GD masterclass IBR en BVD

05-11-2013

Op dinsdag 12 november organiseert de Gezondheidsdienst en MSD (farmaceut) een informatieve middag over IBR en BVD voor veehouders en dierenartsen. Aandachtspunten tijdens deze middag zijn ziekte-kenmerken van BVD en IBR, het vrij worden van IBR en BVD en het vrij blijven van deze ziekten. Aangezien deze aandoeningen veel schade kunnen veroorzaken en omdat er in de ons omringende landen veel aandacht is voor deze ziekten, is het noodzakelijk dat Nederland ook serieus met de bestrijding aan de slag gaat. Sjoerd gaat in ieder geval naar deze middag, maar wij denken dat het voor u ook zeker interessant zal zijn.

De middag wordt gehouden bij Bar&Brasserij Zwakenberg in Raalte. De middag start om 13:00 uur en eindigt om 16:00 uur. U kunt zich hier opgeven. Ook kunt u de praktijk bellen tijdens het spreekuur, dan kunnen we de aanmelding voor u regelen. Voor deze middag wordt door de GD een bedrage gevraagd van €19.50.

Nieuwsflits oktober 2013 – Salmonella

30-10-2013

Salmonella

Omdat wij de laatste tijd in onze praktijk veel met salmonella te maken krijgen, willen wij met deze nieuwsflits u hierover bijpraten.

De laatste maand zien we op meer bedrijven dan gemiddeld de tankmelkuitslag op afweerstoffen salmonella omslaan van negatief naar positief (=dus afweerstoffen aangetoond bij meer dan 10% van de melkgevende dieren). Wij hebben dit nu al op 6 bedrijven gezien, ongeacht of deze bedrijven nu via de GD of via Qlip meedoen aan de monitoring. Ook hebben we op 3 bedrijven klinische gevallen van salmonella gediagnostiseerd. Volgens de GD treedt er elk najaar een toename van positieve tanken op, maar in ons gebied hebben wij dit nog niet eerder zo duidelijk meegemaakt.

Wat is salmonella?

Salmonella is een bacterie die normaal gesproken niet in het lichaam thuishoort. De bacterie komt met name voor in de ontlasting van besmette, zieke dieren. Er zijn verschillende typen salmonella, maar de volgende  soorten komen het meeste voor: Salmonella Typhimurium en Salmonella Dublin.salmonella

Wat is het belang van salmonella?

Salmonella is een zoönose, dat wil zeggen een ziekte, waar zowel koeien als mensen aan kunnen lijden en ook van koe naar mens kan overgaan via direct contact (denk ook aan contact met vruchtwater of (dood) kalf), via mest en via consumptie van rauwe melk. (meer…)

Uitnodiging Klauwgezondheid en pijnstilling

02-10-2013

Leerzame en praktische studiedag op 29 oktober 2013

Welke nieuwe inzichten zijn er op gebied van klauwen? Wanneer is alleen bekappen voldoende en wanneer moet ik een pijnstiller toedienen? En welke dan en hoe vaak? Kan ik met pijnstiller geld verdienen? Op nog veel meer van uw vragen krijgt u een antwoord en worden er praktische tips gegeven naast een koe in de klauwbekapbox.

Programma

10.00 – 12.00 uur
Theorie: presentaties i.s.m. Vetvice en Merial

12.00 – 12.45 uur
Lunch

12.45 uur
Vertrek naar bedrijf (met eigen auto)

13.00 – 16.00 uur
Praktische sessie verzorgd door Vetvice op bedrijf van Rudie en Marjan Stegink-Haarman, Looweg 62a te Bathmen (inclusief rondleiding nieuwe jongveestal).

Locatie
Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,7429 AX Deventer (Tel. 0570-657 000)

Kosten
€ 75 voor hele dag inclusief koffie en lunch (normaal kost een cursus van Vetvice al snel het dubbele: dus unieke kans)

Let op: maximaal 12 plaatsen, dus vol=vol. Graag snel aanmelden dus… (in ieder geval voor 23 oktober) via 0570-657000 of kkats@dierenkliniekdeventer.nl.

