Nieuwsflits! Let op: langere wachttijd depocilline!

17-11-2015

Bijlage Bedrijfsbehandelplan:
In verband met nieuwe testresultaten van de fabrikant zijn de wachttijden van Depocilline per direct veranderd: wachttijd melk is nu 11 dagen (was 4…!) en wachttijd vlees is nu 5 dagen (was 7). Deze veel langere wachttijd (7 dagen) voor melk is voor ons een reden om over te stappen naar een alternatief. Dit is Procpen 30 (wachttijd melk 3 dagen en vlees 5 dagen). De werkzame stof in dit product is exact hetzelfde als Depocilline.

De volgende wijzigingen gelden vanaf nu in uw BBP:

 • Volwassen koe: longontsteking/bronchitis : Engemycine, REG NL 8291; 1 ml/25 kg LG in de spier 1x dgs gedurende 3-5 dagen. (wachttijden: melk 5 dgn, vlees 18 dgn)
 • Volwassen koe: “dikke poot” (stinkpoot, tussenklauwontsteking, gewrichts- en klauwontsteking): Procpen 30, REG NL 9933; 1ml/30 kg LG in de spier 1x dgs gedurende 3-5 dagen. (wachttijden: melk 3 dgn, vlees 5 dgn)
 • Kalf/jongvee: navelontsteking en pootontstekingen: Depocilline

Wanneer u op dit moment dieren aan het behandelen bent met Depocilline moet u al deze langere wachttijd van de melk hanteren. Wanneer u nog Depocilline heeft staan, raden wij u aan dit bij het jongvee op te maken.

Wanneer wij in het voorjaar weer een nieuw BBP opstellen, zal dit aangepast worden. In de tussentijd wordt u verzocht deze bijlage te printen en bij uw papieren versie van uw BBP te voegen en eventueel ook digitaal op uw computer te bewaren.

Nieuwsflits! De R is weer in de maand: kalvergriep en bodywarmers

16-10-2015

De dagen worden weer korter, de nachten kouder; voor het jongvee betekent dit vaak snotneuzen, hoge koorts en hoesten. Het pinkengriep-virus tast het longweefsel aan, en zo kan een bacterie de kans krijgen om een ‘super-infectie’  te veroorzaken waarbij de dieren ernstig hoesten en vaak benauwd zijn. Een uitgebreide behandeling met koortsremmers en antibiotica is dan helaas noodzakelijk. Ondanks dat lopen de dieren vaak blijvende schade aan de longen en groeivertraging op.

Voorkomen is beter dan genezen!!

Hoe is nu te voorkomen dat de dieren zo ziek worden?koei

Een goede huisvesting en een optimale weerstand bij de kalfjes zorgt voor minder kans op aanslaan van de infectie.
Het is verstandig om de weerstand van de kalfjes in de winter te verhogen door de dieren (<1 jaar) tijdig te vaccineren tegen pinkengriep. Voor hele jonge kalfjes ( vanaf 1 week) hebben we een speciale entstof: Rispoval Intranasaal, welke we in de neus sprayen en die vervolgens 3 maanden beschermt. Deze entstof is sinds kort ook per stuk te verkrijgen!! (voorheen alleen per 5)

Zie ook onderstaand filmpje:

Voor de oudere kalveren is een tweemalige enting met Bovilis Bovipast (met 4 weken ertussen) in de nek ook een heel goed alternatief. (meer…)

Geboorteflits !!

29-09-2015

Na een voorspoedige bevalling is Jorien Druijf op 27 september om 3.00 uur bevallen van een zoon: Hugo!!! Na 41 weken en een dag zwangerschap is hij blakend van gezondheid op de wereld gekomen met 3816 gram en 50 cm

Moeder en kind maken het uitstekend en ook grote zus is niet bij haar kleine broertje weg te slaan..

Wij wensen Jorien en Chris heel veel geluk met dit kleine grote wonder!

