TeatLock speenafsluiter van Heemskerk geeft ernstige bijwerkingen

19-09-2016

In deze tijden van een lage melkprijs wordt een lage kostprijs belangrijker dan ooit. Om de kostprijs te drukken wordt ook op medicijngebied meer dan eens voor een goedkoper en alternatief gekozen. Dit kunnen imitatie producten zijn (zogenaamde generieken), producten op basis van kruiden of zelfs verdund slangengif.

Recent is gebleken dat een alternatief voor Orbeseal, genaamd TeatLock verkocht door Heemskerk, ernstige bijwerkingen geeft. Koeien behandeld met dit middel krijgen versnelde en overmatige bindweefselvorming in de speen en soms in het onderste deel van het uier. Hierdoor is het na afkalven vrijwel onmogelijk om de koe te melken, en zal zij moeten worden afgevoerd. De lak is in zo’n geval nogal wat duurder dan de brief.

Hoewel een dergelijke keuze te begrijpen is willen wij dit voorval toch aangrijpen om het belang te benadrukken van de koop van geregistreerde diergeneesmiddelen bij uw dierenarts.
Vanwege de jarenlange registratie procedures zijn deze middelen veelal duurder, maar een gezonde veestapel is nog veel meer waard niet waar?

Uitnodiging open dag melkveebedrijf-MTS Kloosterboer

15-09-2016

Graag nodigen wij u namens de familie Kloosterboer uit voor de open dag ter gelegenheid van hun nieuwe melkveestal.
U bent op vrijdag 16 september  van 10:00 tot 17:00 van harte welkom voor bezichtiging aan de oxersteeg 21, 7428 MC Deventer. Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn de stal te bezichtigen bent u tijdens de open dag op zaterdag 17 september  van 10:00 tot 17:00 van harte welkom.

Wij verzoeken u vriendelijk om in het kader van de hygiene niet in bedrijfskleding te komen

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen

Nieuwsflits Augustus

10-08-2016

1.1Geboortenieuws!!

Gister is Bert Gerrits vader geworden van een prachtige gezonde dochter. Ze heet
Sophie Jasmijn. Wij feliciteren Bert en Iris van harte en wensen ze een fijne kraamtijd toe.

Wormen

Door de flinke hoeveelheid regen is het erg aannemelijk dat er in dit najaar een flinke wormbesmetting zal zijn ontstaan op de weilanden. Jongvee wat voor het eerst naar buiten is geweest, moet in het algemeen worden ontwormd (maagdarm- en longwormen). Dit kan door Noromectin Pour On te gebruiken. Wilt u controleren of het jongvee weerstand heeft opgebouwd tegen maagdarmwormen? Het begin van de stalperiode is hét moment om inzicht te krijgen óf en in welke mate er sprake is van een maagdarmwormbesmetting bij dieren met eerste weidegang. Dat kan door binnen tien dagen na het opstallen bij vijf dieren bloed te laten tappen en deze te laten onderzoeken op pepsinogeen (gepoold).
Melkveehouders die willen weten hoe het zit met maagdarmwormen bij het melkvee, kunnen dit eenvoudig monitoren via een tankmelkonderzoek. Wij kunnen u dit jaar wederom als praktijk een gratis onderzoek aanbieden, waarmee we een uitspraak kunnen doen of en hoe erg uw melkvee is besmet met wormen en of behandeling noodzakelijk is. Dit onderzoek is uiteraard alleen zinvol, wanneer u weidegang toepast bij uw melkkoeien. Meldt u het bij de praktijk als u prijs stelt op dit gratis onderzoek. Wij zullen in het najaar (oktober/november) deze tankmelkmonsters verzamelen en in 1 keer opsturen naar het laboratorium.

Blauwtong
2Sinds begin augustus 2016 is het blauwtongvaccin Bluevac BTV8 beschikbaar voor veehouders in Nederland. Veehouders die hun dieren tegen blauwtong willen laten vaccineren, kunnen contact opnemen met de praktijk, zodat we de entstof voor u kunnen bestellen. Alle dieren vanaf 2,5 maand oud moeten 2x worden gevaccineerd met 3 weken tussentijd voor een goede bescherming van 1 jaar. De vaccinatie kost per dosis ongeveer € 2,40.

