Kerstflits

22-12-2019

Wij wensen alle veehouders en hun familie hele fijne feestdagen toe en een fantastische en gezond 2020.


Wormen bij melkvee

Dat wormen voor groeivertraging en zieke kalveren kunnen zorgen, weten we allemaal. Dat wormbesmettingen ook verantwoordelijk zijn voor verlies van melkgift is minder bekend. En dat terwijl dit toch redelijk veel voorkomt. Het is de koeien echter niet meteen aan te zien dat ze een wormbesmetting hebben, maar kan intussen wel zorgen voor een verminderde melkgift en mogelijk verminderde vruchtbaarheid. Meten is weten en dat geldt ook voor wormbesmettingen. Daarom hebben we in afgelopen najaar gratis tankmelkonderzoek beschikbaar gesteld voor al onze melkveehouders. Uit dit tankmelkonderzoek komt een ODR-waarde (ODR = Optical Density Ratio, de dichtheid van de antistoffen, waarmee de zwaarte van de besmetting kan worden bepaald). Vanaf een waarde van 0,6 kunnen we, voor maagdarmwormen, is er sprake van een productiedaling door deze wormbesmetting. Dan geldt verder, hoe hoger de uitslag, hoe hoger de productieverliezen. Hieronder in de grafiek ziet u de uitslagen van alle monsters. De rode bedrijven hebben van ons het advies gekregen om alle melkkoeien te ontwormen. De oranje bedrijven zijn geadviseerd alleen de jonge dieren te ontwormen (vaarzen). 


Vooraankondiging workshop drinkbakcheck

Biofilms, poreuze leidingen, waterbaklengte en bacteriologische verontreiniging. Drinkwater staat de laatste maanden in de belangstelling en steeds vaker krijgen wij hier vragen over. Maar wat is nu feit of fabel?
 
Tijdens de workshop wordt in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren de nieuwste informatie gedeeld over drinkwater. Dit gaan we doen naar aanleiding van de laatste onderzoeken omtrent dit onderwerp maar ook het drinkwater van uw eigen bedrijf zal onderzocht en geanalyseerd worden.

Investering: 75 euro (inclusief drinkbakcheck t.w.v. € 64,70)
Datum volgt in de volgende nieuwsflits. 
 

Ondertekenen Koekompas-rapportage

Bij bijna alle veehouders hebben we afgelopen maanden een Koekompas uitgevoerd en een rapportage hiervan staat op de website van het Zuivelplatform. Deze rapportage dient u nog wel digitaal te ondertekenen.

Ga hiervoor via de bekende weg naar de Melkweb-website, kies voor externe links en dan koekompas. Klik uw ingevulde rapportage aan: scroll naar beneden en klik op digitaal ondertekenen.
 

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits jonge boeren avond, jongveeworkshop en voedingssupplementen

20-10-2019

Wegens overweldigend succes op herhaling: de jonge boeren avond

Het is vast nog vers in het geheugen en toch alweer een jaar geleden: de jonge boeren avond. Onder het genot van een hapje en een drankje met ons en elkaar in gesprek over onderwerpen die speciaal voor jullie zijn geselecteerd. Nadere info volgt, maar zet de datum vast in je agenda: dinsdag 19 november vanaf een uurtje of 20:00!!

Jongveeworkshop; een goede start is goud waard!!
Van jonge boeren naar jonge dieren. Kalfjes voeren komt meerdere keren per dag voor. Sommigen vinden het leuk om te doen, en anderen een last. Maar tegelijk weten we natuurlijk allemaal dat juist deze kalveren de toekomst van jullie bedrijf bepalen. Belangrijk hierbij is waarom je het op jouw manier doet en wanneer doe je het nu goed?? Omdat je het zo geleerd hebt of omdat het je goed bevalt? En  kan het ook beter is de vraag.

Speciaal de dames (of mannen) die de jonge kalveren voeren nodigen wij (samen met ForFarmers) uit op maandag 4 november tijdens onze jongveeworkshop.

Deze workshop zal gaan over droogstand, voorwaarden voor goede biest, hygiëne rondom afkalven, de eerste levensweken van het kalf en tevens over optimale groei door goed voeren van de kalfjes.