WEtenswaardigheden

16-09-2015

In deze nieuwsflits wordt een aantal zaken behandeld, dat voor u nuttig is om te weten aangaande wetgeving rondom dierenwelzijn en wordt de nieuwe rubriek: “wist u dat” geïntroduceerd.

Vervoer

 • Koeien mogen niet vervoerd worden wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd (gemiddeld 252 dagen) reeds voor 90 % of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben. Dit betekent dat een hoogdrachtige pink of koe niet uit de wei naar de stal mag worden vervoerd in een wagen over de openbare weg…. Een maas in deze wet is dat u er wel mee mag gaan lopen…?!
 • Koeien mogen niet vervoerd worden wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos voort te bewegen of zonder hulp te lopen.
 • Koeien mogen niet vervoerd worden wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps (uitstulpende anus of deel geslachtsapparaat) vertonen.

Noodslachting

 • Een noodslachting op de boerderij is toegestaan bij (slacht)dieren die een ongeval hebben gehad, die voor het overige gezond zijn, maar die om welzijnsredenen na dit ongeval niet levend naar het slachthuis mogen worden vervoerd. Er mogen dus geen medicijnen met wachttijd zijn toegediend zoals o.a. pijnstillers.
 • Het dier moet binnen uiterlijk 72 uur na het ongeval voor noodslachting aangeboden worden, liefst zo snel mogelijk na het ongeval. Binnen 3 uur na doden moet de koe bij het slachthuis zijn, dus op zaterdag en zondag zal bij een ongeval al snel voor euthanasie worden gekozen
 • De dierenarts moet worden ingeschakeld om de koe levend te keuren (en kan het dier dus ook afkeuren als er bijv. sprake is van koorts) en na goedkeuring het dier te schieten en te verbloeden op het bedrijf.

Onthoornen kalveren

 • Kalveren mogen maximaal 8 weken oud zijn op het moment dat ze onthoornd worden, daarna mag het pas weer na een half jaar met een draadzaag.

Huisvesting kalveren

 • Kalveren mogen tot 8 weken in een eenlingbox gehouden worden mits:
  • De kalveren elkaar kunnen zien en aanraken
  • De juiste maten in acht worden genomen:
   • Lengte: tenminste 1,1 maal de lichaamslengte van het kalf, gemeten van de neuspunt tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel
   • Breedte: tenminste de schofthoogte van het kalf gemeten bij het staande kalf

 

UDD-wetgeving; “15%-regel”

 • Onlangs zijn er controles door de NVWA (voormalige AID) uitgevoerd op naleving van de UDD wetgeving, waarbij flinke boetes zijn uitgedeeld aan boer en dierenarts. Een belangrijke voorwaarde die namelijk geldt, is de volgende: “Voor maximaal 15% van de aanwezige en mogelijk vatbare dieren mag de veehouder een door de dierenarts voorgeschreven eerste keuze middel voorhanden hebben. De aandoening of ziekte waartegen behandeld wordt, moet wel opgenomen zijn in het bedrijfsspecifieke behandelplan.” Let dus op met het bestellen van medicijnen! Dit betekent bijvoorbeeld dat op een bedrijf met 90 melkkoeien geen doos met 60 injectoren droogzetters geleverd mag worden of op voorraad mag staan. De praktijk koopt en verkoopt daarom ook kleinere dozen met 24 injectoren.

Wist u dat:

 • veel medicijnen onder de 25 graden Celsius bewaard moeten worden, de medicijnen vaak in het tanklokaal bewaard worden, het daar bij buitentemperatuur van 38 graden Celsius wel eens veel warmer dan 25 graden kan worden?
 • Onze website om medicijnen te bestellen weer in de lucht is?
 • het celgetal van een koe iets zegt over de hoeveelheid witte bloed cellen per milliliter melk?
 • het spuiten van oxytocine een zinvolle aanvulling is bij het uitmelken van een ontstoken kwartier?
 • er maar 1 reden is om een koe staand te verlossen?
 • Een permanente neusring alleen is toegestaan bij mannelijke fokdieren?

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Barry de Sitter.

