Nieuwsflits november

02-11-2012
Beste melkveehouder,

Hierbij een flits met een aantal mededelingen.

Ruben heeft tijdens zijn vakantie bij een onfortuinlijke val zijn pols gebroken. Hierdoor zal hij nog ongeveer 8 weken uit de roulatie zijn. We hebben een vervanger aangenomen om deze periode te overbruggen. De nieuwe dierenarts heet Dianne Berenpas. Ze werkt al geruime tijd in de praktijk, ongeveer 6 jaar en heeft dus veel ervaring. De regio kent ze goed omdat ze in Lochem woont.

Lunchbijeenkomst
Donderdag 25 oktober heeft de dierenkliniek een lunchbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp melkziekte en het dry2fresh programma. Over dit dry2fresh systeem heeft u eerder een nieuwsflits ontvangen. De aanwezige 25 veehouders hebben een interessant verhaal gehoord onder het genot van een heerlijke lunch. Vanwege het grote aantal aanmeldingen gaan we een tweede lunchbijeenkomst organiseren op woensdag 21 november van 12.00-14.00. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in deze gratis bijeenkomst bel dan de kliniek (0570-657000) tijdens het spreekuur of mail rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl.

UGCN symposium
Vervolgens willen wij u attenderen op het UGCN symposium. Dit wordt volgende week woensdag, 7 november, gehouden in Ede. Het onderwerp is droogstand. Dit in relatie met antibioticagebruik zal erg belangrijk worden in de toekomst. Het volledige programma kunt u hier vinden (.pdf). Bert en Ruben gaan in ieder geval, mocht u ook geïnteresseerd zijn mail dan: rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl

Leveringsproblemen Rotavec
Als laatste willen wij u wijzen op leveringsproblemen met de Rotavec vaccinatie. Deze enting passen wij op verschillende bedrijven toe ter voorkoming van kalverdiarree. Hierbij worden de droge koeien gevaccineerd. Het vaccin wat wij hiervoor normaal gebruikten, Rotavec, is voorlopig niet meer leverbaar. Daarom stappen wij over op het middel Lactovac. Dit vaccin heeft ook een uitstekend effect en zich al lange tijd bewezen. Lactovac moet tweemaal worden toegediend volgens het volgende schema: 1e enting 6-8 weken voor kalven en 2e enting 1-3 weken voor kalven. De vaccinkosten voor deze 2 entingen zijn even hoog als de eenmalige Rotavec vaccinatie. Hierbij hopen wij op de hoogte te hebben gesteld van enkele lopende zaken.

Met vriendelijke groet,
Bert Gerrits, Elske van der Mik, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom.

Nieuwsflits augustus

26-08-2012

Beste melkveehouder,
De meeste zieke dieren die wij behandelen zijn koeien in het begin van de lactatie. Oorzaken hiervoor zijn zware verlossingen, tweelingdrachten of een overmatige conditie. Een onderschatte oorzaak is echter melkziekte bij de verse koe. Het dier heeft dan te weinig calcium in het bloed. Dit kan ook voorkomen bij koeien die nog wel kunnen staan (subklinische melkziekte).

Een groot Nederlands onderzoek bij 2400 melkkoeien toonde aan dat bij 51% van de koeien na het afkalven (inclusief vaarzen) een gebrek aan calcium kon worden gemeten. Bij 56% van deze dieren kon de veehouder geen gebrek waarnemen! Dieren met een te laag calciumgehalte in het bloed hadden een vergrootte kans op slepende melkziekte, a/d nageboorte blijven staan, uierontstekingen of verplaatste lebmagen. In dit onderzoek is berekend dat een bedrijf (100 koeien) met een suboptimale droogstandsperiode een schade ondervindt tussen de €10.000 en €30.000!

Dierenkliniek Deventer is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Blue4Green. Dit is een innovatief bedrijf dat een adviseringsprogramma, Dry2Fresh, heeft ontwikkeld. Het doel van dit programma is meer grip te krijgen op diergezondheid rondom het afkalven. Dit zal zorgen voor minder zieke dieren, minder werk per koe en een beter en makkelijker te bereiken productieniveau.

Het programma Dry2Fresh geeft inzicht in de calcium- en energiestatus van uw verse koeien en uw droogstandsmanagement. Blue4Green heeft een apparaat ontwikkeld dat het calciumgehalte in het bloed op het melkveebedrijf kan meten. De energiestatus kan worden gemeten met een ketonbloedtest die ook direct achter de koe kan worden uitgevoerd. Daarnaast worden droge koeien gescoord tijdens bedrijfsbezoeken op conditie en klauwstand. Als laatste wordt er informatie ingewonnen over het management, de huisvesting en het rantsoen van de droge koeien.

