Nieuwsflits – Evaluatie Bedrijfsbehandelplan en Bedrijfsgezondheidsplan

05-02-2013

Beste melkveehouder,

Het is weer tijd om uw bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan te evalueren. Daardoor blijven deze plannen up-to-date en zijn ze het meest effectief bij het gebruik. Dit is ook in overeenstemming met de eis van de zuivelorganisaties. Voor 31 maart moet de evaluatie hebben plaatsgevonden.
Voor deze evaluatie kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak, ook zal het tijdens de reguliere bedrijfsbegeleidingen worden besproken. De dierdagdoseringen over geheel 2012 zijn nu berekend, dus daarmee hebben we een betrouwbaar beeld van het antibioticumgebruik op uw bedrijf.

Welke voorbereiding kunt u treffen?
Als voorbereiding op het invullen van het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan adviseren wij u het kaartje in te vullen. Dit zorgt ervoor dat we het bedrijfsgezondheidsplan sneller en gerichter kunnen bekijken.

Download hier het kaartje

Ook kunt u in uw Dierenkliniek Deventer map vast kijken naar het bedrijfsbehandelplan wat we een jaar geleden hebben opgesteld. Eventuele vragen over behandelingen kunnen dan worden beantwoord. Aangezien de wetgeving rondom het gebruik van antibiotica is aangescherpt is het echter wel zo dat we bepaalde medicijnen niet meer mogen gebruiken, dit zal ook besproken worden.
Als laatste willen wij u vragen deze pagina te bezoeken en de verschillende stappen te volgen. Daarmee wordt uw dierdagdosering automatisch in uw gezondheidsplan gezet.

Speerpunten
Dierenkliniek Deventer heeft drie speerpunten gekozen om in de toekomst op melkveebedrijven aan de orde te stellen. Onze missie hierbij is Gezonde dieren, Gezond bedrijf. Zoals de route 2020 van FrieslandCampina hebben wij doelen opgesteld die wij graag in 2020 gerealiseerd willen hebben. Wij denken dat met deze aandachtspunten een grote winst te behalen is in het management op een melkveebedrijf.
Hieronder zijn deze programma’s weergegeven met de bijbehorende titel:

Geen BVD, Gezond bedrijf: BVD is een onderschatte schadepost, bestrijding hiervan door middel van bedrijfsscreeningen of vrij-certificering kan veel opleveren.

Gezonde droogstand, Gezond bedrijf: onlangs zijn wij op verschillende bedrijven het Dry2Fresh programma begonnen. Hierbij evalueren wij de transitieperiode, dit is de periode van droogstand tot en met de eerste vijftig dagen in lactatie. Hier treden de meeste gezondheidsproblemen op en deze biedt ook de meeste kans op preventieve maatregelen.

Gezond uier,Gezond bedrijf: het tankcelgetal en uierontstekingen blijven de grootste kostenpost en irritatie-factor op een melkveebedrijf. Een gestructureerde procedure zorgt voor een goed inzicht in de problemen en een bedrijfsspecifieke aanpak van de uiergezondheid op uw bedrijf.

Tijdens het bespreken van de bedrijfsbehandelplannen en bedrijfsgezondheidsplannen willen wij u uitdagen in 1 van deze programma’s te stappen!

Vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Bert Gerrits, Karin van Heuven- van Kats en Ruben Tolboom