Nieuwsflits december 2016 – Stop slepende melkziekte

07-12-2016

Beste Melkveehouders,

In deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan de preventie van slepende melkziekte. Regelmatig worden wij nog bij een verse koe of vaars geroepen die het de eerste weken van de lactatie prima deed en welke nu te weinig melk geeft en te weinig voer opneemt. Klinisch onderzoek en een meting met de keto-tester bevestigen vaak het vermoeden van slepende melkziekte.

Simpel gezegd is slepende melkziekte niets anders dan een onbalans tussen energie-inname en energie-verlies. De koe kan zelf geen rem zetten op de hoeveelheid melk die zij produceert. Dit leidt er toe dat op het moment dat zij volop melk produceert en onvoldoende energie uit haar voer kan halen ze lichaamsvet af gaat breken. Ze komt in een situatie terecht waarbij ze steeds meer vet af gaat breken en steeds minder voer opneemt. Als er niet tijdig wordt ingegrepen is er een grote kans op een lebmaag verplaatsing. Daarnaast hebben koeien met slepende melkziekte een onderdrukte “weerstand” waardoor ze rond kalven een verhoogde kans hebben op mastitis, aan de nageboorte blijven staan en baarmoederontsteking. Vaak zien we ook dat dieren die slepende melkziekte hebben doorgemaakt verminderd vruchtbaar zijn of cysteus worden.

Belangrijker nog dan het behandelen van slepende melkziekte is het voorkómen van slepende melkziekte. De sleutel hiervoor ligt al in de voorgaande lactatie en de daar op volgende droogstand en afkalving.
Ondanks allerlei preventieve maatregelen lukt het soms niet om alle koeien en vaarzen op de juiste manier de droogstand te laten doorlopen en ontstaan hoogrisico dieren.
Voorbeelden van hoogrisico dieren zijn:

  • Conditie >3,5 de droogstand in
  • Dieren met een verlengde droogstand
  • Kreupelheid in de droogstand
  • Uitgelopen vaarzen
  • Koeien/vaarzen drachtig van een tweeling

Op uw MPR uitslag heeft u al een indicatie van het voorkomen van slepende melkziekte op uw bedrijf. Maar wilt u zelf eens in beeld brengen hoeveel dieren er bij u op het bedrijf slepende melkziekte doormaken dan kan dat ook. Hiervoor hebben wij de zogenaamde Keto-test strips (test in de melk) op de praktijk beschikbaar met een handige registratie-lijst die u samen met uw dierenarts kunt bespreken.

Voor de hoogrisico dieren hebben wij de kexxtone beschikbaar. Dit is een bolus die 3 tot 4 weken voor het kalven in de pens van de koe wordt gebracht en er voor zorgt dat er voldoende energie voor de koe beschikbaar komt. Gedurende de maand december krijgt u bij bestelling van 5 bolussen kosteloos 1 kexxtone schieter, een verpakking Keto-tests (20 strips) en een handig registratie formulier meegeleverd.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.