Nieuwsflits oktober – gratis kalverbodywarmer

06-10-2014

Aangezien we al weer in het najaar zijn beland, vinden wij het een goed idee ons alvast op de koude winter voor te bereiden. Vandaar dat wij de volgende actie hebben bedacht:

U krijgt eenmalig een gratis bodywarmer, wanneer u de komende maanden uw drachtige koeien of vaarzen laat vaccineren met Rotavec om zo betere biest met meer afweerstoffen te krijgen tegen kalverdiarree (rota, corona en coli). Hieronder een link met een interessant informatiefilmpje hierover:

Effydral

Tevens geven we u bij de aankoop van een grote doos Effydral (electrolytenmix 6×8 tabletten) een gratis kalverbodywarmer mee. Tevens bieden wij u tijdelijk 20% korting op deze uitstekende electrolytenmix. Meer informatie over het produkt Effydral kunt u vinden via deze link.

Bent u enthousiast over onze mooie bodywarmers en wilt u dat meer kalfjes er warm bij liggen deze winter? U kunt ze bij ons aanschaffen voor het bedrag van €25,-.
(Actie duurt tot 31 december 2014 en zolang de voorraad strekt, dus op=op)

Nieuwsflits Waterkwaliteit en Startvac (September 2014)

03-09-2014

De zomer vordert gestaag en velen van u hebben al een mooi begin met de wintervoorraad ruwvoer kunnen maken. Naast het winnen van kwaliteitsvoer is het van het grootste belang dat de koeien over een uitmuntende kwaliteit drinkwater beschikken. Zoals u weet neemt een hoogproductieve melkkoe 150-200 liter water per dag op, en bestaat de door haar geproduceerde melk voor 87% uit water. Schoon drinkwater heeft daarom een positieve invloed op de melkproductie. Voordat het water de koe bereikt zijn er een aantal “tussenstations” gepasseerd.

De meest voorkomende “waterbronnen” zijn:

 • Leidingwater
 • Eigen bron met zuiveringsinstallatie
 • Weidepomp vullend uit puntstuk
 • Zelfdrinker vullend met slootwater

Voordat het water bij de koeien komt gaat het via het (meer…)

Nieuwsflits uiergezondheid

22-06-2014

Beste melkveehouder,

De eerste maanden van het jaar 2014 zijn alweer voorbij. Tijdens deze maanden zijn er een groot aantal bedrijfgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen ingevuld. Tijdens het invullen van deze plannen komen wij grote spreiding tegen op bijvoorbeeld het gebied van uiergezondheid. Het percentage klinische mastitis (aantal behandelde gevallen) loopt uiteen van 10% tot zelfs 40% per bedrijf.

Uierontsteking is niet alleen slecht voor het imago van de melkveehouderij maar brengt ook forse kosten met zich mee. Per behandeld geval moet men rekenen op 225 euro. Naast deze kosten draagt uierontsteking negatief bij aan het werkplezier van de veehouder.

Uierontsteking is een complexe ziekte, maar begint altijd met infectie van de uier door een bacterie. Een bacterie loopt niet de speen binnen maar groeit naar binnen. Een eerste vereiste voor infectie is dus een open slotgat. Het lichaam zal proberen de bacterie op te ruimen door middel van een ontstekingsreactie van het lichaam zelf. Voordat er behandeld wordt is het verstandig om een monster te nemen van het aangedane kwartier zodat onderzocht kan worden met welke bacterie we te maken hebben en wat de gevoeligheid van deze bacterie is wat betreft antibiotica. Daarnaast geeft het informatie over de op het bedrijf aanwezige kiemen en wordt de dossieropbouw gegarandeerd.

