Pas op met vlooienproducten bij katten

We zien in Nederland nog regelmatig katten met ernstige vergiftigingsverschijnselen door het gebruik van permethrin bevattende pipetjes. Dit zijn bijna altijd pipetjes voor honden of katten die in contact zijn met honden die net behandeld zijn.

  • Gebruik nooit middelen voor honden op katten!
  • Gebruik nooit middelen waar permethrin in zit op katten!
  • Lees altijd de bijsluiter voor u een middel toedient, veel producten worden op gewicht gedoseerd.
  • Koop vlooienmiddelen op adressen waar u goed advies krijgt. Vraag voor de zekerheid naar de werkzame stof.

Permethrin wordt gebruikt als anti-teken en antivlooien middel in pipetjes. Het zit in veel, overigens uitstekende producten voor honden. Katten zijn echter veel gevoeliger voor permethrin en lopen al snel een risico op vergiftiging. In Engeland en de Verenigde Staten is het de meest voorkomende intoxicatie bij katten. Ook in Nederland worden regelmatig vergiftigingen gemeld bij het Nationaal Vergiftigingen Centrum. De verschijnselen die vaak worden gezien zijn krampen, spiertrillingen, speekselen, een dronken gang en maagdarmklachten. Permethrin kan dodelijk zijn voor katten in de dosering die voor honden gebruikt wordt. Behandeling bestaat uit het weghalen van de permethrin op de huid door te scheren en wassen van de plek waar het pipetje wordt toegediend. Vervolgens volgt vaak een traject van opname in de kliniek waarbij via infuus medicatie wordt toegediend om de krampen onder controle te houden.
De symptomen beginnen enkele uren na contact met de permethrin en kunnen tot 72 uur na contact nog aanvangen. Behandeling is meestal gedurende 24 tot 72 uur nodig maar is soms nog veel langer noodzakelijk! Helaas kunnen niet alle katten gered worden.