Mineralenflits; nut en noodzaak

29-07-2015

Wat zij nu vitamines en mineralen?

Vitamines en mineralen hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Allen zijn onmisbaar voor het goed functioneren van kalf tot koe. Het belangrijkste verschil tussen vitamines en mineralen is scheikundig: Een mineraal is een chemische verbinding of element met een kristalstructuur, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen (wikipedia).

Mineralen

Mineralen worden ingedeeld in macro- en micromineralen, afhankelijk van hoeveel een koe er dagelijks van nodig heeft. Macromineralen zijn dagelijks in relatief grote hoeveelheden nodig, terwijl van de micromineralen een veel kleinere hoeveelheid (microgrammen) volstaat. Deze micromineralen, ook wel sporenelementen genoemd kunnen bij overdosering zelfs giftig zijn!

 • Belangrijke macromineralen en hun functie:

–Calcium: botvorming, spierfunctie en stolling.

–Fosfor: betrokken bij calciumhuishouding, onderdeel celwand lichaamscellen.

–Magnesium: schakel in calciumhuishouding, functioneren spieren, bloed pH.

–Natrium: vochtbalans reguleren, zuur base evenwicht, opname glucose.

–Kalium: zenuw en spierfunctie.

 • Micro elementen (sporenelementen)

–Koper: bloedvorming, pigment en structuur van de vacht.

–Kobalt: noodzakelijk voor groei en vermeerdering pens bacteriën.

–Jodium: hoofdbestanddeel schildklierhormoon; regulatie stofwisseling.

–Selenium: helpt bij onschadelijk maken van stoffen bij ontsteking.

Vitamines

Vitamines moeten net als mineralen via het rantsoen opgenomen worden, omdat een koe er vrijwel geen zelf kan maken, maar van levensbelang zijn voor normaal functioneren-, groeien en produceren. De pensflora is hierbij van groot belang: behalve een goede vertering zorgt die er ook voor dat de koe voorzien is van onder andere voldoende vitamine B12.

Vitamines zijn ook in twee groepen in te delen, namelijk:

 • Vetoplosbaar

-Vitamine A: voor groei, voorplanting, gezonde vacht het goed kunnen ‘zien’.

-Vitamine D: nodig in calcium- en fosforstofwisselingsprocessen.

-Vitamine E: afweer, voortplanting, rode bloedcel- en zenuwfunctie.

-Vitamine K: onmisbaar voor goede bloedstolling.

 • Wateroplosbaar

– Vitamine B: voor functioneren van enzymen van o.a. afweer en energiehuishouding.

– Vitamine C: anti-oxidant, voor herstel en groei.
Rond het afkalven daalt het vitamine E-gehalte in het bloed van de koe. Daarom hebben met name droge koeien en jongvee vaker lage vitamine E-gehalten. Tekorten aan vitamine E en selenium kunnen problemen rondom afkalven veroorzaken zoals het aan de nageboorte blijven staan en mastitis meteen na afkalven. Een goede vitamine E-voorziening vermindert het aantal mastitisgevallen en zorgt voor een lager celgetal.

Gebruik in de praktijk

Omdat met name voor de micromineralen geldt: overdaad schaad, is het verstandig te weten waar je met je bedrijf staat  alvorens begonnen wordt met bijvoeren. Dit kan door middel van bloed- of melkonderzoek, en via de voeranalyses.

Daarnaast wisselt het rantsoen voor jongvee, de droogstaande dieren en de melkgevende koeien regelmatig doordat op verschillende percelen wordt geweid of omdat er nieuwe partijen ruwvoer beschikbaar komen. Regelmatige controle is in deze gevallen nodig om fouten op te sporen.

Het aanvullen kan vervolgens met behulp van zogenaamde ‘topdress poeders’ over het voer, mineraalbolussen, likstenen, likemmers, per injectie of zelfs al op het land via bodembemesting. Wat het beste werkt hangt af van de situatie. Loopt het jongvee de gehele zomer in de uiterwaarden dan heeft een bolus de voorkeur. Zo weet u zeker dat iedere pink voldoende vitamine E, Zink en Selenium binnen heeft gekregen. Deze bolus is bovendien 6 maanden werkzaam.