Georganiseerd door: Dierenkliniek Deventer in samenwerking met Vetvice en Merial BV

Vetvice levert praktische en betrouwbare kennis uit wetenschap en praktijk over rundveehouderij. Ze presenteren kennis op actieve en interactieve wijzes, met veel praktijkmateriaal en met een focus op praktijktoepassingen. De missie van Vetvice is: “Consumenten van onze producten moeten de kennis direct kunnen en willen toepassen” Merial is een wereldwijde toonaangevende door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren

Merial is een wereldwijde toonaangevende  door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren

vetvice_merial

Nieuwsflits tankmelkonderzoek

20-09-2013
Nieuwsflits tankmelkonderzoek
Velen van jullie hebben op dit moment, of in het recent verleden met een tankmelkonderzoek van de Gezondheidsdienst te maken gehad. Het is een uitermate bruikbare ‘tool’ om de gezondheidsstatus van uw bedrijf in kaart te brengen, of te handhaven. Het aantal onderzoeken dat mogelijk is met behulp van tankmelk lijkt met de dag te groeien, waarmee het gevaar van zinloos testen (en daarmee samenhangende uitgaven) op de loer ligt. Aan de hand van de meest gebruikte tankmelkonderzoeken en een aantal voorbeelden willen wij de nut en noodzaak toelichten van deze onderzoeken. Voor (bedrijfsspecifieke) vragen kunt u altijd bij een van de dierenartsen terecht.

BVD tankmelk
In samenwerking met de RMO worden melkmonsters vier keer per jaar bij de GD onderzocht op BVD afweerstoffen. Indien er 2 jaar lang geen afweerstoffen worden aangetoond, kan uw bedrijf met beperkt aanvullend onderzoek vrij gecertificeerd worden. Hiervoor zullen er dan nog 10 stuks jongvee bloedgetapt moeten worden. Natuurlijk heeft uw bedrijfsvoering (open of gesloten) een grote invloed op het risico van een BVD besmetting. Bent u meerdere malen positief? Dan is het tijd actie te ondernemen, in eerste instantie met een bedrijfsscreening via de BVD Quickscan.

IBR tankmelk
Via het GD Tankmelk IBR abonnement wordt minimaal negen keer per jaar een tankmelkmonster onderzocht op IBR afweerstoffen wat u, mits de uitslagen 2 jaar gunstig zijn, het IBR-vrij certificaat oplevert. Een positieve tank betekent dat er dragerkoeien op het bedrijf aanwezig zijn, vaccinatie is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Verder acties moeten gericht zijn op het opsporen van deze dragers. GD Tankmelk Maagdarmwormen Het tankmelkonderzoek op maagdarmwormen wordt jaarlijks in oktober uitgevoerd. Monstername vindt hiervoor automatisch plaats via de RMO. Dit is een handige manier om de besmettingsgraad met maagdarmwormen op uw bedrijf te bepalen of de effectiviteit van een ingezette koppelbehandeling te evalueren.

(meer…)

Nieuwsflits klauwgezondheid

07-08-2013

Nieuwsflits klauwgezondheid

Voor veehouders en dierenartsen zijn kreupele koeien een doorn in het oog. Een kreupele koe presteert onder de maat. Het dier heeft pijn en ligt veel. De voeropname valt tegen en als gevolg daarvan ook de melkproductie. Kreupele dieren laten tocht slecht of helemaal niet zien. Naast de problemen die het dier ondervindt levert het de sector imagoschade op.

Zoals u weet komt 90% van de kreupelheden bij het rund uit de ondervoet. De oorzaak van de problemen is op te delen in twee categorieën: Infectieus en mechanisch. Natte vieze vloeren leveren een verhoogd risico voor tussenklauwontsteking en mortellaro op. Ongelijke gladde vloeren/paden, scherpe bochten, afstapjes, reiken naar voer aan het voerhek en langdurig staan in de wachtruimte veroorzaken zoolkneuzingen en zoolzweren. Kijk samen met uw dierenarts of u de loopomstandigheden voor uw koeien kunt verbeteren. Niet of te laat behandelde problemen in de ondervoet kunnen een meer chronisch karakter krijgen. Hierbij moet gedacht worden aan teenpuntnecrose, chronische witte lijndefecten en tylomen.

Minimaal 2 keer per jaar de gehele koppel preventief bekappen is een goede maatregel om klauwproblemen vroegtijdig op te sporen. Voetbaden kunnen een belangrijke rol spelen in het verlagen van de infectiedruk op en om de klauw. Een veel gehoorde kreet is: “Het is weer tijd voor het voetbad” , wat dan vaak bedoeld wordt is dat er al een aantal koeien kreupel lopen ten gevolge van bijvoorbeeld mortellaro. In feite is het voetbad dan te laat.