Na de lunch maken we een rondje op het gastbedrijf en zullen we ook de diverse onderwerpen van de ochtend in praktische (kleine) workshops bespreken. We behandelen de belangrijke succesfactoren en gaan van elkaars oplossingen en handige tips leren

Datum 4 november 2019, van 10.15 tot 14.20
op het bedrijf van de familie Nijkamp, Oxersteeg 18.
Kosten zijn zoals altijd 50 euro, inclusief lunch en goodiebag

Voedingssupplementen Vogelvrije handel 
Je vindt ze tegenwoordig overal: voedingssupplementen. Een beetje extra calcium tegen melkziekte, knoflook voor de weerstand, vitamine E voor de antioxidanten en allerhande poeders en pillen voor een gegarandeerde optimale start van de koe.

Zoals u al jaren gewend bent bieden wij als praktijk ook het nodige op bolusgebied: met name gericht om de verse koe zo soepel mogelijk door het begin van haar lactatie heen te loodsen; denk hierbij aan melkziekte of fosfortekort, slepende melkziekte (ketose) of pensverzuring.
Sinds kort kunnen wij u de volledige boluslijn bieden die met kop en schouders uitsteekt boven zijn concurrenten: naast de vertrouwde C for Calcium, en pillen tegen pensverzuring, zijn hier nu ook de C for Energie en C for Rumiphyt aan toegevoegd.
C for Rumiphyt is een herkauwbolus, eenieder bekend in zakjes onder de naam Rumi actif. Niet langer dat gedoe met poeder oplossen in een colafles; maar gewoon een bolus, en maar 1 keer daags!

Zijn dan alle andere producten per definitie slechter? Dat hoeft niet, maar door een andere chemische samenstelling van deze veelal goedkopere bolussen komt er netto veel minder energie of mineralen beschikbaar voor de koe, of werkt een ‘alternatieve kexxtone’ nauwelijks 1 dag, in plaats van de 90 dagen van het origineel. Resultaat: uw koe wordt er niet beter van, en uw portemonnee al helemaal niet!
Om deze teleurstelling te voorkomen, of om te helpen om voor uw situatie het meest geschikte product te selecteren: schroom niet, en vraag ons! Wij helpen u graag verder.

Nieuwsflits

09-09-2019

Verwerper

Gemiddeld treedt bij 1% van alle drachtige koeien abortus op. Dit kan komen door tweeling dracht, een ongunstige plaatsing van de placenta (moederkoek) in de baarmoeder, of bijvoorbeeld hittestress. Echter om uit te sluiten dat het veroorzaakt wordt door de bacterie Brucella Abortus zijn we in Nederland verplicht verwerpers via een bloedmonster hierop te onderzoeken. Dit is verplicht in het kader van de volksgezondheid, de bacterie is ook erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen, en omdat Nederland de officiële vrij status heeft. Deze vrij status is weer van groot belang in het kader van de export van vee.

Dit bloedonderzoek is gesubsidieerd en daarmee kosteloos voor u als veehouder!

Het monster wordt automatisch ook onderzocht op BVD, IBR, Salmonella en Leptospirose omdat u hiervoor in een bestrijdings- of monitoringsprogramma zit. Neospora, een van de belangrijkste veroorzakers van verwerpen kan tegen betaling aan dit rijtje worden toegevoegd.

Dus heeft u een koe (of pink) die meer dan 3 maanden drachtig was en meer dan 3 weken te vroeg heeft gekalfd? Bel ons voor een afspraak om een bloedje te tappen!

Wormen bij melkvee

Net als in 2018 bieden wij ook dit jaar weer gratis tankmelk onderzoek aan op maag- en darmwormen. Ondanks de droogte van afgelopen zomer blijft het risico van een worminfectie tijdens weidegang onverminderd groot. Dat wormen voor diarree, groeivertraging en ziekte bij kalveren kunnen zorgen, is alom bekend. Minder bekend is dat bij volwassen koeien een (geringe) wormbesmetting een behoorlijke verlies van melkproductie kan veroorzaken, en een daling van de vruchtbaarheid. Normaliter bouwt jongvee tijdens de eerste keer uitscharen weerstand op door een lichte besmetting in de wei op te lopen. Dit geeft ze vervolgens bescherming als melkkoe. Omdat veel bedrijven tegenwoordig hun jongvee binnen houden, of de veestapel juist na jaren op stal weer de wei in gaan kan dit extra problemen veroorzaken.

