Nieuwsflits juni 2016

06-06-2016

BO melk noodzakelijk voor keuze uierinjector

Het nemen van bacteriologisch onderzoek (BO) blijft belangrijk. Allereerst is het goed om te weten welke kiem de uieronsteking of het (langdurig) hoogcelgetal veroorzaakt in de uier. Ook de gevoeligheid voor antibiotica kan bepaald worden, waardoor de inzet van de juiste injector bepaald wordt.
De uierinjectoren die hoofdzakelijk gebruikt worden bij klinische uierontsteking zijn Avuloxil en Ubrolexin. Dit zijn breedspectrum en dus tweede keus antibiotica. Bij gebrek aan een eerste keus injector voor klinische uierontsteking zijn dit de aangewezen producten.

Dit jaar zullen er nieuwe smalspectrum uierinjectoren op de markt komen en eind 2016 zal de Formulariumcommissie Melkvee van de KNMvD beoordelen of deze middelen als eerste keus injector toegepast zullen worden in de melkveehouderij. Deze injectoren zijn werkzaam tegen staphylococcen (bv SAU, CNS) en streptococcen (bv SDY, SUB), maar niet tegen e. coli of klebsiella.

Om een onderbouwde beslissing te maken welke injector bij u op het bedrijf past, is het dus zeer belangrijk om op regelmatige basis bacteriologisch onderzoek uit te voeren van ontstoken kwartieren.

Wij adviseren u om minimaal vijf BO’s te nemen per jaar en minimaal één per kwartaal.

BVD en IBR

Nu de voorjaarswerkzaamheden in volle gang zijn hebben wij dierenartsen tijd om nieuwe projecten op te pakken. Onlangs is er bekend geworden dat er vanuit de Europese unie een “steunpakket” beschikbaar is gekomen om de bestrijding van BVD en IBR op het melkveebedrijf aan te pakken. Wij vinden dit een mooi moment om de BVD-IBR bestrijding op de bedrijven waar wij komen extra onder de aandacht te brengen.
De bedoeling is dat Nederland rond 2020 BVD en IBR vrij is. In een tijd waarbij de marges klein zijn en arbeid vaak een beperkende factor is passen geen besmettelijke weerstandsverlagende ziektes als BVD en IBR. Dat deze ziektes niet op het melkveebedrijf thuis horen onderschrijft ook Friesland Campina en kent in Foqus Planet punten toe aan bedrijven die hier mee aan de slag gaan!
In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verschillende bedrijven binnen onze praktijk gerangschikt zijn. Gelukkig is een heel aantal bedrijven al voortvarend met de bestrijding aan de gang gegaan en heeft de status IBR-vrij/BVD-vrij behaald. De komende tijd zult u van ons bericht ontvangen over uw mogelijkheden om van de subsidieregeling gebruik te maken.

De blauwe balkjes geven het aantal bedrijven aan.

De blauwe balkjes geven het aantal bedrijven aan.

Nieuwe producten

Kexxtone

De Kexxtone bolus voorkomt slepende melkziekte bij risicodieren. Verschillende bedrijven gebruiken deze bolus en we zien goede resultaten.
Kexxtone is een bolus die drie tot vier weken voor kalven in de bek wordt gegeven. In de bolus zit de stof Monensin. Deze stof zorgt ervoor dat bepaalde pensbacteriën, die directe energie beschikbaar maken voor de koe, beter kunnen groeien. Hierdoor raakt de koe minder snel en minder diep in een negatieve energiebalans als ze aan de melk komt.

De bolus is bedoeld voor koeien die een hoog risico lopen op slepende melkziekte. Hierbij kan gedacht worden aan vette koeien met een conditie score van vier en hoger of koeien met een tweelingdracht.

Wachttijd vlees en melk: 0 dagen.

Velactis

Velactis is een nieuw middel om de melkproductie van hoogproductieve koeien bij het droogzetten fors te doen dalen. Als een koe ten tijde van droogzetten meer dan tien liter melk geeft, vergroot dit de kans op melk uitliggen, uierinfectie en pijn en ongemak tijdens de droogstand. De werkzame stof in Velactis remt het hormoon prolactine, waardoor de melkproductie direct zakt.

Het kan een goede aanvulling zijn op uw andere maatregelen rondom droogstand. De behandeling bestaat uit een eenmalige injectie in de spier van 5 ml, binnen vier uur na de laatste melkbeurt. Het product is te verkrijgen in losse flesjes van 5 ml en in een doosje met 5 flesjes.

Wachttijd melk: 0 dagen (droogstand > 32 dagen) en 4 dagen (droogstand <32 dagen)
Wachttijd vlees: 23 dagen

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen