Nieuwsflits augustus

26-08-2012

Beste melkveehouder,
De meeste zieke dieren die wij behandelen zijn koeien in het begin van de lactatie. Oorzaken hiervoor zijn zware verlossingen, tweelingdrachten of een overmatige conditie. Een onderschatte oorzaak is echter melkziekte bij de verse koe. Het dier heeft dan te weinig calcium in het bloed. Dit kan ook voorkomen bij koeien die nog wel kunnen staan (subklinische melkziekte).

Een groot Nederlands onderzoek bij 2400 melkkoeien toonde aan dat bij 51% van de koeien na het afkalven (inclusief vaarzen) een gebrek aan calcium kon worden gemeten. Bij 56% van deze dieren kon de veehouder geen gebrek waarnemen! Dieren met een te laag calciumgehalte in het bloed hadden een vergrootte kans op slepende melkziekte, a/d nageboorte blijven staan, uierontstekingen of verplaatste lebmagen. In dit onderzoek is berekend dat een bedrijf (100 koeien) met een suboptimale droogstandsperiode een schade ondervindt tussen de €10.000 en €30.000!

Dierenkliniek Deventer is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Blue4Green. Dit is een innovatief bedrijf dat een adviseringsprogramma, Dry2Fresh, heeft ontwikkeld. Het doel van dit programma is meer grip te krijgen op diergezondheid rondom het afkalven. Dit zal zorgen voor minder zieke dieren, minder werk per koe en een beter en makkelijker te bereiken productieniveau.

Het programma Dry2Fresh geeft inzicht in de calcium- en energiestatus van uw verse koeien en uw droogstandsmanagement. Blue4Green heeft een apparaat ontwikkeld dat het calciumgehalte in het bloed op het melkveebedrijf kan meten. De energiestatus kan worden gemeten met een ketonbloedtest die ook direct achter de koe kan worden uitgevoerd. Daarnaast worden droge koeien gescoord tijdens bedrijfsbezoeken op conditie en klauwstand. Als laatste wordt er informatie ingewonnen over het management, de huisvesting en het rantsoen van de droge koeien.

Concreet wordt gedurende 3-4 maanden bij in totaal 15-20 verse dieren een calcium- en ketonmeting gedaan op uw bedrijf. De uitslagen worden ingevoerd in een computerprogramma. Hierin hebt u van deze bemonsterde koeien gegevens ingevoerd over de omstandigheden rondom het afkalven (rantsoen/conditie). Na deze periode wordt er op basis van de ingevoerde gegevens en de bloeduitslagen een rapport opgesteld door de Dierenkliniek Deventer. Hieruit volgen lange en korte termijn adviezen over uw management rondom het afkalven en de droogstand.

Wij, dierenartsen van Dierenkliniek Deventer, vinden het een erg mooi instrument waarmee veel ziekedieren voorkomen kunnen worden en daarmee bedrijfsresultaten zullen verbeteren.
Voor verdere vragen over bijvoorbeeld de financiële- en tijdsinvesteringen van het Dry2Fresh programma kunt u contact opnemen met de Dierenkliniek.
Verdere informatie:
www.blue4green.com

Vriendelijke groet,
namens het Dierenartsenteam
Ruben Tolboom