Vertrek Ruben Tolboom

15-06-2014

Na 12 jaar als dierenarts voor de dierenkliniek (en zijn/haar veehouders) te hebben gewerkt heeft Ruben besloten het roer om te gooien. Per 1 mei is hij gaan werken voor een internationaal opererende farmaceut: Boehringer Ingelheim. Dit bedrijf is met name bekend van zijn grote kennis op het gebied van pijnstilling en vaccinaties. Doel is dat Ruben hier gaat helpen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, en uitleg aan dierenartsen gaat geven over de praktische toepasbaarheid ervan.

Maar voor het zover is natuurlijk een gepast afscheid: een grote feesttent in de achtertuin met broodjes beenham en een drukbezochte bar. Bijna 300 veehouders, vrouwen van- en collega dierenartsen waren aanwezig. Na een korte speech van heer Tolboom zelf kwam ook aan deze avond een eind. Namens iedereen ván en ín de praktijk willen we je nog een keer bedanken Ruben: het ga je goed en succes met je nieuwe baan!

ruben_1

ruben_2

Dierenkliniek Deventer organiseert klankbordgroep voor veehouders

26-11-2013

Onlangs heeft de Dierenkliniek een lunchbijeenkomst georganiseerd waarbij 10 melkveehouders uitgenodigd waren om over de dienstverlening van de praktijk te praten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:de kwaliteit van de evaluaties van de gezondheidsplannen in 2013, de (digitale) communicatie naar de veehouders en het meelopen van stagiaires. Verder is gevraagd welke kansen deze veehouders zagen voor de praktijk op melkveebedrijven in de nabije toekomst.

IMG_3956

Het gesprek verliep in een open sfeer, waarbij  veel interactie was tussen de veehouders en de aanwezige dierenartsen (Bert, Karin en Ruben).  Met deze bijeenkomst heeft de praktijk veel aanknopingspunten gevonden om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

We zullen deze klankbordbijeenkomsten dan ook twee keer per jaar gaan organiseren met een wisselende samenstelling van veehouders.

IMG_3958

Sector zegt pijnbestrijding onthoornen toe

21-11-2013

BRON: BOERDERIJ

Wezep – De melkveesector heeft afgesproken dat melkveehouders, behalve de verplichte verdoving bij onthoornen van kalveren, ook pijnbestrijding toepassen die de napijn als gevolg van de behandeling verminderd. Dat zegt Toon van Hoof van LTO Melkveehouderij.
Sector zegt pijnbestrijding onthoornen toe

De toezegging geeft de sector tijd om zich te richten op het voorkomen van de ingreep, vooral door een goed fokprogramma voor hoornloze stieren op te zetten. Want nu is het genetisch niveau van deze groep – met name bij zwartbont – nog te laag, zo stelt Van Hoof.

Hoeveel tijd de sector krijgt is niet duidelijk. In eerste instantie was 2020 genoemd als het jaar waarin onthoornen verboden zou worden. Dat is nu omgezet in ‘voorlopig toegestaan’ mits de sector progressie toont in het fokprogramma en als het zich aan de belofte houdt om pijnbestrijding toe te passen.

Gezien het toenemende aantal jonge stieren dat het hoornloze gen draagt, lijkt het duidelijk de KI-organisaties het gen voor hoornloosheid in een acceptabel tempo kunnen infokken. Zo geeft CRV aan dat ze ook op hoornloos selecteren om daar stieren op een hoger niveau en op brede schaal kunnen aanbieden. En als de sector zich via de bedrijfsgezondheidsplannen committeert aan bestrijding van napijn, dan is aan de voorwaarden voor uitstel van het verbod voldaan.

De maatschappelijke druk blijft. Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier vindt de stappen naar pijnbestrijding en hoornloos fokken een goede ontwikkeling. “Want onthoornen is een pijnlijke ingreep waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen.” Hij vult aan dat de sector niet uit het oog moet verliezen dat onthoornen eigenlijk symptoombestrijding is. “Want de stallen bieden te weinig ruimte voor goed vluchtgedrag waardoor er sneller en meer rangorde gevechten zijn. Die gevechten komen minder vaak voor als bijvoorbeeld de kudde in de wei loopt.” Van der Wouw stelt dat nu de koe nog steeds aangepast wordt aan zijn omgeving. Beter is om de dieren gehoornd te laten en een huisvesting creëren die het natuurlijk gedrag van de koeien toelaat. De gangbare veehouderij kan daar nog veel leren van de biologisch-dynamische Demeter-bedrijven, zo vindt Van der Wouw.

Wijnand Hogenkamp

Inbrengen OrbeSeal in beeld

01-10-2013

Beeld zegt meer dan woorden, zo ook bij het inbrengen van OrbeSeal. Met een nieuw instructiefilmpje over dubbeltherapie ziet u de juiste manier van inbrengen van de OrbeSeal injector in combinatie met een antibioticum-droogstandinjector.

Vliegen- en knuttenbestrijding

05-06-2013

Vliegende en stekende insecten kunnen naast irritatie ook infecties veroorzaken, doordat ze bacteriën en virussen kunnen overbrengen. Bekijk hier de video over vliegen- en knuttenbestrijding.

