Nieuwsflits mei

27-05-2013

Beste melkveehouder,

In deze nieuwsflits willen wij uw aandacht voor twee onderwerpen vragen:

  • de checklist jongvee en
  • de workshop droogstand.

Waarschijnlijk zullen binnen niet al te lange tijd de pinken weer de weide ingaan. Voordat de dieren naar buiten gaan is het goed om de volgende 4 punten van de checklist jongvee door te nemen:

1. Gewichtsbepaling

Vlak voor het naar buiten doen is het een ideaal tijdstip om het gewicht van de dieren te meten. Dit kan met een meetlint of indien mogelijk een weegschaal. Door de dieren te meten kan men inschatten of de groei van de dieren volgens schema verloopt. Daarnaast kunnen bij het opstallen de dieren weer worden gemeten, zo ontstaat een duidelijk overzicht van de groei van de dieren gedurende het jaar. Een meetlint kan via de praktijk besteld worden. gewichtsbepaling

2. Mineralen

Tijdens de weideperiode is het lastig om mineralen aan de pinken te geven, zeker de dosering van de mineralen is vaak erg onnauwkeurig. Te lage mineraalwaarden in het bloed van oudere pinken geeft nogal eens problemen met het drachtig worden, doodgeboorten en/of slappe kalveren. Daarom is ons advies om elk dier twee mineralenbolussen in te geven. Dan is er zekerheid over de dosering en opname. Hiervoor raden wij de Fertiplus bolus aan, wij verkopen deze in verpakkingen van 20 bolussen.

3. Vliegenbestrijding

vliegenVliegen zorgen voor veel onrust bij het jongvee. Daarnaast zien we nogal eens een vaars met wrang of een driespeen, veroorzaakt door uierontsteking overgebracht door vliegen. Om de vliegen te verjagen zijn de Auriplak oorplaatjes een prima middel. Deze oorplaatjes hebben een werkzaamheid van 4 maanden. Daarnaast kan er ook Butox over de rug worden gebracht, dit heeft een werkzaamheid van 6-8 weken.

4. Wormbestrijding

Het voorkomen van besmettingen met longwormen of maagdarmwormen is sterk bedrijfs-afhankelijk door het beweidingspatroon. Het gebeurt regelmatig dat dieren te goed behandeld worden tegen de wormen en dan geen weerstand hebben opgebouwd. Als deze pinken dan bij het melkvee komen, kan dit problemen geven. Daarom heeft een op maat advies de voorkeur, hiervoor u kunt altijd voor advies vragen.

Voor jongvee en droge koeien hebben wij als pour-on middel Noromectin. Dit middel kan niet bij melkgevende dieren worden gebruikt, vanwege wachttijden, maar is wel goedkoper dan het bij melkvee gebruikte Eprinex.

Hopelijk stuurt u met deze adviezen uw jongvee beschermd en gemeten de wei in, zodat deze dieren de weideperiode en de tijd daarna optimaal groeien en produceren.

Verder zijn wij bezig met het maken en organiseren van een workshop droogstand die we noemen “Droogzetten is een kunst!”.

Deze workshop zal worden gegeven in kleine groepjes, ten hoogste tien melkveehouders, op een bedrijf van een van de deelnemers. Tijdens deze middag zal in een theoretisch en praktisch deel worden stilgestaan bij (praktische) vragen rondom het droogzetten. Onderwerpen die worden behandeld zijn dan ook: het doel van droogzetten, selectief droogzetten, organisatie rondom droogzetten en droogzetmiddelen. Het doel van de middagen is om van elkaar en met elkaar meer kennis op te doen over het droogzetten, een onderwerp dat alleen maar actueler wordt. U hoort hier spoedig meer over!

relax
Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven-van Kats en Ruben Tolboom

Gezonde dieren, Gezond bedrijf