Chemische castratie

De keuze om een reu wel of niet te castreren is niet altijd makkelijk. Met name de "onomkeerbaarheid" van de ingreep zorgt vaak voor twijfel. Ook is niet altijd zeker of castratie wel het gewenste effect op bijvoorbeeld het gedrag van de reu heeft.
Er is echter ook een "tussen oplossing"; de chemische castratie.

Kortwerkend

Hierbij wordt een injectie gegeven met een hormoon, dat een remmende werking heeft op het seksuele gedrag en de sperma vorming, leidend tot (tijdelijke) onvruchtbaarheid.
De werking begint na 2 tot 4 weken en duurt 3 tot 4 weken.

Langwerkend

Hierbij wordt een implantaat met een injectie onder de huid gebracht. Dit implantaat geeft een langdurige lage dosering hormoon af, dat een remmende werking heeft op het seksuele gedrag en de sperma vorming.
Deze werking treedt 6 weken na plaatsing van het implantaat op. De duur van de onvruchtbaarheid is minimaal 6 maanden.
Het remmende effect wordt soms vooraf gegaan door kortdurende stimulatie, 1 tot 2 uur nadat het implantaat is toegediend. Meestal valt dit niet op, maar sommige reuen kunnen tijdelijk wat meer "reuengedrag" vertonen.