Formalineoplossing op open wondjes is zeer pijnlijk en ongewenst. Met regelmaat een voetbad geven heeft een goede preventieve werking. De frequentie hangt af van het seizoen en de “infectiedruk” in de stal. Een andere bekende term is: “Maak van het voetbad geen besmettingsbad”, te vaak komen wij nog op bedrijven waar het voetbad veranderd is in een mestbad. De beoogde werking is dan juist averechts.

Hieronder algemene informatie waaraan een goed voetbad moet voldoen:
(meer…)

Uitnodiging studiemiddag droogstandsmanagement

26-07-2013

De sprong naar een gezonde droogstand!

Beste veehouder,

Een optimale ddroogstandroogstand is een heel belangrijke voorwaarde voor een goede lactiatieperiode. Maar waar moet een optimale droogstand allemaal aan voldoen? En hoe kun je binnen de mogelijkheden van je eigen bedrijf het droogstandsmanagement (eenvoudig) verbeteren?

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de studiemiddag droogstandsmanagement

Tijdens deze middag behandelen we op een gastbedrijf de huisvesting, voeding en verzorging van de droge koeien. En natuurlijk zullen we met elkaar droogzet strategieën en de juiste techniek van droogzetten bespreken. Op welke manier kun je selectief droogzetten, welke koeien zijn hiervoor geschikt, en aan welke andere voorwaarden moet je voldoen om dit tot een succes te laten worden?

De data zijn maandag 26 en donderdag 29 augustus, van 13.30 tot 17.00 uur. Bij een groot aantal aanmeldingen zullen er wellicht nog wat extra data gepland worden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om met een studiegroep (min. 6 personen) een afspraak te maken voor de studiemiddag.
Graag ontvangen we de aanmelding voor 19 augustus. De kosten zijn 50 euro voor de hele middag.

Je kunt je aanmelden door ons te bellen tijdens het spreekuur (0570-657000) of een mailtje te sturen naar emik@dierenkliniekdeventer.nl
Als je een van de data niet zou kunnen, vermeld dat er dan even bij. Zou je graag het gastbedrijf willen zijn, laat het dan even weten.

Wij horen graag van jullie!!

Met hartelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats    Ruben Tolboom    Bert Gerrits

Elske van der Mik         Sjoerd Malda

Dierenkliniek Deventer; Gezonde dieren, Gezond Bedrijf

Nieuwsflits juni – hittestress alarm

05-06-2013

Beste melkveehouder,

Eindelijk is het mooi weer. Het risico is alleen dat het erg warm wordt, vandaar deze flits.

Hittestress Alarm

De hoogproductieve koe heeft al last van de hitte bij een temperatuur van boven de 21 graden Celsius. Bij een langere periode van temperaturen boven de 24 graden Celsius krijgt het dier hittestress. De koe gaat sneller ademen, zweten en minder of onregelmatiger voer opnemen. Hierdoor ontstaat pensverzuring en daarbij behorende problemen zoals het dalen van het vetgehalte in de melk, verminderen van de weerstand en op langere termijn klauwproblemen. Vaak worden problemen niet tijdens de hitteperiode gezien, maar vlak daarna, als men denkt dat alles goed verlopen is.

De volgende maatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen tijdens, maar vooral na de “hete” periode.

Acties

  • De koeien overdag naar binnen en ‘s avonds naar buiten.
  • Drinkwater schoon en in voldoende hoeveelheid aanwezig laten zijn. Tijdens de hitteperiode extra aandacht geven aan het schoonhouden van de waterbakken.
  • Ventilatoren dag en nacht laten werken. Ook als er geen koeien in de stal zijn moet de ventilator draaien, hierdoor is het al behaaglijk als de koeien in de stal komen.
  • Voergang extra schoonmaken en vaker voeren.
  • Als de koeien binnen worden gehouden ’s avonds laat of ’s nachts (meng)kuil voor het hek brengen. Deze beide acties voorkomt het warm worden van het voer en verhoogt de voeropname. Ook gaan de dieren meer vreten als het minder warm is, dus ’s avond en ’s nachts.
  • Mineralen (buffer) bijvoeren die pensverzuring voorkomen, dus natriumbicarbonaat of calciumbicarbonaat met een dosering van 150-200 gram per dier per dag. Belangrijk is om hiermee te beginnen een aantal dagen voordat de hitte wordt verwacht en doorgaan met verstrekken tot vier dagen nadat het warm is geweest.
  • Bestrijdt de vliegen. Dit kan met middelen voor in de put, de omgeving of op de koe (Butox) . Door de hitte is er al veel ongemak en door de vliegen wordt dit alleen nog maar erger. Ook verhoogt de aanwezigheid van de vliegen de kans op uierontsteking bij de door de hitte gevoelige koeien.

Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Gezonde dieren, Gezond bedrijf

Nieuwsflits mei

27-05-2013

Beste melkveehouder,

In deze nieuwsflits willen wij uw aandacht voor twee onderwerpen vragen:

  • de checklist jongvee en
  • de workshop droogstand.

Waarschijnlijk zullen binnen niet al te lange tijd de pinken weer de weide ingaan. Voordat de dieren naar buiten gaan is het goed om de volgende 4 punten van de checklist jongvee door te nemen:

1. Gewichtsbepaling

Vlak voor het naar buiten doen is het een ideaal tijdstip om het gewicht van de dieren te meten. Dit kan met een meetlint of indien mogelijk een weegschaal. Door de dieren te meten kan men inschatten of de groei van de dieren volgens schema verloopt. Daarnaast kunnen bij het opstallen de dieren weer worden gemeten, zo ontstaat een duidelijk overzicht van de groei van de dieren gedurende het jaar. Een meetlint kan via de praktijk besteld worden. gewichtsbepaling

2. Mineralen

Tijdens de weideperiode is het lastig om mineralen aan de pinken te geven, zeker de dosering van de mineralen is vaak erg onnauwkeurig. Te lage mineraalwaarden in het bloed van oudere pinken geeft nogal eens problemen met het drachtig worden, doodgeboorten en/of slappe kalveren. Daarom is ons advies om elk dier twee mineralenbolussen in te geven. Dan is er zekerheid over de dosering en opname. Hiervoor raden wij de Fertiplus bolus aan, wij verkopen deze in verpakkingen van 20 bolussen.

3. Vliegenbestrijding

vliegenVliegen zorgen voor veel onrust bij het jongvee. Daarnaast zien we nogal eens een vaars met wrang of een driespeen, veroorzaakt door uierontsteking overgebracht door vliegen. Om de vliegen te verjagen zijn de Auriplak oorplaatjes een prima middel. Deze oorplaatjes hebben een werkzaamheid van 4 maanden. Daarnaast kan er ook Butox over de rug worden gebracht, dit heeft een werkzaamheid van 6-8 weken.

4. Wormbestrijding

Het voorkomen van besmettingen met longwormen of maagdarmwormen is sterk bedrijfs-afhankelijk door het beweidingspatroon. Het gebeurt regelmatig dat dieren te goed behandeld worden tegen de wormen en dan geen weerstand hebben opgebouwd. Als deze pinken dan bij het melkvee komen, kan dit problemen geven. Daarom heeft een op maat advies de voorkeur, hiervoor u kunt altijd voor advies vragen.

Voor jongvee en droge koeien hebben wij als pour-on middel Noromectin. Dit middel kan niet bij melkgevende dieren worden gebruikt, vanwege wachttijden, maar is wel goedkoper dan het bij melkvee gebruikte Eprinex.

Hopelijk stuurt u met deze adviezen uw jongvee beschermd en gemeten de wei in, zodat deze dieren de weideperiode en de tijd daarna optimaal groeien en produceren.

Verder zijn wij bezig met het maken en organiseren van een workshop droogstand die we noemen “Droogzetten is een kunst!”.