Mineralenpoeders kunnen ook goed werken, maar let op dat ze niet uitzakken dóór het voer heen, en aan het eind van de dag met het restvoer de stal uit worden geschoven.

Injectie wordt alleen in uitzonderingssituaties gedaan vanwege het grote risico op overdosering.

Tot slot is het bij weidegang zaak de aanvulling van de macromineralen niet te vergeten. De dagelijks benodigde hoeveelheid maakt het onmogelijk om dit in een bolus te stoppen, en zal met behulp van likstenen of likemmers moeten gebeuren.

Heeft u problemen, vragen over de mogelijkheden of een passend advies nodig, dan kunt contact opnemen met de praktijk!

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Hittestress alarm

08-05-2015

Beste melkveehouder,

Komend weekend wordt het weer mooi weer, en dinsdag wordt er zelfs een zomerse dag voorspeld! Lekker voor ons, maar minder prettig voor de koeien. Vandaar dit alarm.

Hittestress Alarm

De hoogproductieve koe heeft al last van de hitte bij een temperatuur van boven de 21 graden Celsius. Bij een langere periode van temperaturen boven de 24 graden Celsius krijgt het dier hittestress. De koe gaat sneller ademen, zweten en minder of onregelmatiger voer opnemen. Hierdoor ontstaat pensverzuring en daarbij behorende problemen zoals het dalen van het vetgehalte in de melk, verminderen van de weerstand en op langere termijn klauwproblemen. Vaak worden problemen niet tijdens de hitteperiode gezien, maar vlak daarna, als men denkt dat alles goed verlopen is. De volgende maatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen tijdens, maar vooral na de “hete” periode.

Acties

 • De koeien overdag naar binnen en ‘s avonds naar buiten.
 • Drinkwater schoon en in voldoende hoeveelheid aanwezig laten zijn. Tijdens de hitteperiode extra aandacht geven aan het schoonhouden van de waterbakken.
 • Ventilatoren dag en nacht laten werken. Ook als er geen koeien in de stal zijn moet de ventilator draaien, hierdoor is het al behaaglijk als de koeien in de stal komen.
 • Voergang extra schoonmaken en vaker voeren.
 • Als de koeien binnen worden gehouden ’s avonds laat of ’s nachts (meng)kuil voor het hek brengen. Deze beide acties voorkomt het warm worden van het voer en verhoogt de voeropname. Ook gaan de dieren meer vreten als het minder warm is, dus ’s avond en ’s nachts.
 • Mineralen (buffer) bijvoeren die pensverzuring voorkomen, dus natriumbicarbonaat of calciumbicarbonaat met een dosering van 150-200 gram per dier per dag. Belangrijk is om hiermee te beginnen een aantal dagen voordat de hitte wordt verwacht en doorgaan met verstrekken tot vier dagen nadat het warm is geweest.
 • Bestrijd de vliegen. Dit kan met middelen voor in de put, de omgeving of op de koe (Butox) . Door de hitte is er al veel ongemak en door de vliegen wordt dit alleen nog maar erger. Ook verhoogt de aanwezigheid van de vliegen de kans op uierontsteking bij de door de hitte gevoelige koeien.

Feestdagen, zwangerschap en nieuwe dierenarts

28-04-2015

Veel feestdagen komende tijd:

Komende weken zijn er veel feestdagen waarop de praktijk is gesloten en er dus geen telefonisch spreekuur zal zijn en geen medicijnen kunnen worden opgehaald. Uiteraard zal er altijd een spoeddierenarts beschikbaar zijn voor zaken die niet kunnen wachten.

 • Maandag 27 april 2015 (koningsdag)
 • Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
 • Maandag 25 mei (2e pinksterdag)

Zwangerschap Jorien Druijf:

Onze dierenarts Jorien Druijf is zwanger en hier feliciteren wij haar van harte mee. Natuurlijk hopen wij dat zij een gezond kalfje…eh…kindje zal krijgen. Jorien zal begin augustus met zwangerschapsverlof gaan en tot die tijd enkel lichte werkzaamheden uitvoeren en geen diensten meer doen. Ze verwacht haar kindje eind september. Begin 2016 zal zij terugkeren om haar functie voort te zetten.

