Nieuwsflits tankmelkonderzoek

20-09-2013
Nieuwsflits tankmelkonderzoek
Velen van jullie hebben op dit moment, of in het recent verleden met een tankmelkonderzoek van de Gezondheidsdienst te maken gehad. Het is een uitermate bruikbare ‘tool’ om de gezondheidsstatus van uw bedrijf in kaart te brengen, of te handhaven. Het aantal onderzoeken dat mogelijk is met behulp van tankmelk lijkt met de dag te groeien, waarmee het gevaar van zinloos testen (en daarmee samenhangende uitgaven) op de loer ligt. Aan de hand van de meest gebruikte tankmelkonderzoeken en een aantal voorbeelden willen wij de nut en noodzaak toelichten van deze onderzoeken. Voor (bedrijfsspecifieke) vragen kunt u altijd bij een van de dierenartsen terecht.

BVD tankmelk
In samenwerking met de RMO worden melkmonsters vier keer per jaar bij de GD onderzocht op BVD afweerstoffen. Indien er 2 jaar lang geen afweerstoffen worden aangetoond, kan uw bedrijf met beperkt aanvullend onderzoek vrij gecertificeerd worden. Hiervoor zullen er dan nog 10 stuks jongvee bloedgetapt moeten worden. Natuurlijk heeft uw bedrijfsvoering (open of gesloten) een grote invloed op het risico van een BVD besmetting. Bent u meerdere malen positief? Dan is het tijd actie te ondernemen, in eerste instantie met een bedrijfsscreening via de BVD Quickscan.

IBR tankmelk
Via het GD Tankmelk IBR abonnement wordt minimaal negen keer per jaar een tankmelkmonster onderzocht op IBR afweerstoffen wat u, mits de uitslagen 2 jaar gunstig zijn, het IBR-vrij certificaat oplevert. Een positieve tank betekent dat er dragerkoeien op het bedrijf aanwezig zijn, vaccinatie is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Verder acties moeten gericht zijn op het opsporen van deze dragers. GD Tankmelk Maagdarmwormen Het tankmelkonderzoek op maagdarmwormen wordt jaarlijks in oktober uitgevoerd. Monstername vindt hiervoor automatisch plaats via de RMO. Dit is een handige manier om de besmettingsgraad met maagdarmwormen op uw bedrijf te bepalen of de effectiviteit van een ingezette koppelbehandeling te evalueren.


Neospora tankmelk
Drie keer per jaar wordt via de RMO een tankmelkmonster genomen en onderzocht op afweerstoffen tegen Neospora, daarnaast worden verwerpers gratis onderzocht op neospora. Als uw bedrijf al jaren ‘gunstig’ uit de test komt en heeft u weinig of geen verwerpers? Dan is het goedkoper om de individuele bloedjes van verwerpers te betalen, in plaats van ‘gratis’ via het abonnement. Als uw tank meerdere keren positief is bevonden, dan is het niet meer nuttig het tankmelkabbonement voort te zetten. Het is dan verstandiger van de gehele koppel individueel een bloedmonster te nemen. De positieve dieren kunnen dan worden uitgeselecteerd. Via afvoer en fokkerij kan neospora dan van het bedrijf worden verbannen.

GD Tankmelk Uiergezondheid
Via dit abonnement wordt tien keer per jaar uw tankmelk automatisch door de GD onderzocht op de belangrijkste ziekteverwekkers, en veroorzakers van subklinische mastitis. Deze mastitisverwekkers kunnen niet alleen via de koe in de tankmelk terecht komen, maar ook direct vanuit de omgeving. De uitslag zegt dus niet alleen iets over de op het bedrijf aanwezig kiemen, maar ook over de mate van hygiëne bij het melkproces en in de stal. Hiermee kunt u dus een gericht (preventief) plan van aanpak maken en direct aan de slag om mastitis op koppelniveau aan te pakken.

GD tankmelk Mineralen
Via dit onderzoek krijgt u inzicht in de selenium- en jodiumvoorziening bij uw melkkoeien. Omdat zowel een tekort als een overschot aan selenium en/of jodium schadelijk kan zijn, is inzicht in de voorziening van beide elementen bij uw melkvee van groot belang. Aan de hand van dit onderzoek kunt u controleren of er in het rantsoen voldoende mineralen aanwezig zijn. Eventueel corrigeren met mineralenmengsels kan noodzakelijk zijn. Ook hier geldt: voor bedrijfsspecifiek advies, neem contact op met een van de dierenartsen.