Deze workshop zal worden gegeven in kleine groepjes, ten hoogste tien melkveehouders, op een bedrijf van een van de deelnemers. Tijdens deze middag zal in een theoretisch en praktisch deel worden stilgestaan bij (praktische) vragen rondom het droogzetten. Onderwerpen die worden behandeld zijn dan ook: het doel van droogzetten, selectief droogzetten, organisatie rondom droogzetten en droogzetmiddelen. Het doel van de middagen is om van elkaar en met elkaar meer kennis op te doen over het droogzetten, een onderwerp dat alleen maar actueler wordt. U hoort hier spoedig meer over!

relax
Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Gezonde dieren, Gezond bedrijf

 

Nieuwsflits april

16-04-2013

Avuloxil binnenkort enkele maanden niet leverbaar

AlbioticHelaas heeft de fabrikant van Avuloxil aangekondigd dat het middel enkele maanden niet leverbaar is. Als vervanger hiervoor hebben wij Albiotic Formula op voorraad staan. Dit is een prima uierinjector die elke 12 uur moet worden toegediend gedurende 3 of meer melkmalen. Op het logboek zal een sticker worden geplakt, waarin deze keuze wordt verklaard, zodat u geen problemen krijgt met Qlip, aangezien dit middel niet op uw bedrijfsbehandelplan staat. Dus tijdelijk: Albiotic ipv Avuloxil.

Voorjaar niet altijd zonder risico

Er is de laatste tijd veel mest uitgereden en ook is het zeer snel warmer geworden dus het gras zal hard gaan groeien (…eindelijk). Hierdoor zal er dus veel eiwit en kalium aanwezig zijn in dit vers gegroeide gras. Wanneer u uw dieren dus laat weiden op dit gras, bestaat het risico op kopziekte (=acuut magnesiumtekort. Geef de dieren extra magnesium bij op stal in de vorm van magnesiumoxide over het voer, magnesiumhoudende likstenen of strooi extra magnesium over het land. (In mineralenbolussen zit relatief weinig magnesium)

Wijziging mailadres of opgave ontvangst nieuwsflits

Wilt u een ander mailadres doorgeven? Ga dan naar onderstaande link op onze website: hier kunt u alles invullen. Of wilt u iemand anders attenderen op de mogelijkheid tot ontvangst van deze nieuwsflits van Dierenkliniek Deventer? Stuur dan onderstaande link door naar diegene die de flits nog niet ontvangt.

http://www.dierenkliniekdeventer.nl/landbouwhuisdieren/nieuwsflits/

Elske van der Mik in blijde verwachting

Wij feliciteren Elske met het prachtige gegeven dat zij in verwachting is en rond eind oktober hopelijk gaat bevallen van een gezond kindje. Wij vragen uw begrip voor het feit dat zij dus moet oppassen met te zwaar lichamelijk werk en infectieuze aandoeningen zoals verlossingen van schapen/geiten en niet frisse kalveren. Tijdens de diensten die Elske nog doet, zal er daarom dus altijd een 2e dierenarts beschikbaar zijn. In de zomer zullen wij op zoek gaan naar een dierenarts die Elske kan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.

Verwerpersonderzoek verplicht nog steeds

Bij runderen die te vroeg afkalven is het laten tappen van een bloedje nog steeds verplicht. De grens ligt bij meer dan 3 maanden drachtig en meer dan 3 weken te vroeg. Nederland is officieel vrij van Brucellose en dat willen we graag zo houden, vandaar de controle. In Belgie en Duitsland zijn de laatste jaren regelmatig uitbraken ontdekt van Brucellose. Deze bloedafname is gratis en u heeft meteen de gelegenheid dit dier op Neospora of andere aandoeningen te laten controleren.

Is er verband tussen Neospora abortus bij koeien, honden en vossen?

Veehouders en dierenartsen vragen zich af en toe af of er verband is tussen Neospora abortus bij koeien, honden en vossen, bijvoorbeeld omdat er vossen dichtbij en in de stal worden gesignaleerd. Eén van de belangrijkste veroorzakers van abortus bij koeien is de parasiet Neospora caninum. Een duidelijk verband tussen honden en koeien is aangetoond. Neospora kent twee soorten gastheren; een zogenaamde tussengastheer en een eindgastheer. De hond, wolf en coyotes zijn eindgastheren. Bij de eindgastheer vindt geslachtelijke voortplanting plaats, waarbij eitjes worden geproduceerd. Met de ontlasting worden de eitjes uitgescheiden waardoor ze in het milieu terechtkomen. Van de vos is niet aangetoond dat deze eindgastheer van Neospora is en daarmee een rol speelt in de cyclus.

Een tussengastheer, zoals de koe, kan zich besmetten door opname van gras of voer dat door de hond met eitjes is besmet, of door het drinken van besmet water. In de koe vindt alleen een ongeslachtelijke voortplanting plaats waarbij geen eitjes worden gevormd. Een besmette koe scheidt de parasiet dus niet uit, en kan daarom de besmetting ook niet overbrengen op een andere koe, maar wel op haar kalf tijdens de dracht.

