Nieuwsflits januari

31-01-2012

Beste melkveehouder,

De winter is toch nog ingetreden. Het lijkt erop dat de aankomende periode erg koud zal worden. Voor de schaatsers is dit goed nieuws, voor velen anderen, waaronder sommige diergroepen, zeker niet.

Hierbij enkele tips waarmee uw dieren de koude periode beter kunnen weerstaan.

Kalveren

Door de kou hebben de kalveren meer energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, daarom;

  • Bij pasgeboren kalveren: geef het kalf zo snel mogelijk biest (2 liter) en hang daarna een warmtelamp boven het pasgeboren dier om de vacht op te drogen.
  • Verhoog de concentratie melkpoeder in kunstmelk met 10%, dus van ongeveer 125 gram poeder /liter melk naar ongeveer 140 gram poeder/liter melk.
  • Verhoog het aantal keer dat de dieren per dag (kunst)melk krijgen naar minimaal 3x en geef minimaal 1 liter per dag extra. Dus van ongeveer 6 liter kunstmelk per dag naar ongeveer 7 liter per dag.
  • Het ligbed van het kalf moet schoon en vooral droog zijn, dus strooi de dieren extra in. Als test: ga drie minuten op uw knieën in het hok zitten, heeft u na deze tijd geen koude of natte knieën, dan heeft het kalf dat ook niet!
  • Zorg ervoor dat kalveren in de luwte liggen. Dus hokjes met de (dichte) achterkant in de oostenwind.

Melkkoeien

  • De drinkbakken in de ziekenstal/afkalfstal willen nog wel eens ongemerkt bevriezen, besteedt hier dus extra aandacht aan.
  • Liggende zieke dieren, bijvoorbeeld door melkziekte, verliezen sneller hun warmte. Een koedek kan dit effect sterk verminderen en verbeterd het herstel van de koe.

Succes in deze koude tijd!

Namens het dierenartsenteam,
Ruben Tolboom