Nieuwsflits Waterkwaliteit en Startvac (September 2014)

03-09-2014

De zomer vordert gestaag en velen van u hebben al een mooi begin met de wintervoorraad ruwvoer kunnen maken. Naast het winnen van kwaliteitsvoer is het van het grootste belang dat de koeien over een uitmuntende kwaliteit drinkwater beschikken. Zoals u weet neemt een hoogproductieve melkkoe 150-200 liter water per dag op, en bestaat de door haar geproduceerde melk voor 87% uit water. Schoon drinkwater heeft daarom een positieve invloed op de melkproductie. Voordat het water de koe bereikt zijn er een aantal “tussenstations” gepasseerd.

De meest voorkomende “waterbronnen” zijn:

  • Leidingwater
  • Eigen bron met zuiveringsinstallatie
  • Weidepomp vullend uit puntstuk
  • Zelfdrinker vullend met slootwater

Voordat het water bij de koeien komt gaat het via het leidingsysteem. Deze leidingen bestaan uit verschillende materialen zoals: koper, gietijzer, PVC, poly-ethyleen etc. De factoren die grote invloed hebben op de kwaliteit van het drinkwater zijn:

  • Soort leidingsysteem (materiaal, bochten, dode stukken)
  • Druk in het systeem (vlotterbakken, hoge/lage druk, communicerende vaten)
  • Drinksysteem (open bakken, nippels, kleine bakjes)

Het effect van leidingen op de kwaliteit van het drinkwater wordt nogal eens onderschat. Vooral bij systemen met lage druk en veel dode stukken kunnen “biofilms” gemakkelijk ontstaan. Deze biofilms zijn een broeinest voor bacteriën. Daarnaast komt het nog te vaak voor dat drinkbakken vervuild zijn met voerresten, herkauwbrokken en speeksel.

De kwaliteit van het drinkwater wordt bepaald door verschillende factoren:

  • Smakelijkheid (hardheid, ijzer)
  • “Vervuiling” (stikstof, zwavel, andere mineralen in overmaat, bacteriën, kadavers in oppervlaktewater)

Probeer de drinkgelegenheden volgens een vast protocol schoon te maken.

Hebt u twijfels over de kwaliteit van het drinkwater van uw vee of wilt u de kwaliteit van het drinkwater monitoren dan is hier een mogelijkheid voor. Hiervoor kunt u de drinkbakcheck uit voeren. Tijdens deze test worden 7 criteria getest: Ammonium, Nitriet, Natrium, Ijzer, Mangaan, Hardheid en het totaal kiemgetal. De GD heeft hier twee mogelijkheden voor: 2 of 4x per jaar de drinkbakcheck uitvoeren. De aanmelding voor dit geheel verloopt via ons als dierenartspraktijk.

Waterleiding met biofilm.

Startvac: een vaccin wat beschermt tegen mastitis.

Al 2% van de koeien in Nederland wordt met bovengenoemde entstof beschermd tegen mastitis. Het vaccin is werkzaam wanneer mastitis wordt veroorzaakt door Coli (ECO) , coli-achtige zoals Klebsiella (KLP), Staphylococcus Aureus (SAU) en Coagulase-negatieve Staphylococcen (CNS). Maar kampt u dus bijvoorbeeld met name met Streptococcus Uberis (SUB) op uw bedrijf, dan werkt deze entstof niet.

Wat u mag verwachten na vaccinatie is minder (sub)klinische mastitis, vaker spontane genezing, minder ernstige symptomen bij klinische mastitis, lagere behandelkosten en lager celgetal. Managementsmaatregelen zoals o.a. goede melktechniek en hygiëne in de boxen blijven uiteraard ook van het hoogste belang.

Alle koeien moeten om de 3 maanden worden gevaccineerd en de 1e keer moet de vaccinatie worden geboosterd, dat wil zeggen: na een maand herhalen. Wanneer u aangeeft een jaar lang deze vaccinatie te willen inzetten op uw bedrijf, kunnen wij u nu aanbieden dat bij de 5e keer enten, de entstof gratis is. Kosten van de entstof per koe per keer zijn ongeveer €7,28 (bij gebruik flesje 25 dosis).

Neem contact op met de praktijk als u nog vragen heeft over deze vaccinatie of als u wilt overleggen of het iets is voor uw bedrijf.

Met vriendelijke groet,

Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.