Bijzondere operatie aan luchtpijp van een ernstig benauwde koe

23-08-2010

Afgelopen week hebben Karin en Ruben een speciale operatie uitgevoerd bij een ernstig benauwde koe. Het dier had al enige tijd problemen met de ademhaling. Dit bestond uit veel snurken, moeilijk ademhalen en daardoor weinig eten. Het dier vermagerde ernstig. Ondanks langdurige behandelingen met verschillende medicijnen trad er geen verbetering op. Een definitieve diagnose is tot op heden niet gesteld, maar alles wijst op een aandoening in de voorste luchtwegen.
Omdat het dier al 7 maanden drachtig was, werd besloten tot een chirurgische ingreep, een tracheotomie, om de symptomen te verminderen.

Tracheotomie bij mens 1=luchtpijp

De huid op de beoogde operatieplek werd pijnloos gemaakt door een lokale verdoving. Hierna werd de huid ingesneden en de luchtpijp vrij geprepareerd. Vervolgens werd een ronde opening gemaakt in de luchtpijp, waarin een holle gebogen buis werd geplaatst. Als laatst is de huid onder het tracheotoom bijeen gehecht.
De koe ademt dan niet meer via de voorste luchtwegen, waardoor er geen benauwdheid meer optreedt.

Al bij het insnijden van de luchtpijp was de koe niet meer benauwd. Na de operatie liep koe rustig in de weide. De eetlust kwam ook langzaam op gang. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand is in de voorste delen van de luchtwegen (keel of mondholte). Hierna kan de tracheotoom eventueel worden verwijderd.

Holle buis aangebracht in de luchtpijp

Holle buis aangebracht in de luchtpijp

De eigenaar Dhr. Bleumink met de uitgebonden pati├źnt