Gezocht: controlebedrijven voor onderzoek schmallenbergvirus

20-06-2012

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet onderzoek naar het schmallenbergvirus. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van ziekteverschijnselen, risicofactoren voor de insleep en verspreiding van het schmallenbergvirus op rundveebedrijven en het maken van een inschatting van de geleden schade.

In de vervolgstudie onderzoeken we zowel bedrijven die afwijkende kalveren hebben gehad (‘casebedrijven’) als bedrijven die dat niet hebben gehad (‘controlebedrijven’). We hebben voldoende casebedrijven, maar we zoeken nog controlebedrijven.

We zoeken bedrijven die geen ziekteverschijnselen hebben gehad in het najaar 2011 (geen verhoogd aantal koeien met diarree en koorts), geen verhoogd aantal verwerpers en geen afwijkende kalveren hebben gehad.

Puntsgewijs weergegeven vragen we uw medewerking aan de volgende onderdelen van het onderzoek:

 • Bedrijfsbezoek en enquête afgenomen door een dierenarts van de GD
 • Bloedafname van 70 dieren op uw bedrijf door uw eigen dierenarts in de periode juni-juli 2012 (evt. aan te vullen met jongvee). Het doel hiervan is onderzoek naar de spreiding van het schmallenbergvirus binnen uw bedrijf.
 • Tot augustus 2012 vragen we u alle verworpen vruchten, alle doodgeboren kalveren, alle kalveren die vóór de leeftijd van 3 dagen sterven en alle afwijkende kalveren te sturen aan de GD samen met een bloedmonster van het moederdier.

Deelname aan het onderzoek brengt geen kosten met zich mee, we vragen aan u alleen een tijdsinvestering. U ontvangt op uw beurt informatie over de status van uw bedrijf met betrekking tot het schmallenbergvirus in de vorm van uitslagen van de uitgevoerde labonderzoeken. Verder kan u tot augustus 2012 kosteloos verworpen vruchten, doodgeboren kalveren en kalveren die binnen 3 dagen sterven laten onderzoeken op de oorzaak van sterfte/verwerpen.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met Gonja Witteveen viatelefoon 0570-660382.

Nieuwsflits juni – Klebsiella bacterie

04-06-2012

Beste melkveehouder,

De afgelopen week hebben we op enkele bedrijven de Klebsiella bacterie aangetoond in melkmonsters van koeien met ernstige uierontsteking. Daarom willen we u met deze flits meer informatie geven over de Klebsiella bacterie, gevolgen van een besmetting en preventieve maatregelen.

Koeien met uierontsteking ten gevolge van de Klebsiella bacterie zijn ernstig ziek. De verschijnselen lijken op die bij een coli-uierontsteking, dus hoge koorts (temperatuur hoger dan 39,50C), een hard kwartier en geelwaterige uitvloeiing uit speen. Bij een besmetting met Klebsiella geneest het kwartier over het algemeen niet. De koe kan ook erg ziek worden, sloom en traag, en komt soms zelfs te overlijden. Een klein percentage van de dieren geneest, maar hiervan kan weer een deel drager-koeien worden. Deze dieren hebben geen zichtbare uierontsteking, maar scheiden de bacterie wel uit via de melk of mest. Deze dieren kunnen worden opgespoord door herhaald melkonderzoek. (meer…)

Nieuwsflits april

07-05-2012

Weg met die vliegen!

Het voorjaar komt er aan en met het voorjaar de vliegen en knutten.
Veel vliegen zijn vooral hinderlijk voor het vee, maar er zijn ook soorten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw pinken en koeien.
Want behalve dat vliegen het uier kunnen besmetten en zo zomerwrang kunnen veroorzaken, is er ook een vlieg, de hoornvlieg genaamd die als mede veroorzaker van Stafylococcus Aureus wordt gezien. Daarnaast zijn er ook de knutten, die 5 jaar geleden nog voor veel problemen hebben gezorgd met het verspreiden van blauwtong en nu hetzelfde lijken te hebben gedaan met het Schmallenberg-virus. Hiervan zien we nu nog steeds af en toe de misvormde kalfjes als resultaat zien.
Een goede vliegen en knutten bestrijding is dus essentieel. Binnen onze praktijk hebben wij twee manieren om deze hinderlijke gevleugelden te bestrijden:
Met behulp van auriplak oorplaatjes, die een seizoen lang (tot 4 maand) effectief zijn tegen alle veel voorkomende weidevliegen, en ook een bewezen werkzaamheid hebben tegen knutten. Voor een effectieve bestrijding van de zomerwrang-vlieg is het van belang om aan beide oren een plaatje te bevestigen. (meer…)

