Vervangende dierenartsen

02-06-2015

Beste veehouder,

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen dat de volgende dierenartsen als vervanger van de dierenarts die de 1op1-overeenkomst met u heeft getekend, mogen optreden op uw bedrijf.

team

Naam dierenartsen met Uniek Dierenartsennummer (UDN):

  • Karin van Heuven- van Kats (424028)
  • Elske van der Mik (1001517)
  • Bert Gerrits (1002234)
  • Sjoerd Malda (1103692)
  • Jorien Druijf (1002114)
Barry de Sitter

Barry de Sitter

Sinds 1 mei 2015 is er nog een dierenarts tijdelijk werkzaam in onze praktijk in verband met de zwangerschap van Jorien Druijf. Zijn naam is Barry de Sitter (1101155).

U wordt verzocht dit schrijven te bewaren bij uw 1op1-overeenkomst, zodat u bij eventuele controle dit kunt tonen.

U kunt deze informatie hier als pdf document downloaden

Met vriendelijke groeten van het gehele team.

Gelukkig hebben we de foto’s nog!

02-03-2015

We kunnen terugkijken op 4 succesvolle workshops met goede opkomsten. Hieronder een fotoreportage van de workshops. (meer…)

Uitnodiging informatie avond 2015

26-02-2015

Donderdag 12 maart 2015 zal de jaarlijkse Informatie avond weer plaatsvinden. Dit jaar het actuele thema: “Gaan we IBR en BVD verplicht bestrijden in Nederland?” Sprekers zijn onder andere Toon van Hoof (LTO).

Uitnodiging:

Donderdag 12 maart 2015
Informatie avond Dierenkliniek Deventer
Ontvangst vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur
Lokatie Boode Bathmen (serre)

Wij zien u graag deze avond!

Bert, Elske, Jorien, Karin en Sjoerd.

Meer melk bij koud weer

08-12-2014

kalfEen kalf moet groeien, ook tijdens de koude wintermaanden. Daarvoor heeft het extra energie nodig, voor de groei én om zich warm te houden. Het advies is daarom om kalveren in deze periode 10 procent extra energie te geven. Dit kan door 1 liter melk per dag extra te voeren met dezelfde concentratie (dan wel drie keer per dag voeren) of door 10 procent extra melkpoeder per liter melk te geven. Zorg voor de juiste aanmaaktemperatuur van de melk (meestal 45 tot 55 graden Celsius) en verstrek de kunstmelk bij een temperatuur van 39 tot 40 graden Celsius op dezelfde tijdstippen van de dag.

Uiteraard is het ook belangrijk dat het kalf een droog en warm ligbed heeft, niet in de tocht ligt en altijd vers water ter beschikking heeft, ook als het vriest.

Ter info: vervangende dierenartsen

25-11-2014

Beste veehoud(st)ers,

dkd_49 Sjoerd Malda is vanaf 1 juli 2013 werkzaam bij onze Dierenkliniek Deventer als geborgde rundveedierenarts (UDN=1103692).
dkd_52 Jorien Druijf is vanaf 1 juli 2014 werkzaam bij onze Dierenkliniek Deventer als geborgde rundveedierenarts (UN=1002114). Zij vervangt Ruben Tolboom, die onze praktijk heeft verlaten.

Toelichting:

Bovenstaande teksten hebben destijds ook al onderaan de facturen in respectievelijk juni 2013 en juni 2014 gestaan. Tevens is er een schriftelijk exemplaar verstuurd naar uw adres destijds. De controleur van IKB of Qlip kan nu vragen u deze teksten te tonen, vandaar dat we dit document op onze website hebben geplaats. Hier kunt u het altijd opzoeken en eventueel uitprinten. Het is dus niet nodig om de 1-op-1-overeenkomst aan te passen, behalve als Ruben Tolboom de verantwoordelijke dierenarts was en de overeenkomst had ondertekend. Op deze bedrijven zijn de betreffende overeenkomsten reeds vervangen door nieuwe exemplaren.

U kunt het bestand hier downloaden en uitprinten (.pdf).

Erve Bannink voor publiek geopend

20-07-2014

Nadat de koeien in juni hun intrek hebben genomen in de nieuwe serre stal, zijn de deuren nu ook voor het algemene publiek geopend!

Vrije bezichtiging, graag even bellen voor een rondleiding: 0570-654216

bannink

S. Aureus onverdacht

18-07-2014

Tijdens een feestelijke bijeenkomst tijdens de NRM in Zwolle hebben maar liefst drie van onze veehouders het certificaat S. Aureus onverdacht in ontvangst mogen nemen:

MTS. Steegink en van den Berg uit Okkenbroek

MTS. Pakkert en Wonnink uit Lettele en

MTS. Veeneman en van Ark uit Epse.

Namens het gehele team van Dierenkliniek Deventer: Gefeliciteerd!

