Nieuwsflits. Een goed begin Gezonde kalveren geeft productieve koeien!!

16-05-2018

Zo zien we ze het liefst: kalveren met een mooie glimmende vacht, dartelend door het hok, die gemakkelijk de melk opdrinken en blaken van gezondheid.
Dat dit in werkelijkheid niet altijd even makkelijk is, weten we allemaal; kalfjes worden te klein geboren, willen maar matig drinken, of krijgen toch na 8-10 dagen weer diarree. En dan is de groei er natuurlijk helemaal uit.. En dan hebben we het nog niet gehad over de tijd en moeite die je in zo’n kalf moet stoppen om haar er weer bovenop te krijgen. Op zulke momenten denk je wel eens waar je het allemaal voor doet.

In onderstaand stukje proberen wij kort weer te geven waar je het (cijfermatig) allemaal voor doet. Want gezonde kalveren geven niet alleen veel werkplezier, maar ook een garantie op een betere melkkoe over 2 jaar.
Ons (en wellicht ook jullie) streven is: minder dan 5% uitval en minimaal 800 gram groei/dier/dag, en daardoor een vaars die op 24 maand afkalft en 8500 kg melk produceert.

Hoe bereik je dat:                          

Zorg voor optimale biestgift:

  • Binnen 6 uur 3-4 liter biest, binnen 24 uur 6-8 liter
  • Concentratie antistoffen meten via brixmeter
  • Melk zo snel mogelijk na afkalven om een optimale kwaliteit van de biest te krijgen
  • Zorg voor een goed (berekend) droogstandsrantsoen

Zorg voor voldoende eiwit in de melkpoeder

  • Aantal gram poeder per dier per dag x gehalte aan eiwit = gram eiwit per dag
  • Eiwit nodig voor 800 gram groei: 253 gram/dag
  • Let op: beschikbaarheid van plantaardig of wei-eiwit veel lager dan uit melkpoeder
  • Om voldoende grammen te kunnen halen kan het nodig zijn om de concentratie te verhogen, de portie te vergroten (maar pas op bij meer dan 3 liter risico op pensdrinker) of het aantal voedingen te verhogen

Daarnaast is het van belang om de verdere omstandigheden te optimaliseren, door een dierdichtheid aan te houden van minimaal 4m2 per kalf, voldoende luchtverversing, en de dieren (en hun moeders) preventief te vaccineren tegen diarree en longproblemen.
Op deze manier, en met een heleboel TLC (Tender Loving Care), zorg je ervoor dat je kalfjes het top doen in de eerste drie maanden, en krijg je als beloning voor je werk een topvaars in je melkstal

 

Help mijn kalf heeft diarree!!!

Meer dan 40% van de kalveren hebben in de eerste drie levensweken afwijkende mest. Diarree komt dus veel voor, én het heeft een grote economische impact. Op korte termijn zijn de behandelingskosten, arbeid en toename van sterfte de grootste verliesposten. Bovendien zijn de gevolgen op lange termijn, met name de opgelopen groeiachterstand nog belangrijker. Door die verminderde groei, is de vaars pas op latere leeftijd klaar voor de 1e inseminatie, en heeft ze een verminderde productie tijdens de 1e lactatie  en verhoogde kans op vervroegde afvoer.
Diarree zal, ongeacht de oorzaak, gepaard gaan met uitdroging, verzuring en een tekort aan bloedsuiker, die elk op zich al fataal kunnen zijn. Het is dan ook van groot belang om deze disbalans snel en efficiënt te corrigeren, en hiervoor is een uitgebalanceerde elektrolytenoplossing nodig.

Maar let op: niet ieder middel tegen diarree is een elektrolytenoplossing!
Veelal is het slechts een bindmiddel: waterige darminhoud wordt door middel van actieve kool (Norrit), koaline klei of pectinen gebonden, waardoor de schijn van normale ontlasting wordt gewekt, terwijl het dier nog steeds uitgedroogd is.
Behalve het aanpakken van de uitdroging is het daarom zaak zo snel mogelijk de verzuring en het energietekort van het kalf te corrigeren. Hiervoor hebben wij sinds kort een nieuw middel op de plank staan; Calf Lyte Plus. Dit zorgt van alle beschikbare producten voor het snelste herstel en daarmee eetlust van het kalf. En een kalf met eetlust: drinkt uit zichzelf!

Een kalf met diarree heeft minimaal 6 liter vocht per dag nodig, bij voorkeur verdeeld over drie porties. Met Calf Lyte Plus krijgt het kalf in een keer de perfecte combinatie die de vochtbalans herstelt, de verzuring corrigeert en zorgt voor de nodige energie. Daarnaast biedt het, als enige in zijn soort, ondersteuning van het immuun apparaat. Calf Lyte Plus kan zowel in 2 liter water als ook melk worden opgelost.
We willen allemaal duurzame melkkoeien in de stal, en dit begint bij een goede start tijdens die eerste levensmaanden!