Nieuwsflits maart

02-04-2012

Medicijnen bestellen via website

Per direct hebben wij het mogelijk gemaakt om medicijnen via onze website te bestellen. Met deze bestelwijze hopen wij u meer service te bieden, doordat u zelf kunt bepalen wanneer u uw medicijnen besteld. Dus niet meer gehaast ’s ochtends naar de telefoon. U kunt gedurende de dag uw bestelling intypen op het bestelformulier wat hier te vinden is op onze website. Hiermee kunt u dus zelf bepalen wanneer u dit doet en geeft daarnaast minder kans op fouten bij het bestellen. Als regel geldt vandaag besteld, morgen geleverd. Uiteraard geldt dit alleen voor de werkdagen, dus niet op zaterdag en zondag. Op deze dagen worden de medicijnen maandag bezorgd.

Het is verstandig de eerste keer rustig de handleiding bovenaan het formulier door te lezen om fouten te voorkomen. Uiteraard kunt u ook nog altijd telefonisch medicijnen bestellen en advies vragen over het gebruik van diergeneesmiddelen.

Bestel hier uw medicijnen

 

Cursus verantwoord diergeneesmiddelengebruik

Eind 2011 en begin 2012 heeft de Dierenkliniek voor een groot aantal melkveehouders de cursus verantwoord diergeneesmiddelengebruik georganiseerd. Deze cursus is mede opgesteld door FrieslandCampina in het kader van het kwaliteitssysteem Foqus. In twee middagen wordt naast de theorie rondom diergeneesmiddelen, ook praktische tips gegeven over het diergeneesmiddelengebruik. Bijvoorbeeld over de verschillende typen medicijnen en op welke plek de koe moet worden geïnjecteerd. Over het algemeen werd de cursus erg gewaardeerd. Voor diegenen die de cursus nog niet hebben gevolgd, maar wel geïnteresseerd zijn willen wij de middagen wederom organiseren. Voor de twee middagen vragen wij een vergoeding van € 100.- excl. BTW. Mocht u geïnteresseerd zijn mail dan naar rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl of bel ’s ochtends tussen 8.00-9.00 naar 0570-657000.

Vriendelijke groet,  Karin van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits en Ruben Tolboom

Nieuwsflits januari

31-01-2012

Beste melkveehouder,

De winter is toch nog ingetreden. Het lijkt erop dat de aankomende periode erg koud zal worden. Voor de schaatsers is dit goed nieuws, voor velen anderen, waaronder sommige diergroepen, zeker niet.

Hierbij enkele tips waarmee uw dieren de koude periode beter kunnen weerstaan.

Kalveren

Door de kou hebben de kalveren meer energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, daarom;

 • Bij pasgeboren kalveren: geef het kalf zo snel mogelijk biest (2 liter) en hang daarna een warmtelamp boven het pasgeboren dier om de vacht op te drogen.
 • Verhoog de concentratie melkpoeder in kunstmelk met 10%, dus van ongeveer 125 gram poeder /liter melk naar ongeveer 140 gram poeder/liter melk.
 • Verhoog het aantal keer dat de dieren per dag (kunst)melk krijgen naar minimaal 3x en geef minimaal 1 liter per dag extra. Dus van ongeveer 6 liter kunstmelk per dag naar ongeveer 7 liter per dag.
 • Het ligbed van het kalf moet schoon en vooral droog zijn, dus strooi de dieren extra in. Als test: ga drie minuten op uw knieën in het hok zitten, heeft u na deze tijd geen koude of natte knieën, dan heeft het kalf dat ook niet!
 • Zorg ervoor dat kalveren in de luwte liggen. Dus hokjes met de (dichte) achterkant in de oostenwind.

Melkkoeien

 • De drinkbakken in de ziekenstal/afkalfstal willen nog wel eens ongemerkt bevriezen, besteedt hier dus extra aandacht aan.
 • Liggende zieke dieren, bijvoorbeeld door melkziekte, verliezen sneller hun warmte. Een koedek kan dit effect sterk verminderen en verbeterd het herstel van de koe.

Succes in deze koude tijd!