Geen hondenpoep in de wei!

Ieder voorjaar gaan de koeien de wei in. Maar ook de mensen trekken er weer op uit. Bij mooi weer zal er weer volop gewandeld en gefietst worden, al dan niet met de hond. Hondenpoep in uw weide brengt wel risico’s met zich mee. Wilt u mensen hier op attenderen? Dan kunt u een Neospora-waarschuwingsbordje bij de GD bestellen. Dit duurzame, emaille bordje kunt u eenvoudig op een paal of iets anders vastzetten. Zo verkleint u de kans dat uw melkvee met Neospora in aanraking komt.

De neospora bordjes kosten € 9,40 (inclusief verzenkosten en exclusief btw) en kunnen worden besteld door te bellen naar 0900-1770 of door te mailen naar info@gddeventer.com

Met vriendelijke groeten van uw dierenartsen: Bert, Elske, Karin & Ruben

Nieuwsflits – Evaluatie Bedrijfsbehandelplan en Bedrijfsgezondheidsplan

05-02-2013

Beste melkveehouder,

Het is weer tijd om uw bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan te evalueren. Daardoor blijven deze plannen up-to-date en zijn ze het meest effectief bij het gebruik. Dit is ook in overeenstemming met de eis van de zuivelorganisaties. Voor 31 maart moet de evaluatie hebben plaatsgevonden.
Voor deze evaluatie kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak, ook zal het tijdens de reguliere bedrijfsbegeleidingen worden besproken. De dierdagdoseringen over geheel 2012 zijn nu berekend, dus daarmee hebben we een betrouwbaar beeld van het antibioticumgebruik op uw bedrijf.

Welke voorbereiding kunt u treffen?
Als voorbereiding op het invullen van het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan adviseren wij u het kaartje in te vullen. Dit zorgt ervoor dat we het bedrijfsgezondheidsplan sneller en gerichter kunnen bekijken.

Download hier het kaartje

Ook kunt u in uw Dierenkliniek Deventer map vast kijken naar het bedrijfsbehandelplan wat we een jaar geleden hebben opgesteld. Eventuele vragen over behandelingen kunnen dan worden beantwoord. Aangezien de wetgeving rondom het gebruik van antibiotica is aangescherpt is het echter wel zo dat we bepaalde medicijnen niet meer mogen gebruiken, dit zal ook besproken worden.
Als laatste willen wij u vragen deze pagina te bezoeken en de verschillende stappen te volgen. Daarmee wordt uw dierdagdosering automatisch in uw gezondheidsplan gezet.

Speerpunten
Dierenkliniek Deventer heeft drie speerpunten gekozen om in de toekomst op melkveebedrijven aan de orde te stellen. Onze missie hierbij is Gezonde dieren, Gezond bedrijf. Zoals de route 2020 van FrieslandCampina hebben wij doelen opgesteld die wij graag in 2020 gerealiseerd willen hebben. Wij denken dat met deze aandachtspunten een grote winst te behalen is in het management op een melkveebedrijf.
Hieronder zijn deze programma’s weergegeven met de bijbehorende titel:

Geen BVD, Gezond bedrijf: BVD is een onderschatte schadepost, bestrijding hiervan door middel van bedrijfsscreeningen of vrij-certificering kan veel opleveren.

Gezonde droogstand, Gezond bedrijf: onlangs zijn wij op verschillende bedrijven het Dry2Fresh programma begonnen. Hierbij evalueren wij de transitieperiode, dit is de periode van droogstand tot en met de eerste vijftig dagen in lactatie. Hier treden de meeste gezondheidsproblemen op en deze biedt ook de meeste kans op preventieve maatregelen.

Gezond uier,Gezond bedrijf: het tankcelgetal en uierontstekingen blijven de grootste kostenpost en irritatie-factor op een melkveebedrijf. Een gestructureerde procedure zorgt voor een goed inzicht in de problemen en een bedrijfsspecifieke aanpak van de uiergezondheid op uw bedrijf.

Tijdens het bespreken van de bedrijfsbehandelplannen en bedrijfsgezondheidsplannen willen wij u uitdagen in 1 van deze programma’s te stappen!

Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven- van Kats en Ruben Tolboom