Veehoudersavond 2019 – dinsdag 19 maart 20:00u Boode

12-03-2019

Over een week is het alweer zover, de jaarlijkse Veehoudersinformatie avond!

Na het grote succes van de jonge boeren avond is er nu dus weer een avond voor het grote publiek. In 2017 en 2018 hebben veel van jullie afscheid moeten nemen van koeien. Aangezien deze dieren meestal nog niet aan het einde van hun carrière waren, verkeerden ze in goede conditie, en waren er andere reden om afscheid te nemen zoals bijvoorbeeld celgetal. Een groot deel van deze koeien is naar het slachthuis gegaan, en een aantal van jullie kregen daags daarna slecht bericht: koe is (deels) afgekeurd. Hoe kan het dat een op het oog gezonde koe (deels) afgekeurd wordt? Een abces, bloeding of vieze baarmoeder spreekt voor zich. Maar een koe met vinnen? Dat is toch iets voor vissen??

We hebben dierenarts Pieter Jacobs als ervaringsdeskundige die komt vertellen over wat hij in de praktijk allemaal tegenkomt, en wat er allemaal bij komt kijken om dat lekkere stukje slow cooking sukade, malse biefstuk of grootmoeders gehaktballen te maken.

Daarnaast hebben we Wilma Steenveld van de Wageningen Universiteit weten te overtuigen om ons een stoomcursus bedrijfseconomie te geven op de boerderij. Dat zaken als mastitis, klauwproblemen of dode kalveren geld kosten spreekt voor zich. Maar hoe zit dat op het vruchtbaarheidsgebied? Wat zijn de effecten van een verlengde tussenkalftijd bijvoorbeeld? En hoe wordt dit beïnvloed door de invoer van de fosfaatrechten? Wilma is een ster met studenten, we weten volgende week of ze een groep oud(e) studenten/ervaringsdeskundigen ook wat wijzer heeft kunnen maken.

De afsluiting van de avond vindt plaats op de bekende plek in Boode: aan de bar. Graag drinken we met jullie een borrel op een bewogen 2018, en hopelijk een vruchtbaar 2019! 

Tot dinsdag 19 maart, 20.00u Boode Bathmen!
 

Controles op juiste inzet tweede keuze mastitis injectoren

Door de NVWA zijn wij gewezen op controles die worden uitgevoerd op het juiste gebruik van mastitis injectoren. Doel hiervan is om op basis van constateringen in het veld zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’ bij te sturen in plaats van achteraf boetes uit te delen.

Zoals bekend is  voor de behandeling van subklinische mastitis en graad 1 mastitis  de eerste keus Orbenin Lactation. Zonder onderbouwing mag voor de behandeling van deze types uierontsteking niet worden afgeweken van het bedrijfsbehandelplan. Bedrijven die alleen Avuloxil of Ubrolexin gebruiken voor de behandeling van mastitis moeten dit onderbouwen met bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepalingen.  Met deze informatie kunnen we individuele koeien gericht behandelen of een bedrijfshistorie opbouwen.

Nieuwsflits februari

07-02-2019

Workshop jongvee

Door de cursus verloskunde van vorige week weten we nu allemaal hoe we de kalfjes levend en gezond ter wereld kunnen laten komen. Nu is het tijd om ervoor te zorgen dat dit prille geluk opgroeit tot de topper van de toekomst!

Geef je daarom snel op voor de kalveropfokcursus op 25 februari van 11.00 tot 14.30 uur. Omdat het bij een goede kalveropfok toch vooral om goede voeding gaat, geven we het goede voorbeeld en wordt deze kalveropfokcursus een heerlijke lunchmeeting!
(En houd je ook nog een stukje middag over)

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Het gezonde jonge kalf, van 0-2 weken, dat vlot drinkt, goed groeit en geen diarree heeft. En wat te doen als het even wat minder loopt: We bespreken diverse kalverziektes en behandelingen. Verder gaan we biestkwaliteit vergelijken en kijken we welk kalf de meeste antistoffen heeft. Ook willen we de nieuwe waardes van kalfOK bespreken. Tijdens de lunch is het de bedoeling dat we met elkaar komen tot een voor ieder bedrijf praktisch uitvoerbare methode om van een pasgeboren kalf een topkoe in de dop te maken!!!

