Sterkliniek

Sterkliniek dierenartsen gecertificeerd

Sterkliniek dierenartsen heeft de onderlinge samenwerking en het streven naar verbeteren laten toetsen aan de kwaliteitsvereisten van de ISO 9001 standaarden.

Dit is gedaan door Lloyd's Register Quality Assurance, een (inter)nationaal bekend bedrijf dat objectief een organisatie mag toetsen of deze ook daadwerkelijk voldoet aan de standaarden van het kwaliteitsysteem ISO 9001.
Gedurende twee dagen zijn de activiteiten van Sterkliniek dierenartsen besproken en gecontroleerd. Sterkliniek dierenartsen is glansrijk voor deze toets geslaagd!

Sterkliniek dierenartsen heeft kwaliteitscriteria opgesteld waaraan deelnemende klinieken moeten voldoen. Zo wordt onder andere gekeken naar de kundigheid van het personeel, worden eisen gesteld aan het onderhoud van alle apparatuur, zijn er afspraken over hygiëne-maatregelen, over de apotheek, over de patiëntenadministratie, maar ook over klachtenverwerking en afvalbeheer.

Over Sterkliniek

Sterkliniek Dierenartsen, deskundige behandeling door onderlinge kennisuitwisseling Uw huisdier verdient een STERbehandeling

Dierenkliniek Deventer heeft samen met een aantal collega praktijken, verspreid over heel Nederland, een samenwerkingsverband opgezet: Sterkliniek dierenartsen. Dit samenwerkingsverband levert voordelen op voor de diereigenaren. De praktijken aangesloten bij de Sterkliniek dierenartsen wisselen voortdurend kennis en ervaring uit en hanteren een kwaliteitssysteem dat een hoog serviceniveau borgt. Bij Sterkliniek dierenartsen krijgt uw huisdier een deskundige behandeling door zorgzame dierenartsen en assistenten.

Bij dit samenwerkingsverband zijn momenteel 8 praktijken aangesloten, nog eens 16 volgen binnenkort. Het is dus een snelgroeiende formule. Dit samenwerkingsverband van Sterkliniek dierenartsen levert voordelen op voor de diereigenaren.

De samenwerkende dierenartsen wisselen kennis en ervaring uit en doorlopen gezamenlijk een leertraject om hun cliënten optimale zorg te kunnen bieden. De dierenartsen hebben een kwaliteitsgerichte instelling en door de samenwerking is een hoog kennispeil in de praktijken aanwezig. De diereigenaar profiteert van de kennis en kunde die deze groep dierenartsen met elkaar deelt. De praktijken aangesloten bij de formule Sterkliniek dierenartsen hanteren een kwaliteitssysteem waardoor er sprake is van een hoog serviceniveau.

logo sterkliniek dierenartsen

De praktijken die zich aansluiten bij Sterkliniek dierenartsen zijn herkenbaar aan het gemeenschappelijke logo.
Een diereigenaar kan, als hij plotseling in een andere stad naar de dierenarts moet, bij een andere Sterkliniek dezelfde service verwachten als in zijn eigen praktijk.

Sterkliniek dierenartsen verspreidt binnen haar klantenbestand nieuwsbrieven met informatie over thema’s die belangrijk zijn voor eigenaren van huisdieren.