De infectie (bacterie) is te bestrijden met antibiotica. Of deze antibiotica de bacterie remt/dood is afhankelijk van de gevoeligheid van de bacterie. De ontstekingsreactie van de uier levert meestal de grootste problemen op. Ontsteking heeft als kenmerken: koorts, pijnlijkheid, zwelling en functieverlies. Een veel gehoorde klacht is dat de uierinjectoren niet helpen omdat er nog steeds afwijkende melk uit het aangedane kwartier komt. Vaak is in dergelijke gevallen de bacterie wel verdwenen, maar heb je te maken met een restreactie van de uier. Om dit te voorkomen is de directe inzet van ontstekingsremmers (pijnstillers/koortsremmers) van groot belang. Daarnaast blijft het allerbelangrijkst het meerdere malen per dag uitmelken van de uier. Eventueel gebruik van uiermint werkt positief op het herstel van de uier.

Om het effect van de therapie te evalueren is het verstandig om het celgetal de monsteringen na het doormaken van de uierontsteking in de gaten te houden. Blijft dit hoog dan is de koe niet genezen. Er kan voor gekozen worden de koe nogmaals tijdens de lactatie te behandelen. Een volgende kans is de koe in de droogstand te genezen. Interessant voor u als veehouder is om de droogstandskengetallen uit te rekenen. Dit zijn twee getallen: het genezingspercentage  en het percentage nieuwe infecties in de droogstand. Deze getallen kunt u in de volgende tabel berekenen.

1 Aantal koeien laag in — laag uit
2 Aantal koeien laag in – hoog uit
3 Aantal koeien hoog in – laag uit
4 Aantal koeien hoog in – hoog uit
genezinspercentage (2/ (1+2))*100
%-nieuwe infecties (3/(3+4))*100

 

Het streven is om een genezingspercentage te halen van 80% of hoger, voor het percentage nieuwe infecties geldt een norm van 10% of lager. Wijken uw kengetallen af dan is er verbetering van de droogstand mogelijk. Neem contact op met de dierenartsenpraktijk om een volledige analyse uit te laten voeren van uw uiergezondheid. Wij maken dan een rapport waarin de riscofactoren benoemd worden en stellen een plan van aanpak op om tot een verbetering van de uiergezondheid op uw bedrijf te komen.

Hittestress alarm

17-05-2014
Beste melkveehouder,
Komend weekend wordt het weer mooi weer, en dinsdag wordt er zelfs een zomerse dag voorspeld! Lekker voor ons, maar minder prettig voor de koeien. Vandaar dit alarm.

Hittestress Alarm

De hoogproductieve koe heeft al last van de hitte bij een temperatuur van boven de 21 graden Celsius. Bij een langere periode van temperaturen boven de 24 graden Celsius krijgt het dier hittestress. De koe gaat sneller ademen, zweten en minder of onregelmatiger voer opnemen. Hierdoor ontstaat pensverzuring en daarbij behorende problemen zoals het dalen van het vetgehalte in de melk, verminderen van de weerstand en op langere termijn klauwproblemen. Vaak worden problemen niet tijdens de hitteperiode gezien, maar vlak daarna, als men denkt dat alles goed verlopen is. De volgende maatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen tijdens, maar vooral na de “hete” periode.

Acties

 • De koeien overdag naar binnen en ‘s avonds naar buiten.
 • Drinkwater schoon en in voldoende hoeveelheid aanwezig laten zijn. Tijdens de hitteperiode extra aandacht geven aan het schoonhouden van de waterbakken.
 • Ventilatoren dag en nacht laten werken. Ook als er geen koeien in de stal zijn moet de ventilator draaien, hierdoor is het al behaaglijk als de koeien in de stal komen.
 • Voergang extra schoonmaken en vaker voeren.
 • Als de koeien binnen worden gehouden ’s avonds laat of ’s nachts (meng)kuil voor het hek brengen. Deze beide acties voorkomt het warm worden van het voer en verhoogt de voeropname. Ook gaan de dieren meer vreten als het minder warm is, dus ’s avond en ’s nachts.
 • Mineralen (buffer) bijvoeren die pensverzuring voorkomen, dus natriumbicarbonaat of calciumbicarbonaat met een dosering van 150-200 gram per dier per dag. Belangrijk is om hiermee te beginnen een aantal dagen voordat de hitte wordt verwacht en doorgaan met verstrekken tot vier dagen nadat het warm is geweest.
 • Bestrijd de vliegen. Dit kan met middelen voor in de put, de omgeving of op de koe (Butox) . Door de hitte is er al veel ongemak en door de vliegen wordt dit alleen nog maar erger. Ook verhoogt de aanwezigheid van de vliegen de kans op uierontsteking bij de door de hitte gevoelige koeien.