In België is dit jaar inmiddels ruim een derde van het rundvee en de schapen en geiten gevaccineerd tegen een besmetting met blauwtong serotype 8. De Belgische overheid betaalde voor de vaccins. Deze overheid noemt de verspreiding van het blauwtongvirus van Frankrijk naar België in de komende weken erg aannemelijk en ziet het als een flinke dreiging voor de diergezondheid. In Nederland laat de overheid de keuze om wel of niet te vaccineren over aan de individuele veehouders.
In 2007 was Blauwtong een groot probleem voor herkauwers. In 2012 werd Nederland weer Blauwtong-vrij verklaard. Vanwege de economische schade die de ziekte kan veroorzaken, staat Blauwtong op de lijst van melding plichtige ziekten. Veehouders die vermoeden dat hun dieren besmet zijn, moeten dus een dierenarts inschakelen.
3
Verschijnselen: bij runderen verloopt de ziekte vaak subklinisch. Koorts, ontstoken ogen en speekselen door zwelling van de slijmvliezen en wonden in de bek. Ook een kapotte neusspiegel en neusuitvloeiing door zwelling van neusslijmvlies en wondjes kunnen voorkomen, net als kapotte spenen met korsten.
Diagnose: het virus kan worden aangetoond met een PCR-test of virusisolatie. Met een ELISA-test kunnen antistoffen worden aangetoond.
Behandeling: Voor dieren die toch besmet raken met Blauwtong is er geen echte behandeling. Het is vaak wel mogelijk om de gevolgen van een besmetting te beïnvloeden. De behandeling moet daarom gericht zijn op pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties. Extra verzorging is belangrijk en vergroot de kans op herstel. Zonlicht zou de ernst van de klinische symptomen kunnen verergeren. Geef daarom zieke dieren smakelijk voedsel en regelmatig schoon drinkwater. Bied ze verder een goede ligplaats en schaduw.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Hitteflits

19-07-2016

Komende week wordt er weer mooi weer voorspeld, met woensdag kans op (sub)tropische temperaturen. Allemaal leuk en aardig, maar hier zitten de hoogproductieve koe, de droge koe en de koe die afkalft niet op te wachten. En u als veehouder ook niet: Het vetgehalte in de melk daalt, de weerstand daalt en op langere termijn zijn klauwproblemen te verwachten. Vaak worden de problemen niet tijdens de hitteperiode gezien, maar vlak daarna; juist als men denkt er tussendoor gefietst te zijn.

Wat te doen?

Voorkomen dat de pens verzuurt! Een koe heeft al last van de warmte bij 21 graden celsius of meer. Ze gaat sneller ademen en minder en onregelmatiger voer opnemen.
Dus:

 • Zorg voor een koele plek: ventilatoren in de stal dag en nacht laten draaien.
 • Vers voer! Zo houd je de koeien aan het vreten.
 • Voergang hygiëne (nog) verder aanscherpen: vaker per 24 uur voeren, vooral ook ’s avonds laat (meng)kuil voeren. Zo wordt broei aan het voerhek voorkomen.
 • Gooi het beweidingschema om: zet de dames ’s nachts buiten en overdag in de schaduw in de stal.
 • Schoon en voldoende drinkwater! Voor ieder liter melk is 3 liter water nodig en een koe drinkt bij voorkeur hard. Heel hard: 20 liter/minuut. Dus houd de waterbakken schoon en vol.
 • Voer een mineralenbuffer (bijv bicarbonaat), 150-200 gram/dier/dag is het advies. Let op: ga hier minimaal 4 dagen mee door na de warme periode!
 • Nog beter: voer extra structuur. Dit houdt de koeien aan het herkauwen waardoor de beste buffer van Moeder Natuur volop geproduceerd wordt; bicarbonaat in het speeksel.
 • Bestrijd de vliegen. Dit kan met middelen in de put, in de omgeving of op de koe zelf (Butox). Door de hitte is er al veel ongemak en door de vliegen wordt dit alleen maar erger. Bovendien kunnen vliegen kiemen overbrengen die uierontsteking veroorzaken, waar koeien tijdens hittestress sowieso extra gevoelig voor zijn.
 • Wat voorkomen van uierontsteking betreft verdient ook de boxhygiëne extra aandacht: zorg te allen tijde voor een schone en droge ligplek. Kalk kan hiervoor een uitkomst bieden: 2x per week is voldoende. Een goede (barrière) uierdip voorkomt uitdroging van de speen en helpt het slotgat gesloten te blijven.

Tot slot is er altijd nog de dierenarts die u kunt bellen mochten er zich onverhoopt toch nog problemen voordoen.

