Nieuwsflits Juli

12-07-2011

Problemen rondom tweelingdracht

De zomer zal de komende maanden weer van zich doen spreken. Hierbij horen helaas de problemen van verse koeien en dit geldt zeker voor de koeien die een tweeling hebben gehad. Als dierenarts worden we regelmatig geroepen bij koeien die een tweeling ter wereld hebben gebracht of aan het brengen zijn. Met andere woorden: de tweelingdracht, geboorte en het opstarten van de koe verlopen meestal niet vlekkeloos. Ongeveer 92 % van de vaarzen die uit een tweeling geboren worden en een broertje hebben zijn kween en dus onvruchtbaar. Door bloedonderzoek kan met 100% zekerheid worden bepaald of een kalf een kween is (kosten 70 euro).

Problemen tijdens de dracht

De problemen die wij zien beginnen al tijdens de dracht. We worden regelmatig gebeld om een bloedje te tappen van een verwerper. Onder een verwerper wordt verstaan een rund dat verwerpt tussen 100 en 260 dagen dracht. Binnen 7 dagen na verwerpen dient een bloedmonster (verplicht) van de verwerper te worden ingestuurd voor Brucella onderzoek. Wacht met afvoer van de verwerper totdat de uitslag bekend is. Zowel de dierenartskosten als het laboratoriumonderzoek van Brucella en tevens IBR, Leptospirose, Salmonella en Neospora worden, als u daarvoor een tankmelkabonnement heeft, niet in rekening gebracht.
Lees meer…

Nieuwsflits mei 2011

07-06-2011

De laatste tijd staat de pers vol met berichten over het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Hierbij is vooral het risico op het ontstaan van resistente bacteriën bij de mens van belang. Daarom heeft de toenmalige Minister van Landbouw vorig jaar besloten dat er in 2011 20% minder antibiotica moet worden gebruikt en deze reductie moet in 2013 zijn opgelopen tot 50%. Als Dierenkliniek Deventer vinden we dit onderwerp erg belangrijk en werken daarom transparant door centrale registratie van voorgeschreven en geleverde antibiotica (centrale database heet VetCIS). Met deze data kan de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit bepalen in welke sectoren van de veehouderij het meeste antibiotica wordt gebruikt. Ook wordt duidelijk welke dierenartsen het meeste antibiotica voorschrijven en aan welke UBN’s deze antibiotica wordt geleverd. Lees meer…

Lunchmeeting

21-05-2011

Graag willen we u, in samenwerking met Pfizer Animal Health, uitnodigen voor een lunchmeeting. De opzet is dat we u door middel van een korte lezing informeren over de nieuwste ontwikkelingen rondom uiergezondheid en het droogzetten. Tegelijkertijd zullen we genieten van een lunch.

Tijdens de presentatie wordt vooral ingegaan op maatregelen om de uiergezondheid op het melkveebedrijf te verbeteren. Hierbij wordt de droogstand en de dubbeltherapie in het bijzonder belicht. De dubbeltherapie wil zeggen: droogzetten met antibiotica en het tepelkanaal afsluiten met OrbeSeal®.

De presentatie zal verzorgd worden door Otlis Sampimon, een vooraanstaande uiergezondheidsspecialist en tegenwoordig werkzaam bij Pfizer.

12.00 uur Ontvangst
12.15 uur Presentatie en discussie onder leiding van Otlis Sampimon, ondertussen lunch
14.00 uur Einde
Tijdens de presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Lokatie: Boode Bathmen
Datum: maandag 6 juni
Deelname is gratis maar opgave is wel verplicht, dit vanwege de reservering.
Als u interesse heeft dan kunt u zich aanmelden, graag voor 1 juni, via de email
rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl
Bij grote belangstelling wordt er mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Vriendelijke groet,
Karin van Heuven, Elske van der Mik, Bert Gerrits en
Ruben Tolboom

Dierenkliniek Deventer

Cursussen 2011 Dierenkliniek Deventer

28-02-2011

Onderstaande studiemiddagen worden in 2011 georganiseerd door Dierenkliniek Deventer. Het doel van de studiemiddagen is het verhogen van het kennisniveau door middel van bedrijfsbezoeken en praktische tips. Dit wordt bereikt door in kleine groepjes (8-10 veehouders) op een bedrijf van een deelnemer van elkaar te leren.