Namens het dierenartsenteam,
Ruben Tolboom

Schmallenberg virus

20-01-2012

Het Schmallenberg virus houdt de gemoederen onder zowel de dierenartsen als veehouders behoorlijk bezig. De GD en LTO organiseren verschillende informatiebijeenkomsten voor veehouders. Op dinsdag 24 januari zal bij Boode Bathmen ook een avond zijn. Aangezien dit voor de meeste veehouders van onze praktijk dicht in de buurt is willen wij u via deze weg attent maken op de interessante bijeenkomst.

Via de website van GD Deventer kunt u zich aanmelden. Ook staat hier meer informatie over het tijdstip en de sprekers. Klik hier voor de website

Vriendelijke groet,
Karin van Kats, Elske van der Mik,  Bert Gerrits en Ruben Tolboom

Schmallenberg virus

Schmallenbergvirus

23-12-2011

Beste Melkveehouder,

Hieronder informatie over het Schmallenbergvirus die te vinden is op de website van het ministerie van LEI. In de brief staat dat er een meldingsplicht is, dit geeft vaak wat onrust onder veehouders. Dierenkliniek Deventer adviseert om bij lammeren of kalveren met afwijkingen de Dierenkliniek te bellen, zodat wij kunnen kijken wat vervolgstappen zouden moeten zijn.

Meer schapenbedrijven met misvormd geboren lammeren
Nieuwsbericht | 21-12-2011

Op dit moment zijn er 30 schapenbedrijven bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bekend waar misvormd geboren lammeren zijn aangetroffen. Daarnaast zijn er nog 16 bedrijven die contact hebben opgenomen met de GD omdat zij ook te kampen hebben met verschijnselen die kunnen wijzen op een infectie. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft inmiddels bij 13 van 27 onderzochte lammeren het Schmallenbergvirus aangetoond. In de monsters van twee misvormde kalveren die zijn onderzocht, is het virus niet aangetroffen.

Actuele ontwikkelingen
(meer…)

Nieuwsflits december

12-12-2011

Verantwoord medicijngebruik

Binnen de (melk)vee-sector zijn er veel veranderingen aanstaande, deze zijn op vergaderingen van FrieslandCampina, in de media en via onze nieuwsflitsen al eerder geïntroduceerd. Met deze nieuwsflits willen we u hierover nader informeren.

Wat is er nieuw?

In 2012 moet elke melkveehouder verplicht:

 1. een bedrijfspecifiek gezondheidsplan (BGP) hebben
 2. een bedrijfspecifiek behandelplan (BBP) hebben
 3. een contractuele (bilaterale) relatie aangaan met een geborgde rundveedierenarts.

Wat kunt u hiervoor doen?

Als voorbereiding op het invullen van het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan adviseren wij u het meegestuurde kaartje in te vullen. Dit zorgt ervoor dat we het bedrijfsgezondheidsplan sneller en gerichter kunnen invullen. Ook kunt u in uw Dierenkliniek Deventer map vast kijken naar het bedrijfsbehandelplan wat we een tijd geleden hebben verstrekt. Dit geeft u enig idee over de werkwijze.

Hoe gaat het met de antibiotica?

Dierenkliniek Deventer levert de logboekgegevens van de verstrekte diergeneesmiddelen op uw melkveebedrijf rechtstreeks door naar de Vetcis database. Vanuit deze database kunnen de dierdagdoseringen conform de geldende afspraken binnen de sector uitgerekend worden. Ook kan de hoeveelheid gebruikte 3e keus middelen worden bepaald.
De dierdagdoseringen van uw bedrijf over de jaren 208,2009,2010 en 2011 hebben wij laten berekenen uit onze administratie. Deze kunnen we tijdens het invullen van het BBP en BGP bespreken.

Planning

Vanaf volgende week willen we beginnen met het bespreken van het BGP en BBP. Het bedrijfsgezondheidsplan willen we invullen met behulp van het Vee-online concept. Hiervoor zullen we dus samen met u achter de computer plaatsnemen.
Het invullen van het BBP, BGP en het contract zal op de bedrijven die in de begeleiding zitten tijdens de routinevisites plaatsvinden. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken om deze formulieren in te vullen.

