Nieuwsflits februari

10-02-2014

Beste melkveehouder,

Het contact met de dierenkliniek verloopt niet alleen via de dierenartsen maar ook via de assistenten. Dit kan zijn bij het bellen voor een spoedvisite, het overdag bestellen van medicijnen of voor een andere vraag gedurende de dag. Daarnaast zult u meer contact hebben met onze assistenten bij het afhalen van onze medicijnen. Aangezien er soms misverstanden zijn willen we met deze flits informatie geven over het werk van onze medewerkers . Daarnaast gaan we onze assistenten een bijscholingstraining geven over het contact met de veehouders, meest voorkomende aandoeningen bij de landbouwhuisderen en medicijnen. Daarnaast zullen we in de aankomende tijd af en toe een assistent meenemen op onze route om ze meer bekend te maken met onze werkzaamheden. Dit wordt door hen ook als zeer leuk en interessant ervaren.

Onze assistenten houden zich binnen de praktijk voornamelijk bezig met de gezelschapsdieren. De meiden, er zijn geen mannen, die u aan de telefoon krijgt zitten in een aparte ruimte naast de grote wachtkamer waar ze ook de telefoontjes van de gezelschapsdieren opnemen. We hebben ze het voorschrift gegeven om de landbouwhuisdieren telefoon zo snel mogelijk op te nemen, aangezien dit overdag vaak voor spoedvisites is. Het is dan ook verstandig om te zeggen dat u belt voor een spoedvisite omdat u dan niet de vraag krijgt of u even kunt wachten.

Bij het bestellen van medicijnen zijn ze echter verplicht om de dienstdoende dierenarts te bellen. Dit omdat ze, wettelijk gezien, geen medicijnen mogen afgeven. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts. Hierdoor kan het soms even duren voor u weet wanneer u de medicijnen kan afhalen.

Verder hebben we soms nieuwe assistenten die nog niet volledig op de hoogte zijn van de medicijnen die we gebruiken bij de landbouwhuisdieren. Maar als u duidelijk de naam van het middel noemt dan zal ook dit geen probleem moeten zijn. De verschillende dialect soorten binnen ons praktijkgebied vormen soms ook een uitdaging, maar hieraan wennen ze vaak snel!

Hopelijk heeft u met bovenstaande iets meer begrip voor de soms moeilijke positie van onze assistenten.

Vooraankondiging: onze jaarlijkse informatie- bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op 12 maart bij Boode in Bathmen. Uiteraard zult u hier spoedig meer van horen.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Malda, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Nieuwsflits december 2013

18-12-2013

Nieuwsflits december 2013

Beste veehouder,
Tijden veranderen snel. Dit merken we bijvoorbeeld aan het aantal melkvee- en varkensbedrijven dat stopt elk jaar en daardoor ook ons steeds kleiner wordend team van dierenartsen. Zo werkten wij 15 jaar geleden nog met 8 dierenartsen in de landbouwhuisdieren…nu zijn dat er nog 4 en soms door vakantie en cursussen maar 2 per dag.

Ons werkgebied is daarentegen hetzelfde gebleven en door verhuizende veehouders zelfs vergroot. U bent van ons gewend dat wij medicijnen dezelfde dag nog langs brengen als u deze ’s ochtends in het spreekuur besteld heeft. Dit is altijd een gratis service geweest. Op minimaal bezette dagen kost het de aanwezige dierenartsen echter veel moeite om naast het reguliere werk ook nog het koerierswerk uit te voeren. Geregeld moet er een flink eind om gereden worden om de medicijnen op de plaats van bestemming te krijgen. We hebben geïnformeerd wat het kost als een koeriersbedrijf deze service voor ons gaat uitvoeren, maar we schrokken van de kosten die dit met zich mee zou brengen (€ 25,- per bestelling)….

Per 1 januari 2014 gaat er daarom een nieuw systeem in werking. Medicijnen kunnen nog steeds tussen 8 en 9 uur telefonisch besteld worden (en uiteraard ook via de website). Op dinsdag en donderdag kunnen wij deze medicijnen langs brengen, maar dan wel met bezorgkosten van € 10,00 per bestelling (voor de bedrijven met een (2- of 3-sterren)abonnement geldt € 7,50 per bestelling). Op alle dagen van de week heeft u de gelegenheid de medicijnen kosteloos op de praktijk aan de Smeenkhof op te halen. Op doordeweekse dagen is de praktijk tot 20.00 uur geopend. Op vrijdag sluit de praktijk om 18.00 uur haar deuren. Op zaterdagmorgen is de praktijk geopend van 8.00 tot 12.00 uur. Uiteraard blijft het mogelijk om bestelde medicijnen kosteloos mee te nemen als we op uw bedrijf komen voor een visite.

