Nieuwsflits oktober; Van antibioticamelk tot kalverbodywarmer

23-10-2016

Met deze keer diverse (korte) onderwerpen om u van de laatste nieuwtjes op de hoogte te houden. Veel leesplezier!

Antibiotica in de melk?

De laatste tijd bereiken ons meerdere vragen over de wachttijd van medicijnen.
Algemeen geldt het volgende:

 • Indien u netjes volgens de bijsluiter behandeld, dan kunt u de door de fabrikant opgegeven wachttijd hanteren:
  • Juiste dosering (juiste inschatting van het gewicht van het dier)
  • Juiste lengte van de therapie in dagen
  • Juiste toediening (in het uier, in de spier, onderhuids etc.)

Als u om wat voor reden dan ook afwijkt (hogere dosering, langer behandelen dan de bijsluiter aangeeft etc.) van de bijsluiter wordt het gebruik van het medicijn Off-Label (afwijkend van de bijsluiter) dan gaat de wachttijd automatisch naar 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees tenzij anders vermeld op de bijsluiter.
Hieronder een korte uiteenzetting over het testen op de aanwezigheid van antibiotica in de melk met hier als voorbeeld procpen.
De in de bijsluiter aangegeven wachttijd voor Procpen in de melk is drie dagen. Toch worden er met de Delvotest nog regelmatig positieve melkmonsters gevonden na het aanhouden van een wachttermijn van drie dagen. Dit kan verklaard worden door de testeigenschappen van de Delvotest. Na het uitvoeren van enkele testen, is gebleken dat de Delvotest op verschillende vlakken erg gevoelig is. De belangrijkste bevindingen zijn:

 1. Het detectieniveau
  De maximale concentratie die in de melk mag zitten (MRL-waarde) voor benzylpenicilline in melk is 4 μg/kg. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat het detectieniveau van de Delvotest voor benzylpenicilline beduidend lager ligt. De detectiegrens voor benzylpenicilline blijkt rond 1 μg/kg te liggen; dit komt overeen met ongeveer 25% van de MRL-waarde.
 2. Contaminatie
  Bij onderzoek werden enkele keren antibacteriële stoffen gevonden, daar waar een negatief resultaat verwacht mocht worden. Klaarblijkelijk is de test uiterst gevoelig voor contaminatie en vindt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen (gebruik van nieuwe materialen, schone werkomgeving e.d.) zelfs onder laboratorium omstandigheden toch contaminatie plaats.
 3. Stabiliteit
  Benzylpenicilline lijkt stabiel te zijn in de rauwe melk, mits de monsters gekoeld (2-8°C) bewaard worden.
 4. Desinfectantia
  Gekeken werd naar de invloed van 4XLA, een kiemdodend speendipmiddel en betadine op de uitslag van de test. De Delvotest bleek redelijk ongevoelig voor de invloed van bovenstaande desinfectantia.

Goedkoop wordt duurkoop; TeatLock speenafsluiter van Heemskerk

In deze tijden van een lage melkprijs wordt een lage kostprijs belangrijker dan ooit. Om de kostprijs te drukken wordt ook op medicijngebied meer dan eens voor een goedkoper en alternatief gekozen. Dit kunnen imitatie producten zijn (zogenaamde generieken), producten op basis van kruiden of zelfs verdund slangengif.
Recent is gebleken dat een alternatief voor Orbeseal, genaamd TeatLock verkocht door Heemskerk, ernstige bijwerkingen geeft. Koeien behandeld met dit middel krijgen versnelde en overmatige bindweefselvorming in de speen en soms in het onderste deel van het uier. Hierdoor is het na afkalven vrijwel onmogelijk om de koe te melken, en zal zij moeten worden afgevoerd. De lak is in zo’n geval nogal wat duurder dan de brief.
Hoewel een dergelijke keuze te begrijpen is willen wij dit voorval toch aangrijpen om het belang te benadrukken van de koop van geregistreerde diergeneesmiddelen bij uw dierenarts.
Vanwege de jarenlange registratie procedures zijn deze middelen veelal duurder, maar een gezonde veestapel is nog veel meer waard niet waar?

Kalverbodywarmers

De R is weer in de maand dus de kalverbodywarmers zijn er weer! Zoals de meesten van u al weten zorgt de bodywarmer ervoor dat het kalf minder energie kwijt is om warm te blijven en dus (bijna) al zijn energie in een goede groei kan stoppen!! En hoe beter een kalf in de eerste maanden groeit, des te beter worden zijn genetische kwaliteiten benut. En dat betekent sterkere koeien met meer melk. U krijgt een bodywarmer gratis als u:

 1. De komende twee maanden (dus vanaf 21 oktober tot 21 december) de kalveren vaccineert tegen pinkengriep. Dit geldt voor de eerste keer vaccinatie met Bovipast® als ook voor de Rispoval® neusenting.

EN/OF

 1. De komende twee maanden (dus vanaf 21 oktober tot 21 december) de droge koeien laat vaccineren met Rotavec®. Vaccineren van koeien tussen 12 en 3 weken voor kalven voor een betere biestkwaliteit tegen kalverdiarree (specifieke afweerstoffen tegen rota- en corona-virus en tegen coli-diarree).

U kunt ze natuurlijk ook kopen voor €25,- per stuk.

Melk BO’s

Het blijft belangrijk om jaarlijks minimaal vijf bacteriologische melkmonsters te laten onderzoeken. Met de opkomst van de eerste keus injector (smal spectrum, dus geen behandeling tegen E.Coli) is het belangrijk om met behulp van melkmonsters een dossier op te bouwen om een goed onderbouwd bedrijfsbehandelplan op te stellen en te evalueren. Dus heeft u dit jaar nog geen monsters ingestuurd, neem contact met ons op en dan bespreken we samen met u welke dieren hier het meest geschikt voor zijn.

Nageboorte eraf spoelen

Bel ons op voor nageboorte proef – De nageboorte eraf spoelen met water.

Wij willen u vragen om ons op werkdagen te bellen tussen 8.00 en 9.00 uur als een koe aan de nageboorte staat (dus > 12 uur na de geboorte van het kalf), binnen 24 uur na afkalven. We zijn met een proef bezig om de nageboorte eraf te spoelen met behulp van water. Het enige wat we nodig hebben is een waterslang die lang genoeg is om bij de koe te komen. Zo kunt u opstartproblemen en medicijngebruik bij uw verse koeien ten gevolge van bijvoorbeeld baarmoederontsteking voorkomen!
We zullen de voorrijkosten en de tijd die we hiermee bezig zijn niet in rekening brengen. Onze eerste ervaringen zijn erg positief.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.