Vervangende dierenartsen

02-06-2015

Beste veehouder,

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen dat de volgende dierenartsen als vervanger van de dierenarts die de 1op1-overeenkomst met u heeft getekend, mogen optreden op uw bedrijf.

team

Naam dierenartsen met Uniek Dierenartsennummer (UDN):

  • Karin van Heuven- van Kats (424028)
  • Elske van der Mik (1001517)
  • Bert Gerrits (1002234)
  • Sjoerd Malda (1103692)
  • Jorien Druijf (1002114)
Barry de Sitter

Barry de Sitter

Sinds 1 mei 2015 is er nog een dierenarts tijdelijk werkzaam in onze praktijk in verband met de zwangerschap van Jorien Druijf. Zijn naam is Barry de Sitter (1101155).

U wordt verzocht dit schrijven te bewaren bij uw 1op1-overeenkomst, zodat u bij eventuele controle dit kunt tonen.

U kunt deze informatie hier als pdf document downloaden

Met vriendelijke groeten van het gehele team.