Wij hopen op uw begrip en wensen u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Bert Gerrits, Elske van der Mik, Karin van Heuven-van Kats, Sjoerd Malda en Ruben Tolboom.

GD masterclass IBR en BVD

05-11-2013

Op dinsdag 12 november organiseert de Gezondheidsdienst en MSD (farmaceut) een informatieve middag over IBR en BVD voor veehouders en dierenartsen. Aandachtspunten tijdens deze middag zijn ziekte-kenmerken van BVD en IBR, het vrij worden van IBR en BVD en het vrij blijven van deze ziekten. Aangezien deze aandoeningen veel schade kunnen veroorzaken en omdat er in de ons omringende landen veel aandacht is voor deze ziekten, is het noodzakelijk dat Nederland ook serieus met de bestrijding aan de slag gaat. Sjoerd gaat in ieder geval naar deze middag, maar wij denken dat het voor u ook zeker interessant zal zijn.

De middag wordt gehouden bij Bar&Brasserij Zwakenberg in Raalte. De middag start om 13:00 uur en eindigt om 16:00 uur. U kunt zich hier opgeven. Ook kunt u de praktijk bellen tijdens het spreekuur, dan kunnen we de aanmelding voor u regelen. Voor deze middag wordt door de GD een bedrage gevraagd van €19.50.

Nieuwsflits oktober 2013 – Salmonella

30-10-2013

Salmonella

Omdat wij de laatste tijd in onze praktijk veel met salmonella te maken krijgen, willen wij met deze nieuwsflits u hierover bijpraten.

De laatste maand zien we op meer bedrijven dan gemiddeld de tankmelkuitslag op afweerstoffen salmonella omslaan van negatief naar positief (=dus afweerstoffen aangetoond bij meer dan 10% van de melkgevende dieren). Wij hebben dit nu al op 6 bedrijven gezien, ongeacht of deze bedrijven nu via de GD of via Qlip meedoen aan de monitoring. Ook hebben we op 3 bedrijven klinische gevallen van salmonella gediagnostiseerd. Volgens de GD treedt er elk najaar een toename van positieve tanken op, maar in ons gebied hebben wij dit nog niet eerder zo duidelijk meegemaakt.

Wat is salmonella?

Salmonella is een bacterie die normaal gesproken niet in het lichaam thuishoort. De bacterie komt met name voor in de ontlasting van besmette, zieke dieren. Er zijn verschillende typen salmonella, maar de volgende  soorten komen het meeste voor: Salmonella Typhimurium en Salmonella Dublin.salmonella

Wat is het belang van salmonella?

Salmonella is een zoönose, dat wil zeggen een ziekte, waar zowel koeien als mensen aan kunnen lijden en ook van koe naar mens kan overgaan via direct contact (denk ook aan contact met vruchtwater of (dood) kalf), via mest en via consumptie van rauwe melk. (meer…)

Uitnodiging Klauwgezondheid en pijnstilling

02-10-2013

Leerzame en praktische studiedag op 29 oktober 2013

Welke nieuwe inzichten zijn er op gebied van klauwen? Wanneer is alleen bekappen voldoende en wanneer moet ik een pijnstiller toedienen? En welke dan en hoe vaak? Kan ik met pijnstiller geld verdienen? Op nog veel meer van uw vragen krijgt u een antwoord en worden er praktische tips gegeven naast een koe in de klauwbekapbox.

Programma

10.00 – 12.00 uur
Theorie: presentaties i.s.m. Vetvice en Merial

12.00 – 12.45 uur
Lunch

12.45 uur
Vertrek naar bedrijf (met eigen auto)

13.00 – 16.00 uur
Praktische sessie verzorgd door Vetvice op bedrijf van Rudie en Marjan Stegink-Haarman, Looweg 62a te Bathmen (inclusief rondleiding nieuwe jongveestal).

Locatie
Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,7429 AX Deventer (Tel. 0570-657 000)

Kosten
€ 75 voor hele dag inclusief koffie en lunch (normaal kost een cursus van Vetvice al snel het dubbele: dus unieke kans)

Let op: maximaal 12 plaatsen, dus vol=vol. Graag snel aanmelden dus… (in ieder geval voor 23 oktober) via 0570-657000 of kkats@dierenkliniekdeventer.nl.

