Nieuwsflits maart

08-03-2018

Bestrijding van IBR en BVD 

Verplichte deelname aan bestrijdingsprogramma’s vanaf 1 april.

Nederland IBR en BVD vrij. Een ambitieus, maar haalbaar doel van de rundveesector. Uiteraard is dit goed nieuws voor onze koeien. Zowel IBR als BVD zijn infectieziekten met grote gevolgen voor diergezondheid en ook de bedrijfseconomische gevolgen van beide infecties zijn groot.

Vooruitlopend op de vleesvee- en kalversector heeft ZuivelNL een verplichting ingesteld om per 1 april deel te nemen aan een gezondheidsprogramma voor BVD en IBR.

Is de status voor een van beide infectieziektes op uw bedrijf onbekend dan is het verstandig een afspraak te maken voor het uitvoeren van een QuickScan. Met dit onderzoek nemen we een bloedmonster van 5 stuks jongvee (8-12 maanden) en een monster van de tankmelk. Dit geeft een duidelijk beeld van de huidige status en aan de hand van deze uitslag kunnen we het meest geschikte programma uitkiezen

IBR

Voor IBR is het programma relatief eenvoudig. De tankmelk wordt gecontroleerd op antistoffen en bij een gunstige uitslag zijn er geen consequenties en wordt de test elke maand herhaalt. Heeft u wel antistoffen in de tank dan is twee keer per jaar vaccineren verplicht. De eerste vaccinatie moet in dit geval uiterlijk 30 juni 2018 gegeven zijn.

BVD

Voor BVD zijn de programma’s minder eenvoudig. Er zijn vier programma’s beschikbaar. Variërend van het onderzoeken van alle koeienen kalveren op het bedrijf tot alleen onderzoek van tankmelk.

Let op: het oorbioptenprogramma is aangescherpt: voortaan moeten alle kalveren worden bemonsterd (vaars, stier en doodgeboren kalveren)

Vaccineren

Het deelnemen aan een programma is natuurlijk een mooie stap om Nederland IBR en BVD vrij te krijgen. Het geeft echter geen enkele extra bescherming voor uw koppel. Vaccineren blijft daarom de gouden standaard om uw bedrijf te beschermen tegen IBR en BVD.

Wist u dat….. door te vaccineren tegen IBR de kans op een uitbraak kleiner dan 1% is?

Wist u dat…. er op 9% van de Nederlandse melkveebedrijven nog een actieve infectie van BVD virus is?

Biosecurity – Voorkom insleep van infectieziekten

Een landelijke aanpak voor BVD en IBR zijn natuurlijk mooi maar om het risico van insleep zo klein mogelijk te houden is biosecurity essentieel. Bedrijfskleding speelt hierin een belangrijke rol en als dierenarts willen wij u hier graag mee helpen. Wij bieden daarom vanaf nu een set van 2 overalls aan. Twee maten zodat alle dierenartsen en andere erfbetreders er in passen. Hiermee komen we ‘schoon’ tussen de koeien en verlaten we het erf op dezelfde manier zodat we ook weer schoon op het volgende bedrijf arriveren.

Aankondiging informatieavond  – Save the date

Op donderdag 22 maart vindt onze jaarlijkse informatie avond weer plaats bij Boode te Bathmen. Ontvangst 19.45u, aanvang 20.00u.
Transitiemanagement en de verse koe staan centraal. Onderwerpen die ter sprake komen zijn de ‘Vital 90 days’,  een concept waarbij er extra aandacht is voor de koe in transitie en wij nemen u ook mee door het ABCD van de verse koe, waarmee we zorgen voor een probleemloos vruchtbaarheidsmanagement.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.