Jaarlijks tankmelkonderzoek loopt weer!

11-07-2018

Het weideseizoen is in volle gang! Hoewel het gras op dit moment niet echt wil groeien kunnen u koeien wel maag- en darmwormen opnemen. Net als in 2017 bieden wij ook dit jaar weer gratis onderzoek aan van uw tankmelk. Hiermee kunnen we ook dit jaar weer de status van uw veestapel in de gaten houden.

Wormen bij melkvee

Dat wormen voor diarree, groeivertraging en zieke kalveren kunnen zorgen weten we allemaal. Minder bekend is dat bij volwassen koeien een wormbesmetting verantwoordelijk kan zijn voor verlies van melkgift en daling van de vruchtbaarheid. En dat terwijl dit toch redelijk veel voorkomt. Het is bij melkkoeien namelijk lang niet altijd zichtbaar dat ze een wormbesmetting hebben, maar dit kan intussen wel zorgen voor een verminderde melkgift en verminderde vruchtbaarheid.

Normaliter bouwt jongvee weerstand op in de weide en zijn ze daardoor beschermd als melkkoe. Veel bedrijven houden tegenwoordig hun jongvee binnen en dit betekent dus dat vaarzen zonder weerstand bij weidegang toch een probleem kunnen hebben met wormen. Ook zijn er sinds enkele jaren veel melkveebedrijven die sinds lange tijd voor het eerst hun koeien weer in de weide hebben gedaan. Deze koeien hebben  weinig weerstand tegen wormen. Kortom: uw koeien zouden dus best kunnen lijden aan een wormbesmetting (die niet zichtbaar is) en dat kost u geld en melk. Terwijl er een hele effectieve en makkelijke behandeling (pour-on) is zonder wachttijd op de melk.

Tankmelkonderzoek

Meten is weten en dat geldt ook voor worm besmettingen. Er zijn verschillende manieren om de mate van wormbesmetting te meten. We kunnen een bloedmonster nemen, wormeieren in de mest zoeken of antistoffen in de melk aantonen. Dit laatste is een makkelijke manier om de graad van besmetting van maagdarmwormen onder het melkgevend vee te testen. Uit dit tankmelkonderzoek komt een ODR-waarde. Voor maagdarmwormen zal deze gemiddeld liggen tussen 0,0 en 1,5. Vanaf een waarde van 0,6 kunnen we, voor maagdarmwormen, aannemen dat er verlies van melkgift is. Dan geldt, hoe hoger de uitslag, hoe hoger de productieverliezen.

Afhankelijk van de uitslag van het tankmelkonderzoek kan besloten worden dat een behandeling noodzakelijk is en of er aanpassingen gedaan moeten worden in de behandelstrategieën van het melkvee en het jongvee.

Uitslag van 2017

Vorig jaar hebben 91 melkveebedrijven met weidegang deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan hadden 12 bedrijven een significante wormbesmetting die de gezondheid en productie van de koeien nadelig beïnvloedde. Hoewel dit een aanzienlijk percentage van bedrijven is valt dit ten opzichte van het Nederlands gemiddelde erg mee. Ten opzichte van de rest van Nederland een zeer gunstige uitslag zoals hieronder te zien is.

Het verzamelen van de tankmelkmonsters

Dit jaar zullen wij de tankmelkmonster verzamelen tijdens onze bedrijfsbezoeken. Daarnaast kan u tot eind juli een tankmelkmonster naar de praktijk brengen mochten we geen bezoek brengen aan uw bedrijf de komende weken. De uitslag zal net als voorgaande jaren per mail verstuurd worden.