Met vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits februari

10-02-2014

Beste melkveehouder,

Het contact met de dierenkliniek verloopt niet alleen via de dierenartsen maar ook via de assistenten. Dit kan zijn bij het bellen voor een spoedvisite, het overdag bestellen van medicijnen of voor een andere vraag gedurende de dag. Daarnaast zult u meer contact hebben met onze assistenten bij het afhalen van onze medicijnen. Aangezien er soms misverstanden zijn willen we met deze flits informatie geven over het werk van onze medewerkers . Daarnaast gaan we onze assistenten een bijscholingstraining geven over het contact met de veehouders, meest voorkomende aandoeningen bij de landbouwhuisderen en medicijnen. Daarnaast zullen we in de aankomende tijd af en toe een assistent meenemen op onze route om ze meer bekend te maken met onze werkzaamheden. Dit wordt door hen ook als zeer leuk en interessant ervaren.

Onze assistenten houden zich binnen de praktijk voornamelijk bezig met de gezelschapsdieren. De meiden, er zijn geen mannen, die u aan de telefoon krijgt zitten in een aparte ruimte naast de grote wachtkamer waar ze ook de telefoontjes van de gezelschapsdieren opnemen. We hebben ze het voorschrift gegeven om de landbouwhuisdieren telefoon zo snel mogelijk op te nemen, aangezien dit overdag vaak voor spoedvisites is. Het is dan ook verstandig om te zeggen dat u belt voor een spoedvisite omdat u dan niet de vraag krijgt of u even kunt wachten.

Bij het bestellen van medicijnen zijn ze echter verplicht om de dienstdoende dierenarts te bellen. Dit omdat ze, wettelijk gezien, geen medicijnen mogen afgeven. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts. Hierdoor kan het soms even duren voor u weet wanneer u de medicijnen kan afhalen.

Verder hebben we soms nieuwe assistenten die nog niet volledig op de hoogte zijn van de medicijnen die we gebruiken bij de landbouwhuisdieren. Maar als u duidelijk de naam van het middel noemt dan zal ook dit geen probleem moeten zijn. De verschillende dialect soorten binnen ons praktijkgebied vormen soms ook een uitdaging, maar hieraan wennen ze vaak snel!

Hopelijk heeft u met bovenstaande iets meer begrip voor de soms moeilijke positie van onze assistenten.

Vooraankondiging: onze jaarlijkse informatie- bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op 12 maart bij Boode in Bathmen. Uiteraard zult u hier spoedig meer van horen.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Malda, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Nieuwsflits december 2013

18-12-2013

Nieuwsflits december 2013

Beste veehouder,
Tijden veranderen snel. Dit merken we bijvoorbeeld aan het aantal melkvee- en varkensbedrijven dat stopt elk jaar en daardoor ook ons steeds kleiner wordend team van dierenartsen. Zo werkten wij 15 jaar geleden nog met 8 dierenartsen in de landbouwhuisdieren…nu zijn dat er nog 4 en soms door vakantie en cursussen maar 2 per dag.

Ons werkgebied is daarentegen hetzelfde gebleven en door verhuizende veehouders zelfs vergroot. U bent van ons gewend dat wij medicijnen dezelfde dag nog langs brengen als u deze ’s ochtends in het spreekuur besteld heeft. Dit is altijd een gratis service geweest. Op minimaal bezette dagen kost het de aanwezige dierenartsen echter veel moeite om naast het reguliere werk ook nog het koerierswerk uit te voeren. Geregeld moet er een flink eind om gereden worden om de medicijnen op de plaats van bestemming te krijgen. We hebben geïnformeerd wat het kost als een koeriersbedrijf deze service voor ons gaat uitvoeren, maar we schrokken van de kosten die dit met zich mee zou brengen (€ 25,- per bestelling)….