Deze koeien en vaarzen hebben weinig tot geen weerstand tegen wormen en kunnen last krijgen van een (subklinische) wormbesmetting. Dit kost geld en frustratie, terwijl er een hele effectieve en makkelijke Pour-On behandeling is zonder wachttijd op de melk.

Echter: Meten is weten! Om de mate van besmetting van uw melkveestapel vast te stellen kunt u een tankmelkmonster langsbrengen op de praktijk, of aan ons meegeven tijdens een visite. Na laboratoriumonderzoek zal blijken of behandeling van (een deel) van de melkveestapel noodzakelijk is.

Houw

Regelmatig zien we uitbraken van houw bij met name volwassen koeien. Bij deze koeien is het hoornvlies flink ontstoken: dit is erg pijnlijk! De koe knijpt haar oog dicht, traant of er loopt zelfs pusachtige uitvloeiing uit het oog. De oogbol heeft vaak een grijs, witachtig uiterlijk en de koe ziet (bijna) niets met het betreffende oog.

Het is een aandoening die veroorzaakt wordt door de bacterie Moraxella bovis of Moraxella bovoculi. De verspreiding binnen een koppel vindt plaats door direct diercontact van koe tot koe of indirect door vliegen.Ter preventie is het belangrijk om adequate vliegenbestrijding toe te passen. Denk aan een goed geventileerde stal, schone roosters, boxen, melkstal- of robot en iedere 6 weken Butox Pour On over de rug. Om verspreiding te verminderen is het daarnaast noodzakelijk aangetaste dieren snel individueel te behandelen. Indien er niet of te laat gehandeld wordt, zal de ontsteking verergeren wat uiteindelijk tot perforatie van het hoornvlies kan leiden, en daarmee verlies van het oog.

Behandeling van een aangetast oog bestaat uit 2 á 3 dagen 3-4 keer daags zalven met een antibioticum zalf (wachttijd melk en vlees 0 dagen).

Aanvullend product BBP klauwgezondheid

20-06-2019

TAF-spray

Samenstelling
Per gram:
Werkzaam bestanddeel: Thiamfenicol 28,5mg

Doeldiersoorten
Paard, rund, geit, schaap, varken, nerts, konijn

Indicatie
Alle doeldiersoorten:
Behandeling van oppervlakkige wondinfecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor thiamfenicol. 

Rund, geit en schaap:
Behandeling van klauw- en hoefinfecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor thiamfenicol, zoals rotkreupel, interdigitale dermatitis (Stinkpoot) en digitale dermatitis (Mortellaro). 

Contra-indicatie
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Dosering & toediening
Voor cutaan gebruik
Spuitbus goed schudden voor gebruik
De te behandelen plek bespuiten gedurende 3 seconden (gelijk aan ongeveer 45mg thiamfenicol)
Naargelang van het genezingsproces mag de behandeling worden herhaald, gedurende maximaal 3 opeenvolgende dagen.

Wachttijd

Melk: 0 dagen. Vlees: 0 dagen.

Nieuwsflits KoeKompas en Blauwtong

20-06-2019

KoeKompas

Vanaf 2020 wordt er door zuivelorganisaties gebruik gemaakt van een nieuw systeem om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te waarborgen. Dit systeem, KoeMonitor is een combinatie van KoeData (voorheen CDM), KoeAlert en KoeKompas. 

KoeKompas bestaat al geruime tijd als management instrument en deelname is door verschillende zuivelondernemingen inmiddels in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Koekompas moet bij bedrijven leverend aan Friesland Campina voor het eind van december 2019 ingevuld zijn. Met KoeKompas kijken veehouder en dierenarts samen naar voeding, water, huisvesting, welzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Er wordt op veertig punten een score gegeven die met elkaar een risicoanalyse vormt. Aan de hand van de analyse krijgt u passend advies om de diergezondheid op uw bedrijf te verbeteren Hieronder een voorbeeld van het diagram:

Op dit bedrijf liggen de verbeterpunten vooral bij voeding & water + jongveeopfok

 U krijgt in het komende halfjaar een kaartje van ons met de datum, waarop wij bij u langskomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum van het BGP afgelopen voorjaar.
Stappenplan KoeKompas:

 • Maakte u nog gebruik van PBB?: geef dan voor 1 juli op Melkweb aan, dat u overstapt naar CDM. Dit kan via:
  • Melkweb > FocusPlanet > Koe > Eisen > Continue Diergezondheidsmonitoring
 • Meldt u zo snel mogelijk aan voor KoeKompas. Selecteer hier uw dierenarts: “Dierenkliniek Deventer”. Dit kan via:
  •   Melkweb > externe links > KoeKompas
 • U krijgt 3 weken voor de uitvoering van KoeKompas een kaartje met de voorgestelde datum en het tijdstip waarop we het KoeKompas op uw bedrijf komen invullen. Op de achterkant van dit kaartje staan een aantal gegevens, die we u vragen om vast in te vullen: dit vergemakkelijkt namelijk het bezoek.
 • Vul het veehouders gedeelte van KoeKompas niet meer dan enkele weken vooraf aan het bezoek door uw dierenarts in.