Geef je snel op, want voor je het weet zit het vol!

Registratie van mastitisgevallen

Weet u nog de ernst, duur en het herstel van de mastitisgevallen in 2018? Is er een bepaald kwartier of zijn er koeien van een bepaalde lactatie waarbij er meer uierontsteking optreedt? 

Ondanks dat deze gegevens vaak in een managementsprogramma staan wordt hier te weinig mee gedaan. In 2019 willen wij de uiergezonheid nog beter in kaart brengen met stickers die we op de deksel van een doos met mastitisinjectoren zullen plakken.   

Op het moment van behandeling noteert u het type mastitis en de gegevens van het dier. Ingevulde deksels kunt u bij ons inleveren en de gegevens zullen geanalyseerd worden zodat u een bedrijfsspecifiek advies krijgt voor de behandeling van mastitis.

Geheugen steuntje:
Type 1: Afwijkende melk: vlokken of slierten in de melk
Type 2: Afwijkende melk en afwijkend uier: hard, rood gezwollen en/of pijnlijk
Type 3: Afwijkende melk, afwijkend uier en afwijkende koe: koorts, minder melk en minder eetlust.

In ruil voor het inleveren van een deksel mag u twee gratis sneltesten laten uitvoeren op de praktijk.

Kalf OK, wat moet je ermee?

Zoals bekend, kan er via de zuivelfabrikant een rapportage over de gezondheid van het jongvee gemaakt worden. Met dit kalfOK-rapport krijgt u punten voor Focus Planet en bovendien is het verplicht voor de TopZuivel lijn.

Wij zouden het erg waarderen als wij, de dierenarts, deze rapportages in kunnen zien. Dit kan direct bij het “aanvinken” van de machtiging aan de zuivelonderneming (bij Friesland Foods op “melkveeweb”). Wanneer dit vergeten is, kunt u dit alsnog doen op melkveeweb: hiervoor trekt u de machtiging eerst in, vervolgens zet u de machtiging weer aan waarbij ook de dierenarts gemachtigd wordt.

Weet u niet zeker of de dierenarts gemachtigd is? Bel ons dan even, dan kijken wij of we de rapportage kunnen inzien op Veeonline, als we dit niet kunnen, staat de machtiging niet goed. Dank alvast voor de moeite!
 

GD onderzoek naar wormbesmettingen op melkveebedrijven

Heeft u een gesloten bedrijfsvoering (geen aanvoer) en weidt u het jongvee niet, maar de koeien wel?

Doe dan mee aan een (vrijwillig en gratis) onderzoek naar worminfecties. We zullen dan in 2019 allerlei monsters (mest, melk en bloed) gratis kunnen laten onderzoeken van dieren op uw bedrijf die voor het eerst naar buiten gaan komend weideseizoen.

Doet u geheel niet aan weidegang? Dan kunt u zich ook aanmelden, want dan past u in de “controle”-groep (groep waarmee de uitkomsten worden vergeleken om conclusies te kunnen trekken). U heeft dan geen voordeel in de uitslagen, want er zijn immers geen wormen op uw bedrijf, maar u krijgt wel een vergoeding hiervoor. U kunt zich opgeven bij ons voor dit onderzoek (graag zo snel mogelijk en in ieder geval voor begin maart 2019).


Nieuwsflits december

28-12-2018

Workshop Verloskunde

De eerste workshop in 2019 vindt plaats op woensdagmiddag 30 januari om 13:30 uur. Meld u nu aan om zeker te zijn van een plek!

