Nieuwsflits december

12-12-2011

Verantwoord medicijngebruik

Binnen de (melk)vee-sector zijn er veel veranderingen aanstaande, deze zijn op vergaderingen van FrieslandCampina, in de media en via onze nieuwsflitsen al eerder geïntroduceerd. Met deze nieuwsflits willen we u hierover nader informeren.

Wat is er nieuw?

In 2012 moet elke melkveehouder verplicht:

  1. een bedrijfspecifiek gezondheidsplan (BGP) hebben
  2. een bedrijfspecifiek behandelplan (BBP) hebben
  3. een contractuele (bilaterale) relatie aangaan met een geborgde rundveedierenarts.

Wat kunt u hiervoor doen?

Als voorbereiding op het invullen van het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan adviseren wij u het meegestuurde kaartje in te vullen. Dit zorgt ervoor dat we het bedrijfsgezondheidsplan sneller en gerichter kunnen invullen. Ook kunt u in uw Dierenkliniek Deventer map vast kijken naar het bedrijfsbehandelplan wat we een tijd geleden hebben verstrekt. Dit geeft u enig idee over de werkwijze.

Hoe gaat het met de antibiotica?

Dierenkliniek Deventer levert de logboekgegevens van de verstrekte diergeneesmiddelen op uw melkveebedrijf rechtstreeks door naar de Vetcis database. Vanuit deze database kunnen de dierdagdoseringen conform de geldende afspraken binnen de sector uitgerekend worden. Ook kan de hoeveelheid gebruikte 3e keus middelen worden bepaald.
De dierdagdoseringen van uw bedrijf over de jaren 208,2009,2010 en 2011 hebben wij laten berekenen uit onze administratie. Deze kunnen we tijdens het invullen van het BBP en BGP bespreken.

Planning

Vanaf volgende week willen we beginnen met het bespreken van het BGP en BBP. Het bedrijfsgezondheidsplan willen we invullen met behulp van het Vee-online concept. Hiervoor zullen we dus samen met u achter de computer plaatsnemen.
Het invullen van het BBP, BGP en het contract zal op de bedrijven die in de begeleiding zitten tijdens de routinevisites plaatsvinden. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken om deze formulieren in te vullen.