Uitnodiging studiemiddag droogstandsmanagement

26-07-2013

De sprong naar een gezonde droogstand!

Beste veehouder,

Een optimale ddroogstandroogstand is een heel belangrijke voorwaarde voor een goede lactiatieperiode. Maar waar moet een optimale droogstand allemaal aan voldoen? En hoe kun je binnen de mogelijkheden van je eigen bedrijf het droogstandsmanagement (eenvoudig) verbeteren?

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de studiemiddag droogstandsmanagement

Tijdens deze middag behandelen we op een gastbedrijf de huisvesting, voeding en verzorging van de droge koeien. En natuurlijk zullen we met elkaar droogzet strategieën en de juiste techniek van droogzetten bespreken. Op welke manier kun je selectief droogzetten, welke koeien zijn hiervoor geschikt, en aan welke andere voorwaarden moet je voldoen om dit tot een succes te laten worden?

De data zijn maandag 26 en donderdag 29 augustus, van 13.30 tot 17.00 uur. Bij een groot aantal aanmeldingen zullen er wellicht nog wat extra data gepland worden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om met een studiegroep (min. 6 personen) een afspraak te maken voor de studiemiddag.
Graag ontvangen we de aanmelding voor 19 augustus. De kosten zijn 50 euro voor de hele middag.

Je kunt je aanmelden door ons te bellen tijdens het spreekuur (0570-657000) of een mailtje te sturen naar emik@dierenkliniekdeventer.nl
Als je een van de data niet zou kunnen, vermeld dat er dan even bij. Zou je graag het gastbedrijf willen zijn, laat het dan even weten.

Wij horen graag van jullie!!

Met hartelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats    Ruben Tolboom    Bert Gerrits

Elske van der Mik         Sjoerd Malda

Dierenkliniek Deventer; Gezonde dieren, Gezond Bedrijf