Een flitsende start maken als koe, wie wil dat nou niet? Voor een flitsende start heb je een probleemloze bevalling nodig. In de cursus verloskunde hebben we het over maatregelen die risico’s rondom het geboorteproces zoveel mogelijk beperken. En als op welke manier dan ook het proces niet blijft vorderen, wat is dan het juiste moment en de juiste manier om in te grijpen?

 • Hoe herken je bijvoorbeeld een koe met een slag in de baarmoeder?
 • Hoe reanimeer je het beste een kalf wat niet ademt?

Met elkaar gaan we op zoek naar de meest ideale omstandigheden in de diverse bedrijfssituaties voor een probleemloos geboorteproces. Ook zullen we diverse abnormale liggingen van het ongeboren kalf bespreken en indien mogelijk ook oefenen.

Kampioenskoeien uit Okkenbroek

De familie Steegink uit Okkenbroek heeft een fantastisch resultaat gehaald op de HHH in Zwolle. De prijzenkast is weer gevuld met onder andere reservekampioen senior zwartbont, beste bedrijfscollectie roodbont en als klap op de vuurpijl algemeen kampioen roodbont. Gefeliciteerd!

Jonge boeren avond

Het is inmiddels al een maand geleden, maar het was me het avondje wel!

Op vrijdagavond 16 november heeft de eerste jongeboerenavond plaats gevonden. Met meer dan 30 aanwezigen is er aandachtig geluisterd naar het informatieve deel van de ‘oude bok’, dierenarts Ruben Tolboom. Na dit serieus interessante verhaal over de mogelijkheden en risico’s van mineralen, is er serieus gestreden in een heuse pubquiz. Na een spannende nek aan nek race ging uiteindelijk de lokale Battumse jeugd er met de felbegeerde hoofdprijs vandoor. En het was nog lang onrustig

KalfOK score

Om het instrument KalfOK ook voor uw dierenarts inzichtelijk te maken moet u een machtiging aanzetten. Wij verzoeken u vriendelijk om dit te doen, zodat wij ook op de hoogte kunnen zijn van deze cijfers. Hieronder staat hoe dit moet:

Op de website van Friesland Foods: melkweb, heeft u na inloggen de mogelijkheid om onder het kopje “duurzame ontwikkeling” en daarna “kalveropfok” een kruisje te zetten bij machtiging DAP (dierenartsenpraktijk).


Fijne feestdagen! Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Nieuwsflits november

28-11-2018

Smartphone laboratorium: Biestopnamecheck

Biest staat al jarenlang in de schijnwerpers. ‘Veel, vlug en vaak’ is ondertussen alom bekend maar daarnaast zijn er nog veel meer factoren die een rol spelen. De manier van toedienen, kwaliteit, hygiëne, vaccinatie en de manier van ontdooien bij diepvries is kleine een greep uit de zaken die van invloed zijn op de opname van de biest.
Wilt u controleren of de methodes die u toepast voor voldoende opname van de antilichamen in het kalf zorgt? Dit onderzoek kunnen we nu tijdens een bedrijfsbezoek uitvoeren!
Er is een nieuwe innovatieve sneltest beschikbaar voor het controleren van de biestopname bij uw kalveren. In tien minuten kunnen we u vertellen hoeveel antilichamen het kalf via de biest heeft opgenomen. Het enige wat wij hiervoor nodig hebben is een bloedje, de testkit en onze mobiele telefoon.

Aankondiging workshops

Wie voert de kalfjes op uw bedrijf?

Een cursus voor iedereen die zich intensief bezig houdt met het voeren van de kalveren in de eerste levensdagen en maanden. Want de persoon die voert, weet meestal ook het best hoe het met de kalfjes gaat. In de dagelijkse praktijk zien we vaak dat dit kalverwerk door echtgenote, vriendin, opa of oma gedaan wordt. Specifiek jullie, nodigen we dan ook van harte uit om bij ons de workshop kalver opfok te volgen!