Blauwtong

We worden de laatste tijd veel gebeld door veehouders met vragen over een eventuele blauwtong vaccinatie. Blauwtong is een virus, wat door knutten wordt overgedragen en voor het eerst in 2008 in ons land is gesignaleerd. Na een verplichte vaccinatie is het niet meer gezien, tot nu toe.
In België en Duitsland zijn reeds klinische gevallen gemeld, en met de zomer op komst is de kans groot dat deze besmette knutten ook de Nederlandse grens zullen over steken. Verschijnselen van blauwtong zijn: enkele dagen acute hoge koorts, ontstoken ogen, benauwdheid en een productiedaling van 20-50%. Het typische beeld van de kapotte neusspiegel met korsten en neusuitvloeiing komt niet in alle gevallen voor, maar wordt ook gezien. Op de langere termijn: hogere kalversterfte, tegenvallende vruchtbaarheid en afwijkende kalveren. Vooral tijdens warme periodes in de zomer (hitte-stress) kunnen de symptomen ernstig zijn.

Over deze vaccinatie:
U mag hier zelf een keuze in maken, want de overheid houdt zich in tegenstelling tot de eerdere uitbraak op de vlakte. In essentie is de vraag: verzekeren door vaccineren, of niks doen en problemen riskeren? Het vaccin wordt op maat besteld, houd daarom rekening met een á twee dagen vertraging. Drie weken na de eerste vaccinatie krijgt de koppel een herhalingsvaccinatie, daarna volstaat eenmaal per jaar.

Terugblik veehoudersavond en vliegen vangen

23-04-2019

Wat een avond! Inmiddels alweer een paar weken geleden hebben we wederom een succesvolle veehouders-informatie avond gehad. Er is een hoop verteld en nog meer gedronken, dus voor de zekerheid (en voor de niet aanwezigen) hierbij de hoogtepunten.

De avond begon met een korte samenvatting van het jaar wat ruimschoots achter ons ligt: een bewogen 2018. Het vizier staat nu op de toekomst, waarin onder andere de Koe Kompas een rol gaat spelen. Het PBB en BGP komen te vervallen en zullen worden vervangen door een uitgebreidere bedrijfsanalyse, genaamd Koe Kompas. Iedereen die dit nog niet gedaan heeft kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op melkweb, zodat je alvast toegang krijgt tot je portaal op het zuivelplatform. Hier is allerhande informatie te vinden omtrent het Koe Kompas en zal op termijn ook het ‘veehouders deel’ van de Koe Kompas in te vullen zijn. Het inplannen van de afspraken volgt te zijner tijd, we zullen er zorg voor dragen dat iedereen in ieder geval vóór 31-12-2019 aan de beurt is geweest. Hiermee komt de jaarlijkse diergezondheidscheck (en mogelijk ook het Bedrijfsgezondheidsplan) te vervallen.

Lees meer…

Veehoudersavond 2019 – dinsdag 19 maart 20:00u Boode

12-03-2019

Over een week is het alweer zover, de jaarlijkse Veehoudersinformatie avond!

Na het grote succes van de jonge boeren avond is er nu dus weer een avond voor het grote publiek. In 2017 en 2018 hebben veel van jullie afscheid moeten nemen van koeien. Aangezien deze dieren meestal nog niet aan het einde van hun carrière waren, verkeerden ze in goede conditie, en waren er andere reden om afscheid te nemen zoals bijvoorbeeld celgetal. Een groot deel van deze koeien is naar het slachthuis gegaan, en een aantal van jullie kregen daags daarna slecht bericht: koe is (deels) afgekeurd. Hoe kan het dat een op het oog gezonde koe (deels) afgekeurd wordt? Een abces, bloeding of vieze baarmoeder spreekt voor zich. Maar een koe met vinnen? Dat is toch iets voor vissen??