Per 1 januari 2014 gaat er daarom een nieuw systeem in werking. Medicijnen kunnen nog steeds tussen 8 en 9 uur telefonisch besteld worden (en uiteraard ook via de website). Op dinsdag en donderdag kunnen wij deze medicijnen langs brengen, maar dan wel met bezorgkosten van € 10,00 per bestelling (voor de bedrijven met een (2- of 3-sterren)abonnement geldt € 7,50 per bestelling). Op alle dagen van de week heeft u de gelegenheid de medicijnen kosteloos op de praktijk aan de Smeenkhof op te halen. Op doordeweekse dagen is de praktijk tot 20.00 uur geopend. Op vrijdag sluit de praktijk om 18.00 uur haar deuren. Op zaterdagmorgen is de praktijk geopend van 8.00 tot 12.00 uur. Uiteraard blijft het mogelijk om bestelde medicijnen kosteloos mee te nemen als we op uw bedrijf komen voor een visite.

Wij hopen op uw begrip en wensen u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Bert Gerrits, Elske van der Mik, Karin van Heuven-van Kats, Sjoerd Malda en Ruben Tolboom.

GD masterclass IBR en BVD

05-11-2013

Op dinsdag 12 november organiseert de Gezondheidsdienst en MSD (farmaceut) een informatieve middag over IBR en BVD voor veehouders en dierenartsen. Aandachtspunten tijdens deze middag zijn ziekte-kenmerken van BVD en IBR, het vrij worden van IBR en BVD en het vrij blijven van deze ziekten. Aangezien deze aandoeningen veel schade kunnen veroorzaken en omdat er in de ons omringende landen veel aandacht is voor deze ziekten, is het noodzakelijk dat Nederland ook serieus met de bestrijding aan de slag gaat. Sjoerd gaat in ieder geval naar deze middag, maar wij denken dat het voor u ook zeker interessant zal zijn.

De middag wordt gehouden bij Bar&Brasserij Zwakenberg in Raalte. De middag start om 13:00 uur en eindigt om 16:00 uur. U kunt zich hier opgeven. Ook kunt u de praktijk bellen tijdens het spreekuur, dan kunnen we de aanmelding voor u regelen. Voor deze middag wordt door de GD een bedrage gevraagd van €19.50.

Nieuwsflits oktober 2013 – Salmonella

30-10-2013

Salmonella

Omdat wij de laatste tijd in onze praktijk veel met salmonella te maken krijgen, willen wij met deze nieuwsflits u hierover bijpraten.

De laatste maand zien we op meer bedrijven dan gemiddeld de tankmelkuitslag op afweerstoffen salmonella omslaan van negatief naar positief (=dus afweerstoffen aangetoond bij meer dan 10% van de melkgevende dieren). Wij hebben dit nu al op 6 bedrijven gezien, ongeacht of deze bedrijven nu via de GD of via Qlip meedoen aan de monitoring. Ook hebben we op 3 bedrijven klinische gevallen van salmonella gediagnostiseerd. Volgens de GD treedt er elk najaar een toename van positieve tanken op, maar in ons gebied hebben wij dit nog niet eerder zo duidelijk meegemaakt.

Wat is salmonella?

Salmonella is een bacterie die normaal gesproken niet in het lichaam thuishoort. De bacterie komt met name voor in de ontlasting van besmette, zieke dieren. Er zijn verschillende typen salmonella, maar de volgende  soorten komen het meeste voor: Salmonella Typhimurium en Salmonella Dublin.salmonella

Wat is het belang van salmonella?

Salmonella is een zoönose, dat wil zeggen een ziekte, waar zowel koeien als mensen aan kunnen lijden en ook van koe naar mens kan overgaan via direct contact (denk ook aan contact met vruchtwater of (dood) kalf), via mest en via consumptie van rauwe melk. (meer…)

Uitnodiging Klauwgezondheid en pijnstilling

02-10-2013

Leerzame en praktische studiedag op 29 oktober 2013

Welke nieuwe inzichten zijn er op gebied van klauwen? Wanneer is alleen bekappen voldoende en wanneer moet ik een pijnstiller toedienen? En welke dan en hoe vaak? Kan ik met pijnstiller geld verdienen? Op nog veel meer van uw vragen krijgt u een antwoord en worden er praktische tips gegeven naast een koe in de klauwbekapbox.