Nieuwsflits oktober

17-10-2011

Opstallen van jongvee

Na een heerlijk warme nazomer zullen binnenkort de koeien, pinken en kalveren weer op stal komen. Voordat het zover is moeten een aantal zaken vast op een rijtje gezet worden. Interessant om te weten is of de pinken buiten de groei hebben gehaald die van ze verwacht werd. Hier is een handig instrument voor bedacht en dat is het meten van de borstomvang. Via de dierenkliniek zijn meetlinten en de groeicurve voor jongvee te verkrijgen. Mochten de dieren de verwachte groei niet gehaald hebben dan moet men zich afvragen wat daar de mogelijke oorzaken van kunnen zijn geweest. Daarnaast is het zinvol om de dieren op dracht te controleren zodat eventuele verwerpers opgespoord worden. Een aantal oorzaken van groeivertraging zijn hieronder opgesomd.

Maagdarmwormen en longwormen

Bij koeien komen verschillende soorten maagdarmwormen voor. Naast de maagdarmwormen kan ook de longworm voorkomen. In sommige gevallen kan een zware besmetting tot longontsteking leiden. De verschijnselen bij een besmetting met maagdarmwormen zijn: vermageren, diarree en een doffe stekelige vacht. De specifieke verschijnselen bij een besmetting met  longwormen zijn: hoesten na opjagen, neusuitvloeiing en een versnelde ademhaling. Om er achter te komen of dieren een besmetting met maagdarmwormen/longwormen hebben opgelopen kan mestonderzoek of bloedonderzoek gedaan worden. Aan de hand hiervan kan tevens bepaald worden of het zinvol is om de dieren te ontwormen. Het gebruik van ontwormmiddelen moet terughoudend worden ingezet om te voorkomen dat net als bij de schapen de wormen resistent(ongevoelig) worden voor de gebruikte werkzame stoffen. Ontwormen kan op meerdere manieren de meest voor de hand liggende is de pour-on (vloeistof over de rug gieten) , daarnaast kan men een injectie of een orale oplossing geven. Een longworm-besmetting  kan ook voorkomen bij melkkoeien, het zijn dan vooral de vaarzen die hoesten bij het opstaan of opjagen bijvoorbeeld naar de melkstal.

Pinkengriep

Pinkengriep is een aandoening die vaak in het najaar wordt gezien. Pinkengriep wordt veroorzaakt door virussen (para-influenza3 en BRSV). De virussen zijn eigenlijk altijd wel aanwezig op een melkveebedrijf maar geven geen verschijnselen omdat het afweersysteem van de volwassen dieren de virussen kan onderdrukken. Tot een leeftijd van 1 jaar zijn de kalveren en pinken echter erg gevoelig voor deze virussen en kunnen er ziek van worden. Als de dieren ziek worden van de virussen valt de weerstand weg en kunnen de bacteriën de ziekteverschijnselen nog verergeren. Op stal komen verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. De infectiedruk in de stal gaat daardoor snel omhoog. In het najaar zijn de nachten koud en de dagen relatief warm daarbij is de luchtvochtigheid erg hoog. Dit zijn ideale omstandigheden voor een virus om zich te verspreiden. Om het risico op pinkengriep te minimaliseren kunnen een aantal maatregelen genomen worden.

 • Ventilatie optimaliseren
  • Zorg voor voldoende instroom van verse lucht en afvoer van uitgeademde gassen.
  • Voorkom ten allen tijde tocht (luchtsnelheden>0,2 m/s op dierniveau)
 • Scheren van de dieren
  • Dieren kunnen na geschoren te zijn de warmte beter afgevenà hebben minder last van hittestress en nemen meer voer op.
 • Ent de dieren voordat ze op stal gaan of op het moment dat ze op stal komen. Het is verstandig om dieren tot een jaar leeftijd te enten.
  • Het is goed om per bedrijf een entschema op te stellen i.v.m. specifieke omstandigheden per bedrijf. Enten kan via een neusenting of injectie.
  • Om de infectiedruk op een bedrijf te verlagen is het overigens het meest optimaal om het jaarrond te vaccineren tegen pinkengriep.
 • Mochten de dieren de verschijnselen van pinkengriep (sloom, te lage voeropname, neusuitvloeiing, versnelde ademhaling, hoesten en hoge koorts) vertonen neem dan contact op met de dierenkliniek en overleg over de behandeling.

