Nieuwsflits juni – Klebsiella bacterie

04-06-2012

Beste melkveehouder,

De afgelopen week hebben we op enkele bedrijven de Klebsiella bacterie aangetoond in melkmonsters van koeien met ernstige uierontsteking. Daarom willen we u met deze flits meer informatie geven over de Klebsiella bacterie, gevolgen van een besmetting en preventieve maatregelen.

Koeien met uierontsteking ten gevolge van de Klebsiella bacterie zijn ernstig ziek. De verschijnselen lijken op die bij een coli-uierontsteking, dus hoge koorts (temperatuur hoger dan 39,50C), een hard kwartier en geelwaterige uitvloeiing uit speen. Bij een besmetting met Klebsiella geneest het kwartier over het algemeen niet. De koe kan ook erg ziek worden, sloom en traag, en komt soms zelfs te overlijden. Een klein percentage van de dieren geneest, maar hiervan kan weer een deel drager-koeien worden. Deze dieren hebben geen zichtbare uierontsteking, maar scheiden de bacterie wel uit via de melk of mest. Deze dieren kunnen worden opgespoord door herhaald melkonderzoek.

De besmetting gaat via de omgeving, dus via de ligbox. Hier kan de Klebsiella bacterie zich nestelen. De bacterie komt in de box via besmette melk, besmette mest van drager-koeien of besmet zaagsel. Vooral in een vochtige warme omgeving kan deze bacterie goed overleven en zich vermenigvuldigen. Het risico van besmetting van een koe hangt ook af van de weerstand van het dier. Na bijvoorbeeld een periode met hitte-stress kan deze weerstand zijn verlaagd.

Praktische tips:

Bij uierontsteking

  • Temperatuur dieren altijd, de hoogte van de temperatuur geeft de ernst van de uierontsteking aan (normaal temperatuur koe 38,00C – 39,00C)
  • Neem altijd een melkmonster, deze kan ook worden ingevroren zodat bij geen genezing later nog kan worden gekeken welke kiem de boosdoener was.
  • Behandel volgens het behandelplan
  • Bij twijfel over ernst, bel de praktijk, naast medicijnen tegen de uierontsteking, kunnen ook nog andere ondersteunende middelen worden gegeven.

Preventie

  • Zorg voor schone, droge ligboxen
  • Gebruik eerste klas zaagsel en vul dit eventueel aan met kalk
  • Bij mestscheiding, breng een voldoende droge fractie in de box
  • Controleer het klimaat in de stal, laat de ventilatoren dus draaien, dit verlaagd de temperatuur en vochtigheidsgraad, zodat de boxen sneller drogen.
  • Voorkom hitte-stress bij de dieren, zie hiervoor de tips in de hittestress-flits.

Hopelijk hebt u zo voldoende informatie. Anders kunt u natuurlijk altijd bellen tijdens het spreekuur (8.00-9.00 uur 0570-657000)

Groet namens het dierenartsenteam!