Uitnodiging Klauwworkshop

04-12-2017

Beste Veehouder, 
Op 21 december organiseren wij weer een klauwworkshop. In samenwerking met het Nederlands Klauwgezondheidscentrum gaan we dit jaar de focus leggen op koppelproblematiek en de preventie van klauwproblemen op melkvee bedrijven. In een kleine groep zullen we de meest voorkomende problemen bespreken, de aanpak hiervan en uiteindelijk hoe we deze problemen kunnen voorkomen.

Als onderdeel van de klauwworkshop zullen we een bedrijfsbezoek uitvoeren op een bedrijf waar een camera analyse is uitgevoerd die het vreet- en liggedrag van de koeien heeft beoordeeld. Ook komt hierbij het loopgedrag/beweging en routes van de koeien ter sprake. Hiermee zien we hoe lang koeien liggen, of de boxafmetingen juist zijn en hoe het gedrag rondom melken/robotbezoek is.

Dus heeft u altijd al willen weten hoe vaak er eigenlijk bekapt moet worden, wat de beste manier van voetbaden is, wat de kosten van klauwproblemen daadwerkelijk zijn, welke voeding een risico vormt voor klauwproblemen en hoe u eindelijk afkomt van de mortellaro\witte-lijn-defecten\zoolzwerenstinkpoot en alle andere problemen… Schrijf u dan nu in!

Programma:

13.30 Opening en inleiding
13.45 Theoretische achtergrond met interactieve discussie
15.00 Bedrijfsbezoek met als doel risicofactoren in kaart te brengen.
16.00 Bespreken van bevindingen en resultaten
16.30 Inpasbaarheid op eigen bedrijf bespreken.
17.00 Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.