Programma

10.00 – 12.00 uur
Theorie: presentaties i.s.m. Vetvice en Merial

12.00 – 12.45 uur
Lunch

12.45 uur
Vertrek naar bedrijf (met eigen auto)

13.00 – 16.00 uur
Praktische sessie verzorgd door Vetvice op bedrijf van Rudie en Marjan Stegink-Haarman, Looweg 62a te Bathmen (inclusief rondleiding nieuwe jongveestal).

Locatie
Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,7429 AX Deventer (Tel. 0570-657 000)

Kosten
€ 75 voor hele dag inclusief koffie en lunch (normaal kost een cursus van Vetvice al snel het dubbele: dus unieke kans)

Let op: maximaal 12 plaatsen, dus vol=vol. Graag snel aanmelden dus… (in ieder geval voor 23 oktober) via 0570-657000 of kkats@dierenkliniekdeventer.nl.

Georganiseerd door: Dierenkliniek Deventer in samenwerking met Vetvice en Merial BV

Vetvice levert praktische en betrouwbare kennis uit wetenschap en praktijk over rundveehouderij. Ze presenteren kennis op actieve en interactieve wijzes, met veel praktijkmateriaal en met een focus op praktijktoepassingen. De missie van Vetvice is: “Consumenten van onze producten moeten de kennis direct kunnen en willen toepassen” Merial is een wereldwijde toonaangevende door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren

Merial is een wereldwijde toonaangevende  door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren

vetvice_merial

Nieuwsflits tankmelkonderzoek

20-09-2013
Nieuwsflits tankmelkonderzoek
Velen van jullie hebben op dit moment, of in het recent verleden met een tankmelkonderzoek van de Gezondheidsdienst te maken gehad. Het is een uitermate bruikbare ‘tool’ om de gezondheidsstatus van uw bedrijf in kaart te brengen, of te handhaven. Het aantal onderzoeken dat mogelijk is met behulp van tankmelk lijkt met de dag te groeien, waarmee het gevaar van zinloos testen (en daarmee samenhangende uitgaven) op de loer ligt. Aan de hand van de meest gebruikte tankmelkonderzoeken en een aantal voorbeelden willen wij de nut en noodzaak toelichten van deze onderzoeken. Voor (bedrijfsspecifieke) vragen kunt u altijd bij een van de dierenartsen terecht.

BVD tankmelk
In samenwerking met de RMO worden melkmonsters vier keer per jaar bij de GD onderzocht op BVD afweerstoffen. Indien er 2 jaar lang geen afweerstoffen worden aangetoond, kan uw bedrijf met beperkt aanvullend onderzoek vrij gecertificeerd worden. Hiervoor zullen er dan nog 10 stuks jongvee bloedgetapt moeten worden. Natuurlijk heeft uw bedrijfsvoering (open of gesloten) een grote invloed op het risico van een BVD besmetting. Bent u meerdere malen positief? Dan is het tijd actie te ondernemen, in eerste instantie met een bedrijfsscreening via de BVD Quickscan.

IBR tankmelk
Via het GD Tankmelk IBR abonnement wordt minimaal negen keer per jaar een tankmelkmonster onderzocht op IBR afweerstoffen wat u, mits de uitslagen 2 jaar gunstig zijn, het IBR-vrij certificaat oplevert. Een positieve tank betekent dat er dragerkoeien op het bedrijf aanwezig zijn, vaccinatie is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Verder acties moeten gericht zijn op het opsporen van deze dragers. GD Tankmelk Maagdarmwormen Het tankmelkonderzoek op maagdarmwormen wordt jaarlijks in oktober uitgevoerd. Monstername vindt hiervoor automatisch plaats via de RMO. Dit is een handige manier om de besmettingsgraad met maagdarmwormen op uw bedrijf te bepalen of de effectiviteit van een ingezette koppelbehandeling te evalueren.

(meer…)