Cardiologie

Diagnose van hartziekten en afwijkingen

Röntgenfoto’s

Met name om een beeld te krijgen van de longen zijn juist röntgenfoto’s geschikt. In de diagnostiek is dit van grote waarde. Hoesten is immers een van de meest voorkomende symptomen van een hartprobleem bij de hond. Dit hoesten is ook een kenmerk van heel veel longziekten. Met een röntgenfoto zijn wij vaak in staat om te bepalen of een probleem vanuit het hart komt of vanuit de ademhalingswegen of longen. In de controle van hartpatiënten op de hartpoli gebruiken we de röntgenfoto om te bepalen of er longoedeem aanwezig is. Natuurlijk kunnen we ook zien of een hart te groot of te klein is en of de vorm normaal lijkt. Toch kunnen we dit vaak met een ECHO iets preciezer vaststellen.