Georganiseerd door: Dierenkliniek Deventer in samenwerking met Vetvice en Merial BV

Vetvice levert praktische en betrouwbare kennis uit wetenschap en praktijk over rundveehouderij. Ze presenteren kennis op actieve en interactieve wijzes, met veel praktijkmateriaal en met een focus op praktijktoepassingen. De missie van Vetvice is: “Consumenten van onze producten moeten de kennis direct kunnen en willen toepassen” Merial is een wereldwijde toonaangevende door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren

Merial is een wereldwijde toonaangevende  door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren

vetvice_merial

Nieuwsflits tankmelkonderzoek

20-09-2013
Nieuwsflits tankmelkonderzoek
Velen van jullie hebben op dit moment, of in het recent verleden met een tankmelkonderzoek van de Gezondheidsdienst te maken gehad. Het is een uitermate bruikbare ‘tool’ om de gezondheidsstatus van uw bedrijf in kaart te brengen, of te handhaven. Het aantal onderzoeken dat mogelijk is met behulp van tankmelk lijkt met de dag te groeien, waarmee het gevaar van zinloos testen (en daarmee samenhangende uitgaven) op de loer ligt. Aan de hand van de meest gebruikte tankmelkonderzoeken en een aantal voorbeelden willen wij de nut en noodzaak toelichten van deze onderzoeken. Voor (bedrijfsspecifieke) vragen kunt u altijd bij een van de dierenartsen terecht.

BVD tankmelk
In samenwerking met de RMO worden melkmonsters vier keer per jaar bij de GD onderzocht op BVD afweerstoffen. Indien er 2 jaar lang geen afweerstoffen worden aangetoond, kan uw bedrijf met beperkt aanvullend onderzoek vrij gecertificeerd worden. Hiervoor zullen er dan nog 10 stuks jongvee bloedgetapt moeten worden. Natuurlijk heeft uw bedrijfsvoering (open of gesloten) een grote invloed op het risico van een BVD besmetting. Bent u meerdere malen positief? Dan is het tijd actie te ondernemen, in eerste instantie met een bedrijfsscreening via de BVD Quickscan.

IBR tankmelk
Via het GD Tankmelk IBR abonnement wordt minimaal negen keer per jaar een tankmelkmonster onderzocht op IBR afweerstoffen wat u, mits de uitslagen 2 jaar gunstig zijn, het IBR-vrij certificaat oplevert. Een positieve tank betekent dat er dragerkoeien op het bedrijf aanwezig zijn, vaccinatie is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Verder acties moeten gericht zijn op het opsporen van deze dragers. GD Tankmelk Maagdarmwormen Het tankmelkonderzoek op maagdarmwormen wordt jaarlijks in oktober uitgevoerd. Monstername vindt hiervoor automatisch plaats via de RMO. Dit is een handige manier om de besmettingsgraad met maagdarmwormen op uw bedrijf te bepalen of de effectiviteit van een ingezette koppelbehandeling te evalueren.

(meer…)

Nieuwsflits klauwgezondheid

07-08-2013

Nieuwsflits klauwgezondheid

Voor veehouders en dierenartsen zijn kreupele koeien een doorn in het oog. Een kreupele koe presteert onder de maat. Het dier heeft pijn en ligt veel. De voeropname valt tegen en als gevolg daarvan ook de melkproductie. Kreupele dieren laten tocht slecht of helemaal niet zien. Naast de problemen die het dier ondervindt levert het de sector imagoschade op.

Zoals u weet komt 90% van de kreupelheden bij het rund uit de ondervoet. De oorzaak van de problemen is op te delen in twee categorieën: Infectieus en mechanisch. Natte vieze vloeren leveren een verhoogd risico voor tussenklauwontsteking en mortellaro op. Ongelijke gladde vloeren/paden, scherpe bochten, afstapjes, reiken naar voer aan het voerhek en langdurig staan in de wachtruimte veroorzaken zoolkneuzingen en zoolzweren. Kijk samen met uw dierenarts of u de loopomstandigheden voor uw koeien kunt verbeteren. Niet of te laat behandelde problemen in de ondervoet kunnen een meer chronisch karakter krijgen. Hierbij moet gedacht worden aan teenpuntnecrose, chronische witte lijndefecten en tylomen.

