bewaren bij uw Bedrijfsbehandelplan):

T.S.-Sol: oplossing voor orale toediening door drinkwater, dosering = 5 ml per 20 kg lichaamsgewicht gedurende 4-7 dagen, wachttijd vlees 8 dagen, regnl 7611

Vertrek Jorien Druijf:

Jorien heeft besloten om te stoppen met haar praktijkwerk in onze Dierenkliniek per 1 januari 2018. Ze gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en kiest daarmee ook bewust om meer tijd te kunnen besteden aan haar jonge gezin. Het vak dierenarts is nu eenmaal niet altijd een 8 tot 5 baan en vergt best veel flexibiliteit, wat soms moeilijk combineert met jonge kinderen. Wij wensen Jorien heel veel succes in de toekomst en bedanken haar voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Uitnodiging Klauwworkshop

04-12-2017

Beste Veehouder, 
Op 21 december organiseren wij weer een klauwworkshop. In samenwerking met het Nederlands Klauwgezondheidscentrum gaan we dit jaar de focus leggen op koppelproblematiek en de preventie van klauwproblemen op melkvee bedrijven. In een kleine groep zullen we de meest voorkomende problemen bespreken, de aanpak hiervan en uiteindelijk hoe we deze problemen kunnen voorkomen.

Als onderdeel van de klauwworkshop zullen we een bedrijfsbezoek uitvoeren op een bedrijf waar een camera analyse is uitgevoerd die het vreet- en liggedrag van de koeien heeft beoordeeld. Ook komt hierbij het loopgedrag/beweging en routes van de koeien ter sprake. Hiermee zien we hoe lang koeien liggen, of de boxafmetingen juist zijn en hoe het gedrag rondom melken/robotbezoek is.

Dus heeft u altijd al willen weten hoe vaak er eigenlijk bekapt moet worden, wat de beste manier van voetbaden is, wat de kosten van klauwproblemen daadwerkelijk zijn, welke voeding een risico vormt voor klauwproblemen en hoe u eindelijk afkomt van de mortellaro\witte-lijn-defecten\zoolzwerenstinkpoot en alle andere problemen… Schrijf u dan nu in!

Programma:

13.30 Opening en inleiding
13.45 Theoretische achtergrond met interactieve discussie
15.00 Bedrijfsbezoek met als doel risicofactoren in kaart te brengen.
16.00 Bespreken van bevindingen en resultaten
16.30 Inpasbaarheid op eigen bedrijf bespreken.
17.00 Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Nieuwsflits november – Over kalfjes, cursus en afscheid.

14-11-2017

Pinkengriep: haal de bodywarmers maar weer uit de kast!
De herfst heeft haar intrede gedaan en we trekken allemaal de warme jassen weer aan. Tijd om dat ook bij uw kalveren te doen! Om longontsteking te voorkomen is het belangrijk dat we onze kalveren beschermen tegen lage temperaturen (<15°C) en tocht. U kunt dat heel gemakkelijk doen door de bodywarmers weer uit de kast te halen en ze nu aan te doen bij uw melkkoeien van de toekomst! Belangrijkste reden om uw kalf een bodywarmer te geven is te voorkomen dat het kalf veel energie verbruikt om warm te blijven, hierdoor minder groeit en een dip in de weerstand krijgt, waardoor griep en longontsteking op de loer ligt.
Door de toegenomen luchtvochtigheid kunnen ziekteverwekkende virussen en bacteriën langer overleven en zich gemakkelijk verplaatsen tussen verschillende leeftijdsgroepen. Pompende kalveren die slecht drinken, hoge koorts en zelfs kunnen doodgaan, zien we helaas nog te vaak. De opgelopen groeiachterstand, kosten van behandeling en het toekomstige productieverlies geeft een hoge schadepost. Om ziekte te voorkomen en klachten te verminderen kunt u uw kalveren daarom beschermen met behulp van vaccinatie.

 • Wist u dat u zelf de eerste vaccinatie geeft met behulp van uw eerste biestgift?
 • Wist u dat u de energiegift via de melk alweer mag verhogen in verband met de lage temperaturen?
 • Wist u dat u de groei van uw kalveren verhoogt en problemen voorkomt door ze de bodywarmers aan te doen?
 • Wist u dat u uw kalveren al kunt vaccineren tegen pinkengriep vanaf 9 dagen leeftijd?

De bodywarmers kosten 25 euro per stuk. U krijgt er 5 voor 100 euro, dus bij aanschaf van 4 bodywarmers 1 gratis.

Vertrek Jorien Druijf:
Jorien heeft besloten om te stoppen met haar praktijkwerk in onze Dierenkliniek per 1 januari 2018. Ze gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en kiest daarmee ook bewust om meer tijd te kunnen besteden aan haar jonge gezin. Het vak dierenarts is nu eenmaal niet altijd een 8 tot 5 baan en vergt best veel flexibiliteit, wat soms moeilijk combineert met jonge kinderen. Wij wensen Jorien heel veel succes in de toekomst en bedanken haar voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.

Aanbieding Ferti-bolussen:
Er is ons door de fabrikant een partij bolussen beschikbaar gesteld met een houdbaarheid tot tenminste november 2017. Dit is niet erg lang meer en om te voorkomen dat ze vernietigd moeten gaan worden, kunnen we de bolussen tegen een zeer goedkope prijs aanbieden : 75% korting! Dus voor een doosje met 20 bolussen betaalt u nu maar 25,60 euro (ipv 102,40 euro).

Laat uw kalveren op tijd onthoornen:
Wij hebben vernomen dat de NVWA in den lande aan het controleren is op of onthoornen goed gebeurd. In de wet staat vastgelegd dat kalveren alleen met een brander onthoornd mogen worden onder plaatselijke verdoving door een dierenarts. Tevens staat er in de wet dat dit alleen mag tussen de leeftijd van 2 en 8 weken. Boven de 8 weken mogen ze officieel niet meer worden gebrand en moeten ze later gezaagd worden. Horens zagen is niemands hobby, volgens mij, dus biedt uw kalveren op tijd aan voor het onthoornen!

Workshop-thema’s komende maanden:
We hebben weer een 4-tal interessante thema’s bedacht, zodat er voor iedereen een interessante en leuke workshop te vinden is: Hieronder vast een opwarmertje:

 1. Klauwen: Het grootste probleem van de moderne melkkoe: pijnlijke klauwen! Hoe kunt u dit voorkomen? Hoe kunt u in uw eigen stal de risico-factoren aanpakken in plaats van steeds die klauwbekapbox weer te moeten grijpen. De datum is bekend voor deze workshop: donderdagmiddag 21 december! Opgave kan via rkempener@dierenkliniekdeventer.nl of tijdens spreekuur 0570-657000.
 2. All times favoriet: Verloskunde. De vorige jaren steeds erg populair en goed ontvangen: op praktische wijze wordt ingegaan op de do’s en dont’s rondom afkalven: wanneer moet u ingrijpen en wanneer niet? Datum ergens in januari
 3. Cafe-avond voor jonge boeren: Speciaal voor net startende veehouders (onder de 30 jaar) willen we een gezellige discussie-avond houden onder het genot van een drankje en hapje, waarin de zaken besproken kunnen worden die bij die doelgroep spelen. Datum ergens in januari.
 4. Sonderen van jonge kalveren: wat wel doen en wat niet doen? Hoe kunt u de techniek het beste uitoefenen en is het eigenlijk aan te raden of niet? Datum ergens in februari

De eerste 10 inschrijvers voor een workshop krijgen een kalverbodywarmer cadeau! Geef u dus snel op!