De kosten van de verschillende cursussen zijn € 50.- per middag, bij 2 studiemiddagen dus € 100.- voor de gehele cursus. De studiemiddagen zullen waarschijnlijk zowel voor als na de zomerperiode gegeven worden.

Aanmelden kan telefonisch (0570-657000) of via de mail rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl.

Cursus Jongvee-opfok

In deze praktische cursus wordt de opfok van (jonge) kalveren belicht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de biestverstrekking en het meten van de kwaliteit van de biest. Daarnaast wordt de overgang naar (kunst)melk besproken en hoeveel (kunst)melk er verstrekt moet worden. Ook de huisvesting en het klimaat waarin de kalveren worden opgefokt komt aan bod. Als laatst worden ziekteverwekkers besproken. De cursus wordt gegeven op een middag van 13.30 tot 16.30.

Cursus Salmonella

Deze cursus is opgezet door FrieslandCampina en de KNMvD (organisatie van dierenartsen). Melkveehouders van FrieslandCampina hebben hierover bericht ontvangen.

Sinds enige jaren wordt de melk in de tank enkele keren per jaar onderzocht op afweerstoffen tegen Salmonella. Bij 2x een ongunstige uitslag (met afweerstoffen) komt het bedrijf in niveau 2. Bij dit niveau wordt het verplicht de cursus Salmonella te volgen of zich aan te melden voor het GD-programma Salmonella onverdacht.

De cursus duurt 2 middagen (13.30-16.30) en zal gaan over de bacterie Salmonella, de ziekte, bestrijding en natuurlijk het meest belangrijk: de preventie. Door meer kennis te krijgen over het management rondom de Salmonella-problematiek worden preventieve maatregelen tegen andere ziekten (BVD, Paratbc) ook duidelijker.

Aanmelden moet via Q-lip. Voor de eerste 6000 deelnemers die zich voor 31 maart aanmelden in Nederland wordt een subsidie gegeven van €50.- door FrielandCampina. Na het volgen van de twee cursusmiddagen zal er een certificaat worden uitgereikt wat tevens een bewijs is van het volgen van de cursus.

Cursus verantwoord medicijngebruik

Deze cursus is ook opgezet door FrieslandCampina. Zij zullen u binnenkort over de mogelijkheid van het volgen van deze cursus inlichten. De stof die wordt behandeld is de volgende: de toedieningwijze van geneesmiddelen, naalden/spuiten, bewaren van medicijnen, behandelplannen, de resistentie-problematiek en verschillen tussen antibiotica.

De cursus duurt 2 middagen (13.30-16.30). Na het volgen van de twee cursusmiddagen zal er een certificaat worden uitgereikt wat tevens een bewijs is van het volgen van de cursus.

Jaarlijkse informatiebijeenkomst

11-01-2011

Beste veehoud(st)ers,

Hierbij een vooraankondiging van onze jaarlijkse informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 februari 2011 vanaf 20.00 uur in zaal Boode te Bathmen. Voor deze avond hebben wij een zeer vooraanstaande spreker bereid gevonden een inleiding te verzorgen op deze avond: namelijk professor/dierenarts Henk Vaarkamp (zie het bijgevoegde artikel). Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! Begin februari ontvangt u nog een specifieke uitnodiging voor deze avond.

Met vriendelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats

Lees het artikel (.pdf)

Nieuwsflits december

05-01-2011

De winter is nu toch echt aangebroken, Regelmatig rijden wij door een mooi besneeuwd maar koud en verraderlijk landschap. Verraderlijk niet alleen omdat je met je auto maar zo in de slip raakt, maar ook omdat de dieren op dit moment best wel een beetje extra weerstand kunnen gebruiken.

