Conjunctivitis (vies / ontstoken oog)

Conjunctivitis is een ontsteking van het bindvlies, dit zijn de slijmvliezen die de binnenkant van de oogleden bekleden. Er is een groot aantal oorzaken voor het ontstaan van een bindvliesontsteking. Wanneer het gaat om een eenvoudige ontsteking is er vaak irritatie ontstaan door bijvoorbeeld wind, pollen, een vreemd voorwerp of haarirritatie waardoor het oog gevoeliger is voor virussen en bacteriën. Er zijn ook een groot aantal ernstigere aandoeningen die gepaard gaan met een bindvliesontsteking zoals o.a. glaucoom, kcs (droge ogen) en trauma aan het hoornvlies.

Wanneer er sprake is van conjunctivitis is het oog vaak rood, het bindvlies kan gezwollen zijn en in veel gevallen is er traanuitvloeiing zichtbaar, deze kan helder zijn maar ook pussig. Bij pijn zien we vaak dat dieren hun oog dichtknijpen of vaker gaan knipperen.

Door middel van oogonderzoek kan er bekeken worden of het gaat om een eenvoudige conjunctivitis of een ernstigere aandoening. Ook een eenvoudige conjunctivitis kan ernstig worden wanneer er niet op tijd behandeld wordt. Tijdens het oogonderzoek bepalen we of de hond algemeen gezond is en of er geen andere oogafwijkingen zijn. In veel gevallen zal er getest moeten worden of het hoornvlies niet beschadigd is. Door het oog met een fluorkleuring aan te kleuren kunnen we in de kliniek goed zien of er sprake is van een hoornvliesbeschadiging.
Ook is het erg belangrijk om uit te sluiten dat er een vreemd voorwerp achter het derde ooglid zit. Zonder verwijdering van dit vreemde voorwerp zal de therapie geen effect hebben.

Cherry eyeCherry eye

De behandeling is zeer afhankelijk van de bevindingen tijdens het onderzoek. Wanneer er sprake is van een hoornvlies beschadiging kunnen niet alle middelen gebruikt worden. Bij een ernstigere aandoening is er vaak meer nodig dan alleen een oogdruppel.

(pictures: David A. Wilkie DVM, MS, ACVO Professor. Ohio State University)