We hebben dierenarts Pieter Jacobs als ervaringsdeskundige die komt vertellen over wat hij in de praktijk allemaal tegenkomt, en wat er allemaal bij komt kijken om dat lekkere stukje slow cooking sukade, malse biefstuk of grootmoeders gehaktballen te maken.

Daarnaast hebben we Wilma Steenveld van de Wageningen Universiteit weten te overtuigen om ons een stoomcursus bedrijfseconomie te geven op de boerderij. Dat zaken als mastitis, klauwproblemen of dode kalveren geld kosten spreekt voor zich. Maar hoe zit dat op het vruchtbaarheidsgebied? Wat zijn de effecten van een verlengde tussenkalftijd bijvoorbeeld? En hoe wordt dit beïnvloed door de invoer van de fosfaatrechten? Wilma is een ster met studenten, we weten volgende week of ze een groep oud(e) studenten/ervaringsdeskundigen ook wat wijzer heeft kunnen maken.

De afsluiting van de avond vindt plaats op de bekende plek in Boode: aan de bar. Graag drinken we met jullie een borrel op een bewogen 2018, en hopelijk een vruchtbaar 2019! 

Tot dinsdag 19 maart, 20.00u Boode Bathmen!
 

Controles op juiste inzet tweede keuze mastitis injectoren

Door de NVWA zijn wij gewezen op controles die worden uitgevoerd op het juiste gebruik van mastitis injectoren. Doel hiervan is om op basis van constateringen in het veld zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’ bij te sturen in plaats van achteraf boetes uit te delen.

Zoals bekend is  voor de behandeling van subklinische mastitis en graad 1 mastitis  de eerste keus Orbenin Lactation. Zonder onderbouwing mag voor de behandeling van deze types uierontsteking niet worden afgeweken van het bedrijfsbehandelplan. Bedrijven die alleen Avuloxil of Ubrolexin gebruiken voor de behandeling van mastitis moeten dit onderbouwen met bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepalingen.  Met deze informatie kunnen we individuele koeien gericht behandelen of een bedrijfshistorie opbouwen.

Nieuwsflits februari

07-02-2019

Workshop jongvee

Door de cursus verloskunde van vorige week weten we nu allemaal hoe we de kalfjes levend en gezond ter wereld kunnen laten komen. Nu is het tijd om ervoor te zorgen dat dit prille geluk opgroeit tot de topper van de toekomst!

Geef je daarom snel op voor de kalveropfokcursus op 25 februari van 11.00 tot 14.30 uur. Omdat het bij een goede kalveropfok toch vooral om goede voeding gaat, geven we het goede voorbeeld en wordt deze kalveropfokcursus een heerlijke lunchmeeting!
(En houd je ook nog een stukje middag over)

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Het gezonde jonge kalf, van 0-2 weken, dat vlot drinkt, goed groeit en geen diarree heeft. En wat te doen als het even wat minder loopt: We bespreken diverse kalverziektes en behandelingen. Verder gaan we biestkwaliteit vergelijken en kijken we welk kalf de meeste antistoffen heeft. Ook willen we de nieuwe waardes van kalfOK bespreken. Tijdens de lunch is het de bedoeling dat we met elkaar komen tot een voor ieder bedrijf praktisch uitvoerbare methode om van een pasgeboren kalf een topkoe in de dop te maken!!!

Geef je snel op, want voor je het weet zit het vol!

Registratie van mastitisgevallen

Weet u nog de ernst, duur en het herstel van de mastitisgevallen in 2018? Is er een bepaald kwartier of zijn er koeien van een bepaalde lactatie waarbij er meer uierontsteking optreedt? 

Ondanks dat deze gegevens vaak in een managementsprogramma staan wordt hier te weinig mee gedaan. In 2019 willen wij de uiergezonheid nog beter in kaart brengen met stickers die we op de deksel van een doos met mastitisinjectoren zullen plakken.   

Op het moment van behandeling noteert u het type mastitis en de gegevens van het dier. Ingevulde deksels kunt u bij ons inleveren en de gegevens zullen geanalyseerd worden zodat u een bedrijfsspecifiek advies krijgt voor de behandeling van mastitis.

