Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Download de Algemene Voorwaarden

U heeft Adobe Acrobat reader nodig om de algemene voorwaarden te lezen.
Adobe acrobat kunt u hier gratis downloaden