Cherry eye

Cherry eye

Cherry eye is een veel voorkomende aandoening van het oog bij de jonge hond. Als eigenaar valt de aanwezigheid van een rode zwelling in de binnenste ooghoek op. Het gaat hier om een zwelling van de traanklier die in normale situatie onder het derde ooglid zit. Door de zwelling puilt de klier naar buiten. In sommige gevallen verdwijnt de cherry eye in eerste instantie maar vaak zal deze in de loop van de tijd terugkomen en aanwezig blijven. Nadat Cherry eye in het ene oog is ontstaan, ontstaat het op een later moment vaak ook in het andere oog.

Wanneer de cherry eye permanent aanwezig is maakt dat het afwijkende oog gevoeliger voor infecties (conjunctivitis). Daarnaast speelt de uitpuilende klier een belangrijke rol bij de traanproductie van het oog. Als de klier beschadigd raakt kan dit de traanproductie aantasten waardoor de aandoening KCS (droog oog) ontstaat. Uit onderzoek blijkt dat het ontstaan van deze aandoening hoog is bij honden met cherry eye zonder behandeling.

Cherry eye

Chirurgisch ingrijpen is in vrijwel alle gevallen noodzakelijk. De traanklier wordt onder anesthesie dieper vastgehecht in het derde ooglid zodat deze niet meer naar buiten kan puilen. De traanklier blijft hierbij behouden. Chirurgie is vaak succesvol, in enkele gevallen kan de afwijking terugkeren. Zoals al eerder vermeld komt het geregeld voor dat ook aan het andere oog cherry eye ontstaat.

(pictures: David A. Wilkie DVM, MS, ACVO Professor. Ohio State University)