In de workshop staan de beginselen van de ideale jongveeopfok centraal: van afkalven en eerste biestgift tot ruwvoeropname ten tijde van spenen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen, om uiteindelijk zoveel met mogelijk praktische tips weer huiswaarts te keren.

 

Vruchtbaarheid; meer dan ABCD

Dit voorjaar is er op de veehouders informatieavond voor het eerst over het ABCD-systeem gesproken. Dit wordt inmiddels veelvuldig toegepast, maar een goede vruchtbaarheid is meer dan dat!

Wat zijn de voordelen van een korte afkalfleeftijd vaarzen (ALVA)? Is een korte tussen kalf tijd in het huidige fosfaat stelsel juist wel of niet aantrekkelijk? En hoe kom ik tot zo’n korte TKT? In deze praktische workshop gaat u aan het rekenen met uw eigen bedrijfsdata om er achter te komen waar (mogelijk) geld blijft liggen, en hoe in de huidige setting, of met minimale aanpassingen uw veestapel beter kan presteren.

Verloskunde

Een flitsende start maken als koe, wie wil dat nou niet? Voor een flitsende start heb je een probleemloze bevalling nodig. In de cursus verloskunde hebben we het over maatregelen die risico’s rondom het geboorteproces zoveel mogelijk beperken. En als op welke manier dan ook het proces niet blijft vorderen, wat is dan het juiste moment en de juiste manier om in te grijpen?

 • Hoe herken je bijvoorbeeld een koe met een slag in de baarmoeder?
 • Hoe reanimeer je het beste een kalf wat niet ademt?

Met elkaar gaan we op zoek naar de meest ideale omstandigheden in de diverse bedrijfssituaties voor een probleemloos geboorteproces. Ook zullen we diverse abnormale liggingen van het ongeboren kalf bespreken en indien mogelijk ook oefenen.

Digitale herinneringen Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren stuurt sinds kort geen brieven per post meer naar u als veehouder om u te herinneren aan onderzoeken die moeten gebeuren (bijv. halfjaarlijkse controle BVD jongvee).
Wanneer u te laat bent met bloedtappen, kunnen er vervelende consequenties zijn zoals het verlies van uw status en veel kosten om deze (verplichte) status weer terug te kunnen krijgen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om tijdig contact met ons op te nemen voor een afspraak.

Nieuwsflits en uitnodiging jonge boeren

26-10-2018

Uitnodiging – Eerste editie van jonge boeren avond

De eerste, nu al legendarische ‘jonge boeren’ avond vindt plaats op vrijdag 16 november! Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we deze vrijdagavond een ware pubquiz organiseren. Maar voor het zoete eerst het zuur.

Speciaal voor de jonge boeren komt er een oude rot uit het vak vertellen over de zin en onzin rondom mineralen. Iedereen geeft ze, maar geeft iedereen ze goed, goed genoeg, teveel of juist te weinig? Kan een overmaat ook kwaad? En wat kom je dan zoal tegen?

Goed. Het vragenvuur is nu al gestart, vrijdag de 16e volgen de antwoorden op deze vragen en  andere vragen waarop je het antwoord niet had hoeven weten.

Locatie: Boode, Bathmen
Tijdstip: 20.00 uur

Let wel: deze avond is voor jonge boeren/boerinnen tot en met 35 jaar!

Vervangend product voor Procpen 30

Procpen 30 is vanaf heden niet meer leverbaar. Voor de volgende indicaties is het vervangende product Procapen.