Uitslag prijsvraag paard open dag 6 oktober

06-11-2012

En de prijswinnaar is……

Vera Groothedde!

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de dierenartsen van Dierenkliniek Deventer, van harte gefeliciteerd!

Bij luchtwegproblemen liever vaccineren dan antibiotica

07-10-2012

Karin van Heuven van Kats over vaccinatie bij pinkengriep. Vaccineren is de enige manier om problemen voor te blijven.
Lees hier het hele artikel uit het tijdschrift uptodate. (.pdf)

Pijnbestrijding bij mastitis

23-08-2012

De pijn en de weefselschade bij mastitis wordt vaak onderschat. Voor een betere genezing en welzijn van de koe is niet alleen een behandeling met antibiotica belangrijk, maar ook pijnbestrijding.

Lees hier het achtergrondartikel pijnstilling mastitis rund

Gezocht: controlebedrijven voor onderzoek schmallenbergvirus

20-06-2012

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet onderzoek naar het schmallenbergvirus. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van ziekteverschijnselen, risicofactoren voor de insleep en verspreiding van het schmallenbergvirus op rundveebedrijven en het maken van een inschatting van de geleden schade.

In de vervolgstudie onderzoeken we zowel bedrijven die afwijkende kalveren hebben gehad (‘casebedrijven’) als bedrijven die dat niet hebben gehad (‘controlebedrijven’). We hebben voldoende casebedrijven, maar we zoeken nog controlebedrijven.

We zoeken bedrijven die geen ziekteverschijnselen hebben gehad in het najaar 2011 (geen verhoogd aantal koeien met diarree en koorts), geen verhoogd aantal verwerpers en geen afwijkende kalveren hebben gehad.

Puntsgewijs weergegeven vragen we uw medewerking aan de volgende onderdelen van het onderzoek:

  • Bedrijfsbezoek en enquête afgenomen door een dierenarts van de GD
  • Bloedafname van 70 dieren op uw bedrijf door uw eigen dierenarts in de periode juni-juli 2012 (evt. aan te vullen met jongvee). Het doel hiervan is onderzoek naar de spreiding van het schmallenbergvirus binnen uw bedrijf.
  • Tot augustus 2012 vragen we u alle verworpen vruchten, alle doodgeboren kalveren, alle kalveren die vóór de leeftijd van 3 dagen sterven en alle afwijkende kalveren te sturen aan de GD samen met een bloedmonster van het moederdier.

Deelname aan het onderzoek brengt geen kosten met zich mee, we vragen aan u alleen een tijdsinvestering. U ontvangt op uw beurt informatie over de status van uw bedrijf met betrekking tot het schmallenbergvirus in de vorm van uitslagen van de uitgevoerde labonderzoeken. Verder kan u tot augustus 2012 kosteloos verworpen vruchten, doodgeboren kalveren en kalveren die binnen 3 dagen sterven laten onderzoeken op de oorzaak van sterfte/verwerpen.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met Gonja Witteveen viatelefoon 0570-660382.

Nieuwsflits maart

02-04-2012

Medicijnen bestellen via website

Per direct hebben wij het mogelijk gemaakt om medicijnen via onze website te bestellen. Met deze bestelwijze hopen wij u meer service te bieden, doordat u zelf kunt bepalen wanneer u uw medicijnen besteld. Dus niet meer gehaast ’s ochtends naar de telefoon. U kunt gedurende de dag uw bestelling intypen op het bestelformulier wat hier te vinden is op onze website. Hiermee kunt u dus zelf bepalen wanneer u dit doet en geeft daarnaast minder kans op fouten bij het bestellen. Als regel geldt vandaag besteld, morgen geleverd. Uiteraard geldt dit alleen voor de werkdagen, dus niet op zaterdag en zondag. Op deze dagen worden de medicijnen maandag bezorgd.

Het is verstandig de eerste keer rustig de handleiding bovenaan het formulier door te lezen om fouten te voorkomen. Uiteraard kunt u ook nog altijd telefonisch medicijnen bestellen en advies vragen over het gebruik van diergeneesmiddelen.

Bestel hier uw medicijnen

 

Cursus verantwoord diergeneesmiddelengebruik

Eind 2011 en begin 2012 heeft de Dierenkliniek voor een groot aantal melkveehouders de cursus verantwoord diergeneesmiddelengebruik georganiseerd. Deze cursus is mede opgesteld door FrieslandCampina in het kader van het kwaliteitssysteem Foqus. In twee middagen wordt naast de theorie rondom diergeneesmiddelen, ook praktische tips gegeven over het diergeneesmiddelengebruik. Bijvoorbeeld over de verschillende typen medicijnen en op welke plek de koe moet worden geïnjecteerd. Over het algemeen werd de cursus erg gewaardeerd. Voor diegenen die de cursus nog niet hebben gevolgd, maar wel geïnteresseerd zijn willen wij de middagen wederom organiseren. Voor de twee middagen vragen wij een vergoeding van € 100.- excl. BTW. Mocht u geïnteresseerd zijn mail dan naar rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl of bel ’s ochtends tussen 8.00-9.00 naar 0570-657000.

Vriendelijke groet,  Karin van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits en Ruben Tolboom