Nieuwsflits juni 2016

06-06-2016

BO melk noodzakelijk voor keuze uierinjector

Het nemen van bacteriologisch onderzoek (BO) blijft belangrijk. Allereerst is het goed om te weten welke kiem de uieronsteking of het (langdurig) hoogcelgetal veroorzaakt in de uier. Ook de gevoeligheid voor antibiotica kan bepaald worden, waardoor de inzet van de juiste injector bepaald wordt.
De uierinjectoren die hoofdzakelijk gebruikt worden bij klinische uierontsteking zijn Avuloxil en Ubrolexin. Dit zijn breedspectrum en dus tweede keus antibiotica. Bij gebrek aan een eerste keus injector voor klinische uierontsteking zijn dit de aangewezen producten.

Dit jaar zullen er nieuwe smalspectrum uierinjectoren op de markt komen en eind 2016 zal de Formulariumcommissie Melkvee van de KNMvD beoordelen of deze middelen als eerste keus injector toegepast zullen worden in de melkveehouderij. Deze injectoren zijn werkzaam tegen staphylococcen (bv SAU, CNS) en streptococcen (bv SDY, SUB), maar niet tegen e. coli of klebsiella.

Om een onderbouwde beslissing te maken welke injector bij u op het bedrijf past, is het dus zeer belangrijk om op regelmatige basis bacteriologisch onderzoek uit te voeren van ontstoken kwartieren.

Wij adviseren u om minimaal vijf BO’s te nemen per jaar en minimaal één per kwartaal.

BVD en IBR

Nu de voorjaarswerkzaamheden in volle gang zijn hebben wij dierenartsen tijd om nieuwe projecten op te pakken. Onlangs is er bekend geworden dat er vanuit de Europese unie een “steunpakket” beschikbaar is gekomen om de bestrijding van BVD en IBR op het melkveebedrijf aan te pakken. Wij vinden dit een mooi moment om de BVD-IBR bestrijding op de bedrijven waar wij komen extra onder de aandacht te brengen.
De bedoeling is dat Nederland rond 2020 BVD en IBR vrij is. In een tijd waarbij de marges klein zijn en arbeid vaak een beperkende factor is passen geen besmettelijke weerstandsverlagende ziektes als BVD en IBR. Dat deze ziektes niet op het melkveebedrijf thuis horen onderschrijft ook Friesland Campina en kent in Foqus Planet punten toe aan bedrijven die hier mee aan de slag gaan!
In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verschillende bedrijven binnen onze praktijk gerangschikt zijn. Gelukkig is een heel aantal bedrijven al voortvarend met de bestrijding aan de gang gegaan en heeft de status IBR-vrij/BVD-vrij behaald. De komende tijd zult u van ons bericht ontvangen over uw mogelijkheden om van de subsidieregeling gebruik te maken.

De blauwe balkjes geven het aantal bedrijven aan.

De blauwe balkjes geven het aantal bedrijven aan.

Nieuwe producten

Kexxtone

De Kexxtone bolus voorkomt slepende melkziekte bij risicodieren. Verschillende bedrijven gebruiken deze bolus en we zien goede resultaten.
Kexxtone is een bolus die drie tot vier weken voor kalven in de bek wordt gegeven. In de bolus zit de stof Monensin. Deze stof zorgt ervoor dat bepaalde pensbacteriën, die directe energie beschikbaar maken voor de koe, beter kunnen groeien. Hierdoor raakt de koe minder snel en minder diep in een negatieve energiebalans als ze aan de melk komt.

De bolus is bedoeld voor koeien die een hoog risico lopen op slepende melkziekte. Hierbij kan gedacht worden aan vette koeien met een conditie score van vier en hoger of koeien met een tweelingdracht.

Wachttijd vlees en melk: 0 dagen.

Velactis

Velactis is een nieuw middel om de melkproductie van hoogproductieve koeien bij het droogzetten fors te doen dalen. Als een koe ten tijde van droogzetten meer dan tien liter melk geeft, vergroot dit de kans op melk uitliggen, uierinfectie en pijn en ongemak tijdens de droogstand. De werkzame stof in Velactis remt het hormoon prolactine, waardoor de melkproductie direct zakt.

Het kan een goede aanvulling zijn op uw andere maatregelen rondom droogstand. De behandeling bestaat uit een eenmalige injectie in de spier van 5 ml, binnen vier uur na de laatste melkbeurt. Het product is te verkrijgen in losse flesjes van 5 ml en in een doosje met 5 flesjes.