Volwassen koeien
Stinkpoot
Tussenklauwontsteking
Gewricht- en klauwontsteking
Longontsteking/bronchitis
Scherp-in

Jongvee
Navelontsteking
Gewricht- en klauwontsteking

REG NL Middel Doeldier Toediening Dosering Freq. Duur in dgn
 102321      Procapen
100 ml
    Rund In de spier (IM) 1 ml per
15 kg LG
1 x per dag          3

Wachttijd
Melk 6 dagen
Vlees 14 dagen

Wat betreft werkzame stof en concentratie is het middel exact hetzelfde als Procpen. Reden voor vervanging zijn afgekeurde grondstoffen van Procpen voor onbepaalde tijd. Het is belangrijk dat u deze pagina print en bewaart bij uw BBP. Bij het opstellen van de nieuwe BBP’s volgend jaar wordt de medicatie aangepast. Overigens blijft deze tekst, net als alle andere nieuwsflitsen, ook op de website leesbaar.

Nieuwsflits antischimmel en verder

08-10-2018

Belangrijk: Digitalisering 1 op 1 overeenkomst

Binnenkort kunt u van inforund een mail verwachten waar in staat dat de bilaterale overeenkomst met Dierenkliniek Deventer is komen te vervallen. Meteen daarna volgt een verzoek tot ondertekening van een nieuwe bilaterale overeenkomst. Dit is met een paar muisklikken ‘gepiept’ waarna u er in de toekomst geen omkijken meer naar heeft. Voor controleurs van Qlip hoeft u niet meer de hele boekhouding overhoop te halen op zoek naar dat ene document, er hoeven geen papiertjes meer uitgeprint te worden in het geval van een vervangende dierenarts door zwangerschap of een gebroken pols. Alleen maar voordelen dus, maar: pas geldig als u heeft getekend digitaal!

Antischimmel

En dan het volgende. De pepernoten liggen al weken in de schappen, speculaas en chocoladeletters op iedere straathoek. Het wachten is nog op die goedheiligman op zijn.. schimmel!

Schimmel, in de volksmond ook wel ringschurft of ringworm genoemd wordt veroorzaakt door de huidschimmel Trichophyton verrucosum. De besmetting vindt vooral plaats door direct contact tussen dieren maar is ook indirect mogelijk via stalonderdelen en gereedschappen (ook de injectiespuit!). Kalveren kunnen drager van de schimmel zijn zonder zichtbare verschijnselen, maar door een verminderde weerstand, hoge infectiedruk en/of een slecht stalklimaat (warm, vochtig) kan de besmetting snel om zich heen grijpen.
Gevolg is een stal vol kalveren met ringvormige grijze kale plekken op de kop rondom de ogen, in de hals, en in ernstige gevallen ook de gehele romp. Dieren bouwen na een infectie weerstand op tegen huidschimmel, maar dit kan maanden duren. In sommige gevallen is de infectie zo heftig dat de kalveren dusdanig verzwakken door ontsteking van de gehele opperhuid, dat zij hieraan sterven of door de dierenarts uit hun lijden verlost moeten worden.
Ook als een schimmelinfectie niet zo heftig verloopt hebben de kalveren hier ongemak van, wat zich ‘terugbetaald’ in gemiste groei. Ze bereiken later hun inseminatie gewicht dus de afkalfleeftijd stijgt, en daarmee het aantal stuks jongvee. Daarnaast is het een zoönose! Oftewel: een dierziekte die ook voor de mens gevaarlijk is. Dit is extra belangrijk voor bedrijven met een publieke functie of neventak. Want in tegenstelling tot koeien bouwen wij er geen weerstand tegen op!

Sinds kort is er een nieuw schimmelvaccin op de markt dat veilig ingezet kan worden bij kalveren vanaf 1 dag leeftijd en wat bescherming geeft tot minimaal 5 jaar na vaccinatie.

(herhalingsvaccinatie 10-14 dagen na de eerste) Dit kan zowel preventief als curatief: dus heeft u problemen en wilt u er vanaf? Of wilt u juist de problemen voor zijn: vaccineer! En het beste nieuws: het is betaalbaarder geworden dan de oude entstof.
Valt pakjesavond wel heel vroeg dit jaar.
Vraag uw dierenarts voor meer informatie, of om meteen een afspraak te maken!

