Hoe word ik dierenarts?

Vaak krijgen wij de vraag van kinderen of ouders van kinderen hoe ze dierenarts kunnen worden. In Nederland kun je de studie Diergeneeskunde alleen in Utrecht doen. De opleiding is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is.

Om toegelaten te worden is in principe een VWO diploma met Natuurkunde en Gezondheid verplicht. De opleiding tot dierenarts bestaat uit een driejarige bacheloropleiding met aansluitend een driejarig masteropleiding. Studenten die tot de bachelor zijn toegelaten en het bachelorexamen hebben behaald, kunnen in principe doorstromen naar het masterprogramma Diergeneeskunde. In totaal duurt de opleiding dus 6 jaar. De eerste drie jaar zijn meer algemeen waarna je in je Masterprogramma specialiseert. Je kiest dan voor Gezelschapsdieren, Landbouwdhuisdieren/Veterinaire Volksgezondheid of Paarden. De opleiding wordt in het algemeen redelijk zwaar gevonden door de hoeveelheid stof maar ook door een grote hoeveelheid practica en werkcolleges. Hoewel in de vooropleiding gevraagd wordt naar natuurkunde en gezondheid is het “beta” stuk van de opleiding meestal goed te doen.

Coassistenten diergeneeskunde in Deventer!

Sinds het najaar van 2012 behoort onze kliniek tot de opleidingspraktijken voor coassistenten van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Bij een vijftiental klinieken in Nederland vindt dit externe onderwijs plaats. Wij zijn er dan ook best trots op dat wij tot dit selecte gezelschap behoren. In de laatste fase het Masterprogramma doorlopen de studenten verschillende co-schappen. Deze worden voor het grootste gedeelte doorlopen op de Universiteit in Utrecht. Hier zien de coassistenten alleen patiënten die zijn doorverwezen. Kortom heel veel interessante en zeer ingewikkelde patiënten die ze later in hun carriere minder tegen zullen komen.

logo UU

Om er voor te zorgen dat coassistenten ook ervaring opdoen met de meer voorkomende patiënten en de eenvoudigere ingrepen is een coschap ingericht bij een opleidingspraktijk in het land. De coassistenten zijn een periode van 8 weken bij ons in opleiding. U zult bij ons dus een coassistent tegen kunnen komen die onder begeleiding van een ervaren collega het vak leert.

Wij vinden het leuk om onze aanstaande collega’s de fijne kneepjes van het vak te leren en zij vinden het op hun beurt leuk om de ervaren collega’s te testen op hun actuele kennis!

Wat houdt het beroep dierenarts in?

Omdat een beroepskeus soms best lastig is, is het goed voordat je zou overwegen om aan de studie diergeneeskunde te beginnen eerst goed te kijken of het beroep dierenarts is wat je je erbij voorstelt. Dit kan natuurlijk het beste door een dagje mee te kijken met de dierenarts. Omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren weloverwogen kiezen proberen we daar waar mogelijk te voldoen aan de vraag om mee te kijken. Mocht je interesse hebben mail dan even naar info[@]dierenkliniekdeventer.nl, vertel in je mail waarom je wilt meelopen en natuurlijk je naam en adresgegevens.