Mineralen voorziening

Uit veel kuilanalyses blijkt dat er wat betreft bepaalde mineralen en sporenelementen (selenium, koper en bijvoorbeeld magnesium) tekorten gevonden worden. Als er aan het jongvee 3-4e snede wordt gevoerd is het dus extra belangrijk om jongveemineralen bij te voeren of de dieren van bolussen te voorzien. Zeker omdat deze dieren vaak geen brok krijgen. Om te controleren of de dieren voldoende mineralen binnen krijgen kan van 5 dieren bloed onderzoek gedaan worden zodat men weet waar men staat als het om mineralen gaat.

Nieuwsflits September

03-10-2011

Verantwoord medicijngebruik

De media heeft de laatste tijd veel aandacht voor het gebruik van antibiotica in de melk)veehouderij. Ook de politiek heeft hierover een standpunt ingenomen. In 2012 zal er 20% minder antibiotica gebruikt moeten worden ten opzichte van het referentie jaar 2009. In 2013 zal dit gebruik zelfs met 50% moeten zijn verminderd. Ook zal er misschien een verbod komen op bepaalde middelen (3de keuze antibiotica). Staatssecretaris Bleker zal hierover in het najaar besluiten nemen.

3de keuze middelen

Een vermindering van het antibioticumgebruik kan worden gehaald door aandacht voor de volgende zaken:
1) bewustwording van de gebruikte hoeveelheid
2) kennis over hoe antibiotica te gebruiken
3) kennis over wanneer welke  antibiotica gebruikt moeten worden
4) de inzet van preventieve maatregelen om het gebruik te verminderen.
Hiervoor zijn de volgende instrumenten gemaakt; de dierdagdoseringen, het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan.

De dierdagdoseringen is een maat voor de hoeveelheid gebruikte antibiotica op uw bedrijf. In het bedrijfsbehandelplan staat per aandoening het te gebruiken antibioticum, overigens na overleg met u. Als laatste staan in het bedrijfsgezondheidsplan de preventieve maatregelen die op uw bedrijf genomen kunnen worden om het antibioticumgebruik te verminderen. Per 1 april 2012 zal FrieslandCampina controleren of het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan op uw bedrijf aanwezig is.

FrieslandCampina heeft daarnaast een cursus verantwoord medicijngebruik gemaakt. Deze cursus zal twee middagen beslaan. Hierbij komen in de eerste middag het bedrijfsbehandelplan, het gebruik van antibiotica en de toedieningswijze van antibiotica aan de orde. Als laatst zal worden gedemonstreerd hoe met eenvoudige technieken bepaalde aandoeningen (o.a. lebmaagverplaatsing) kunnen worden ontdekt. In de tweede middag zal de nadruk liggen op preventieve maatregelen door middel van het bedrijfsgezondheidsplan. Het zijn zeer praktische middagen met veel overleg tussen de veehouders. Een groot gedeelte van onze veehouders heeft zich aangemeld voor deze cursus. Ruben zal waarschijnlijk een groot gedeelte van deze middagen verzorgen.

Dierenkliniek Deventer heeft de volgende planning voor wat betreft het bovenstaande. Eind oktober/begin november  zal de eerste cursusmiddag gegeven worden. Hierna zal de tweede cursusmiddag in december volgen. In december zal ook de start zijn van het bespreken van het bedrijfsbehandelplan en –gezondheidsplan op de bedrijven. Dit overleg zal op het bedrijf plaatsvinden tijdens de bedrijfsbegeleiding of op andere contactmomenten. Het is wel goed te bedenken dat deze bespreking enige tijd zal vergen en dat daarvoor tijd moet worden vrijgemaakt.

De dierdagdoseringen voor uw bedrijf zullen door een onafhankelijke organisatie worden berekend, wanneer deze cijfers bekend worden is nu nog niet duidelijk. Veehouders dit die al zelf willen doen kunnen hun gebruik invullen op de website www3.lei.wur.nl/antibiotica. De Dierenkliniek kan desgevraagd een lijst van de gebruikte medicijnen voor u uitdraaien.

We zullen ervoor zorgen dat iedere melkveehouder per 1 april 2012 zal  voldoen aan de voorwaarden van de FrieslandCampina. Overigens geldt dat melkveehouders die niet leveren aan FrieslandCampina, ook een bedrijfsspecifiek bedrijfsbehandelplan en gezondheidsplan moeten hebben. Uiteraard zullen we ook deze bedrijven bedienen.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet en bel naar de praktijk.

Vriendelijke groet namens,

Arnold Baas, Karin van Heuven van Kats,  Elske van der Mik, Bert Gerrits en Ruben Tolboom