Deze nieuwsflits willen wij aandacht besteden aan hoe je het jonge kalf het beste tegen dit weer kunt wapenen. Ten eerste hebben jonge kalveren het onder deze omstandigheden vaak koud. Lees meer…

Nieuwsflits Oktober 2010

05-10-2010

Rundvee en maagdarmwormen:  “hou het in de gaten!”

Als uw jongvee binnenkort wordt opgestald is het belangrijk dit te ontwormen. Voor niet melkgevende runderen kan dit zeer eenvoudig en niet te duur met Noromectin pour-on (verpakkingen van 1 en 2,5 liter, 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

Maagdarmwormen kunnen ook schade veroorzaken bij melkkoeien, waarbij geldt hoe meer uren weidegang, hoe meer risico op schade door maagdarmwormen. Op basis van uitgevoerde tankmelkonderzoek op maagdarmwormen uitgevoerd in het najaar van 2009, waaraan ruim 1000 melkveehouders deelnamen, kan geconcludeerd worden dat het (weide)management bij het jongvee op veel bedrijven hierbij een belangrijke rol speelt. Dat wil zeggen dat op veel bedrijven melkvee schade ondervindt als gevolg van een onvoldoende opbouw van de weerstand bij het jongvee tegen maagdarmwormen. Deze schade komt vooral tot uiting in een verminderde melkproductie, maar mogelijk ook in een verhoogde gevoeligheid voor andere infecties. De weerstandsopbouw tegen infecties met maagdarmwormen kunnen we op een aantal momenten controleren. Deze controle kan op basis van een (gepoold) mestonderzoek van 5 kalveren 6-8 weken na het begin van het eerste weideseizoen of aan het einde van het weideseizoen binnen 7-10 dagen na opstallen op basis van een individueel bloedonderzoek (pepsinogeen) van 5 dieren. Lees meer…

Maïsdemo bij familie Klunder

23-09-2010

Dierenkliniek Deventer aanwezig op maïsdemo bij familie Klunder

Op woensdag 15 september organiseerde Unicom en Gelre IJsselstreek een maïsoogstdemonstatie bij de familie Klunder, Johannahoeve in Deventer.
Op deze dag werden enkele machines tentoongesteld, zoals de nieuwe zelfrijdende mestinjecteur en een zeer brede groenbemester.
Daarnaast waren er verschillende maïsrassen gezaaid, die van commentaar werden voorzien door een specialist van Gelre IJsselstreek. Ook waren er proefveldjes met een aantal groenbemesters aanwezig, waarbij ook een inhoudelijk verhaal werd verteld over de invloed van deze grassen op de penswerking. Lees meer…

Nieuwsflits augustus

31-08-2010

Beste melkveehouder,

Zoals we merken bij onze visites worden er weer meer kalveren geboren in deze periode. Dit geeft meer werk bij het afkalveren, maar ook zien we meer melkziekte in deze tijd van het jaar. We helpen bij de acuut zieke dieren, maar ook adviseren wij m.b.t. de preventie van deze aandoening en dan richt de aandacht zich op de dieren in droogstand of einde lactatie. Lees meer…

Bijzondere operatie aan luchtpijp van een ernstig benauwde koe

23-08-2010

Afgelopen week hebben Karin en Ruben een speciale operatie uitgevoerd bij een ernstig benauwde koe. Het dier had al enige tijd problemen met de ademhaling. Dit bestond uit veel snurken, moeilijk ademhalen en daardoor weinig eten. Het dier vermagerde ernstig. Ondanks langdurige behandelingen met verschillende medicijnen trad er geen verbetering op. Een definitieve diagnose is tot op heden niet gesteld, maar alles wijst op een aandoening in de voorste luchtwegen.
Omdat het dier al 7 maanden drachtig was, werd besloten tot een chirurgische ingreep, een tracheotomie, om de symptomen te verminderen.
Lees meer…