Vervangend product voor Norodine 24 solution for injection

Norodine 24 solution for injection is niet meer leverbaar. Voor de indicatie kalverdiarree is het vervangende product Amphoprim. Dit is hetzelfde product dat u gebruikt voor de indicatie klinische mastitis graad 3.

REG NL Middel Doeldier Toediening Dosering Freq. Duur
i. dgn
W.tijd M.
i. dgn
W.tijd V.
i. dgn
8471 Amphoprim 100 ml Kalf/niet-melkgevend In de spier (IM) 1 ml per 16 kg LG 2 x per dag 3 – 5 7 28

Wat betreft indicatie en wachttijden is het middel exact hetzelfde als de Norodine 24. Reden voor vervanging is een productiestop van Norodine 24 voor onbepaalde tijd. Omdat de Norodine nog op uw bedrijfsbehandelplan staat is het belangrijk dat u deze pagina print en bewaart bij uw BBP. Bij het opstellen van de nieuwe BBP’s volgend jaar wordt het plan aangepast. Overigens blijft deze tekst, net als alle andere nieuwsflitsen, ook op de website leesbaar!

Nieuwsflits Pinkengriep

17-09-2018

De R zit weer in de maand..

De dagen worden korter, de nachten kouder; voor het jongvee betekent dit een verhoogd risico op longontsteking. Snotneuzen, hoge koorts, hoesten helaas kennen we het allemaal wel.

Het pinkengriep-virus tast het longweefsel aan, en zo kan een bacterie de kans krijgen om een ‘super-infectie’ te veroorzaken waarbij de dieren koorts hebben, ernstig hoesten en vaak benauwd zijn. Een uitgebreide behandeling met koortsremmers en antibiotica is dan helaas noodzakelijk. Ondanks behandeling lopen dieren vaak blijvende schade aan de longen en groeivertraging op.

Voorkomen is beter dan genezen!

Hoe is nu te voorkomen dat de dieren zo ziek worden?

Een goede huisvesting (voldoende frisse lucht, geen tocht, droge boxjes/stal) en een optimale weerstand bij de kalfjes zorgt voor minder kans op aanslaan van de infectie. Een kalverbodywarmer zorgt dat het jonge kalf ook in een koude omgeving lekker warm blijft en zijn energie kan gebruiken om infecties te weren en te groeien.

Vaccinatie

Wij adviseren om de weerstand van de kalfjes zeker in de wintermaanden extra te ondersteunen door de dieren te vaccineren tegen pinkengriep. Hierbij zijn er twee verschillende vaccins beschikbaar met ieder een andere werkzame tijd, specifieke bescherming en wijze van gebruik. Overleg met ons wat voor jullie bedrijf de beste strategie is.

Rispoval neusenting voor vroege en snelle bescherming. Bij de jonge kalfjes van een week oud kan gevaccineerd worden met de neusenting. Deze is 3 maanden werkzaam tegen de belangrijkste verwekkers van pinkengriep.

Bovipast voor uitgebreide en langdurige bescherming. Kalveren worden twee keer gevaccineerd vanaf 2 weken leeftijd. Dit vaccin beschermt naast de meest voorkomende virussen ook tegen pasteurella, een belangrijke bacteriele verwekker van longontsteking.

Mocht het kalf helaas toch gegrepen worden door longontsteking, dan blijft er niks anders over dan de dieren grondig te behandelen met een middel dat specifiek voor deze aandoening is geregistreerd volgens bedrijfsbehandelplan. Helaas is er dan vaak al wel schade opgetreden aan de longen met mogelijk blijvende restverschijnselen tot gevolg. (slechte groei, slechte productie etc)

Harry en zijn avonturen:

Dankzij het feit dat mijn baasje elke nacht de sproeier in de wei heeft gezet, heb ik de hele zomer mooi groen gras in de wei kunnen eten. Ze vond het alleen niet zo leuk, dat ik steeds de slang doormidden probeer te bijten. Het is me gelukt er een paar extra sproeigaatjes in te krijgen. Verder was ik erg blij met de partytent voor de schaduw…. Helaas vloog die wel door de lucht bij de enige regenbui van eind juli.

