Nieuwsflits februari

12-02-2018

Workshop Verloskunde:

Een flitsende start maken als koe, wie wil dat nou niet? Voor een flitsende start heb je een probleemloze bevalling nodig. In de cursus verloskunde hebben we het over maatregelen die  risico’s rondom het geboorteproces zoveel mogelijk beperken. En als op welke manier dan ook het proces niet blijft vorderen, wat is dan het juiste moment en de juiste manier om in te grijpen?
Met elkaar gaan we op zoek naar de meest ideale omstandigheden in de diverse bedrijfssituaties voor een probleemloos geboorteproces. Ook zullen we diverse abnormale liggingen van het ongeboren kalf bespreken en indien mogelijk ook oefenen.
De cursus is op maandagmiddag 19 februari om 13.30 uur op de praktijk. Geef je op tijd op, want de ervaring leert dat de cursus snel vol zit.

De jeugd is uw toekomst!!!

Van uw kalfjes moet u het hebben. Zij bepalen namelijk op veel bedrijven het succes van uw melkveebedrijf over een jaar of twee. Om topkalveren te krijgen en groot te brengen zijn komt er heel veel bij kijken. De komende BGP’s besteden we hier extra aandacht aan.  Maar het belangrijkste is misschien wel dat het kalf levend ter wereld moet komen!! En daarnaast mag hij natuurlijk niet sneuvelen in de eerste weken (aan longproblemen of diarree) of daarna.  Kalversterftecijfers worden jaarlijks in Veeonline van de GD gemeld. Dit jaar hebben we deze sterftecijfers met elkaar vergeleken. Zo hebben we deze cijfers uitgezet tegen het aantal koeien boven de 2 jaar en niet vergeleken met het gemiddeld aantal aanwezig stuks jongvee. Zo kunnen we een betere vergelijking van de bedrijven onderling maken. We zijn tot verrassende conclusies gekomen. Zo zijn er 10 veehouders uitgekomen die lager zitten dan 3%. Deze gaan wij binnenkort in het zonnetje zetten en feliciteren met dit uitstekende resultaat. Verder hadden wij verwacht dat grotere bedrijven een hogere sterfte zouden laten zien en kleinere bedrijven een lagere sterfte, maar gemiddeld komt dat er niet uit: er zijn grote bedrijven die het heel erg goed doen, maar er zijn ook kleinere bedrijven die het niet zo goed doen. De gemiddelde lijn is dus zo’n 10% en als u hier boven zit, is er dus verbetering mogelijk en werk aan de winkel!

NB: de betrouwbaarheid van de cijfers hangt natuurlijk wel af van jullie nauwkeurigheid in het (af) melden van dode dieren.

Kalversonde 4 liter

Na onze succesvolle cursus kalf sonderen zijn er al diverse over de toonbank gegaan. Ook bij de mensen die niet bij de cursus aanwezig waren willen we deze sonde onder de aandacht brengen: een kalversonde met een reservoir van 4 liter!

Dus als het kalf de eerste biest niet zelf (voldoende) opdrinkt, dan kun je meteen 4 liter toedienen, zodat het kalf de maximale hoeveelheid antistoffen binnen krijgt direct na de geboorte.

De sonde kost 25 euro

Brrrr koud: Bodywarmer

Kalveren hebben energie nodig om warm te blijven. Een bodywarmer kan hen daarmee helpen, zodat ze nog meer energie in de groei kunnen stoppen. 25 euro per stuk, 5 voor 100 euro.

Mist u een appje van ons?

Sinds januari hebben we al verschillende appjes gestuurd en we krijgen enthousiaste appjes terug. Blijkbaar wordt deze nieuwe manier van communiceren gewaardeerd. Krijgt u nog geen appjes van ons? Geef dan uw mobiele nummer door, zodat wij dat kunnen controleren. Tevens moet u eenmalig nadat u een 1e app-bericht heeft ontvangen ons in uw contacten opslaan. Hierna werken wij namelijk met een verzendlijst, die enkel aankomt als wij in uw contacten staan. Zo voorkomen wij dat het een hele grote “klets”-groep wordt.

Hibicet en Kenocox

Rondom afkalven is een goede hygiëne heel belangrijk. Gebruik hiervoor Hibicet door een emmer handwarm water, zodat je de achterkant van de koe en je eigen handen goed kunt ontsmetten voordat je assistentie gaat verlenen bij de geboorte van het kalf
En als het Kalf dan geboren is, dan wil je het natuurlijk in een zo schoon mogelijk hokje hebben. Het enige middel dat ook daadwerkelijk cryptosporidium aanpakt is Kenocox. (22 euro per liter, 150 euro voor 10 liter)

Heeft u wel eens een koe met langdurig melkziekte en komt dat wellicht door fosfortekort?

Wij verkopen Calcilact+Phos (een jerrycan van 5 liter met
een verrijker van uw afkalfdrank. Wanneer u 500 ml van deze Calcilact+Phos bij uw afkalfdrank doet of direct toedient aan de koe, heeft uw koe een goede start van de lactatie en een veel kleinere kans om met melkziekte aan de grond te raken. Een goede en makkelijke preventie van fosfortekort dus….

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.