Klik op onderstaande link om meer te lezen over de bijeenkomst, wat er voor nodig is om in aanmerking te komen voor het SAU vrij certificaat en hoe u zich kunt aanmelden.

www.gddiergezondheid.nl

Vertrek Ruben Tolboom

15-06-2014

Na 12 jaar als dierenarts voor de dierenkliniek (en zijn/haar veehouders) te hebben gewerkt heeft Ruben besloten het roer om te gooien. Per 1 mei is hij gaan werken voor een internationaal opererende farmaceut: Boehringer Ingelheim. Dit bedrijf is met name bekend van zijn grote kennis op het gebied van pijnstilling en vaccinaties. Doel is dat Ruben hier gaat helpen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, en uitleg aan dierenartsen gaat geven over de praktische toepasbaarheid ervan.

Maar voor het zover is natuurlijk een gepast afscheid: een grote feesttent in de achtertuin met broodjes beenham en een drukbezochte bar. Bijna 300 veehouders, vrouwen van- en collega dierenartsen waren aanwezig. Na een korte speech van heer Tolboom zelf kwam ook aan deze avond een eind. Namens iedereen ván en ín de praktijk willen we je nog een keer bedanken Ruben: het ga je goed en succes met je nieuwe baan!

ruben_1

ruben_2

Dierenkliniek Deventer organiseert klankbordgroep voor veehouders

26-11-2013

Onlangs heeft de Dierenkliniek een lunchbijeenkomst georganiseerd waarbij 10 melkveehouders uitgenodigd waren om over de dienstverlening van de praktijk te praten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:de kwaliteit van de evaluaties van de gezondheidsplannen in 2013, de (digitale) communicatie naar de veehouders en het meelopen van stagiaires. Verder is gevraagd welke kansen deze veehouders zagen voor de praktijk op melkveebedrijven in de nabije toekomst.

IMG_3956

Het gesprek verliep in een open sfeer, waarbij  veel interactie was tussen de veehouders en de aanwezige dierenartsen (Bert, Karin en Ruben).  Met deze bijeenkomst heeft de praktijk veel aanknopingspunten gevonden om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

We zullen deze klankbordbijeenkomsten dan ook twee keer per jaar gaan organiseren met een wisselende samenstelling van veehouders.

IMG_3958

Sector zegt pijnbestrijding onthoornen toe

21-11-2013

BRON: BOERDERIJ

Wezep – De melkveesector heeft afgesproken dat melkveehouders, behalve de verplichte verdoving bij onthoornen van kalveren, ook pijnbestrijding toepassen die de napijn als gevolg van de behandeling verminderd. Dat zegt Toon van Hoof van LTO Melkveehouderij.
Sector zegt pijnbestrijding onthoornen toe

De toezegging geeft de sector tijd om zich te richten op het voorkomen van de ingreep, vooral door een goed fokprogramma voor hoornloze stieren op te zetten. Want nu is het genetisch niveau van deze groep – met name bij zwartbont – nog te laag, zo stelt Van Hoof.

Hoeveel tijd de sector krijgt is niet duidelijk. In eerste instantie was 2020 genoemd als het jaar waarin onthoornen verboden zou worden. Dat is nu omgezet in ‘voorlopig toegestaan’ mits de sector progressie toont in het fokprogramma en als het zich aan de belofte houdt om pijnbestrijding toe te passen.

Gezien het toenemende aantal jonge stieren dat het hoornloze gen draagt, lijkt het duidelijk de KI-organisaties het gen voor hoornloosheid in een acceptabel tempo kunnen infokken. Zo geeft CRV aan dat ze ook op hoornloos selecteren om daar stieren op een hoger niveau en op brede schaal kunnen aanbieden. En als de sector zich via de bedrijfsgezondheidsplannen committeert aan bestrijding van napijn, dan is aan de voorwaarden voor uitstel van het verbod voldaan.

De maatschappelijke druk blijft. Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier vindt de stappen naar pijnbestrijding en hoornloos fokken een goede ontwikkeling. “Want onthoornen is een pijnlijke ingreep waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen.” Hij vult aan dat de sector niet uit het oog moet verliezen dat onthoornen eigenlijk symptoombestrijding is. “Want de stallen bieden te weinig ruimte voor goed vluchtgedrag waardoor er sneller en meer rangorde gevechten zijn. Die gevechten komen minder vaak voor als bijvoorbeeld de kudde in de wei loopt.” Van der Wouw stelt dat nu de koe nog steeds aangepast wordt aan zijn omgeving. Beter is om de dieren gehoornd te laten en een huisvesting creëren die het natuurlijk gedrag van de koeien toelaat. De gangbare veehouderij kan daar nog veel leren van de biologisch-dynamische Demeter-bedrijven, zo vindt Van der Wouw.

Wijnand Hogenkamp