Nieuwe dierenarts: Barry

Wegens deze zwangerschap van Jorien zal er vanaf 1 mei een vervangende dierenarts werkzaam zijn bij Dierenkliniek Deventer. Zijn naam is Barry de Sitter (je spreekt uit Berrie…) en hij zal met veel enthousiasme zijn nieuwe functie bekleden

Barry is 34 jaar oud en heeft samen met zijn vrouw Femke een zoontje Monte die in Amsterdam wonen. Tijdens zijn diensten logeert hij bij zijn ouders, die in Wesepe wonen. Binnenkort haalt hij zijn diploma Diergeneeskunde op in Utrecht. Barry heeft nog niet al te veel ervaring en zal tijdens zijn werk de 1e weken/maanden ondersteund worden door zijn collega’s Karin, Bert, Elske en Sjoerd. Jorien zal optreden als zijn coach en hem wegwijs maken in het praktijkgebouw en –gebied. Het gebrek aan ervaring maakt hij meer dan goed met enthousiasme. Wij zijn er van overtuigd dat we met Barry ons team weer op volle sterkte hebben en kijken er naar uit met hem te kunnen samenwerken.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Kalveropfok: de do’s en don’ts van het sonderen. En enkele nieuwe kalverproducten

01-04-2015

Natuurlijk besteedt u veel zorg aan de opfok van uw kalveren. Zij vormen (zeker nu het quotum er per vandaag af is) de meest waardevolle investering in een gezonde toekomst van het bedrijf. Soms wil een jong kalf echter niet zo goed starten. Dan direct sonderen, of toch nog maar even afwachten? Over de do's en don'ts van het sonderen wordt hieronder uitgebreid ingegeaan. Ook hebben we nog wat nieuwe producten die behulpzaam kunnen zijn bij een goede start van het jonge kalf.

(meer…)

Laatste kans! schrijf je in voor de workshops, en overig nieuws

21-01-2015

Schrijf je nu in!! Update van de workshops in 2015

In november 2014 en januari 2015 hebben we reeds de workshops jongvee opfok en klauwgezondheid georganiseerd, waarbij we volgens ons weer veel kennis met elkaar hebben kunnen delen.  De deelnemers van de diverse workshop waren in ieder geval erg enthousiast, dus wellicht volgt er (bij voldoende belangstelling) nog een herhaling van een van deze workshops.

Momenteel hebben we nog 2 workshops in de planning staan voor februari. Voor verloskunde op 6 februari zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De uitgestelde workshop Ketose en energiehuishouding heeft nog wat meer ruimte, maar ook hiervoor geldt: vol is vol!!  Dus meld u zo spoedig mogelijk aan, via de mail bij smalda@dierenkliniekdeventer.nl of gewoon tijdens het spreekuur op 0570-657000.

Hieronder lichten we nog even de inhoud van de workshops aan u toe:

Workshop verloskunde: 6 februari 2015

Ook in deze donkere dagen komt er nog bijna dagelijks nieuw leven ter wereld op de boerderij. Van oudsher is hierbij in het voorjaar een piek te zien, dus vandaar de workshop verloskunde 6 februari. Oorzaken voor niet vorderende bevallingen, verkeerde ligging van het kalf of hoe bijvoorbeeld een slag in de dracht te diagnosticeren zullen aan bod komen. Tot slot worden redenen van abortus en de geboorte van afwijkende vruchten nog uitgelegd.