Wachttijd melk: 0 dagen (droogstand > 32 dagen) en 4 dagen (droogstand <32 dagen)
Wachttijd vlees: 23 dagen

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen

Veehoudersavond 30 maart in Boode

03-03-2016

Beste melkveehouder,

Over ruim een maand is het weer zover; dan vindt onze jaarlijkse veehoudersavond in de serre van Boode, Bathmen weer plaats. Wij willen u hiervoor natuurlijk weer van harte uitnodigen.

We denken ook dit jaar een erg leuk programma voor jullie te hebben samengesteld. Zoals u van ons gewend bent zullen we de avond starten met wat kort nieuws uit de praktijk, gevolgd door een presentatie van Martijn Selie van Hipra. Hij zal ons bijpraten over de mogelijkheden van het vaccineren van koeien tegen mastitis. Een nieuw vaccin, waar ook wij in de praktijk inmiddels enige ervaring mee hebben. Bij welke mastitisverwekkers is er verbetering te verwachten, en hoe ziet die verbetering er dan uit? (meer…)

Zwangerschapsflits, nieuwe collega en nieuwe produkten

12-02-2016

Zwangerschapsflits, nieuwe collega en nieuwe produkten

Nee we hebben niet per ongeluk een nieuwsflits twee keer verstuurd, maar zoals vele van jullie inmiddels waarschijnlijk wel weten hoopt Elske begin juni van haar tweede kindje te mogen bevallen. Om haar de komende tijd te ontlasten en tijdens haar zwangerschapsverlof te vervangen is per 1 februari Maaike van Diepen bij ons komen werken. Het UDN nummer van Maaike is 1101063. Zij zal dus als vervangende dierenarts optreden voor ons allemaal. Print deze nieuwsbrief dus uit voor uw administratie of kijk op de website

Wellicht herkennen jullie Maaike nog van afgelopen voorjaar toen ze bij ons als externe student 9 weken stage liep. Inmiddels is Maaike alweer enkele maanden afgestudeerd en heeft ze er erg veel zin in om de komende maanden als dierenarts bij ons aan de slag te gaan.

Dit stukje heeft ze op onze website geschreven:

Mijn naam is Maaike van Diepen en ik ben 26 jaar geleden geboren in West-Friesland. Van kleins af aan liep ik rond op het melkveebedrijf van mijn opa en vond ik het reuze interessant als er weer een kalfje werd geboren.

Op de middelbare school liep ik mee met de dierenarts en zo ben ik op het idee gekomen om diergeneeskunde te gaan studeren. Met veel plezier heb ik in Utrecht gestudeerd en tussendoor nog een uitstapje gemaakt daar Nieuw-Zeeland en Australië. Daar heb ik rondgereisd maar ook op het melkveebedrijf van mijn oom gewerkt.

Wellicht heb ik een bekend gezicht omdat ik vorig voorjaar mijn eindstage heb gelopen op de praktijk. Ik ben ontzettend blij dat ik hier nu tijdelijk mag werken en hoop op een prettige samenwerking!

Groetjes Maaike

Nieuwe produkten in onze apotheek

Fyto-stop poeder:
Dit zakje poeder (bevat bicarbonaar, gisten, eikenbast en kalmoeswortel) kan worden opgelost in 1,5 tot 2 liter water en 2x daags worden ingegeven via de bek bij spijsverteringsklachten als diarree zonder koorts en onregelmatige mest.

Dairy start:
Bij een hoogdrachtige koe die onvoldoende vreet of een verse hoogproduktieve koe die veel risico loopt op slepende melkziekte, kan dit middel helpen om de koe aan de gang te krijgen en te houden, doordat de leverfunctie wordt ondersteund. De bolus bestaat uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossende voor de iets langere termijn. Eenmalig toedienen en eventueel na 1 week herhalen.

Calciflash:
Nog snellere werking dan onze huidige calciumbolus Bovikalc (deze blijft ook gewoon verkrijgbaar overigens) en maar 2x toedienen on de 12 uur. Deze bolus bestaat ook uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossend voor de iets langere termijn. Deze kunnen beide op hetzelfde moment worden ingegeven.

Lactastart:
Koe met diarree tgv grote hoeveelheid krachtvoer? Deze bolus is uitstekend in staat om een koe van zijn acute pensverzuring af te helpen. Deze bolus bestaat ook uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossend voor de iets langere termijn. Deze kunnen beide op hetzelfde moment worden ingegeven. Eventueel kan indien nodig de behandeling na 1 week worden herhaald.

Vervanger tijdelijk voor Engemycine:
De komende maanden zal Engemycine helaas niet te leveren zijn door de fabrikant. U kunt dus tijdelijk een vervangend product van ons voorgeschreven krijgen: dit product heeft een vergelijkbare dosering en wachttijd.