Concreet wordt gedurende 3-4 maanden bij in totaal 15-20 verse dieren een calcium- en ketonmeting gedaan op uw bedrijf. De uitslagen worden ingevoerd in een computerprogramma. Hierin hebt u van deze bemonsterde koeien gegevens ingevoerd over de omstandigheden rondom het afkalven (rantsoen/conditie). Na deze periode wordt er op basis van de ingevoerde gegevens en de bloeduitslagen een rapport opgesteld door de Dierenkliniek Deventer. Hieruit volgen lange en korte termijn adviezen over uw management rondom het afkalven en de droogstand.

Wij, dierenartsen van Dierenkliniek Deventer, vinden het een erg mooi instrument waarmee veel ziekedieren voorkomen kunnen worden en daarmee bedrijfsresultaten zullen verbeteren.
Voor verdere vragen over bijvoorbeeld de financiële- en tijdsinvesteringen van het Dry2Fresh programma kunt u contact opnemen met de Dierenkliniek.
Verdere informatie:
www.blue4green.com

Vriendelijke groet,
namens het Dierenartsenteam
Ruben Tolboom

Nieuwsflits juli – worminfecties in Nederland (2011)

09-07-2012

Worminfecties in Nederland: opvallende ontwikkelingen in 2011

In 2011 hebben ruim 2000 bedrijven in Nederland deelgenomen aan tankmelkonderzoeken van de GD. Hierbij kwamen per type worminfectie de volgende opvallende resultaten naar voren.

Aantal longworminfecties neemt toe in najaar:

In augustus zijn bij 12% van de onderzochte bedrijven veel afweerstoffen tegen longworm aangetoond en in oktober bij 19% van de onderzochte bedrijven. Oftewel: het aantal longworminfecties is in het laatste deel van het weideseizoen nog toegenomen. Ook was het opmerkelijk dat in sommige regio’s (met name Utrecht en Noord- en Zuid Holland) vaker afweerstoffen tegen longworm werden aangetoond dan in de overige gebieden. Een mogelijke verklaring is dat in die regio’s de meeste bedrijven weidegang toepassen.

Ook leverbot in minder bekende leverbotgebieden:

Op meer dan een kwart van de melkveebedrijven zijn veel afweerstoffen tegen leverbot aangetoond. Dit betrof met name de gebieden waar leverbot normaal gesproken veel voorkomt: Noord- en Zuid Holland, Friesland en het noorden van Overijssel. Toch zijn er ook hoge antistofniveaus gevonden in gebieden waar dat niet verwacht werd, zoals in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Juist in gebieden waar leverbot niet wordt verwacht kan de tankmelktest op een eenvoudige manier de leverbotsituatie op het bedrijf weergeven. (meer…)

Hoe is de mineralenvoorziening van uw koeien en jongvee?

06-07-2012

Mineralen zijn van groot belang voor de weerstand en gezondheid van rundvee, Vooral ook jongvee heeft voldoende mineralen nodig om goed te groeien. Denk daarbij aan calcium en fosfor (voor de botontwikkeling) en koper (voor een gezonde stofwisseling en groei). Pasgeboren kalveren zijn overigens geheel afhankelijk van de kopervoorziening van de drachtige koe. Koper wordt in de lever opgeslagen en er zit bijna geen koper in melk, kalfjes zijn dus afhankelijk van de hoeveelheid koper, die ze tijdens de dracht van de moeder meekrijgen.

koe

Droge koeien hebben weinig calcium nodig, teveel calcium zorgt ervoor dat de calciumstofwisseling verzadigd raakt. Wanneer de koe dan kalft en veel melk gaat produceren (ineens) kan het lichaam niet snel genoeg calcium vrijmaken of maximaal via de darm uit het voer opnemen met als gevolg: melkziekte.

(meer…)

Gezocht: controlebedrijven voor onderzoek schmallenbergvirus

20-06-2012

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet onderzoek naar het schmallenbergvirus. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van ziekteverschijnselen, risicofactoren voor de insleep en verspreiding van het schmallenbergvirus op rundveebedrijven en het maken van een inschatting van de geleden schade.

In de vervolgstudie onderzoeken we zowel bedrijven die afwijkende kalveren hebben gehad (‘casebedrijven’) als bedrijven die dat niet hebben gehad (‘controlebedrijven’). We hebben voldoende casebedrijven, maar we zoeken nog controlebedrijven.