Workshop Ketose en energiehuishouding: 26 februari 2015

26 februari vindt de workshop cursus Energiestatus en –huishouding van de melkkoe plaats. Een goede energiestatus en huishouding is van groot belang voor een gezonde koe, die niet alleen voldoende melk geeft, maar ook nog eens voldoende weerstand houdt om zaken als ketose, uierontsteking, of een verminderde vruchtbaarheid buiten de deur te houden. Tijdens deze middag komen onderwerpen ter sprake als: body condition score, wat kan ik ermee? Wat is ketose? Wat is de beste behandeling, en nog belangrijker: hoe is het te voorkomen! De workshop vindt plaats op donderdag 26 februari, 13.30 uur te Deventer.

Zit er een workshop bij waar u ‘wel wat mee kan’, of die u gewoon heel interessant lijkt? Bel dan de praktijk (0570-657000) of mail: smalda@dierenkliniekdeventer.nl o.v.v. uw naam en de te volgen workshop(s). Voor slechts €50,- (per workshop) bent u deelnemer.

Nieuwe medicijnen:

Per 1 januari zijn er enkele medicijnen van naam veranderd. Het gaat hierbij om:

 • Receptal is Acegon geworden. Middel met dezelfde werkzaamheid als receptal (bij cysteuse koeien en ondersteuning bij tocht), 1 flesje bevat 6 milliliter, 2 milliliter per keer in de nek.
 • Baycox is Cevazuril geworden. Middel tegen coccidiose bij kalveren, dosering gelijk, verpakking van 250 ml (ook gelijk aan Baycox)
 • CIDR is PRID-Delta geworden. Ter behandeling van cysteuze koeien, Gebruik gelijk aan CIDR. (na 6 dagen 5 cc Dinolytic, na 7 dagen PRID eruit, dan met 3-4 dagen tochtig)

Ten slotte:

Wij hebben nog enkele bodywarmers voor kalveren in de aanbieding: voor 25 euro ligt uw pasgeboren kalfje er straks warmpjes bij!!!

De volgende actie geldt ook nog steeds:  een gratis bodywarmer bij een overdoos Effydral, of wanneer u start met het enten van uw koeien met Rotavec (tegen diarree bij kalfjes).

Met vriendelijke groet,

Klauwgezondheid en pijnstilling

21-01-2015

Leerzame en praktische studiedag op 8 januari 2015

Welke nieuwe inzichten zijn er op gebied van klauwen? Wanneer is alleen bekappen voldoende en wanneer moet ik een pijnstiller toedienen? En welke dan en hoe vaak? Kan ik met pijnstiller geld verdienen? Op nog veel meer van uw vragen krijgt u een antwoord en worden er praktische tips gegeven naast een koe in de klauwbekapbox.

Programma:

10.00 – 12.00 uur     Theorie: presentaties i.s.m.  Vetvice en Merial

12.00 – 12.45 uur     Lunch

12.45 uur                   Vertrek naar bedrijf (met eigen auto)

13.00 – 16.00 uur     Praktische sessie verzorgd door Vetvice op bedrijf van een veehouder van onze praktijk: deelnemers aan deze cursus kunnen hun interesse, om als gastbedrijf op te treden, aangeven.

Locatie: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,7429 AX Deventer
0570-657 000

Kosten: € 75 voor hele dag inclusief koffie en lunch (normaal kost een Cursus van Vetvice al snel het dubbele: dus unieke kans).

Let op: maximaal 12 plaatsen, dus vol=vol. Graag snel aanmelden dus… (in ieder geval voor 5 januari) via 0570-657000 of smalda@dierenkliniekdeventer.nl .
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op 8 januari.

Georganiseerd door: Dierenkliniek Deventer in samenwerking met Vetvice en Merial BV
Vetvice levert praktische en betrouwbare kennis uit wetenschap en praktijk over rundveehouderij. Ze presenteren kennis op actieve en interactieve wijzes, met veel praktijkmateriaal en met een focus op praktijktoepassingen. De missie van Vetvice is: “Consumenten van onze producten moeten de kennis direct kunnen en willen toepassen”.
Merial is een wereldwijde toonaangevende door innovatie gedreven onderneming op het gebied van diergezondheid met expertise in veterinaire farmaceutische producten en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren.

 
                                           

Wij wensen u een gelukkig 2015 !