Met vriendelijke groet,
Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen.

Reminder workshops 2016!!!

12-01-2016

Om het jaar gezond mee te beginnen

Aan het eind van 2015 hebben wij u een nieuwsflits gestuurd met daarin onder andere onze workshops van dit voorjaar. Om 2016 gezond te starten hierbij een korte reminder voor de drie workshops die we u te bieden hebben.

Donderdag 21 januari 13.30: Verloskunde.

Een workshop over het zo veel mogelijk beperken van de diverse risico’s rondom het geboorteproces. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar, dus meldt u nog deze week aan!

Woensdag 24 februari 13.30 op locatie: Jongvee/kalveropfok.

Een verdieping op wat we afgelopen jaren al in jongvee workshops hebben besproken. Dat doen we samen met het bureau “Jongveecoach” die hiervoor een speciaal programma hebben ontwikkeld. (onderwerpen zijn oa. Jeugdgroei en effecten op latere leeftijd, spenen en transitie van vaarzen) De middag zal een vervolg hebben over 4 maanden, waarbij ook onderlinge resultaten worden besproken en de Jongveeopfokker van het jaar bekend wordt gemaakt!! Er is een maximum aan het aantal deelnemers

Dinsdag 29 maart 13.30: Droogstand twee punt nul.

Een goede droogstandsstrategie is essentieel voor een gezonde start en een hogere productie van uw melkvee!! Voor deze workshop is nog voldoende plaats, bij een groot aantal aanmeldingen volgt er mogelijk een tweede datum.

De workshops verloskunde en droogstand 2.0 kunnen ook gegeven worden aan studiegroepen.
Opgeven voor deze 3 workshops kunt u via 0570-657000 (tussen 8.00 en 9.00 uur) en via de mail: emik@dierenkliniekdeventer.nl. De workshops worden u aangeboden voor € 50 per stuk.

Nieuwsflits December 2015 Nieuw jaar, nieuwe kansen en workshops!

08-01-2016

De laatste maand van 2015 is alweer aangebroken en voorzichtig kijken we alweer naar een nieuw jaar. Zal de melkprijs weer een beetje stijgen, of blijft hij op zijn minst stabiel?
En welke overige regels staan ons en u nog te wachten vanuit de landelijke/europese politiek en/of de zuivelorganisaties?
Wat het nieuwe jaar ook mag brengen, met een gezonde veestapel kom je ongetwijfeld het verst. Daarom is onze visie: Gezonde dieren, gezond bedrijf. Om uw veestapel gezond te houden en risico’s tot het minimum te beperken hebben wij in het nieuwe jaar weer drie workshops voor jullie samengesteld. (meer…)

Nieuwsflits! Let op: langere wachttijd depocilline!

17-11-2015

Bijlage Bedrijfsbehandelplan:
In verband met nieuwe testresultaten van de fabrikant zijn de wachttijden van Depocilline per direct veranderd: wachttijd melk is nu 11 dagen (was 4…!) en wachttijd vlees is nu 5 dagen (was 7). Deze veel langere wachttijd (7 dagen) voor melk is voor ons een reden om over te stappen naar een alternatief. Dit is Procpen 30 (wachttijd melk 3 dagen en vlees 5 dagen). De werkzame stof in dit product is exact hetzelfde als Depocilline.

De volgende wijzigingen gelden vanaf nu in uw BBP:

 • Volwassen koe: longontsteking/bronchitis : Engemycine, REG NL 8291; 1 ml/25 kg LG in de spier 1x dgs gedurende 3-5 dagen. (wachttijden: melk 5 dgn, vlees 18 dgn)
 • Volwassen koe: “dikke poot” (stinkpoot, tussenklauwontsteking, gewrichts- en klauwontsteking): Procpen 30, REG NL 9933; 1ml/30 kg LG in de spier 1x dgs gedurende 3-5 dagen. (wachttijden: melk 3 dgn, vlees 5 dgn)
 • Kalf/jongvee: navelontsteking en pootontstekingen: Depocilline

Wanneer u op dit moment dieren aan het behandelen bent met Depocilline moet u al deze langere wachttijd van de melk hanteren. Wanneer u nog Depocilline heeft staan, raden wij u aan dit bij het jongvee op te maken.

Wanneer wij in het voorjaar weer een nieuw BBP opstellen, zal dit aangepast worden. In de tussentijd wordt u verzocht deze bijlage te printen en bij uw papieren versie van uw BBP te voegen en eventueel ook digitaal op uw computer te bewaren.