We zoeken bedrijven die geen ziekteverschijnselen hebben gehad in het najaar 2011 (geen verhoogd aantal koeien met diarree en koorts), geen verhoogd aantal verwerpers en geen afwijkende kalveren hebben gehad.

Puntsgewijs weergegeven vragen we uw medewerking aan de volgende onderdelen van het onderzoek:

  • Bedrijfsbezoek en enquête afgenomen door een dierenarts van de GD
  • Bloedafname van 70 dieren op uw bedrijf door uw eigen dierenarts in de periode juni-juli 2012 (evt. aan te vullen met jongvee). Het doel hiervan is onderzoek naar de spreiding van het schmallenbergvirus binnen uw bedrijf.
  • Tot augustus 2012 vragen we u alle verworpen vruchten, alle doodgeboren kalveren, alle kalveren die vóór de leeftijd van 3 dagen sterven en alle afwijkende kalveren te sturen aan de GD samen met een bloedmonster van het moederdier.

Deelname aan het onderzoek brengt geen kosten met zich mee, we vragen aan u alleen een tijdsinvestering. U ontvangt op uw beurt informatie over de status van uw bedrijf met betrekking tot het schmallenbergvirus in de vorm van uitslagen van de uitgevoerde labonderzoeken. Verder kan u tot augustus 2012 kosteloos verworpen vruchten, doodgeboren kalveren en kalveren die binnen 3 dagen sterven laten onderzoeken op de oorzaak van sterfte/verwerpen.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met Gonja Witteveen viatelefoon 0570-660382.

Nieuwsflits juni – Klebsiella bacterie

04-06-2012

Beste melkveehouder,

De afgelopen week hebben we op enkele bedrijven de Klebsiella bacterie aangetoond in melkmonsters van koeien met ernstige uierontsteking. Daarom willen we u met deze flits meer informatie geven over de Klebsiella bacterie, gevolgen van een besmetting en preventieve maatregelen.

Koeien met uierontsteking ten gevolge van de Klebsiella bacterie zijn ernstig ziek. De verschijnselen lijken op die bij een coli-uierontsteking, dus hoge koorts (temperatuur hoger dan 39,50C), een hard kwartier en geelwaterige uitvloeiing uit speen. Bij een besmetting met Klebsiella geneest het kwartier over het algemeen niet. De koe kan ook erg ziek worden, sloom en traag, en komt soms zelfs te overlijden. Een klein percentage van de dieren geneest, maar hiervan kan weer een deel drager-koeien worden. Deze dieren hebben geen zichtbare uierontsteking, maar scheiden de bacterie wel uit via de melk of mest. Deze dieren kunnen worden opgespoord door herhaald melkonderzoek. (meer…)

Nieuwsflits april

07-05-2012

Weg met die vliegen!

Het voorjaar komt er aan en met het voorjaar de vliegen en knutten.
Veel vliegen zijn vooral hinderlijk voor het vee, maar er zijn ook soorten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw pinken en koeien.
Want behalve dat vliegen het uier kunnen besmetten en zo zomerwrang kunnen veroorzaken, is er ook een vlieg, de hoornvlieg genaamd die als mede veroorzaker van Stafylococcus Aureus wordt gezien. Daarnaast zijn er ook de knutten, die 5 jaar geleden nog voor veel problemen hebben gezorgd met het verspreiden van blauwtong en nu hetzelfde lijken te hebben gedaan met het Schmallenberg-virus. Hiervan zien we nu nog steeds af en toe de misvormde kalfjes als resultaat zien.
Een goede vliegen en knutten bestrijding is dus essentieel. Binnen onze praktijk hebben wij twee manieren om deze hinderlijke gevleugelden te bestrijden:
Met behulp van auriplak oorplaatjes, die een seizoen lang (tot 4 maand) effectief zijn tegen alle veel voorkomende weidevliegen, en ook een bewezen werkzaamheid hebben tegen knutten. Voor een effectieve bestrijding van de zomerwrang-vlieg is het van belang om aan beide oren een plaatje te bevestigen. (meer…)

Nieuwsflits maart

02-04-2012

Medicijnen bestellen via website

Per direct hebben wij het mogelijk gemaakt om medicijnen via onze website te bestellen. Met deze bestelwijze hopen wij u meer service te bieden, doordat u zelf kunt bepalen wanneer u uw medicijnen besteld. Dus niet meer gehaast ’s ochtends naar de telefoon. U kunt gedurende de dag uw bestelling intypen op het bestelformulier wat hier te vinden is op onze website. Hiermee kunt u dus zelf bepalen wanneer u dit doet en geeft daarnaast minder kans op fouten bij het bestellen. Als regel geldt vandaag besteld, morgen geleverd. Uiteraard geldt dit alleen voor de werkdagen, dus niet op zaterdag en zondag. Op deze dagen worden de medicijnen maandag bezorgd.