Omdat ik toch wel behoorlijk moest zweten in de warme periode, heeft mijn baas op mijn rug de haren kort geschoren: dit voelt wel lekker fris aan. Tevens heeft ze er een goedje opgegoten (Butox) en sindsdien heb ik helemaal geen last meer van de vliegen: geweldig!

Groetjes van Harry (PS: ben ook erg blij met mijn “krabpaal”).

Artikel AD: Rondzwervend afval scheurt magen van koeien open

24-07-2018

Gemeenten willen snel statiegeld op plastic en blik. Ook boeren zijn het zwerfafval zat. Scherpe stukken plastic en blik scheuren de magen van een koe open.

Veel zwerfafval komt in de natuur tussen het hooi van de koeien. ,,Koeien zijn hele gulzige eters en ze proeven niet wat ze eten. Dan krijgen ze veel plastic binnen”, zegt veearts Sjoerd Malda, terwijl hij rondloopt op een boerderij in Epse. ,,Ik kom eens per week bij een koe die er last van heeft. Vanochtend nog.”

Bekijk de video en lees het hele artikel op AD.nl

Zomerflits: Harry en de aanhoudende hitte

22-07-2018

Even voorstellen: Ik ben Harry

Ik ben een kruising Belgisch Blauw kalf van 11 weken oud en woon sinds 2 weken bij Karin van Heuven-van Kats. Hoe is dit zo gekomen, zult u zich misschien afvragen. Ik ben een stierkalf wat is geboren op een melkveebedrijf half april dit jaar. Helaas waren mijn beide voorpoten bij de geboorte zo krom dat ik niet kon lopen

Ondanks de fysiotherapie en spalken lukte het niet om mijn poten ook maar iets rechter te krijgen. Het zag er niet goed voor me uit, want de   dierenarts werd gebeld voor euthanasie. Gelukkig wilden de dierenartsen wel iets nieuws proberen en toen ben ik geopereerd: de buigpezen aan de achterkant van mijn voorpoten zijn doorgesneden toen ik onder narcose lag. Tegelijkertijd ben ik (helaas) gecastreerd. Daarna heb ik 3 weken in het gips rondgehobbeld. Ik was blij dat het gips eraf mocht en nadat ik van de melk ben gehaald ben ik in de weide aan de Schaarsweg terecht gekomen. Op het melkveebedrijf was geen plek voor mij. De komende tijd zal ik af en toe wat stukjes in deze nieuwsflits schrijven. Tot dan en ik houd u op de hoogte van mijn avonturen!

De aanhoudende hitte

We hebben er allemaal last van: de aanhoudende hitte. Fijn voor op vakantie, maar je wordt er niet productiever van. Koeien hebben bij een temperatuur van 20°C en een luchtvochtigheid van 60-80 procent al last van de warmte. Hoe hoger de temperatuur hoe meer energie een koe gebruikt om zichzelf te koelen. Eigenlijk heeft de koe dan dus meer voeding dan normaal nodig om in die energie te voorzien. Maar als koeien het te warm hebben, gaan ze juist minder eten. Pensverzuring en een teruglopende melkgift zijn het mogelijke gevolg.

Koeien met hittestress grazen nog maar heel weinig, drinken veel en rusten voortdurend. Door de geringe grasopname geven ze veel minder melk. Vaak hebben ze nog wel trek in krachtvoer, maar daardoor ligt een verstoorde balans tussen ruw- en krachtvoer en daarmee pensverzuring op de loer. Nog minder eetlust is daarvan het resultaat: een neerwaartse spiraal. Ook een verminderde conditie en verlaagde weerstand zijn het gevolg van hittestress.