Minimaal 2 keer per jaar de gehele koppel preventief bekappen is een goede maatregel om klauwproblemen vroegtijdig op te sporen. Voetbaden kunnen een belangrijke rol spelen in het verlagen van de infectiedruk op en om de klauw. Een veel gehoorde kreet is: “Het is weer tijd voor het voetbad” , wat dan vaak bedoeld wordt is dat er al een aantal koeien kreupel lopen ten gevolge van bijvoorbeeld mortellaro. In feite is het voetbad dan te laat.

Formalineoplossing op open wondjes is zeer pijnlijk en ongewenst. Met regelmaat een voetbad geven heeft een goede preventieve werking. De frequentie hangt af van het seizoen en de “infectiedruk” in de stal. Een andere bekende term is: “Maak van het voetbad geen besmettingsbad”, te vaak komen wij nog op bedrijven waar het voetbad veranderd is in een mestbad. De beoogde werking is dan juist averechts.

Hieronder algemene informatie waaraan een goed voetbad moet voldoen:
(meer…)

Uitnodiging studiemiddag droogstandsmanagement

26-07-2013

De sprong naar een gezonde droogstand!

Beste veehouder,

Een optimale ddroogstandroogstand is een heel belangrijke voorwaarde voor een goede lactiatieperiode. Maar waar moet een optimale droogstand allemaal aan voldoen? En hoe kun je binnen de mogelijkheden van je eigen bedrijf het droogstandsmanagement (eenvoudig) verbeteren?

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de studiemiddag droogstandsmanagement

Tijdens deze middag behandelen we op een gastbedrijf de huisvesting, voeding en verzorging van de droge koeien. En natuurlijk zullen we met elkaar droogzet strategieën en de juiste techniek van droogzetten bespreken. Op welke manier kun je selectief droogzetten, welke koeien zijn hiervoor geschikt, en aan welke andere voorwaarden moet je voldoen om dit tot een succes te laten worden?

De data zijn maandag 26 en donderdag 29 augustus, van 13.30 tot 17.00 uur. Bij een groot aantal aanmeldingen zullen er wellicht nog wat extra data gepland worden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om met een studiegroep (min. 6 personen) een afspraak te maken voor de studiemiddag.
Graag ontvangen we de aanmelding voor 19 augustus. De kosten zijn 50 euro voor de hele middag.

Je kunt je aanmelden door ons te bellen tijdens het spreekuur (0570-657000) of een mailtje te sturen naar emik@dierenkliniekdeventer.nl
Als je een van de data niet zou kunnen, vermeld dat er dan even bij. Zou je graag het gastbedrijf willen zijn, laat het dan even weten.

Wij horen graag van jullie!!

Met hartelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats    Ruben Tolboom    Bert Gerrits

Elske van der Mik         Sjoerd Malda

Dierenkliniek Deventer; Gezonde dieren, Gezond Bedrijf

Nieuwsflits juni – hittestress alarm

05-06-2013

Beste melkveehouder,

Eindelijk is het mooi weer. Het risico is alleen dat het erg warm wordt, vandaar deze flits.

Hittestress Alarm

De hoogproductieve koe heeft al last van de hitte bij een temperatuur van boven de 21 graden Celsius. Bij een langere periode van temperaturen boven de 24 graden Celsius krijgt het dier hittestress. De koe gaat sneller ademen, zweten en minder of onregelmatiger voer opnemen. Hierdoor ontstaat pensverzuring en daarbij behorende problemen zoals het dalen van het vetgehalte in de melk, verminderen van de weerstand en op langere termijn klauwproblemen. Vaak worden problemen niet tijdens de hitteperiode gezien, maar vlak daarna, als men denkt dat alles goed verlopen is.

De volgende maatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen tijdens, maar vooral na de “hete” periode.

Acties

  • De koeien overdag naar binnen en ‘s avonds naar buiten.
  • Drinkwater schoon en in voldoende hoeveelheid aanwezig laten zijn. Tijdens de hitteperiode extra aandacht geven aan het schoonhouden van de waterbakken.
  • Ventilatoren dag en nacht laten werken. Ook als er geen koeien in de stal zijn moet de ventilator draaien, hierdoor is het al behaaglijk als de koeien in de stal komen.
  • Voergang extra schoonmaken en vaker voeren.
  • Als de koeien binnen worden gehouden ’s avonds laat of ’s nachts (meng)kuil voor het hek brengen. Deze beide acties voorkomt het warm worden van het voer en verhoogt de voeropname. Ook gaan de dieren meer vreten als het minder warm is, dus ’s avond en ’s nachts.
  • Mineralen (buffer) bijvoeren die pensverzuring voorkomen, dus natriumbicarbonaat of calciumbicarbonaat met een dosering van 150-200 gram per dier per dag. Belangrijk is om hiermee te beginnen een aantal dagen voordat de hitte wordt verwacht en doorgaan met verstrekken tot vier dagen nadat het warm is geweest.
  • Bestrijdt de vliegen. Dit kan met middelen voor in de put, de omgeving of op de koe (Butox) . Door de hitte is er al veel ongemak en door de vliegen wordt dit alleen nog maar erger. Ook verhoogt de aanwezigheid van de vliegen de kans op uierontsteking bij de door de hitte gevoelige koeien.

Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Gezonde dieren, Gezond bedrijf

Nieuwsflits mei

27-05-2013

Beste melkveehouder,

In deze nieuwsflits willen wij uw aandacht voor twee onderwerpen vragen:

  • de checklist jongvee en
  • de workshop droogstand.

Waarschijnlijk zullen binnen niet al te lange tijd de pinken weer de weide ingaan. Voordat de dieren naar buiten gaan is het goed om de volgende 4 punten van de checklist jongvee door te nemen:

1. Gewichtsbepaling

Vlak voor het naar buiten doen is het een ideaal tijdstip om het gewicht van de dieren te meten. Dit kan met een meetlint of indien mogelijk een weegschaal. Door de dieren te meten kan men inschatten of de groei van de dieren volgens schema verloopt. Daarnaast kunnen bij het opstallen de dieren weer worden gemeten, zo ontstaat een duidelijk overzicht van de groei van de dieren gedurende het jaar. Een meetlint kan via de praktijk besteld worden. gewichtsbepaling

2. Mineralen

Tijdens de weideperiode is het lastig om mineralen aan de pinken te geven, zeker de dosering van de mineralen is vaak erg onnauwkeurig. Te lage mineraalwaarden in het bloed van oudere pinken geeft nogal eens problemen met het drachtig worden, doodgeboorten en/of slappe kalveren. Daarom is ons advies om elk dier twee mineralenbolussen in te geven. Dan is er zekerheid over de dosering en opname. Hiervoor raden wij de Fertiplus bolus aan, wij verkopen deze in verpakkingen van 20 bolussen.

3. Vliegenbestrijding

vliegenVliegen zorgen voor veel onrust bij het jongvee. Daarnaast zien we nogal eens een vaars met wrang of een driespeen, veroorzaakt door uierontsteking overgebracht door vliegen. Om de vliegen te verjagen zijn de Auriplak oorplaatjes een prima middel. Deze oorplaatjes hebben een werkzaamheid van 4 maanden. Daarnaast kan er ook Butox over de rug worden gebracht, dit heeft een werkzaamheid van 6-8 weken.

4. Wormbestrijding

Het voorkomen van besmettingen met longwormen of maagdarmwormen is sterk bedrijfs-afhankelijk door het beweidingspatroon. Het gebeurt regelmatig dat dieren te goed behandeld worden tegen de wormen en dan geen weerstand hebben opgebouwd. Als deze pinken dan bij het melkvee komen, kan dit problemen geven. Daarom heeft een op maat advies de voorkeur, hiervoor u kunt altijd voor advies vragen.

Voor jongvee en droge koeien hebben wij als pour-on middel Noromectin. Dit middel kan niet bij melkgevende dieren worden gebruikt, vanwege wachttijden, maar is wel goedkoper dan het bij melkvee gebruikte Eprinex.

Hopelijk stuurt u met deze adviezen uw jongvee beschermd en gemeten de wei in, zodat deze dieren de weideperiode en de tijd daarna optimaal groeien en produceren.

Verder zijn wij bezig met het maken en organiseren van een workshop droogstand die we noemen “Droogzetten is een kunst!”.

Deze workshop zal worden gegeven in kleine groepjes, ten hoogste tien melkveehouders, op een bedrijf van een van de deelnemers. Tijdens deze middag zal in een theoretisch en praktisch deel worden stilgestaan bij (praktische) vragen rondom het droogzetten. Onderwerpen die worden behandeld zijn dan ook: het doel van droogzetten, selectief droogzetten, organisatie rondom droogzetten en droogzetmiddelen. Het doel van de middagen is om van elkaar en met elkaar meer kennis op te doen over het droogzetten, een onderwerp dat alleen maar actueler wordt. U hoort hier spoedig meer over!

relax
Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Gezonde dieren, Gezond bedrijf