Het is verstandig de eerste keer rustig de handleiding bovenaan het formulier door te lezen om fouten te voorkomen. Uiteraard kunt u ook nog altijd telefonisch medicijnen bestellen en advies vragen over het gebruik van diergeneesmiddelen.

Bestel hier uw medicijnen

 

Cursus verantwoord diergeneesmiddelengebruik

Eind 2011 en begin 2012 heeft de Dierenkliniek voor een groot aantal melkveehouders de cursus verantwoord diergeneesmiddelengebruik georganiseerd. Deze cursus is mede opgesteld door FrieslandCampina in het kader van het kwaliteitssysteem Foqus. In twee middagen wordt naast de theorie rondom diergeneesmiddelen, ook praktische tips gegeven over het diergeneesmiddelengebruik. Bijvoorbeeld over de verschillende typen medicijnen en op welke plek de koe moet worden geïnjecteerd. Over het algemeen werd de cursus erg gewaardeerd. Voor diegenen die de cursus nog niet hebben gevolgd, maar wel geïnteresseerd zijn willen wij de middagen wederom organiseren. Voor de twee middagen vragen wij een vergoeding van € 100.- excl. BTW. Mocht u geïnteresseerd zijn mail dan naar rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl of bel ’s ochtends tussen 8.00-9.00 naar 0570-657000.

Vriendelijke groet,  Karin van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits en Ruben Tolboom

Nieuwsflits januari

31-01-2012

Beste melkveehouder,

De winter is toch nog ingetreden. Het lijkt erop dat de aankomende periode erg koud zal worden. Voor de schaatsers is dit goed nieuws, voor velen anderen, waaronder sommige diergroepen, zeker niet.

Hierbij enkele tips waarmee uw dieren de koude periode beter kunnen weerstaan.

Kalveren

Door de kou hebben de kalveren meer energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, daarom;

  • Bij pasgeboren kalveren: geef het kalf zo snel mogelijk biest (2 liter) en hang daarna een warmtelamp boven het pasgeboren dier om de vacht op te drogen.
  • Verhoog de concentratie melkpoeder in kunstmelk met 10%, dus van ongeveer 125 gram poeder /liter melk naar ongeveer 140 gram poeder/liter melk.
  • Verhoog het aantal keer dat de dieren per dag (kunst)melk krijgen naar minimaal 3x en geef minimaal 1 liter per dag extra. Dus van ongeveer 6 liter kunstmelk per dag naar ongeveer 7 liter per dag.
  • Het ligbed van het kalf moet schoon en vooral droog zijn, dus strooi de dieren extra in. Als test: ga drie minuten op uw knieën in het hok zitten, heeft u na deze tijd geen koude of natte knieën, dan heeft het kalf dat ook niet!
  • Zorg ervoor dat kalveren in de luwte liggen. Dus hokjes met de (dichte) achterkant in de oostenwind.

Melkkoeien

  • De drinkbakken in de ziekenstal/afkalfstal willen nog wel eens ongemerkt bevriezen, besteedt hier dus extra aandacht aan.
  • Liggende zieke dieren, bijvoorbeeld door melkziekte, verliezen sneller hun warmte. Een koedek kan dit effect sterk verminderen en verbeterd het herstel van de koe.

Succes in deze koude tijd!

Namens het dierenartsenteam,
Ruben Tolboom

Schmallenberg virus

20-01-2012

Het Schmallenberg virus houdt de gemoederen onder zowel de dierenartsen als veehouders behoorlijk bezig. De GD en LTO organiseren verschillende informatiebijeenkomsten voor veehouders. Op dinsdag 24 januari zal bij Boode Bathmen ook een avond zijn. Aangezien dit voor de meeste veehouders van onze praktijk dicht in de buurt is willen wij u via deze weg attent maken op de interessante bijeenkomst.

Via de website van GD Deventer kunt u zich aanmelden. Ook staat hier meer informatie over het tijdstip en de sprekers. Klik hier voor de website

Vriendelijke groet,
Karin van Kats, Elske van der Mik,  Bert Gerrits en Ruben Tolboom

Schmallenberg virus