Geheugen steuntje:
Type 1: Afwijkende melk: vlokken of slierten in de melk
Type 2: Afwijkende melk en afwijkend uier: hard, rood gezwollen en/of pijnlijk
Type 3: Afwijkende melk, afwijkend uier en afwijkende koe: koorts, minder melk en minder eetlust.

In ruil voor het inleveren van een deksel mag u twee gratis sneltesten laten uitvoeren op de praktijk.

Kalf OK, wat moet je ermee?

Zoals bekend, kan er via de zuivelfabrikant een rapportage over de gezondheid van het jongvee gemaakt worden. Met dit kalfOK-rapport krijgt u punten voor Focus Planet en bovendien is het verplicht voor de TopZuivel lijn.

Wij zouden het erg waarderen als wij, de dierenarts, deze rapportages in kunnen zien. Dit kan direct bij het “aanvinken” van de machtiging aan de zuivelonderneming (bij Friesland Foods op “melkveeweb”). Wanneer dit vergeten is, kunt u dit alsnog doen op melkveeweb: hiervoor trekt u de machtiging eerst in, vervolgens zet u de machtiging weer aan waarbij ook de dierenarts gemachtigd wordt.

Weet u niet zeker of de dierenarts gemachtigd is? Bel ons dan even, dan kijken wij of we de rapportage kunnen inzien op Veeonline, als we dit niet kunnen, staat de machtiging niet goed. Dank alvast voor de moeite!
 

GD onderzoek naar wormbesmettingen op melkveebedrijven

Heeft u een gesloten bedrijfsvoering (geen aanvoer) en weidt u het jongvee niet, maar de koeien wel?

Doe dan mee aan een (vrijwillig en gratis) onderzoek naar worminfecties. We zullen dan in 2019 allerlei monsters (mest, melk en bloed) gratis kunnen laten onderzoeken van dieren op uw bedrijf die voor het eerst naar buiten gaan komend weideseizoen.

Doet u geheel niet aan weidegang? Dan kunt u zich ook aanmelden, want dan past u in de “controle”-groep (groep waarmee de uitkomsten worden vergeleken om conclusies te kunnen trekken). U heeft dan geen voordeel in de uitslagen, want er zijn immers geen wormen op uw bedrijf, maar u krijgt wel een vergoeding hiervoor. U kunt zich opgeven bij ons voor dit onderzoek (graag zo snel mogelijk en in ieder geval voor begin maart 2019).


Nieuwsflits december

28-12-2018

Workshop Verloskunde

De eerste workshop in 2019 vindt plaats op woensdagmiddag 30 januari om 13:30 uur. Meld u nu aan om zeker te zijn van een plek!

Een flitsende start maken als koe, wie wil dat nou niet? Voor een flitsende start heb je een probleemloze bevalling nodig. In de cursus verloskunde hebben we het over maatregelen die risico’s rondom het geboorteproces zoveel mogelijk beperken. En als op welke manier dan ook het proces niet blijft vorderen, wat is dan het juiste moment en de juiste manier om in te grijpen?

 • Hoe herken je bijvoorbeeld een koe met een slag in de baarmoeder?
 • Hoe reanimeer je het beste een kalf wat niet ademt?

Met elkaar gaan we op zoek naar de meest ideale omstandigheden in de diverse bedrijfssituaties voor een probleemloos geboorteproces. Ook zullen we diverse abnormale liggingen van het ongeboren kalf bespreken en indien mogelijk ook oefenen.

Kampioenskoeien uit Okkenbroek

De familie Steegink uit Okkenbroek heeft een fantastisch resultaat gehaald op de HHH in Zwolle. De prijzenkast is weer gevuld met onder andere reservekampioen senior zwartbont, beste bedrijfscollectie roodbont en als klap op de vuurpijl algemeen kampioen roodbont. Gefeliciteerd!

Jonge boeren avond

Het is inmiddels al een maand geleden, maar het was me het avondje wel!

Op vrijdagavond 16 november heeft de eerste jongeboerenavond plaats gevonden. Met meer dan 30 aanwezigen is er aandachtig geluisterd naar het informatieve deel van de ‘oude bok’, dierenarts Ruben Tolboom. Na dit serieus interessante verhaal over de mogelijkheden en risico’s van mineralen, is er serieus gestreden in een heuse pubquiz. Na een spannende nek aan nek race ging uiteindelijk de lokale Battumse jeugd er met de felbegeerde hoofdprijs vandoor. En het was nog lang onrustig

KalfOK score

Om het instrument KalfOK ook voor uw dierenarts inzichtelijk te maken moet u een machtiging aanzetten. Wij verzoeken u vriendelijk om dit te doen, zodat wij ook op de hoogte kunnen zijn van deze cijfers. Hieronder staat hoe dit moet:

Op de website van Friesland Foods: melkweb, heeft u na inloggen de mogelijkheid om onder het kopje “duurzame ontwikkeling” en daarna “kalveropfok” een kruisje te zetten bij machtiging DAP (dierenartsenpraktijk).


