Nieuwsflits Augustus

10-08-2016

1.1Geboortenieuws!!

Gister is Bert Gerrits vader geworden van een prachtige gezonde dochter. Ze heet
Sophie Jasmijn. Wij feliciteren Bert en Iris van harte en wensen ze een fijne kraamtijd toe.

Wormen

Door de flinke hoeveelheid regen is het erg aannemelijk dat er in dit najaar een flinke wormbesmetting zal zijn ontstaan op de weilanden. Jongvee wat voor het eerst naar buiten is geweest, moet in het algemeen worden ontwormd (maagdarm- en longwormen). Dit kan door Noromectin Pour On te gebruiken. Wilt u controleren of het jongvee weerstand heeft opgebouwd tegen maagdarmwormen? Het begin van de stalperiode is hét moment om inzicht te krijgen óf en in welke mate er sprake is van een maagdarmwormbesmetting bij dieren met eerste weidegang. Dat kan door binnen tien dagen na het opstallen bij vijf dieren bloed te laten tappen en deze te laten onderzoeken op pepsinogeen (gepoold).
Melkveehouders die willen weten hoe het zit met maagdarmwormen bij het melkvee, kunnen dit eenvoudig monitoren via een tankmelkonderzoek. Wij kunnen u dit jaar wederom als praktijk een gratis onderzoek aanbieden, waarmee we een uitspraak kunnen doen of en hoe erg uw melkvee is besmet met wormen en of behandeling noodzakelijk is. Dit onderzoek is uiteraard alleen zinvol, wanneer u weidegang toepast bij uw melkkoeien. Meldt u het bij de praktijk als u prijs stelt op dit gratis onderzoek. Wij zullen in het najaar (oktober/november) deze tankmelkmonsters verzamelen en in 1 keer opsturen naar het laboratorium.

Blauwtong
2Sinds begin augustus 2016 is het blauwtongvaccin Bluevac BTV8 beschikbaar voor veehouders in Nederland. Veehouders die hun dieren tegen blauwtong willen laten vaccineren, kunnen contact opnemen met de praktijk, zodat we de entstof voor u kunnen bestellen. Alle dieren vanaf 2,5 maand oud moeten 2x worden gevaccineerd met 3 weken tussentijd voor een goede bescherming van 1 jaar. De vaccinatie kost per dosis ongeveer € 2,40.

In België is dit jaar inmiddels ruim een derde van het rundvee en de schapen en geiten gevaccineerd tegen een besmetting met blauwtong serotype 8. De Belgische overheid betaalde voor de vaccins. Deze overheid noemt de verspreiding van het blauwtongvirus van Frankrijk naar België in de komende weken erg aannemelijk en ziet het als een flinke dreiging voor de diergezondheid. In Nederland laat de overheid de keuze om wel of niet te vaccineren over aan de individuele veehouders.
In 2007 was Blauwtong een groot probleem voor herkauwers. In 2012 werd Nederland weer Blauwtong-vrij verklaard. Vanwege de economische schade die de ziekte kan veroorzaken, staat Blauwtong op de lijst van melding plichtige ziekten. Veehouders die vermoeden dat hun dieren besmet zijn, moeten dus een dierenarts inschakelen.
3
Verschijnselen: bij runderen verloopt de ziekte vaak subklinisch. Koorts, ontstoken ogen en speekselen door zwelling van de slijmvliezen en wonden in de bek. Ook een kapotte neusspiegel en neusuitvloeiing door zwelling van neusslijmvlies en wondjes kunnen voorkomen, net als kapotte spenen met korsten.
Diagnose: het virus kan worden aangetoond met een PCR-test of virusisolatie. Met een ELISA-test kunnen antistoffen worden aangetoond.
Behandeling: Voor dieren die toch besmet raken met Blauwtong is er geen echte behandeling. Het is vaak wel mogelijk om de gevolgen van een besmetting te beïnvloeden. De behandeling moet daarom gericht zijn op pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties. Extra verzorging is belangrijk en vergroot de kans op herstel. Zonlicht zou de ernst van de klinische symptomen kunnen verergeren. Geef daarom zieke dieren smakelijk voedsel en regelmatig schoon drinkwater. Bied ze verder een goede ligplaats en schaduw.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.