Nieuwsflits klauwgezondheid

07-08-2013

Nieuwsflits klauwgezondheid

Voor veehouders en dierenartsen zijn kreupele koeien een doorn in het oog. Een kreupele koe presteert onder de maat. Het dier heeft pijn en ligt veel. De voeropname valt tegen en als gevolg daarvan ook de melkproductie. Kreupele dieren laten tocht slecht of helemaal niet zien. Naast de problemen die het dier ondervindt levert het de sector imagoschade op.

Zoals u weet komt 90% van de kreupelheden bij het rund uit de ondervoet. De oorzaak van de problemen is op te delen in twee categorieën: Infectieus en mechanisch. Natte vieze vloeren leveren een verhoogd risico voor tussenklauwontsteking en mortellaro op. Ongelijke gladde vloeren/paden, scherpe bochten, afstapjes, reiken naar voer aan het voerhek en langdurig staan in de wachtruimte veroorzaken zoolkneuzingen en zoolzweren. Kijk samen met uw dierenarts of u de loopomstandigheden voor uw koeien kunt verbeteren. Niet of te laat behandelde problemen in de ondervoet kunnen een meer chronisch karakter krijgen. Hierbij moet gedacht worden aan teenpuntnecrose, chronische witte lijndefecten en tylomen.

Minimaal 2 keer per jaar de gehele koppel preventief bekappen is een goede maatregel om klauwproblemen vroegtijdig op te sporen. Voetbaden kunnen een belangrijke rol spelen in het verlagen van de infectiedruk op en om de klauw. Een veel gehoorde kreet is: “Het is weer tijd voor het voetbad” , wat dan vaak bedoeld wordt is dat er al een aantal koeien kreupel lopen ten gevolge van bijvoorbeeld mortellaro. In feite is het voetbad dan te laat.

Formalineoplossing op open wondjes is zeer pijnlijk en ongewenst. Met regelmaat een voetbad geven heeft een goede preventieve werking. De frequentie hangt af van het seizoen en de “infectiedruk” in de stal. Een andere bekende term is: “Maak van het voetbad geen besmettingsbad”, te vaak komen wij nog op bedrijven waar het voetbad veranderd is in een mestbad. De beoogde werking is dan juist averechts.

Hieronder algemene informatie waaraan een goed voetbad moet voldoen:

Een voetbad in een rundveestal behoort op een plaats te staan die door alle dieren minimaal tweemaal per dag wordt gepasseerd. Een voetbad moet voldoen aan de volgende afmetingen:

  • Lengte: minimaal 3 meter
  • Breedte: 60-80 centimeter
  • Diepte: 15 centimeter
  • Vloeistofhoogte: 12 centimeter

De ruimte die de dieren na het voetbad betreden moet schoon zijn. De vloeistof moet 20-30 minuten de tijd hebben om in te werken. Eventueel kan voorafgaand aan het voetbad een waterbad gezet worden. Formaline in een oplossing van 4 % heeft een goede preventieve werking op infectieuze klauwaandoeningen. Ieder doorloopbad moet na 200-250 koepassages worden verschoond. De temperatuur van het voetbad dient boven de 5 graden Celsius te zijn.

Door middel van vrij simpele ingrepen (onder lokale verdoving van de gehele onderpoot in de klauwbekapbox) kunnen wij als dierenarts chronische klauwproblemen oplossen. Hierbij moet u denken aan het verwijderen van tylomen, het verwijderen van teenpunten die necrotisch (rottend) zijn en in het geval van een zeer ernstige klauwontsteking/beschadiging kunnen wij de klauw bij het staande dier amputeren. Vooral een tyloom geeft een koe veel pijn en het verwijderen hiervan geeft direct verlichting.

Foto 2. Koe na vastzitten in roosters, klauw is later succesvol geamputeerd.

Voor chronische witte lijn defecten zetten wij een speciale zalf in combinatie met verband in. Mocht u twijfels hebben over een kreupele koe bel ons dan voor advies! Komende herfst zal er een workshop bekappen voor veehouders gegeven worden. Tijdens deze workshop kunt u uw vaardigheden als bekapper aanscherpen!

Foto 1. Linker foto een niet genezend witte lijn defect en rechter foto teenpunt necrose.