Keratoconjunctivitis Sicca(KCS), droge ogen.

KCS is een oogaandoening waarbij de traanproductie afwijkend is. In sommige gevallen is de kwaliteit van het traanvocht afwijkend maar in de meeste gevallen is de traanvochtproductie te laag.

Trauma aan de traanklieren of ontsteking kunnen de traanproductie verstoren, ook bepaalde medicijnen kunnen de traanproductie beïnvloeden. Daarnaast kan ook het immuunsysteem van de hond de traanklier aantasten waardoor KCS ontstaat.

In een gezond oog zorgt de traanproductie ervoor dat het oogoppervlak (hoornvlies) vochtig blijft. Wanneer, zoals bij KCS, de traanproductie afwijkend is droogt het hoornvlies uit. Hierdoor raakt het hoornvlies geïrriteerd en ontstoken. Wordt er geen behandeling ingesteld dan zal het hoornvlies steeds dieper beschadigd raken. Uiteindelijk ontstaat er littekenvorming op het oog waardoor de hond zijn zicht zal verliezen.

Keratoconjunctivitis Sicca

Verschijnselen die gezien kunnen worden bij honden met KCS zijn:

  • Doffere ogen die minder glimmen
  • Pussige ooguitvloeiing
  • Rode ogen
  • Vaker knipperen of knijpen met het oog.
Echter, wanneer deze verschijnselen zichtbaar zijn is de traanproductie al ernstig gedaald. Een geringe daling van de traanproductie is niet te zien maar vereist wel een tijdige behandeling.

Keratoconjunctivitis Sicca

Tijdens het oogonderzoek meten we de vochtproductie in het oog. Wanneer de traanproductie onder de referentiewaarde ligt is het belangrijk om de behandeling te starten. Er wordt niet gewacht tot eerder beschreven verschijnselen zichtbaar zijn.
Daarnaast wordt door middel van een fluorkleuring vastgesteld of er sprake is van een hoornvlies- beschadiging.

Doel van de behandeling is het herstellen van de traanproductie, hiervoor zijn speciale oogdruppels nodig. Deze druppels hebben een maximaal effect na 2-3 weken. Daarom wordt er ook een kunsttraan meegegeven die u regelmatig moet toedienen, dit zorgt ervoor dat het oog vochtig blijft. Daarnaast zal een eventuele beschadiging van het hoornvlies ook behandeld moeten worden. In de eerste fase van de behandeling is het belangrijk de oogproductie regelmatig te testen.

KCS is een aandoening die zeer geleidelijk verslechterd, langzaam wordt de traanproductie steeds minder. Het is belangrijk om KCS vroeg te ontdekken omdat de kans op een succesvolle behandeling dan veel groter is.

(pictures: David A. Wilkie DVM, MS, ACVO Professor. Ohio State University)