Eisen meenemen huisdier naar buitenland gewijzigd

15-08-2011

Wijzigingen in eisen voor het meenemen van honden,katten en fretten naar het buitenland. Sinds kort zijn er een aantal wijzigingen in de eisen voor het meenemen van uw huisdieren naar het buitenland.

De belangrijkste wijziging betreft het feit dat uw huisdier vanaf 2 juli 2011 een registratiechip moet hebben, een tatoeage is niet meer voldoende.
Verder is er een EU bepaling van kracht geworden waarbij het vervoer van meer dan 5 huisdieren aan strengere eisen is gebonden. Zo moet er een begeleidende verklaring van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) worden aangevraagd. Dit alles is er op gericht het massale vervoer van m.n. pups uit andere landen aan banden te leggen.

Vanaf 1 januari 2012 zijn de eisen voor import in het Verenigd Koninkrijk en Zweden gewijzigd. Tot nu toe gold voor deze landen een overgangsregeling binnen de EU. Waarbij extra eisen werden gesteld aan de import van honden,katten en fretten. Na 1 januari 2012 is het in deze landen niet meer verplicht om een bloedonderzoek uit te voeren op de hoeveelheid afweerstoffen tegen rabiës. De verplichting tot ontwormen tegen echinococcus staat nog ter discussie en het definitieve besluit moet nog volgen. Wel geldt voor het Verenigd Koninkrijk dat huisdieren niet overal het land mogen binnenkomen, maar alleen via bepaalde (lucht-)havens of de tunnel.

Verder willen wij u er nog op wijzen dat er voor bepaalde landen nog extra eisen kunnen gelden. Zo is het in Duitsland b.v. verplicht om een muilkorf bij u te hebben als u een hond heeft van meer dan 25 kg. Zo zijn er ook landen die eisen dat een hond op een bepaalde manier vast gelijnd of in een speciale kooi vervoerd moet worden in uw auto. Ook zijn er landen die het houden van bepaalde hondenrassen verbieden.
Voor iedere import binnen Europa geldt in ieder geval de plicht tot vaccinatie tegen rabiës ( minimaal 3 weken voor importdatum), het dragen van een chip en het hebben van een officieel Europees dierenpaspoort.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl .

Terug naar nieuwsoverzicht