Nieuwsflits oktober 2013 – Salmonella

30-10-2013

Salmonella

Omdat wij de laatste tijd in onze praktijk veel met salmonella te maken krijgen, willen wij met deze nieuwsflits u hierover bijpraten.

De laatste maand zien we op meer bedrijven dan gemiddeld de tankmelkuitslag op afweerstoffen salmonella omslaan van negatief naar positief (=dus afweerstoffen aangetoond bij meer dan 10% van de melkgevende dieren). Wij hebben dit nu al op 6 bedrijven gezien, ongeacht of deze bedrijven nu via de GD of via Qlip meedoen aan de monitoring. Ook hebben we op 3 bedrijven klinische gevallen van salmonella gediagnostiseerd. Volgens de GD treedt er elk najaar een toename van positieve tanken op, maar in ons gebied hebben wij dit nog niet eerder zo duidelijk meegemaakt.

Wat is salmonella?

Salmonella is een bacterie die normaal gesproken niet in het lichaam thuishoort. De bacterie komt met name voor in de ontlasting van besmette, zieke dieren. Er zijn verschillende typen salmonella, maar de volgende  soorten komen het meeste voor: Salmonella Typhimurium en Salmonella Dublin.salmonella

Wat is het belang van salmonella?

Salmonella is een zoönose, dat wil zeggen een ziekte, waar zowel koeien als mensen aan kunnen lijden en ook van koe naar mens kan overgaan via direct contact (denk ook aan contact met vruchtwater of (dood) kalf), via mest en via consumptie van rauwe melk.
Salmonella is vooral gevaarlijk voor mensen met een verlaagde weerstand zoals zuigelingen, zwangere vrouwen en bejaarden. Bij mensen kan salmonella leiden tot koorts, diarree en braken. Dierenartsen moeten klinische gevallen melden bij de nVWA, omdat het een zoönose is. Tweede reden is dat salmonella kan lijden tot schade op uw melkveebedrijf door zieke dieren, verwerpers en lagere produktie.

melk

Hoe ziet salmonella er uit?

Infecties kunnen voorkomen bij alle leeftijden. Een acute uitbraak wordt vaak gekenmerkt door hoge koorts (41˚ C), diarree en/of abortus. Ook kan bij kalfjes diarree optreden, maar ook gewrichts- en/of longontsteking. Salmonella is besmettelijk doordat in de mest bacteriën worden uitgescheiden. Zo’n 10% van de dieren blijft na de infectie continue drager en zo kan de infectie erg lang op uw bedrijf aanwezig blijven.

koe

Waar moet u op letten?

Wanneer u een uitslag krijgt van de GD of van Qlip waarin nu ineens afweerstoffen tegen salmonella zijn aangetoond is het belangrijk dat u contact opneemt met de praktijk. Wij krijgen niet van elke veehouder namelijk de uitslagen doorgestuurd… alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. Wij zullen vervolgens op uw bedrijf met u een checklist doornemen met de risicofactoren en de nodige voorzorgsmaatregelen doornemen. Verder vragen wij u alert te zijn op de bovengenoemde symptomen van Salmonella en als u een verdacht dier ziet de praktijk te bellen, zodat wij de diagnose kunnen stellen en/of bevestigen en het betreffende dier kunnen behandelen. Een behandeling met de juiste antibiotica is normaal gesproken effectief, mits op tijd ingesteld. Verder is het van belang dat u alle verwerpers laat bloedtappen (is gratis en ook verplicht voor Brucellose overigens) en deze laat controleren op salmonella (gebeurt niet automatisch als u niet officieel via GD salmonella-vrij bent).

Met vriendelijke groeten,

Bert Gerrits

Karin van Heuven-van Kats

Sjoerd Malda

Ruben Tolboom

Dierenkliniek Deventer

Smeenkhof 12

7429 AX Deventer

Tel. 0570-657000