Door de aanhoudende droogte staat er ook nog nauwelijks lekker gras in de weilanden, wat de opnamehoeveelheid  van ruwvoer verder verkleint. koeien die niet meer lekker grazen, gaan hangen in de wei of ‘vergaderplekken’ houden. Dat is een heel duidelijk teken dat de dieren het te warm hebben en dat ze in liever naar hun goed geventileerde, geïsoleerde stal willen.
Zeker bij de temperaturen die voor volgende week voorspeld worden is het verstandig de koeien overdag binnen te houden en ’s nachts naar buiten te doen.

Verschijnselen die op kunnen treden bij hittestress zijn:

 • snelle en pompende ademhaling
 • zweten en speekselen; hierdoor verliest de koe veel vocht en bicarbonaat en dit leidt tot een verhoogd risico op pensverzuring
 • extra wateropname
 • verminderde droge stof-opname (tot 22%!)
 • twee tot drie uur per dag minder liggen; staand kunnen koeien hun warmte makkelijker kwijt
 • verminderde melkproductie
 • verminderde weerstand met als gevolg uier- en klauwproblemen

Er zijn maatregelen die u kunt nemen om bovengenoemde nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken:

 • Zorg voor voldoende schaduw in de wei, of liever nog, houd de dieren bij warm weer overdag binnen
 • Zorg voor voldoende en grote waterbakken met schoon en fris water (bij warm weer extra waterbakken plaatsen)
 • Voedingsmaatregelen: vaker voeren in kleine porties zodat het voer minder opwarmt, de krachtvoergift verminderen en 200 gram bicarbonaat per koe per dag bijvoeren om pensverzuring tegen te gaan
 • Dakisolatie; de lucht onder niet-geïsoleerde daken is al snel 10 graden warmer
 • Koel het dak met water
 • Koel de koeien met ventilatoren (eventueel in combinatie met een sproei-installatie)
 • Bij een zieke koe: zorg dat hij voldoende koel blijft door haar inde schaduw te laten liggen/lopen (tentje erover, of parasol), en koel de warme koe extra af door koud water over haar lichaam te gieten.
 • Vergeet ook vooral uw jongste dieren: zorg voor schaduw bij de kalfjes en bied onbeperkt extra water aan tussen de (normale) melkporties door.

 

Vervangend produkt voor Procpen

Per heden is er een vervangend produkt op onze plank gekomen: met bijna dezelfde naam…..

Naam product:           Procpen 30.
Registratienummer: REGNL 9933.
Dosering:                  1 ml per 30 kg lichaamsgewicht in de spier 1 keer daags
Duur behandeling:   3-5 dagen
Wachttijd:                 melk 3 dagen, vlees 5 dagen

Wat betreft indicatie en wachttijden is het middel exact hetzelfde als de procpen. De reden voor dit andere produkt is dat de fabrikant het oorspronkelijke middel niet meer produceert. Omdat de “oude” Procpen nog op uw Bedrijfsbehandelplan staat is het belangrijk dat u dit stukje tekst print en bewaart bij uw BBP. U kunt het trouwens ook nog altijd opzoeken op onze website. Dit is dus een (tijdelijke) bijlage voor uw BBP tot hier volgend jaar een nieuwe voor wordt opgesteld.

Jaarlijks tankmelkonderzoek loopt weer!

11-07-2018

Het weideseizoen is in volle gang! Hoewel het gras op dit moment niet echt wil groeien kunnen u koeien wel maag- en darmwormen opnemen. Net als in 2017 bieden wij ook dit jaar weer gratis onderzoek aan van uw tankmelk. Hiermee kunnen we ook dit jaar weer de status van uw veestapel in de gaten houden.

Wormen bij melkvee

Dat wormen voor diarree, groeivertraging en zieke kalveren kunnen zorgen weten we allemaal. Minder bekend is dat bij volwassen koeien een wormbesmetting verantwoordelijk kan zijn voor verlies van melkgift en daling van de vruchtbaarheid. En dat terwijl dit toch redelijk veel voorkomt. Lees meer…