Fijne feestdagen! Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits november

28-11-2018

Smartphone laboratorium: Biestopnamecheck

Biest staat al jarenlang in de schijnwerpers. ‘Veel, vlug en vaak’ is ondertussen alom bekend maar daarnaast zijn er nog veel meer factoren die een rol spelen. De manier van toedienen, kwaliteit, hygiëne, vaccinatie en de manier van ontdooien bij diepvries is kleine een greep uit de zaken die van invloed zijn op de opname van de biest.
Wilt u controleren of de methodes die u toepast voor voldoende opname van de antilichamen in het kalf zorgt? Dit onderzoek kunnen we nu tijdens een bedrijfsbezoek uitvoeren!
Er is een nieuwe innovatieve sneltest beschikbaar voor het controleren van de biestopname bij uw kalveren. In tien minuten kunnen we u vertellen hoeveel antilichamen het kalf via de biest heeft opgenomen. Het enige wat wij hiervoor nodig hebben is een bloedje, de testkit en onze mobiele telefoon.

Aankondiging workshops

Wie voert de kalfjes op uw bedrijf?

Een cursus voor iedereen die zich intensief bezig houdt met het voeren van de kalveren in de eerste levensdagen en maanden. Want de persoon die voert, weet meestal ook het best hoe het met de kalfjes gaat. In de dagelijkse praktijk zien we vaak dat dit kalverwerk door echtgenote, vriendin, opa of oma gedaan wordt. Specifiek jullie, nodigen we dan ook van harte uit om bij ons de workshop kalver opfok te volgen!

In de workshop staan de beginselen van de ideale jongveeopfok centraal: van afkalven en eerste biestgift tot ruwvoeropname ten tijde van spenen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen, om uiteindelijk zoveel met mogelijk praktische tips weer huiswaarts te keren.

 

Vruchtbaarheid; meer dan ABCD

Dit voorjaar is er op de veehouders informatieavond voor het eerst over het ABCD-systeem gesproken. Dit wordt inmiddels veelvuldig toegepast, maar een goede vruchtbaarheid is meer dan dat!

Wat zijn de voordelen van een korte afkalfleeftijd vaarzen (ALVA)? Is een korte tussen kalf tijd in het huidige fosfaat stelsel juist wel of niet aantrekkelijk? En hoe kom ik tot zo’n korte TKT? In deze praktische workshop gaat u aan het rekenen met uw eigen bedrijfsdata om er achter te komen waar (mogelijk) geld blijft liggen, en hoe in de huidige setting, of met minimale aanpassingen uw veestapel beter kan presteren.

Verloskunde

Een flitsende start maken als koe, wie wil dat nou niet? Voor een flitsende start heb je een probleemloze bevalling nodig. In de cursus verloskunde hebben we het over maatregelen die risico’s rondom het geboorteproces zoveel mogelijk beperken. En als op welke manier dan ook het proces niet blijft vorderen, wat is dan het juiste moment en de juiste manier om in te grijpen?

 • Hoe herken je bijvoorbeeld een koe met een slag in de baarmoeder?
 • Hoe reanimeer je het beste een kalf wat niet ademt?

Met elkaar gaan we op zoek naar de meest ideale omstandigheden in de diverse bedrijfssituaties voor een probleemloos geboorteproces. Ook zullen we diverse abnormale liggingen van het ongeboren kalf bespreken en indien mogelijk ook oefenen.

Digitale herinneringen Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren stuurt sinds kort geen brieven per post meer naar u als veehouder om u te herinneren aan onderzoeken die moeten gebeuren (bijv. halfjaarlijkse controle BVD jongvee).
Wanneer u te laat bent met bloedtappen, kunnen er vervelende consequenties zijn zoals het verlies van uw status en veel kosten om deze (verplichte) status weer terug te kunnen krijgen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om tijdig contact met ons op te nemen voor een afspraak.